OVERSIKT (FLEETLIST)

BRG218-K. S. NORDGREEN, BERGEN.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

Kristoffer Stoltz Nordgreen, (født 06. mars i Bergen) Harald Hårfagers gt. 20, Bergen
Handelsgymnaset, flerårig Englandsophold, i shipping siden 1896, disp.(reder) siden 1902.
Medlem i styret Bergens Assuranceforening siden 1913, Bergens Revisionsinstitut (formann siden 1916), Elektrisk Sveisning (formann siden 1917), The S/S Owners Coal Association siden 1909, medlem av styret, nu opløst selskap: Norsk Motor A/S, Bergens Jernstøperi A/S, Bergens Sjøforsikringsselskab. Flere år styremedlem Bergens Rederiforening, Norges Rederforbunds forhandlingsutvalg m. v., medlem kommunestyret 1917—19, medlem Det Norske Veritas’ faste komite. Særinteresser: Forsvarssak, sport, idrettssak. Kongens fortjenstmedalje i gull 1928, æresmedlem Bergens Forsvarsforening 1933.


Kilde: Merkantilt biografisk leksikon; Hvem er hvem i næringslivet 1935.

1908

DS

VESTA

RAYNER
(Bygget 1874)

1.155 brt
815 nrt

K. S. Nordgreen m. fl, Bergen.

1908

DS

GERDA

(Bygget 1898

1.340 tdw
979 brt
590 nrt

K. S. Nordgreen m. fl, Bergen.

1908

DS

FLORA

(Bygget 1899)

1.483 tdw
1.032 brt
630 nrt

K. S. Nordgreen m. fl, Bergen.

1908

DS

ALMA

(Bygget 1899)

1.483 tdw
1.031 brt
631 nrt

K. S. Nordgreen m. fl, Bergen.

1908

DS

NORA

(Bygget 1902)

1.730 tdw
1.131 brt
699 nrt

K. S. Nordgreen m. fl, Bergen.

1908

DS

AASTA (1)

(Bygget 1902)

1.730 tdw
1.130 brt
698 nrt

K. S. Nordgreen m. fl, Bergen.

1908

DS

EDDA

(Bygget 1902)

1.570 tdw
1.137 brt
699 nrt

K. S. Nordgreen m. fl, Bergen.

1908

DS

FRANCES

(Bygget 1908)

1.750 tdw
1.147 brt
687 nrt

K. S. Nordgreen m. fl, Bergen.

1911

DS

HELMA (1)

(Bygget 1911)

1.805 tdw
1.131 brt
655 nrt

K. S. Nordgreen m. fl, Bergen.

1913

DS

SVEIS

MODIG, AGDER
(Bygget 1873)

58 brt
20 nrt

K. S. Nordgreen, Bergen.

1915

DS

NORD

CAIRNMORE
(Bygget 1892)

2.450 tdw
1.627 brt
988 nrt

A/S Dampskibet Nord
(K. S. Nordgreen), Bergen.

1919

M/Aux

VILMA (1)

(Bygget 1919)

500 tdw
320 brt
241 nrt

A/S Motorskonnerne
(K. S. Nordgreen), Bergen.

1919

M/Aux

AASTA (2)

(Bygget 1919)

480 tdw
312 brt
221 nrt

A/S Motorskonnerne
(K. S. Nordgreen), Bergen.

1919

M/Aux

HELMA (2)

(Bygget 1919)

500 tdw
327 brt
246 nrt

A/S Motorskonnerne
(K. S. Nordgreen), Bergen.

1925

DS

VILMA (2)

CAPITOL, GROVEMONT, TUDHOE
(Bygget 1906)

1.860 tdw
1.314 brt
795 nrt

A/S Dampskibet Vilma
(K. S. Nordgreen), Bergen.

 

Kilde: Starke, DnV reg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 04/12-2017 (SN)