OVERSIKT (FLEETLIST)

HMF100-FINNMARK FYLKESREDERI, HAMMERFEST.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR), tidligere Finmarkens Amtsrederi (FAR), var et transportselskap med hovedkontor i Hammerfest som opererte busser, hurtigbåter og ferger i Finnmark. Selskapet var frem til 1. april 2003 eid av Finnmark fylkeskommune, som da solgte det til franskeide Connex Norge. Selskapet ble i 2007 slått sammen med Helgelandske og buss- og skipsvirksomheten i Nordtrafikk til Veolia Transport Nord.

Historie:
         Selskapet ble grunnlagt som Finmarkens amts eget rederi i 1916 under navnet Finmarkens Amtsrederi, men endret navn til Finnmark Fylkesrederi i 1925, i tråd med at eieren skiftet navn i 1919. I 1937 begynte selskapet også med rutebiltrafikk, noe som medførte at selskapet endret navn til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, som det er mest kjent under.
FFR var med å etablere Nord-Norge-Bussen i 1941.
         Siden 1956 har selskapet frakter turister med buss til Nordkapplatået. Fra 60-tallet hadde FFR også trafikk med beltebiler av samme type som JVB benytter mellom Tyin og Eidsbugarden.
I løpet av årene overtok selskapet flere mindre bilruter i Finnmark fra lokale drivere, men den største overtakelsen var Vadsø-selskapet Polarbil som ble kjøpt opp i 1976. Polarbil ble etablert i 1920 og kjørte ruter mellom Tana og Svartnes ved Vardø.
         Høsten 1988 ble FFR et hurtigruterederi ved at de kjøpte skipet «Lofoten» av OVDS. Skipet ble solgt tilbake til OVDS i 1996.
         I 1994 bestemte Finnmark fylkesting at noe av rutetrafikken skulle settes ut på anbud, og i 1994/1995 ble også FFR gjort om til aksjeselskap. Første bussanbud i 1996 og båtanbud i 1997 ble vunnet av FFR. Et ruteområde i midtre Finnmark ble vunnet av Nordtrafikk Buss, som hadde trafikken der fra 1999 til 31. desember 2004, mens etter det har FFR hatt trafikken i ruteområdet i to anbudsperioder. FFR vant også et anbud med start i 2001. Med unntak av midtre Finnmark ble alle ruteområdene som hadde vært på anbud tilbakeført til FFRs vanlige busskontrakt etter endt trafikkperiode, og det gikk mange år før noe av trafikken igjen ble satt på anbud.
         1. april 2003 solgte Finnmark fylkeskommune FFR til franskeide Connex Norge. Etter dette ble busskontrakten med fylket videreført til å gjelde til og med 31. desember 2007, og ble i 2007 forlenget med åtte år til å vare fram til 31. desember 2015.
         Våren 2007 sluttet FFR å eksistere som eget selskap, da det ble slått sammen med Helgelandske til Veolia Transport Nord, i tillegg til virksomheten fra Nordtrafikk Buss og Nordtrafikk Maritim. Det nye selskapet ble konsernets rederi og busselskap for alle de tre nordligste fylkene i landet.
         15. desember 2014 ble anbud for alle FFRs tidligere ruter med store busser i Finnmark utlyst. Ved tilbudsfristens utløp 5. mars 2015 var det kun selskapet selv som hadde levert tilbud, og fikk derfor beholde all trafikken i fylket. Kontraktsperioden gjelder fra 1. januar 2016 og fram til 31. desember 2022 (sju år), med mulighet for opp til tre års forlengelse.
         I 2016 ble konsernet omstrukturert og busstrafikken i Finnmark drives etter det av Boreal Buss.
Kilde: Wikipedia.

 

1916

DS

KONG EYSTEIN

(Bygget 1872)

303 brt
207 nrt

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

1916

DS

VARANGER

(Bygget 1876)

113 brt
79 nrt

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

1916

DS

ALTEN (1)

(Bygget 1906)

259 brt
143 nrt

 

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

1916

DS

TANAHORN (1)

(Bygget 1910)

326 brt
177 nrt

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

1916

DS

BRYNILEN (1)

(Bygget 1912)

316 brt
175 nrt

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

1916

DS

SØRØ (1)

(Bygget 1910)

492 brt
276 nrt

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

1922

DS

RENØ (1)

PARTAGAS, OTTO SVERDRUP
(Bygget 1899)

191 brt
98 nrt

Finnmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

1938

MS

HORNØY (1)

(Bygget 1938)

178 brt
 nrt

Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest.

1947

MS

SVARTNES (1)

(Bygget 1942)

40 brt

Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest.

1947

MS

ÅRØY (1)

(Bygget 1942)

40 brt

Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest.

1948

MS

HORNØY (2)

   GRANE, ADOLF VON
TROTHA, ALSTEN
(Bygget 1941)

347 brt
200 nrt

Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest.

1948

MS

BUSSESUND (1)

(Bygget 1946)

146 brt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1949

MS

SØRØY (2)

(Bygget 1949)

699 brt
360 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1950

MS

ALTA (2)

(Bygget 1950)

669 brt
349 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1950

MS

INGØY (1)

(Bygget 1950)

433 brt
188 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1951

MS

BRYNILEN (2)

(Bygget 1951)

437 brt
186 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1956

MS

TAMSØY

(Bygget 1956)

149 brt
58 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1958

MS

SVARTNES (2)

JELØY I
(Bygget 1917)

46 brt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1958

MS

RENØY (2)

(Bygget 1958)

150 brt
61 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1959

MS

MÅRØY

(Bygget 1959)

216 brt
94 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1962

MS

TANAHORN (2)

(Bygget 1962)

298 brt
121 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1966

MS

SKOGERØY

(Bygget 1966)

15 brt
9 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1967

MS

SØRØY (3)

(Bygget 1967)

272 brt
156 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1967

MS

BUSSESUND (2)

(Bygget 1967)

163 brt
68 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1967

MS

VARGØY (1)

(Bygget 1967)

155 brt
92 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1968

MS

KVALSUNDFERJA

(Bygget 1968)

190 brt
89 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1968

MS

RYPØY (1)

(Bygget 1968)

215 brt
78 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1969

MS

DOMEN

MÅLØYFERJA I
(Bygget 1956)

72 brt
42 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1969

MS

ALTA (3)

(Bygget 1969)

808 tdw
403 brt
241 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1970

MS

ÅRØY (2)

(Bygget 1970)

148 brt
51 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1970

MS

JERNØY

(Bygget 1970)

148 brt
51 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1970

MS

KOBBØY (1)

(Bygget 1970)

148 brt
51 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1970

MS

NORDKAPPFERJA

(Bygget 1970)

258 brt
117 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1972

MS

KÅFJORD

(Bygget 1972)

660 tdw
448 brt
201 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1972

MS

ROGNSUND

(Bygget 1972)

194 brt
77 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1974

MS

KIFJORD

(Bygget 1974)

206 tdw
287 brt
107 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1975

MS

HASFJORD

(Bygget 1975)

287 brt
107 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1975

MS

TUFJORD

(Bygget 1975)

287 brt
107 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1975

MS

BRYNILEN (3)

(Bygget 1975)

40 tdw
198 brt
107 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1978

MS

HORNØY (3)

(Bygget 1979)

30 tdw
202 brt
101 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1982

MS

PORSANGERFJORD

STAVANGER
(Bygget 1973)

690 tdw
746 brt
285 brt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1984

MS

FINN BARENTS

(Bygget 1984)

1.800 tdw
1.633 brt
489 nrt

K/S Finnmark Supply A/S (43% FFR Transport A/S), Hammerfest.

1986

MS

TANAHORN (3)

(Bygget 1986)

50 tdw
131 brt
39 nrt

P/R Tanahorn (30% Oddbjørn Kristiansen, Tana, 70% FFR), Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1987

MS

INGØY (2)

(Bygget 1987)

50 tdw
120 brt
48 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1988

MS

LOFOTEN

(Bygget 1964)

660 tdw
2.597 brt
1.340 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1990

MS

VARANGERFJORD

(Bygget 1990)

100 tdw
440 brt
125 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1992

MS

NORDKAPPHORN

(Bygget 1990)

600 tdw
3.997 brt
1.601 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1993

MS

HONNINGSVÅG

(Bygget 1993)

797 tdw
3.780 brt
1.715 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1994

MS

VARGØY (2)

(Bygget 1994)

50 tdw
456 brt
144 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1997

MS

MÅRØY

(Bygget 1997)

71 tdw
172 brt
68 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1997

MS

RYPØY (2)

(Bygget 1953)

48 tdw
121 brt
48 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1998

MS

KOBBØY (2)

(Bygget 1998)

20 tdw
154 brt
61 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

1999

MS

RENØY (3)

(Bygget 1999)

29 tdw
308 brt
100 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

2000

MS

AKKARFJORD

VALLDAL
(Bygget 1970)

266 brt
126 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

2000

MS

ÅFJORD

(Bygget 2000)

440 tdw
2.199 brt
866 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

2007

MS

JØFJORD

YTTERØY II, TORGHATTEN II, TORGHATTEN
(Bygget 1987)

434 tdw
657 brt
206 nrt

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.

Avslutter her da FFR ikke lenger eksisterer som opprinnelig firma.

 

Kilde: DnV, Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap flåteliste 1916-1999 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 11/09-2017 (PS)