OVERSIKT (FLEETLIST)

KRR223-A. SALVESEN, KRAGERØ

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

AMBORTIUS SALVESEN OG ANDERS. THEODOR STAVNES STIFTET D/S A/S MOTOR I 1915.

 

 

 

 

 

 

1916

DS

BYGLAND

(Bygget 1906)

4.025 tdw
2.343 brt
1.465 nrt

D/S A/S Motor
(A. J. Stavnes & A. Salvesen),
Kragerø.

1917

DS

JOMFRULAND

(Bygget 1917)

2.300 tdw
1.502 brt
852 nrt

D/S A/S Motor
(A. J. Stavnes & A. Salvesen),
Kragerø.

 

 

 

 

 

 

ANDERS THEODOR STAVNES DØDE I 1923.

 

 

 

 

 

 

1923

MS

GRENMAR

(Bygget 1920)

980 tdw
605 brt
407 nrt

D/S A/S Motor
(A. Salvesen),
Kragerø.

1925

DS

STEINMANN

(Bygget 1918)

700 tdw
640 brt
268 nrt

D/S A/S Motor
(A. Salvesen),
Kragerø.

 

 

 

 

 

 

A. SALVESEN SOLGTE SISTE SKIP OG OPPLØSTE D/S A/S MOTOR I 1929.
A. SALVESEN OG ALFRED NIELSEN STIFTET SKIPS-A/S MOTOR I 1934.

 

 

 

 

 

 

1934

DS

RIM (1)

FIRDO, BRATØ
(Bygget 1919)

830 tdw
555 brt
384 nrt

Skibs-A/S Motor
(A. Salvesen),
Kragerø.

1939

DS

REX (1)

(Bygget 1918)

840 tdw
588 brt
293 nrt

Skibs-A/S Motor
(A. Salvesen),
Kragerø.

 

 

 

 

 

 

A. SALVESEN DØDE I 1947. SØNNEN EINAR SALVESEN OVERTOK SOM REDER OG ETABLERTE
DISPONENTFIRMAET EINAR SALVESEN.

 

 

 

 

 

 

1947

DS

SALVO

NMS ULVA, ULVA
(Bygget 1942)

650 tdw
516 brt
264 nrt

Skibs-A/S Motor
(Einar Salvesen),
Kragerø.

1949

DS

REX (2)

ORANIA,
 AVILESINO
(Bygget 1919)

1.800 tdw
1.182 brt
696 nrt

Skibs-A/S Motor
(Einar Salvesen),
Kragerø.

1950

DS

RIM (2)

BJØRNVIK,
ARA, BOIS
(Bygget 1919)

1.210 tdw
965 brt
696 nrt

Skibs-A/S Motor
(Einar Salvesen),
Kragerø.

1954

DS

SIREDAL

VEST, GALEB,
CEFNBRYN,
ARDENHALL,
SILVERBIRCH,
STONEWALL
(Bygget 1920)

8.270 tdw
5.087 brt
3.160 nrt

Skibs-A/S Motor
(Einar Salvesen),
Kragerø.

1958

DS

RIM (3)

STOREFJELD
(Bygget 1941)

3.445 tdw
2.021 brt
1.181 nrt

 

Sameiet Rim
(Einar Salvesen),
Kragerø.

1965

MS

TONER

(Bygget 1965)

3.115 tdw
2.123 brt

 

Sameiet Toner
(Einar Salvesen, Kragerø),
Narvik

 

 

 

 

 

 

SISTE SKIP BLE SOLGT I 1971.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet og bearbeidet av Anders E. Aaby og Steinar Norheim
Omarbeidet og oppdatert 24/02-2013 (SN/PS)