OVERSIKT (FLEETLIST)

 

OSL383-A/S ARNE SVEENS REDERI, OSLO.

 

 

 

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

1929

DS

DUKAT (1)

(Bygget 1920)

2.000 tdw
1.350 brt
761 nrt

A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo.

 

1932

DS

NGOW HOCK

DUX
(Bygget 1920)

2.000 tdw
1.329 brt
709 nrt

A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo.

 

1936

DS

MUI HOCK

(Bygget 1936)

3.600 tdw
2.144 brt
1.305 nrt

A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo.

 

1949

DS

MUI HENG (1)

(Bygget 1949)

2.425 tdw
1.583 brt
889 nrt

A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo.

 

1950

DS

DUKAT (2)

(Bygget 1950)

2.480 tdw
1.401 brt
648 nrt

A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo.

 

1956

DS

HOCK LEE

(Bygget 1956)

2.824 tdw
2.330 brt
1.257 nrt

A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo.

 

1959

DS

MUI FINN

KOLLFINN
(Bygget 1952)

2.480 tdw
1.376 brt
697 nrt

A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo.

 

1960

DS

MUI HENG (2)

SNEFJELD, STANJA
(Bygget 1951)

2.570 tdw
1.416 brt
745 nrt

A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo.

 

1990

MS

ARIES

FOSSUM, SUDAN COWN, FOSSUM
(Bygget 1979

11.121 tdw
7.975 brt
5.129 nrt

Tor Team K/S (Arne Sveens Rederi A/S, Oslo), Narvik-NIS.

 

               

Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Oppdatert 10/05-2017 (PS)