OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL486-WINGE & CO., KRISTIANIA.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

         I et avertissement i Morgenbladet, dateret 1. januar 1855, bekjendtgjør brødrene Rudolph og Axel Winge, at de „fra idag af under firma Winge & Komp, i fællesskab fortsætter de hidtil af os hver især udførte agentur- og kommissionsforretninger“. Hermed var grunden lagt til det senere bekjendte skibsreder- og skibsmæglerfirma Winge & Co. et og Efter firmaet kompaniskab, som strakte sig over 12 aar, gik Axel Winge (1827—1893) i 1867 stiftede derpaa Skibsassuranceforeningen i Christiania, som han ledede i egenskabud af af direktør til sin død.
         Firmaet Winge & Co. blev imidlertid fortsat af den ældre broder Rudolph Winge som i 1867 optog skibsfører Plade Stranger (1823—1884) som medlem af firmaet. Ved Winges død i 1878 blev firmaet overtaget af Plade Stranger sammen med H. F. Schetelig og T. Asker, som indtraadte som kompagnoner. I 1889 indtraadte direktør Olaf Rustad (f. 1857) som kompagnon i firmaet, i hvis tjeneste han havde været siden 1872, og efterat d’herrer Schetelig og Asker senere var udtraadt overtog han 1. januar 1900 firmaet som eneindehaver.
         Firmaet, som fra først af befattede sig med befragtning, assurancer og seilskibsrederi, var tidlig med i overgangen fra „Seil“ til „Damp“ og begyndte allerede i 1872 ruten paa Holland. Længere ud i sytti-aarene aabnede det ogsaa andre ruter, saaledes paa New-York, St. Petersburg, Granton etc. Disse ruter gik imidlertid senere ind, da de endnu ikke viste sig modne til selvstændig norsk trafik. Paa Bremen og Manchester havde firmaet ogsaa ruter i mange aar.
         I 1902 blev firmaets mangeaarige bestyrer af befragtningsafdelingen Kr. Sørensen (f. 1868) optaget som kompagnon i firmaet og noget senere traadte Olaf Rustad ud for at overtage sin nuværende stilling som adm. direktør for Søndenfjeldske dampskibsselskab. Fra 1903 til 1907 var Thor Thoresen medlem af firmaet, I 1911 optog firmaets daværende eneindehaver Kr. Sørensen sin mangeaarige medarbeider, befragter H. Bugge (f. 1881) som kompagnon. Firmaet har i løbet af sin lange historie mere og mere gaaet over til at befatte sig med tidsmæssig skibsmæglerforretning, og er som saadan en af de mest fremtrædende i Skandinavien.
         Winge & Co. har for tiden (1914) ekspeditionen for Holland—Amerikalinjens ruter paa Nord-amerika, agenturet for United States Express Co., Newyork, og for Bergens assuranceforretning. Det har desuden generalagenturet for Norge for det tyske sjøforsikringsselskab Deutsche Ruck- und Mitversicherungsgesellschaft
.
Kilde: Boka Kristiania Nærings og Forretningsliv.

 

1869

Brk

STATSRAAD BROCH

(Bygget 1869)

322 brt
303 nrt

Winge & Co., m. fl., Kristiania.

1870

Brk

THERESE

INDEMNITY
(Bygget 1853)

653 brt
634 nrt

H. M. Rummelhoff (Winge & Co.), Kristiania.

1870

Brg

HELGA

(Bygget 1855)

182 brt
171 nrt

Chr. Morgenstierne & Aksel Winge, Kristiania.

1870

Flr

SCHWEIGAARD

(Bygget 1870)

648 brt
610 nrt

A. Winge, Kristiania.

1871

Flr

ASTRACHAN

(Bygget 1838)

299 cl
500 nrt

R. Winge, Kristiania.

1871

DS

CHRISTIANIA

(Bygget 1871)

400 tdw
353 brt
210 nrt

Dampskipsselskabet A/S Norden (Winge & Co.), Kristiania.

1872

DS

WOODHAM

(Bygget 1869)

1.037 brt
648 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1872

DS

INDHERRED

(Bygget 1867)

65 KL

Winge & Co., Kristiania.

1873

Skn

FELIX

(Bygget 1866)

183 brt
176 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1874

Brk

LOUISE

(Bygget 1859)

120 cl

Winge & Co., Kristiania.

1874

Brk

NORDEN

(Bygget 1877)

369 nrt

Winge & Co., m. fl., Kristiania.

1874

Brk

WAVELET

(Bygget 1859)

250 brt
239 nrt

Winge & Co.m. fl., Kristiania.

1875

Skn

OLAF

(Bygget 1858)

116 brt
109 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1881

Brk

TASMANIA

(Bygget 1855)

385 brt
357 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1882

DS

ALPHA

(Bygget 1872)

605 brt
372 nrt

R. Andvord/Winge & Co., Kristiania.

1882

DS

DRAMMEN

(Bygget 1875)

596 brt
431 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1882

DS

BREMEN

FLORENCE
(Bygget 1881)

342 brt
211 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1882

Brk

WITCH

(Bygget 1847)

456 brt
430 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1883

Skn

LYN

(Bygget 1871)

153 brt
126 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1883

Brk

BETA

SIR JOHN LAWRENCE, TØNNE CHRISTIAN
(Bygget 1864)

883 brt
845 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1883

Brk

MARTHA

(Bygget 1855)

658 brt
632 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1884

Brk

SIRENE

GAETANO & MARIE
(Bygget 1867)

686 brt
667 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1884

Brk

SLEIPNER

(Bygget 1870)

487 brt
472 nrt

Winge & Co. m. fl., Kristiania.

1884

Brk

MAGNUS LAGABØTER

(Bygget 1868)

437 brt
395 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1885

Brk

SUSANNE

(Bygget 1868)

453 brt
438 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1886

DS

JOHANNA

(Bygget 1885)

444 brt
272 nrt

Winge & Co., m. fl. Kristiania.

1889

DS

DOVRE

(Bygget 1889)

650 tdw
459 brt
282 nrt

Winge & Co., m. fl. Kristiania.

1891

Brk

THORVALD HEYERDAHL

(Bygget 1866)

331 brt
316 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1891

Flr

SAVANNAH

(Bygget 1851)

1.385 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1891

DS

HENRI DUMOIS

(Bygget 1891)

1.012 brt
563 nrt

A/S Jotun (Winge & Co.), Kristiania.

1891

DS

ALBERT DUMOIS

(Bygget 1891)

1.041 brt
602 nrt

A/S Jotun (Winge & Co.), Kristiania.

1892

Brk

BJØRVIKEN

(Bygget 1868)

600 brt
508 nrt

Winge & Co., Kristiania.

1892

DS

NANKING (1)

(Bygget 1892)

1.304 brt
982 nrt

A/S Nanking (Winge & Co.), Kristiania.

1894

DS

NANKING (2)

(Bygget 1894)

1.339 brt
982 nrt

A/S Nanking (Winge & Co.), Kristiania.

1897

DS

SUNPULP

(Bygget 1890)

680 tdw
577 brt
352 nrt

Dampskibsselskabet A/S Norden (Winge & Co.), Kristiania.

1898

DS

ODIN

(Bygget 1870)

688 brt
427 nrt

Dampskibsselskabet A/S Norden (Winge & Co.), Kristiania.

1904

DS

MANCHESTER

GLANWERN (Bygget 1882)

915 brt
574 nrt

A/S Manchester (Winge & Co.), Kristiania.

1905

DS

CALLIOPE

(Bygget 1871)

1.430 brt
912 nrt

A/S Calliope (Winge & Co.), Kristiania.

1906

DS

ULEFOS

(Bygget 1906)

1.650 tdw
1.230 brt
749 nrt

A/S Manchester (Winge & Co.), Kristiania.

1907

DS

EIDSFOS

(Bygget 1907)

1.700 tdw
1.350 brt
829 nrt

A/S Manchester (Winge & Co.), Kristiania.

1916

DS

FREDA

GEMMA
(Bygget 1914)

3.036 tdw
1.846 brt
1.108 nrt

Skips-A/S Freda (Halfdan Bugge/Winge & Co), Kristiania.

1919

DS

VESLEKARI

(Bygget 1919)

282 brt
154 nrt

Skips-A/S Freda (Winge & Co.), Kristiania.

1919

DS

VESLEPER

(Bygget 1919)

285 brt
126 nrt

Skips-A/S Freda (Winge & Co.), Kristiania.

1920

DS

POLJANA

(Bygget 1920)

7.050 tdw
3.866 brt
2.335 nrt

Winge & Co.’s Dampskibsselskab A/S (Winge & Co.), Kristiania.

1920

DS

TATJANA

(Bygget 1920)

8.300 tdw
5.329 brt
3.186 nrt

Winge & Co.’s Dampskibsselskab A/S (Winge & Co.), Kristiania.

1920

MS

TOSCA

(Bygget 1921)

7.800 tdw
5.128 brt
3.129 nrt

Den norske Russlandslinje A/S (Winge & Co.), Kristiania.

1921

MS

GEISHA

(Bygget 1921)

6.890 tdw
5.113 brt
3.129 nrt

Den norske Russlandslinje A/S (Winge & Co.), Kristiania.

1923

MS

INDRA

(Bygget 1923)

7.750 tdw
5.041 brt
3.101 nrt

Den norske Russlandslinje A/S (Winge & Co.), Kristiania.

 

Kilde: Lloyds, Malmsteinregistret, Winge & Co.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/02-2019 (PS/SN)