OVERSIKT (FLEETLIST)

BRG548-HARALD GRIEG MARTENS, BERGEN.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

Harald Grieg Martens var født i Bergen 12/02-1892 og døde i Bergen 12/10-1967. Etter en grundig merkantil og maritime utdannelse og flerårige studieopphold i utlandet startet han i februar 1915 i fødebyen rederifirmaet Harald Grieg Martens som disponerte en rekke båter. Han var meget benyttet i Norges Rederforbund, blant annet som flerårig formann i trelastgruppen og Vest-India-gruppen. Han var også medlem av styret i flere assuranseselskaper
I 1950 ble mangeårig medarbeider Birger Hille Halvorsen opptatt som kompanjong og rederiets navn gikk da over til Harald Grieg Martens & Co.
Kilde: servanhomme.com.

 

1915

DS

LIFJELD (1)

BONANZA, FRIEDA LEHMANN, COUNTY OF DURHAM.
(Bygget 1883)

1.140 tdw
763 brt
456 nrt

D/S A/S Lifjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1915

DS

BLAAFJELD I (1)

ROWENA, CAIRNGORM.
(Bygget 1883)

1.580 tdw
1.117 brt
687 nrt

D/S A/S Blaafjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1915

DS

SNEFJELD (1)

OTTOLAND, MAASSTAD.
(Bygget 1901)

2.677 tdw
1.643 brt
1.001 nrt

D/S A/S Snefjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1915

DS

STORFJELD (1)

DORDRECHT.
(Bygget 1899)

3.650 tdw
2.199 brt
1.358 nrt

D/S A/S Storfjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1917

DS

LIFJELD (2)

(Bygget 1917)

3.040 tdw
1.830 brt
1.108 nrt

D/S A/S Lifjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1920

DS

ANNEMOR

(Bygget 1918)

1.875 tdw
1.146 brt
652 nrt

D/S A/S Blaafjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1921

DS

LIFJELD (3)

(Bygget 1921)

7.970 tdw
4.274 brt
2.473 nrt

D/S A/S Lifjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1921

DS

FANEFJELD

(Bygget 1921)

2.240 tdw
1.355 brt
766 nrt

D/S A/S Storfjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1922

DS

JERNFJELD

TROLDTIND
(Bygget 1917)

2.240 tdw
1.368 brt
775 nrt

A/S Lifjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1924

DS

GRAAFJELD

(Bygget 1905)

3.300 tdw
1.997 brt
1.229 nrt

D/S A/S Graafjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1941

DS

STORFJELD (2)

(Bygget 1941)

3.445 tdw
2.036 brt
1.109 nrt

D/S A/S Storfjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1948

DS

SNEFJELD (2)

(Bygget 1948)

2.570 tdw
1.416 brt
745 nrt

D/S A/S Storfjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

1950

DS

BLAAFJELD I (2)

(Bygget 1950)

3.630 tdw
2.059 brt
1.141 nrt

D/S A/S Storfjeld & D/S A/S Blaafjeld  (Harald Grieg Martens & Co.), Bergen.

1957

MS

SNEFJELD (3)

(Bygget 1957)

5.890 tdw
3.931 brt
2.145 nrt

D/S A/S Storfjeld (Harald Grieg Martens), Bergen.

 

Kilde: DnV, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 05/11-2021 (SN)