FARTØYOVERSIKT (FLEETLIST)

SFJ018-HANS FREDRIKSEN, LANGEBY, SANDEFJORD.

 

ÅR
(KJØPT)

SKIPS-TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV.NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

1889

Brk

HECLA

(Bygget 1875)

860 brt
838 nrt

A/S Hecla
(Hans Fredriksen, Langeby), Sandefjord

1889

DS

CONGAL

ARRANMORE
(Bygget 1879)

1.394 brt
888 nrt.

A/S Congal
(Hans Fredriksen, Langeby), Sandefjord

1891

Brk

NORA

CARL BECH, SALMON
(Bygget 1885)

1.161 brt
1.088 nrt

A/S Nora
(Hans Fredriksen, Langeby), Sandefjord

1891

Brk

TAMERLANE

(Bygget 1854)

948 brt
915 nrt

A/S Tamerlane
(Hans Fredriksen, Langeby), Sandefjord

1891

DS

FINGAL

(Bygget 1863)

958 brt

Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord

1893

Brgt

TJALF

(Bygget 1875)

219 brt
208 nrt

Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord

1894

DS

BENGAL

(Bygget 1872)

1.483 brt

A/S D/S Bengal (Hans Fredriksen), Sandefjord

1894

Brk

ANNA

(Bygget 1878)

881 tonn

Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord

1895

DS

AYRGAL

(Bygget 1870)

1.501 brt

D/S Ayrgal A/S
(Hans Fredriksen), Sandefjord

1895

Brk

CAROLINE

(Bygget 1869)

1.350 brt
1.175 nrt

A/S Caroline
(Hans Fredriksen, Langeby og Marthinius Olsen Buer), Sandefjord

1895

Brk

VESTA

(Bygget 1866)

499 brt
472 nrt

A/S Vesta
(Hans Fredriksen, Langeby), Sandefjord

1895

Brk

WINNIFRED

ANEROID
(Bygget 1973)

1.012 brt
944 nrt

Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord

1896

Brk

KALLIOPE

BELMONT
(Bygget 1856)

1.015 brt
944 nrt

Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord

1896

Frg

SOLHEIM

NORWOOD,
P. G. CARVILL
(Bygget 1874)

1.657 brt
1.587 nrt

Hans Fredriksen, Langeby og Marthinius Olsen Buer, Sandefjord

1898

Skn

ALPHA

(Bygget 1855)

170 tonn

Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord

1903

DS

OPLAND

(Bygget 1903)

1.344 brt

Hans Fredriksen, Sandefjord

1906

DS

ORLAND

(Bygget 1906)

1.466 brt

Hans Fredriksen, Sandefjord

1907

DS

OCLAND

(Bygget 1907)

3.249 brt

Hans Fredriksen, Sandefjord

1908

DS

ODLAND

(Bygget 1908)

1.244 brt

Hans Fredriksen, Sandefjord

 

Bearbeidet av Ragnar Iversen
Oppdatert: 28/04-2018 (RI/PS)