OVERSIKT (FLEETLIST)

KRR227-RINDES REDERI (KJELL RINDE, OSLO), KRAGERØ

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

1957

MS

PEDER RINDE

(Bygget 1957)

2.967 tdw
1.885 brt
1.079 nrt

A/S Vafos Bruk, Oslo
(Kjell Rinde, Oslo), Kragerø.

1957

MS

SIGURD RINDE

(Bygget 1957)

2.967 tdw
1.885 brt
1.079 nrt

A/S Trælandsfos, Oslo
(Kjell Rinde, Oslo),
Flekkefjord.

1958

MT

INGEBORG RINDE (1)

NINA BORTHEN
(Bygget 1948)

13.450 tdw
8.592 brt
4.963 nrt

A/S Holmen-Hellefos
(Kjell Rinde, Oslo),
Kragerø.

1959

MT

EILERT RINDE (1)

BELLAMI
(Bygget 1954)

19.260 tdw
12.280 brt
7.019 nrt

A/S Holmen-Hellefos
(Kjell Rinde, Oslo),
Kragerø.

1961

MT

HARALD RINDE (1)

ARAMIS
(Bygget 1949)

13.320 tdw
8.630 brt
4.966 nrt

A/S Holmen-Hellefos
(Kjell Rinde, Oslo),
Kragerø.

1966

MS

EILERT RINDE (2)

(Bygget 1966)

5.738 tdw
3.886 brt
2.371 nrt

A/S Trælandsfos, Oslo
(Kjell Rinde, Oslo),
Flekkefjord.

1967

MS

OLE RINDE

(Bygget 1967)

5.550 tdw
3.971 brt
2.391 nrt

A/S Vafos Bruk, Oslo
(Kjell Rinde, Oslo),
Kragerø.

1967

MS

HARALD RINDE (2)

(Bygget 1967)

5.738 tdw
3.886 brt
2.371 nrt

A/S Holmen-Hellefos
(Kjell Rinde, Oslo),
Kragerø.

1967

MS

INGEBORG RINDE (2)

(Bygget 1967)

5.550 tdw
3.971 brt
2.390 nrt

A/S Holmen-Hellefos
(Kjell Rinde, Oslo),
Kragerø.

 

 

 

 

 

 

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Omarbeidet og oppdatert 16/03-2013 (SN/PS)