OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL394-ERLING MORTENSEN A/S, OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

      Firmaet ble startet som skipsmeglerforretning i 1915 av Erling Mortensen (1888-1971), som var sønn av dampskipsekspeditør Ole Theodor Mortensen (født 1853 i Mandal).
Det første skipet skal ha blitt kjøpt i 1920, men det første spor av egne skip kommer i 1926 med kjøp av to gamle skip fra rederi og meglerfirma Erling Lund i selskapet A/S Emas, RAGNI og RONDANE.
        To skip, GUNNAR og ARICA ble kjøpt i samarbeid med Gunnar Due som arbeidet på kontoret.
        I 1933/34 ble disse skipene solgt og firmaet stod da uten tonnasje. Som skipsmegler stod Erling Mortensen for befraktningen for en betydelig del av norsk industri og opparbeidet over tid en betydelig forretning, både innen treforedling og gruveindustri.
        Høsten 1936 ble det startet på nytt med Rederi-A/S Ragnito som kjøpte ds RAGNI. Året etter overtok firmaet også disponeringen av Rederi-A/S Almora fra A. H. Torbjørnsen med en 4000-tonner ved samme navn. På noenlunde samme tid overtok Erling Mortensen driften og befraktningen av to nordsjøskip fra Aksel Thomas Simonsen (1871-1957) fra Hvaler (bror av Olaf Ditlev-Simonsen), NINA og senere START fra rederiselskaper ved samme navn.
        Ved krigens slutt stod rederiet uten tonnasje, men overtok midlertidig disponeringen av ds SALTNES for Statens regning. Flåten ble gjenreist med eldre tonnasje. Ds GERDHILD ble midlertidig disponert for konkursbo.
        Fra 1951 kom det mer fokus på rederidriften og flåten ble utvidet med skip i størrelsen 2500-3000 tdw drevet på kontrakter i nordsjøfart. Det virker som om Erling Mortensen etter hvert fikk kontroll med selskapene Almora, Start og Nina.
        Etter en periode med nært samarbeid ble skipsmeglerfirmaet Erling Mortensen A/S 1.januar 1968 overtatt av Kristian Jebsens Rederi i Bergen, men fortsatte under sitt gamle navn som en viktig del av Jebsengruppen.
        Rederiet ble holdt utenom og fortsatte under ledelse av Odd K. Mortensen. Rederiselskapene Nina og Start ble høsten 1969 fusjonert inn i Rederi-A/S Almora. Det ble bygget to moderne 3000-tonnere på 70-tallet, men begge solgt i 1978/80, da rederiet ble avviklet.
        Erling Mortensen (Risør) A/S ble etablert som agentselskap i Risør i juni 1959, og dette selskapet kom til å stå som eier av slepebåt.

 

1926

DS

RONDANE (1)

SOUTHWOOD
(Bygget 1880)

1.650 tdw
1.206 brt
694 nrt

A/S Emas
(Erling Mortensen), Oslo.

1926

DS

RAGNI (1)

KATE FORSTER, BALLOGIE
(Bygget 1879)

1.350 tdw
968 brt
579 nrt

A/S Emas
(Erling Mortensen), Oslo.

1928

DS

PATRICK

(Bygget 1918)

875 tdw
617 brt
333 nrt

A/S Emas
(Erling Mortensen), Oslo.

1928

DS

ARICA

JESSIE, KATINA, MANOR, DOWGATE
(Bygget 1921)

4.850 tdw
2.922 brt
1.841 nrt

D/S A/S Atlas
(Erling Mortensen & Oscar Thue), Oslo.

1929

DS

ROSTA

VOSSA, CLEVEDON, CHEVALIER ST. GEORGES, VESTA, REDEMIROL, BANSEI MARU No. 5
(Bygget 1919)

2.225 tdw
1.332 brt
788 nrt

Rederi-A/S Rosta
(Erling Mortensen & Oscar Thue), Oslo
.

1930

DS

GUNNAR

ZUID HOLLAND
(Bygget 1896)

1.750 tdw
1.168 brt
714 nrt

A/S Emas
(Erling Mortensen & Oscar Thue), Oslo.

1930

DS

SUNNLAND

CARHAM, GREVELINGEN
(Bygget 1920)

950 tdw
625 brt
283 nrt

Skibs-A/S Sunnland
(Erling Mortensen), Oslo
.

1933

DS

RAGNI (2)

SIXTYFOUR, SOMMEN, ST. TOMAS, VIKINGEN
(Bygger 1907)

4.050 tdw
2.428 brt
1.439 nrt

Rederi-A/S Ragni
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1935

DS

NINA

EIDSVOLD, HOLMEN
(Bygget 1917)

2.225 tdw
1.371 brt
798 nrt

Rederi-A/S Nina
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1936

DS

RAGNI (3)

EBCHESTER, HILLBROOK, FRITHJOF EIDE
(Bygget 1919)

2.060 tdw
1.264 brt
747 nrt

Rederi-A/S Ragnito
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1937

DS

ALMORA (1)

CABALLERO, TOFTEN, O.H. WIENS
(Bygget 1905)

4.000 tdw
2.433 brt
1.486 nrt

Rederi-A/S Almora
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1939

DS

START

(Bygget 1923)

1.850 tdw
1.167 brt
692 nrt

A/S Start
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1946

DS

RAGNI (4)

GEZINA, HAZEL BRANCH, LAKE ERIE, WAR BEAvER
(Bygget 1917)

2.850 tdw
1.828 brt
1.054 nrt

Rederi-A/S Nina
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1946

DS

RONDANE (2)

SALTNES, HANSESTADT LÛBECK, LÛBECK
(Bygget 1925)

2.600 tdw
1.764 brt
1.010 nrt

A/S Start
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1949

DS

GERDHILD

KALMAR
(Bygget 1895)

1.600 tdw
1.016 brt
565 nrt

A/S Storebrand
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1951

DS

ALMORA (2)

LARCHLAND, BAILEY FOSTER
(Bygget 1943)

2.843 tdw
1.823 brt
1.035 nrt

Rederi-A/S Almora
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1951

DS

RONDANE (3)

SPRUCELAND, KIMBALL HARLOW
(Bygget 1942)

2.750 tdw
1.827 brt
1.007 nrt

A/S Start
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1952

DS

RILDA

WINGA, BENJAMIN SHERBURN
(Bygget 1943)

2.750 tdw
1.825 brt
1.004 nrt

Rederi-A/S Nina
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1955

DS

RONDO

PETER REED
(Bygget 1947)

2.720 tdw
1.875 brt
992 nrt

A/S Start
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1958

MS

RAMONA

(Bygget 1958)

3.041 tdw
1.999 brt
1.283 nrt

Rederi-A/S Almora
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1958

MS

RAGNI (5)

(Bygget 1958)

3.041 tdw
1.999 brt
1.283 nrt

Rederi-A/S Nina & A/S Start
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1966

MS

RENEE

FAGERLAND, APPIAN
(Bygget 1950)

2.745 tdw
1.900 brt
1.012 nrt

Rederi-A/S Nina & A/S Start
(Erling Mortensen A/S), Oslo.

1971

MS

RONDANE (4)

(Bygget 1971)

2.990 tdw
1.588 brt
1.117 nrt

Rederi-A/S Almora
(Odd K. Mortensen), Oslo
.

1976

MS

RAGNI (6)

(Bygget 1976)

2.990 tdw
1.589 brt
1.113 nrt

Rederi-A/S Almora
(Odd K. Mortensen), Oslo
.

 Kilder: skipet.no
Samlet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 08/02-2017 (SN/PS)