OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL529 T. B. TORGERSEN, OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

          Thomas Birger Torgersen ble født på Tjøme i 1893, som sønn av skipsfører Torger Torgersen (1852-1922) og hustru Barbra f. Pedersen (1852-1949). I 1900 bor han i Bispegaden 2 i Kristiania, sammen med sine foreldre, 3 eldre søstre og tjenestepike.
          T. B. Torgersen tok sikte på shipping og lyktes med å få en fot innenfor hos en skipsmegler. Derfra gikk veien videre til praksis i utlandet, i rederier og spedisjons-forretninger i Tyskland, Skottland og Belgia. Ved utbruddet av den 1. verdenskrig i 1914 vendte han hjem og fikk jobb i rederi og meglerforretning. I 1917 står han bak etableringen av meglerfirmaet Torgersen, Hartmark & Co., som er en avlegger av H. N. Hartmark i Haugesund. I 1930 overtok Torgersen firmaet alene.
          Første forsøk på rederivirksomhet finner vi i juni 1922, da Torgersen, Hartmark & Co. overtok disponeringen av MS FAGERHEIM for Sandnessjøen Privatbank. FAGERHEIM var et stort treskip på 178 fot og 1.200 tdw. I 1923 ble Skibs-A/S Fagerheim etablert, fortsatt med meglerfirmaet som disponent. Skipet ble videresolgt til Arendal i 1925.
          Først i 1938 ble det satset på nye skip, idet Skibs-A/S Thule ble konstituert 17/02-38, med T. B. Torgersen som disponent. Selskapet kjøpte 3 store trampskip. Et skip havarerte i jan. 1940 og de to siste ble holdt tilbake i Wakamatsu, Japan i nov.1940, senere beslaglagt og fikk japansk flagg.
          Skibs-A/S Orient ble stiftet 16/09 1938 og kjøpte småtrampskipet BUST som ble sluttet til Østen for videre fart der. Skib-A/S Pasat ble stiftet i 1939 og gikk til innkjøp av ett fransk skip som fikk navnet PASAT. Videresolgt til Japan samme år.
I 1945, med erstatninger og assuranseoppgjør fra NORTRASHIP hadde rederiet en god økonomisk stilling. I 1946 gikk rederiet til innkjøp av 2 ex-tyske skip som fikk navnene RITA og NINA. Siste skip som ble innkjøpt var ex BANDEROS i 1955, som fikk navnet BARBRA.
          I 1958 ble firma T. B. Torgersen utvidet med Unni Torgersen som medinnehaver Ved vedtektsendring samme år ble firma T. B. Torgersen berettiget til å være enestyre og disponent for Thule, Pasat og senere for Orient.
De to siste skipene, RITA og BARBRA ble solgt i 1962. Selskapene Thule, Orient og Pasat ble fusjonert inn i Torgersen, Hartmark & Co. og eksisterer som et privat investeringsselskap.
          På privatfronten giftet han seg i januar 1930 med Emma Svendsen (1891-1931), men hun døde av kreft året etter. Først i 1939 giftet han seg igjen, med Unni Hald (1908-69). De fikk to barn, Rita 1941 og Thomas (Tom) i 1950.
Thomas Birger Torgersen døde i mars 1974.
Samlet og redigert av Bjørn Fretheim

Kilde: Digitalarkivet, Skipet 3/2018; Rederiet T.B. Torgersen v/Dag Bakka.

 

1922

M/Aux

FAGERHEIM

(Bygget 1920)

1.200 tdw
795 brt
463 nrt

A/S Sandnessjøens Privatbank (Torgersen, Hartmark & Co., Oslo), Sandnessjøen.

1938

DS

SHENG HWA

MITWO, PROSPECTOR, CANADIAN PROSPECTOR.
(Bygget 1920)

8.381 tdw
5.492 brt
3.380 nrt

Skibs-A/S Thule (T. B. Torgersen), Oslo.

1938

DS

FU YANG

MIONE, MARANOA, EROMANGA.
(Bygget 1921)

6.172 tdw
3.359 brt
1.992 nrt

Skibs-A/S Thule (T. B. Torgersen), Oslo.

1938

DS

VEN-KOH

CITY OF VANCOUVER.
(Bygget 1920)

8.692 tdw
5.752 brt
3.602 nrt

Skibs-A/S Thule (T. B. Torgersen), Oslo.

1938

DS

BUST

FIDALGO.
(Bygget 1918)

1.875 tdw
1.133 brt
648 nrt

Skibs-A/S Orient (T. B. Torgersen), Oslo.

1939

DS

PASAT

GRANDE-TERRE, ANATOLIAN.
(Bygget 1932)

2.458 tdw
1.920 brt
1.142 nrt

Skibs-A/S Pasat (T. B. Torgersen), Oslo.

1946

DS

NINA

PALERMO
(Bygget 1922)

2.400 tdw
1.519 brt
839 nrt

Skibs-A/S Orient & Skibs-A/S Thule (T. B. Torgersen), Oslo.

1947

DS

RITA

HESNES, HELGA L. M. RUSS.
(Bygget 1926)

2.675 tdw
1.709 brt
1.001 nrt

Skibs-A/S Orient & Skibs-A/S Thule (T. B. Torgersen), Oslo.

1955

MS

BARBRA

BAÑADEROS.
(Bygget 1930)

3.920 tdw
2.802 brt
1.215 nrt

Skibs-A/S Orient & Skibs-A/S Thule (T. B. Torgersen), Oslo.

 

Kilde: DnV, Statke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 14/11-2021 (SN)