OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL514-E. H. RUSTAD, KRISTIANIA.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

       Erik Fredrik Hansen Rustad ble født 22/2-1850 i Tune. Giftet seg 14/1-1877 med Walborg Henriette Pedersen (1854-1933), født i Fredrikshald, bosatt Gresvik, Fredrikstad. E. H. Rustad var da bosatt i Stettin, megler og handelsfullmektig.
       Etablerte meglerforretning i Riga i 1887, utnevnt til norsk konsul i 1906. Avviklet forretningen ved utgangen av 1910 og flyttet hjem til Kristiania. Var da representant for P. Bornhold & Co., Riga, med kontorer i St. Petersburg, Libau og Windau, spesialitet dampskipsbefraktning.
       Engasjerte seg med rederi sommeren 1914 med D/S A/S Baltic, stiftet 27 juni 1914 med skipsfører Jens Bing som styreformann, grosserer Birger Lie og skipsreder O. Mohn som styre, og E. H. Rustad som disponent.
Rederiets anskaffet raskt 3 skip høsten 1914 og våren 1915. Alle 3 skipene ble solgt i juni 1915 til A/S Chr. Christoffersen, Stathelle/Brevik. Gevinsten ble reinvestert i jernbarken ACORN og ds TRAMP.
E. H. Rustad døde av kreft 18/2-1916.
       Jens Bing overtok nå disponeringen D/S A/S Baltic, og ACORN og TRAMP ble solgt etter kort tid. Samme år ble det bestilt 4 store treskip ved Slidell SB Co., Slidell, Louisiana, USA for levering 1917.
I mars 1917 ble DS AS Baltic omregistrert som Bings Dampskibs-A/S.

Kilder: Digitalarkivet og Dag Bakka's notater.
Samlet og bearbeidet av Bjørn Fretheim 10/11-2021.

1914

DS

BISP

NORLI, NORMANDIE, TRURO CITY
(Bygget 1889)

1.450 tdw
998 brt
620 nrt

Dampskibsrederiet A/S Baltic (E. H. Rustad), Kristiania.

1914

DS

MUNK

SOLLI, BANAN.
(Bygget 1888)

1.240 tdw
957 brt
562 nrt

Dampskibsrederiet A/S Baltic (E. H. Rustad), Kristiania.

1915

DS

BJØR

NORGE
(Bygget 1884)

1.090 brt
648 nrt

Dampskibsrederiet A/S Baltic (E. H. Rustad), Kristiania.

1915

Brk

ACORN

LE PLESSIS, GOLDEN SUNSET.
(Bygget 1876)

544 brt
496 nrt

A/S Acorn (E. H. Rustad), Kristiania.

1916

DS

TRAMP

(Bygget 1881)

1.536 brt
934 nrt

Dampskibsrederiet A/S Baltic (E. H. Rustad), Kristiania.

 

Kilde: DnV, Miramar, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/11-2021 (SN)