OVERSIKT (FLEETLIST)

HAU222-KRISTOFFER HØGH-HERVIG, HAUGESUND.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

Kristoffer Høgh-Hervig, født i 1876 i Haugesund, sønn av skipsreder Stener Hervig. Kr. Høgh-Hervig utdannet seg i utlandet og arbeidet en tid på farens kontor før han i 1903 kjøpte sitt første skip. Senere var han disponent for søsteren Emilie Egge sine skip.
Kr. Høgh-Hervig drev i mange år en omfattende sildeforretning med eksport av vintersild og islandssild.
Kristoffer Høgh-Hervig døde i 1956, han var aldri gift. Brorsønnen Halfdan Hervig, født 08/10-1913, overtok rederiet.

 

1903

DS

STEINAR

FRIEDRICH FISCHER, HELA
(Bygget 1890)

380 tdw
318 brt
153 nrt

Kr. Høgh-Hervig m. fl., Haugesund.

1906

Brk

GUIANA

(Bygget 1882)

1.299 brt
1.207 nrt

Kr. Høgh-Hervig m. fl., Haugesund.

1908

DS

SNYG (1)

ZOPPOT
(Bygget 1891)

480 tdw
370 brt
199 nrt

Kr. Høgh-Hervig m. fl., Haugesund.

1909

DS

OLGA

CARL, ANNA
(Bygget 1882)

450 tdw
293 brt
171 nrt

Kr. Høgh-Hervig m. fl., Haugesund.

1910

DS

HAUGESUND

(Bygget 1890)

870 tdw
642 brt
349 nrt

Emilie Egge m. fl.
(Kr. Høgh-Hervig), Haugesund.

1910

DS

KRONPRINDSESSE VICTORIA

(Bygget 1882)

550 tdw
428 brt
238 nrt

Emilie Egge m. fl.
(Kr. Høgh-Hervig), Haugesund.

1911

DS

AGDER

(Bygget 1884)

380 tdw
304 brt
151 nrt

Emilie Egge m. fl.
(Kr. Høgh-Hervig), Haugesund.

1912

DS

NICOLAY KNUDTZON

(Bygget 1872)

300 tdw
226 brt
127 nrt

Emilie Egge m. fl.
(Kr. Høgh-Hervig), Haugesund.

1924

DS

SNYG (2)

GROENLO, KINHEIM
(Bygget 1918)

2.100 tdw
1.326 brt
757 nrt

D/S A/S Snyg
(Kr. Høgh-Hervig), Haugesund.

1933

DS

SNAR

GRONG, FAGERAAS
(Bygget 1920)

5.520 tdw
3.176 brt
1.957 nrt

D/S A/S Snar
(Kr.
Høgh-Hervig), Haugesund.

1971

MS

SVITHUN

POLAR REEFER
(Bygget 1960)

810 tdw
499 brt
232 nrt

D/S A/S Snar
(Halfdan Hervig, Haugesund.

 

Etter salget av SVITHUN var rederiet uten tonnasje. I 1985 investerte rederiet i parttonnasje.
Halfdan Hervig døde 14/09-1995 i Haugesund.

 

             

Kilde: DnV, Skipet 2/1993 ved Jahn Breivik.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 10/01-2016 (PS)