OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL473–JOHS. HANSENS TANKREDERI A/S, ARENDAL/OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

            Johannes Hansen eller Johs. som han var kalt, var født på Treschow familiens vakre residens Fritzøhus i Larvik i 1880. Familien var opprinnelig fra Skien og flytter tilbake dit i 1887. Allerede som 16-åring ble han opptatt som elev ved Skiensfjordens Tekniske Fagskole i Porsgrunn, så kursen var tidlig staket ut og målet var klart.
        I 1898 ble han uteksaminert som ingeniør. Han arbeidet de neste to årene som kontorist ved Egelands Verk i Søndeled der broren var driftsbestyrer. Deretter dro han til England for å lære engelsk forretningsskikk. Han gikk i lære i firmaet Groves MacLean i West Hartlepool, et firma som drev skipsrederi, meglerforretning og skipshandel. Ballasten han tok med seg herifra kom sikkert godt med i hans videre virke.
            I
1906 kommer Hansen til Arendal. Her blir han umiddelbart ansatt som disponent i A/S Timber Co. Dette selskapet leide et område innerst i Brattekleiv av Hans Vilhelm Dop Omholt og benyttet det til lagringsplass for tømmer. Stedet kalles den dag i dag for Timberstrand, og det tok ikke lang tid før Hansen ble benevnt som «Timber Hansen».

Sofienborg.
            I 1908 blir Johs. Hansen viet til frøken Sophie Herlofson, datter av skipsreder Ole Jacob Herlofson og hustru Anna Sophie. I 1912 begynner ekspansjonen. A/S Timber Co. kjøper den 900 meter lange strandeiendommen Indre Brattekleiv (Timberstrand) som de fram til da disponerte på leiebasis. Selskapet drev på den tiden med betydelig eksport av trelast. Størsteparten av eksporten besto av rundlast med telegrafstolper som spesialitet, men også props og rundtømmer til gruvedrift inngikk i assortementet.
            Samme år tilsettes Hansen som disponent for A/S Norsk Malmexport som drev Klodeborg jerngruver med en arbeidsstyrke på ca 40 mann. Så gikk det slag i slag. Man kan kanskje si at Hansen nå var blitt en holden mann. I 1913 bygget han en flott og staselig privatbolig ved Kastellveien i Arendal. Stedet fikk navnet «Sophienborg» etter hustruen. Året etter, i 1914, kjøpte A/S Timber gården Grimeland i Åmli med ca 2.700 mål skog.
I 1915 stiftet Johs. Hansen selskapet A/S Braastad Jerngruber.

Stor arbeidsgiver.
       
Ekspansjonen fortsatte i 1916. A/S Timber Co. kjøpte Skarvedalen Dampsag på Hisøy. Terneholmen benyttes som opplagsplass for brukets produkter. Hansens selskaper beskjeftiget en stor arbeidsstokk. Dampsaga beskjeftiget ca. 60 mann, på Timberstranda ca. 25 mann. I tillegg kom arbeidsstokken ved gruvene. Og som den aktive mannen Hansen var, ble han også valgt inn i Arendals bystyre i 1916.
            I 1919 begynner en ny "æra". Hansen overtok den motordrevne lekteren «Tojo», og bukserbåten «Freddy». På Terneholmen anla han Terneholmen Verft, og senere samme år ble motorskonnerten «Terneholmen» levert fra dette verftet. Men Hansen var ikke ferdig med handelen ennå. Vi skriver fortsatt 1919, og Hansen overtar det lille dampskipet «Eydehavn» fra A/S Tromøsund Dampskibsselskab. Denne lille passasjerbåten, som blant annet hadde en fortid på Telemarkskanalen, og bygd i Sverige i 1877, ble kun kort tid i Hansens eie. Den ble videresolgt til Risør samme år.

Slepebåter.
       
Hansens virksomhet gikk jevnt og trutt i årene framover, men i 1927 gikk han av som disponent i A/S Timber Co. og etablerte sin egen trelasthandel og buksérforretning med slepebåtene «Freddy» og «Maar». Denne virksomheten ble etter hvert utvidet til å omfatte fire slepebåter og lektere under navnet Johs. Hansens Bugsér- og Lekterkompani A/S.
            Johs. Hansen hadde gjennom sitt virke som trelasteksportør et bredt kontaktnett og det er ingen tvil om at han
fulgte godt med på det som skjedde på shippingfronten.
            I
1930 etablerte han Johs. Hansens Tankrederi A/S. Rederiet gikk til innkjøp av en gammel damptanker, «Concordia», fra Fritz Mowinckel i Oslo. Denne var en av de berømte Anglo Saxon-tankerne, disse tankskipene som la grunnlaget for flere sørlandsrederes ekspansjon i tankfarten. Disse skipene var billige i innkjøp, levert med lang kreditt og oljeselskapet Anglo Saxon tok skipene tilbake på frakt. Concordia seilte jevnt og trutt, og i 1935 kom neste skip. Nå ble motortankeren «Oljaren» fra Sverige kjøpt, og Hansen var «2 skips reder».

Nybygg.
       
I 1938 kontraherte Hansen sitt første nybygg, et moderne tankskip på ca 12.600 tdw fra Gotaverken. M/T Olj aren blir solgt samme år, mest sannsynlig i forbindelse med finansiering av nybygningen, og i 1939 ble skipet overtatt. Det fikk navnet «Ole Jacob», oppkalt etter Hansens svigerfar.
            Den 14. mai 1939 gikk Hansen plutselig bort, 59 år gammel. I minneordet skrev Agderposten; «...han hadde ikke bare forretningsdyktighet, men også en sjelden grad vilje til å holde ut og uopphørlig være på vakt overfor sjansene.
Aldri å gi opp var ikke så lite av et livsprinsipp for Johs. Hansen».
Hansens
svigersønn, Bjørn Figenbaum, overtok driften, først som disponent, senere skipsreder. Arvingene flyttet ganske snart til Oslo, og Johs. Hansens Tankrederi A/S ble registrert i Oslo med navnet Johs. Hansens Rederi A/S.

        
Rederiet fortsatte sin virksomhet i Oslo. Det ble aldri noe stor-rederi, men drev på det jevne med ett og to skip. Rederiet var så vidt innom offshorebransjen på 1970-tallet, men rederidriften ble etterhvert faset ut. Selskapet eksisterer fortsatt, nå som et rent investeringsselskap i Sandvika, Oslo.

Kilde: Boka Norske Rederier gjennom 50 år og boka Motorskipene fra Arendal av Jan Tore Knudsen.

1930

DT

CONCORDIA

CARDITA, WAR GAEKWAR
(Bygget 1919)

8.325 tdw
5.545 brt
3.413 nrt

Johs. Hansens Tankrederi A/S (Johs. Hansen), Arendal.

1934

MT

OLJAREN

(Bygget 1922)

8.194 tdw
5.482 brt
23.248 nrt

Johs. Hansens Tankrederi A/S (Johs. Hansen), Arendal.

1939

MT

OLE JACOB

(Bygget 1939)

12.640 tdw
8.306 brt
4.972 nrt

Johs. Hansens Tankrederi A/S (Johs. Hansen), Arendal.

1946

TT

HAMMERFEST

(Bygget 1945)

16.581 tdw
10.297 brt
6.154 nrt

Johs. Hansens Rederi A/S, Oslo.

1947

TT

HAMMERSBORG

THE COTTONWOODS
(Bygget 1944)

16.500 tdw
10.171
brt
6.134 nrt

Johs. Hansens Rederi A/S, Oslo.

1955

MT

FREDDY

(Bygget 1955)

13.650 tdw
8.735 brt
4.888 nrt

Johs. Hansens Rederi A/S, Oslo.

1959

MT

METTE

SVITHIOD
(Bygget 1951)

16.225 tdw
10.650 brt
6.202 nrt

Johs. Hansens Rederi A/S, Oslo.

1970

TT

ADLER

STALAND
(Bygget 1962)

52.936 tdw
30.846 brt
18.226 nrt

Johs. Hansens Rederi A/S, Oslo.

1970

MT

ELLEN

DAN BROSTRÔM
(Bygget 1964)

60.700 tdw
35.153 brt
19.132 nrt

Johs. Hansens Rederi A/S, Oslo.

1985

MS

FREDDY SUPPLIER

ATLANTIC ROLWI
(Bygget 1982)

1.150 tdw
463 brt
168 nrt

K/S Skips-A/S Rolwi (Johs. Hansens Rederi A/S, Oslo), Bergen.

 

Kilde: DnV, Starke, Miramar, Bjørn Fretheim.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 14/03-2018 (SN)