OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL448-THE ENGELHARDT STEAMSHIP CO. LTD, OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Det er trolig svenskfødte Carl Engelhardt (født 1875, gjengitt som Engelhardt i F1910) som stod bak dette rederiet, sammen med sønnen Bjarne (født 1896). Men det vi vet, er at D/S A/S Adine ble stiftet høsten 1915 med C. E. Engelhardt og H. I. Hansen som disponenter.
         Det første skip ser ut til å være damptankeren LILLE. Våren 1917 ses C. H. Engelhardt å stå alene som disponent for et raskt ekspanderende rederi med Adine som hovedselskap. I 1917 ble også A/S Odette stiftet med ds TEMPO og A/S The Engelhardt Steamship Co. Ltd som overtok to skip fra Adine: BÆRØ og DAGFRED.
         Våren 1919 gikk disponeringen av selskapene Adine, Odette og Engelhardt SS over til B. Engelhardt, som også utvidet flåten med D/S A/S Edith (ds PANK), Fagerstrand (REGAl), Olga (STOKESLEY), Dora (UNION) og Jean Carlo (HEIMLAND 2).
         Rederiet hadde i 1919 kontor i Bygdø Allé 21. C. H. Engelhardt var i 1920/21 innblandet i tvistemål rundt diverse skipssalg.
         Det ser ut til at Engelhardt klarte å selge ut det meste av flåten våren 1920, før konjunkturene brøt sammen. De gjenværende tre skip, LILLE, REGAL og UNION eiet av D/S A/S Adine, Fagerstrand og Dora, ble i 1920 overlatt til Bjarne Felix’ disponering.

 

1915

DS

LILLE

IOANNIS, CAUCASE
(Bygget 1888)

2.750 tdw
1.675 brt
1.168 nrt

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt & E. I. Hansen), Kristiania.

1916

DS

ADINE

BLUS, FAMA, STALHEIM
(Bygget 1890)

3.250 tdw
2.235 brt
1.872 nrt

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt & E. I. Hansen), Kristiania.

1916

DS

F. HEREDIA

MØRINGEN, SAGA
(Bygget 1871)

700 tdw
572 brt
316 nrt

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt), Kristiania.

1917

DS

LORD

ANNE THOMAS
(Bygget 1883)

1.992 tdw
1.419 brt
767 nrt

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt), Kristiania.

1917

DS

REGAL

ALA
(Bygget 1904)

1.350 tdw
892 brt
528 nrt

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt), Kristiania.

1917

DS

HEIMLAND II

(Bygget 1913)

700 tdw
507 brt
270 nrt

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt), Kristiania.

1917

DS

ATLANTIS

(Bygget 1906)

1.580 tdw
1.171 brt
734 nrt

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt), Kristiania.

1917

Brk

AKAROA

(Bygger 1881)

1.347 brt
1.268 nrt

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt & E. I. Hansen), Kristiania
.

1917

DS

TEMPO

INGVAR
(Bygget 1903)

850 tdw
628 brt
389 nrt

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt), Kristiania.

1917

DS

BÆRØ

THORSA
(Bygget 1907)

1.725 tdw
1.134 brt
662 nrt

The Engelhardt Steamship Co. Ltd
(C. H. Engelhardt), Kristiania.

1917

DS

DAGFRED

(Bygget 1900)

1.640 tdw
1.072 brt
648 nrt

The Engelhardt Steamship Co. Ltd
(C. H. Engelhardt), Kristiania.

1917

DS

UNION

(Bygget 1893)

825 tdw
593 brt
361 nrt

A/S D/S Adine
(C. H. Engelhardt), Kristiania.

1917

DS

VENI

DAGMAR
(Bygget 1901)

815 tdw
654 brt
364 nrt

C. H. Engelhardt, Kristiania.

1917

DS

STOKESLEY

(Bygget 1883)

1.350 tdw
1.046 brt
523 nrt

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt), Kristiania
.

1918

DS

PANK

JENNY
(Bygget 1878)

802 brt
478 nrt

 

D/S A/S Adine
(C. H. Engelhardt), Kristiania
.

 Kilder: skipet.no
Samlet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/02-2017 (SN)