OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL441-A/S KROGSTAD SHIPPING AGENCIES LTD, OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

        Karl Krogstad (1889-1949) var født i Trondheim i enkle kår og begynte som yngstemann hos Albr. W. Selmer i 1905. Etter praksisopphold i Cardiff i 1908 kom han til NFDS som befrakter og fra 1911 til Danzig og Fecamp.
       
I juli 1914 begynte han som befrakter hos Thor Thoresen jr i Kristiania, hvor han etter hvert fikk ansvaret for SEALs skip. Høsten 1915 ble han ansatt i S. O. Stray & Co. i Kristiansand som befraktningsansvarlig for seil- og dampskip; fra 1918 som leder av kontoret i New York.
        Da Krogstad i 1924 var en tur hjemme i Norge fikk han startet Krogstads Dampskibsrederi A/S som rederi og A/S Krogstad Shipping Agencies Ltd som megler og agenturforretning, begge med Alf L. Ombustvedt (1894-1967) som disponent. I 1930 ble også Krogstads Dampskipbsrederi II A/S etablert.
        Krogstad drev sin virksomhet fra New York, bl. a. i samarbeid med Thavenot Shipping. I januar 1931 startet de Steamship Owners Operating Co. og tok opp betydelige fraktkontrakter som ble dekket inn med 30-35 skip på T/C. Krogstad fikk også i stand rederi i New York med amerikanske skip.
        I april 1940 kom Krogstad med i The Norwegian Shipping Committee som tok kontroll over flåten i amerikanske farvann inntil Nortraship kom i gang. Etter at Ombustvedt sluttet i 1933 overtok Martin W. Lem ledelsen av agenturvirksomheten. I 1936 ble Geo. Hansen ansatt som disponent i rederiet og fungerte til 1967.
        Under krigen kom Krogstad i forbindelse med Erling H. Samuelsen, og i 1947 ble det inngått avtale om at Krogstad tok 25 prosent i Samuelsens MT C. J. HAMBRO (levert 1949), mens Samuelsens tok 25 prosent i TT NIDAR.
        Krogstad hadde også nær forbindelse med Alcoa og overtok i 1947 driften av tre skip for selskapet, NIDARDAL, NIDARHOLM og NIDARLAND.
        Krogstad var barnløs og ba derfor Odd Christian Ystgaard (1911-1995), gift med hans niese Inger Ystgaard, ble derfor styremedlem og senere styreformann.
        Etter Krogstads død i mars 1949 kom virksomheten først og fremst til å bli lagt opp i samarbeid med Bj. Ruud-Pedersen som parteier i flere skip; to av dem ble senere overtatt som NIDAR og NIDAREID i 1962/64. Den selvstendige rederivirksomteen ble avviklet i 1967/68, men selskapene fortsatte som investorer.
Kilde: skipet.no

1924

DS

NIDAR (1)

MODENA
(Bygget 1910)

1.820 tdw
1.148 brt
671 nrt

Krogstads Dampskrederi A/S (A. M. Ombustvedt), Oslo.

1925

DS

NIDARHOLM (1)

MEANDROS
(Bygget 1920)

4.265 tdw
2.467 brt
1.390 nrt

Rederi A/S Nidaros (A. L. Ombustvedt), Oslo.

1926

DS

NIDAREID (1)

STOTTPOOL
(Bygget 1924)

2.760 tdw
1.320 brt
734 nrt

Krogstads Dampskrederi A/S (A. L. Ombustvedt), Oslo

1926

DS

NIDARNES (1)

(Bygget 1926)

2.200 tdw
1.188 brt
 nrt

Rederi A/S Nidaros (A. L. Ombustvedt), Oslo.

1930

DS

NIDAROS (1)

COLUSA, SANTA CECELIA
(Bygget 1913)

7.615 tdw
5.874 brt
3.638 nrt

A/S Krogstads Dampskibsrederi II
(Alf Ombustvedt), Oslo.

1933

DS

NIDARHOLM (2)

RANENFJORD, ISTHMIAN
(Bygget 1908)

7.850 tdw
5.354 brt
3.311 nrt

A/S Krogstads Dampskibsrederi II
 (Alf L. Ombudstvedt), Oslo

1937

DS

BELIZE

CORNUCOPIA, CORNORE
(Bygger 1919)

3.350 tdw
2.153 brt
1.280 nrt

Rederi-A/S Nidaros
(A/S Krogstads Shipping Agencies Ltd), Oslo.

1937

DS

NIDARDAL (1)

LAKE GORIN
(Bygget 1918)

3.600 tdw
2.368 brt
1.445 nrt

Rederi-A/S Nidaros
(A/S Krogstads Shipping Agencies Ltd), Oslo.

1937

DS

NIDAROS (2)

LAKE BENBOW
(Bygget 1918)

3.600 tdw
2.353 brt
1.433 nrt

Rederi-A/S Nidaros
(A/S Krogstads Shipping Agencies Ltd), Oslo.

1938

DS

FRANK SEAMANS

(Bygget 1928)

7.100 tdw
4.271 brt
2.635 nrt

Rederi-A/S Nidaros
(A/S Krogstads Shipping Agencies Ltd), Oslo.

1939

DS

NIDARLAND (1)

WAWALONA, WISCONSIN
(Bygget 1919)

9.422 tdw
6.076 brt
3.729 nrt

Rederi-A/S Nidaros
(Geo. Hansen), Oslo.

1939

DS

NIDARHOLM (3)

BETHNOR, IRENE
(Bygget 1919)

5.175 tdw
3.482 brt
2.112 nrt

Krogstads Dampskibsrederi II A/S
(Geo. Hansen), Oslo.

1940

DS

NIDARNES (2)

SANTA ISABEL
(Bygget 1920)

4165 tdw
2.647 brt
1.542 nrt

Krogstads Dampskibsrederi A/S
(Geo. Hansen), Oslo.

1946

DS

NIDAROS (3)

FARIDA, KOTKAS, OISE, WAR TIMISKAMING
(Bygget 1919)

3.200 tdw
2.160 brt
1.263 nrt

Rederi-A/S Nidaros
(Geo. Hansen), Oslo.

1946

TT

NIDAR (2)

HEGRA
(Bygget 1944)

16.578 tdw
10.297 brt
6.154 nrt

A/S Krogstads Shipping Agencies Ltd (Geo. Hansen), Oslo.

1947

DS

NIDARDAL (2)

PHILIP LIVINGSTONE
(Bygget1942)

10.900 tdw
7.176 brt
4.374 nrt

Rederi-A/S Nidaros
(Geo. Hansen), Oslo.

1947

DS

NIDARHOLM (4)

JOHN HOLMES
(Bygget 1943)

10.865 tdw
7.176 brt
4.380 nrt

Rederi-A/S Nidaros
(Geo. Hansen), Oslo.

1947

DS

NIDARLAND (2)

FREDRICK C. HICKS
(Bygget 1944)

10.865 tdw
7.207 brt
4.360 nrt

Rederi-A/S Nidaros
(Geo. Hansen), Oslo.

1962

MS

NIDAR (3)

ESTELLO
(Bygget 1955)

12.500 tdw
8.664 brt
5.164 nrt

I/S Nidar (A/S Krogstads Shipping), Oslo.

1964

TS

NIDAREID (2)

ESCAPE, STANVAC JAPAN
(Bygget 1953)

29.300 tdw
19.746 brt
13.543 nrt

I/S Nidareid (A/S Krogstad Shipping), Oslo.

 Kilder: skipet.no og skipshistorie.net
Samlet av Per Sundfær.