OVERSIKT (FLEETLIST)

STG126-MADSEN & JESPERSEN, STAVANGER.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

Skipsreder Hakon Madsen (1842–1890) var skipsfører og disponerte dampskipene FRANCO & ULLER. 1. januar 1888 gikk han i kompaniskap med Jonas Jespersen (1851 -1929), og etablerte rederiet Madsen & Jespersen.
Jonas Jespersen hadde tidligere vært kompanjong i Stavanger firmaet H. Svendsen & Co. som gikk konkurs i 1885 under det store økonomiske jordskjelvet som rammet Stavanger på 1880-tallet.
Fra starten i 1888 frem til århundreskiftet, anskaffet
Madsen & Jespersen ytterligere tre skip, hvorav to var nybygg.
Skipsreder Hakon
Madsen døde allerede i 1896, kun 54 år gammel.
Det var nå enkefru Hanna Madsen (1849-1921) som gikk inn og overtok sin manns plass i rederiet. Hun trådte ut av firmaet pr. 31. desember 1904. Fra januar 1905 var Jonas Jespersen eneinnehaver av firma Madsen & Jespersen. Ved inngangen til dette århundret, disponerte Madsen & Jespersen fem skip.
I
tillegg til rederivirksomhet og assuransevirksomhet, drev også Madsen & Jespersen kullforretning. Kullforretningen ble senere overtatt av Hakon Madsen’s sønn, Hans Madsen.
Rederiet Madsen & Jespersen ble etter skipsreder Jonas Jespersens bortgang i 1929 oppløst.
Kilde: John M. Gramstad via Skipet 2/99.

1880

DS

ULLER

(Bygget 1873)

325 tdw
281 brt
152 nrt

Hakon Madsen m. fl., Stavanger.

1882

DS

FRANCO

VINE.
(Bygget 1866)

587 brt
348 nrt

Hakon Madsen m. fl., Stavanger.

1888

DS

RESERVEN

TYR
(Bygget 1874)

330 tdw
306 brt
225 nrt

Madsen & Jespersen m. fl., Stavanger.

1890

DS

SULDAL

(Bygget 1890)

550 tdw
439 brt
265 nrt

Madsen & Jespersen m. fl., Stavanger.

1892

DS

JOTUN

(Bygget 1892)

675 tdw
532 brt
321 nrt

Madsen & Jespersen, Stavanger.

1920

DS

PATRIA

(Bygget 1920)

2.050 tdw
1.326 brt
747 nrt

A/S Dampskib Patria (Madsen & Jespersen), Stavanger.

 

Kilde: DnV, Miramar, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/11-2020 (SN)