OVERSIKT (FLEETLIST)

STG113 HELGE R. MYHRE,STAVANGER.

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Helge Rein Myhre ble født 25/03-1906. Han startet skipshandet i midten av 30-åra og bygde den opp til en av de største i landet.
         I 1947 stiftet han med flere Skibs-A/S Macbeth som ble overtatt av Tor Tønnesen, Stavanger. Selskapet ble oppløst i 1951 etter at MACBETH forliste i oktober 1950.

 

1947

DS

MACBETH

(Bygget 1941)

685 tdw
579 brt
289 nrt

Skibs-A/S Macbeth
(Helge R. Myhre), Stavanger.

 

         Skips-A/S Vågen ble registrert 07/07-1955 med bl. andre Sigval Bergesen og Inge Steensland som deltakere. De kontraherte 2 små tankskip ved Seutelven. I desember 1956 ble et tredje skip kontrahert for levering i 1958. Det ble solgt før levering som TOMBOY.
Fram til 1963 overtok rederiet 5 skip fra Seutelven.

 

1956

MT

HEBE (1)

(Bygget 1956)

790 tdw
499 brt
223 nrt

Skips-A/S Vågen
(Helge R. Myhre), Stavanger
.

1956

MT

HESTIA (1)

(Bygget 1956)

790 tdw
499 brt
223 nrt

S/E Hestia
(Helge R. Myhre)
Stavanger.

1958

MT

TOMBOY

(Bygget 1958)

770 tdw
499 brt
221 nrt.

Helge R. Myhre, Stavanger.

1960

MT

HELICE (1)

(Bygget 1960)

790 tdw
499 brt
210 nrt

S/E Helice
(Helge R. Myhre)
Stavanger.

 

A/S Straen ble registrert 27/09-1962.

 

1962

MT

HELEN (1)

(Bygget 1962)

880 tdw
499 brt
212 nrt

Skips-A/S Vågen
(Helge R. Myhre), Stavanger
.

1963

MT

HEROS (1)

(Bygget 1963)

880 tdw
499 brt
212 nrt

S/E Heros
(Helge R. Myhre)
Stavanger.

1964

MT

HEBRIS (1)

BRIS
(Bygget 1953)

13.500 tdw
9.061 brt
5.172 nrt

S/E Hestis
(Helge R. Myhre)
Stavanger.

1964

MT

HEBE (2)

(Bygget 1964)

1.034 tdw
499 brt
257 nrt

Skips-A/S Vågen
(Helge R. Myhre)
Stavanger.

1966

MT

HEKTOR (1)

(Bygget 1966)

1.246 tdw
494 brt
280 nrt

S/E Hektor
(Helge R. Myhre)
Stavanger.

 

A/S Dido ble registrert 03/08-1967.

 

1967

MT

HEBRIS (2)

(Bygget 1967)

1.656 tdw
909 brt
502 nrt

S/E Hebris
(Helge R. Myhre)
Stavanger.

1969

MT

HELICE (2)

(Bygget 1969)

2.889 tdw
1.597 brt
1.064 nrt

S/E Helice
(Helge R. Myhre)
Stavanger.

 

         I 1971 fikk rederiet sitt første gasskip bygget for Sameiet Helen. Sameiets deltakere var: Helge R. Myhre, Seutelvens Verksted A/S, Skips-A/S Vågen, Per Sanne, Olav Kaltvedt, Chr. Steensland, Olav Steensland sen, Olav Steensland jr, A/S Straen, alle fra Stavanger. Chr. Holtermann jr, Oslo, Arne Askeland, Oslo, Skips-A/S Janco, Oslo, Byggefond A/S, Oslo, Skipsmegler Inge Steensland, Oslo.
Dette var begynnelsen på en lang rekke med gasskip for rederiet.

 

1971

MT

HELEN (2)

(Bygget 1971)

2.370 tdw
1.897 brt
1.026 nrt

S/E Helen
(Helge R. Myhre)
Stavanger.

1976

MT

HEBE (3)

(Bygget 1976)

5.557 tdw
4.492 brt
2.451 nrt

P/R Hebe
(Helge R. Myhre)
Stavanger.

 

         07/07-1976 fikk rederiet en 5 års kontrakt med Philips Petroleum Co. Norway for transport av etan fra Teeside, England til Noretyls fabrikk på Rafnes.
         01/09-1977 ble K/S A/S Heragas stiftet i Stavanger med Helge R. Myhre som bestyrende rederi. Kommandittselskapet hadde ca. 90 deltakere og en samlet capital på 240 millioner kroner.

 

1977

MT

HERA

(Bygget 1977)

11.365 tdw
9.068 brt
5.048 nrt

K/S A/S Heragas
(Helge R. Myhre), Stavanger.

1977

MT

HEMINA (1)

(Bygget 1977)

3.010 tdw
1.999 brt
1.011 nrt

K/S A/S Heragas
(Helge R. Myhre), Stavanger.

1977

MT

HELIOS (1)

FERNBANK
(Bygget 1976)

11.420 tdw
9.375 brt
4.712 nrt

Moss-Rosenberg Verft A/S
(Helge R. Myhre),
Stavanger.

1978

MT

HEROS (2)

(Bygget 1978)

11.485 tdw
9.068 brt
5.038 nrt

K/S A/S Heragas
(Helge R. Myhre),
Stavanger.

1978

MT

HESTIA (2)

(Bygget 1978)

3.092 tdw
1.999 brt
1.013 nrt

K/S A/S Heragas
(Helge R. Myhre),
Stavanger.

1978

MT

HESPERUS (1)

FERNBROOK
(Bygget 1976)

11.440 tdw
9.375 brt
4.712 nrt

K/S A/S Hesperus
(Helge R. Myhre),
Stavanger.

 

         08/01-1979 ble de siste tankskipene solgt og rederiet hadde kun gasskip.
         I januar 1979 ble K/S A/S Nordsjøgas stftet.
         15/05-1979 ble K/S A/S Helengas stiftet.
         I oktober 1979 ble det kjent at Helge R. Myhre som var blitt 74 år ville trekke seg fra den daglige ledelse. Styrene i A/S Dido og Kværner Industrier A/S anbefalte en felles fusjon ved at Kværner overtook A/S Didos aksjekapital.
         20/12-1979 ble disponentselskapet Rederiet Helge R. Myhre A/S stiftet som et heleiet datterselskap av Kværner Industrier A/S.

 

1979

MT

HELICE (3)

(Bygget 1979)

9.095 tdw
6.174 brt
3.424 nrt

K/S A/S Heragas
(Helge R. Myhre),
Stavanger.

1979

MT

HELEN (3)

(Bygget 1979)

2.950 tdw
1.999 brt
1.188 nrt

K/S A/S Helengas
(Helge R. Myhre),
Stavanger.

 

         I ekstraordinær generalforsamling i A/S Dido 04/01-1980 ble forslaget godkjent.
I ekstraordinær generalforsamling i A/S Dido og i Kværner A/S 11/01-1980 ble forslaget vedtatt.
Som følge av fusjonen ble Kværners aksjekapital forhøyet med 4,6 mill. kroner. De nye aksjene gikk til aksjonærene i A/S Dido som på det tidspunkt var eier i 5 kommandittselskaper og ett interesseselskap.
         Rederiet Helge R. Myhre A/S ble registrert 31/01-1980 med Harald V. Hansen som daglig leder.

 

1980

MT

HEKTOR (2)

(Bygget 1980)

20.640 tdw
15.818 brt
9.397 nrt

K/S A/S Nordsjøgas
(Rederiet Helge R. Myhre A/S), Stavanger.

1981

MT

HEBE (4)

(Bygget 1981)

2.950 tdw
1.999 brt
1.187 nrt

K/S A/S Helengas
(Rederiet Helge R. Myhre A/S), Stavanger.

 

         I mai 1982 ble det kjent at rederiet skulle flytte til Oslo.
         21/06-1982 ble rederiets siste nybygning, HEKTOR, overtatt og registrert i Oslo.

 

1982

MT

ADMIRAL CABRAL

(Bygget 1979)

9.065 tdw
6.174 brt
3.517 nrt

I/S Cabral
(Rederiet Helge R. Myhre A/S), Stavanger.

1982

MT

HEKTOR (3)

(Bygget 1982)

20.500 tdw
15.842 brt
9.400 nrt

K/S A/S Hektorgas
(Rederiet Helge R. Myhre A/S), Oslo.

1983

MT

HEBRIS (3)

(Bygget 1983)

20.560 tdw
15.397 brt
5.562 nrt

K/S A/S Nordsjøgas II
(Rederiet Helge R. Myhre A/S), Oslo.

1984

MT

HERMION

(Bygget 1984)

20.576 tdw
15.399 brt
5.544 nrt

K/S A/S Hermion
(Rederiet Helge R. Myhre A/S), Oslo.

1986

MT

GARINDA

(Bygget 1977)

41.683 tdw
34.895 brt
22.916 nrt

Portland Co. Ltd (Rederiet Helge R. Myhre A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda.

1986

MT

HELIKON

GANDARA
(Bygget 1976)

17.650 tdw
15.611 brt
9.205 nrt

Jennings Co. Ltd (Rederiet Helge R. Myhre A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda.

1986

MT

HESIOD

GAMBADA
(Bygget 1973)

23.869 tdw
21.357 brt
11.528 nrt

Spurling Co. Ltd (Rederiet Helge R. Myhre A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda.

1986

MT

GARBETA

(Bygget 1975)

18.165 tdw
15.480 brt
8.530 nrt

Malabar Co. Ltd (Rederiet Helge R. Myhre A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda.

1986

MT

GARALA

(Bygget 1979)

43.386 tdw
34.893 brt
22.908 nrt

Garala Ltd (Rederiet Helge R. Myhre A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda.

1987

MT

HESPERUS

BALEARES, SANDRINA, ATLANTE, PROVIDENCE MULTINA, DORSETOWN
(Bygget 1973)

41.287 tdw
34.341 brt
20.585 nrt

P/R Myhregas (Rederiet Helge R. Myhre A/S), Oslo-NIS.

1987

MT

HELIOS (2)

LORD KELVIN
(Bygget 1978)

28.400 tdw
21.374 brt
12.372 nrt

Moss-Rosenberg Verft A/S (Rederiet Helge R. Myhre A/S), Oslo-NIS.

1987

MT

BERGE FISTER

(Bygget 1982)

31.485 tdw
20.792 brt
12.012 nrt

Moss-Rosenberg Verft A/S (Rederiet Helge R. Myhre A/S, Oslo), Stavanger-NIS.

1989

MT

HERMES

HAMPSHIRE
(Bygget 1974)

38.678 tdw
32.060 brt
21.492 nrt

K/S Hermes (Rederiet Helge R. Myhre A/S), Oslo-NIS.

1989

MT

HEMERA

DEVONSHIRE
(Bygget 1974)

38.678 tdw
32.060 brt
21.492 nrt

K/S Hermes (Rederiet Helge R. Myhre A/S), Oslo-NIS.

1989

MS

WESTERN SHORE

EASTERN JAY
(Bygget 1984)

43.296 tdw
26.257 brt
13.638 nrt

Kværner Shipping A/S (Rederiet Helge R. Myhre A/S), Oslo-NIS.

1990

MS

WESTERN SHIELD

SOUTHERN JAY
(Bygget 1984)

43.296 tdw
26.195 brt
13.638 nrt

Kværner Shipping A/S (Rederiet Helge R. Myhre A/S), Oslo-NIS.

1990

MT

CENTURY

LUCIAN
(Bygget 1975)

22.100 tdw
27.132 brt
17.014 nrt

K/S A/S Century (Rederiet Helge R. Myhre A/S), Oslo-NIS.

         I juni 1992 overtok Kværner Shipping A/S som managers for skipene.
         I mai 1995 kjøpte Havtor Management A/S, Oslo gasskipene til Kværner Shipping A/S. Kværner Shipping A/S ble da den største aksjonæren med ca. 45 % av aksjene.
         I november 1995 kjøpte Bergesen dy ASA, Oslo 34 % av aksjene i Havtor og foreslo en fusjon som ble gjennomført 17/04-1996.
         Så var historien om Helge R. Myhre, P. Meyer og Havtor ute

 

Kilde: Skipet 3/1982 ved John Gramstad & Per H. Kjærvik, skipshistorie.net, Miramar,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 17/09-2016 (SN/PS)