OVERSIKT (FLEETLIST)

PGR242 A/S BORGESTAD

 

ÅR ANSKAFFET

SKIPS TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV.NAME)

TONNASJE (TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

1904

DS

BRAND (1)

(Bygget 1890)

3.000 tdw
2.003 brt
1.519 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen, Porsgrund

1904

DS

BRITANNIC

(Bygget 1888)

3.270 tdw
 2.289 brt
1.456 nrt.

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1904

DS

BREID

(Bygget 1898)

1.900 tdw 1.062 brt
 645 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1905

DS

CHR. KNUDSEN (1)

(Bygget 1905)

7.000 tdw
3.878 brt
2.489 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1906

DS

BORGESTAD (1)

(Bygget 1906)

7.015 tdw 3.944 brt

2.531 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1907

DS

BRATSBERG (1)

(Bygget 1907)

6.628 tdw
 3.856 brt
 2.418 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1908

DS

BRIDGE

(Bygget 1908)

1.710 tdw
 1.150 brt
 653 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1910

DS

BRYNHILD

HIRUNDO
(Byggrt 1899)

3.450 tdw
2.101 brt
1.343 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1910

DS

BRATLAND

WERMLAND
(Bygget 1902)

3.390 tdw
 2.308 brt
 1.471 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1925

MS

BORGESTAD (2)

(Bygget 1925)

6.750 tdw

3.924 brt

2.336 nty

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1925

MS

CHR. KNUDSEN (2)

(Bygget 1925)

8.450 tdw
 4.904 brt
 2.939 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1926

MS

BRYNJE (1)

(Bygget 1926)

6.925 tdw
 3.916 brt
 2.328 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1926

MS

BRØNNØY (1)

(Bygget 1926)

8.400 tdw
 4.781 brt
 2.864 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1927

MS

BRAND (2)

(Bygget 1927)

8.750 tdw
 4.819 brt
 2.829 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1935

MS

SØNNAVIND

(Bygget 1935)

8.720 tdw
4.965 brt
2.994 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrund

1938

MS

BIDEVIND

(Byggrt 1938)

8.600 tdw
4.956 brt
2.908 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1946

MS

BRYNJE (2)

FALKENES, MÜLHEIM RUHR
(Bygget 1938)

7.850 tdw
5.411 brt
2.907 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1948

MT

BORGESTAD (3)

(Bygget 1948)

15.910 tdw
10.099 brt
5.961 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1949

MS

BREIM (1)

(Bygget 1949)

9.620 tdw

5.455 brt

3.092 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1950

MT

BRATSBERG (2)

(Bygget 1950)

12.301 tdw

8.255 brt

4.702 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1952

MT

BRATTLAND

(Bygget 1952)

13.300 tdw

8.814 brt

5.126 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1954

MT

GUNNAR KNUDSEN

(Bygget 1954)

17.420 tdw

11.023 brt

6.329 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1956

MS

BRØNNØY (2)

(Bygget 1956)

13.220 tdw

9.173 brt

5.124 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1959

MS

BRYNJE (3)

(Bygget 1959)

15.238 tdw

10.000 brt

6.814 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1962

MS

BREVIK

(Bygget 1962)

16.800 tdw
12.103 brt
6.174 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1963

MS

BANDAK (1)

(Bygget 1963)

43.560 tdw

29.367 brt

17.679 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1965

MS

BREIM (2)

FRUEN
(Bygget 1961)

15.507 tdw
10.434 brt
5.533 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1969

MS

BORGESTAD (4)

(Bygget 1969)

26.818 tdw
18.524 brt
11.156 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1972

MS

BORG

(Bygget 1972)

27.622 tdw
19.557 brt
11.509 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1976

MS

BANDAK (2)

MILLES
(Bygget 1972)

51.500 tdw
 30.340 brt
21.072 nrt

A/S Borgestad
(Gunnar Knudsen), Porsgrunn

1986

MT

JO BREVIK

(Bygget 1986)

33.490 tdw
19.688 tdw
10.092 nrt

K/S A/S Bratsberg
(A/S Borgestad, Porsgrunn), Panama

1986

MS

WESTWOOD BELINDA

(Bygget 1986)

42.295 tdw
28.805 tdw
13.964 nrt

K/S A/S Borgestad Forest (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau

1988

MS

BANDAK (3)

(Bygget 1980)

62.027 tdw
35.957 tdw
19.165 nrt

K/S Bandak
(A/S Borgestad), Porsgrunn

1990

MS

REFORM

(Bygget 1990)

32.461 tdw
23.473 tdw
12.772 nrt

K/S Norbulk
(A/S Borgestad), Porsgrunn

1990

MT

JO BREID

(Bygget 1982)

26.328 tdw
15.200 tdw
9.586 nrt

K/S Breid Borgestad (A/S Borgestad), Porsgrunn

1992

MS

SAGA BREEZE

(Bygget 1992)

46.908 tdw
29.369 tdw
12.409 nrt

 K/S Borgestad Forest II (A/S Borgestad/Reim Shipping), Porsgrunn

1997

MS

SAGA RIVER

(Bygget 1992)

46.956 tdw
29.369 tdw
12.409 nrt

K/S Borgestad Forest III (A/S Borgestad ASA), Porsgrunn

1997

MS

SPERO

(Bygget 1992)

46.998 tdw
29.369 tdw
12.409 nrt

K/S Borgestad Forest III (A/S Borgestad ASA), Porsgrunn

1997

MT

DICTO

(Bygget 1990)

112.100 tdw
60.866 tdw
33.855 nrt

A/S Borgestad ASA, Porsgrunn

1997

MS

WESTWOOD ANETTE

(Bygget 1987)

42.252 tdw
28.805 tdw
13.964 nrt

Seafarers Shipping Inc., (A/S Borgestad ANS, Porsgrunn / Oslo), Manila,

1999

MS

WESTWOOD MARIANNE

(Bygget 1986)

42.252 tdw
28.805 tdw
13.964 nrt

Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau

1999

MS

WESTWOOD CLEO

(Bygget 1987)

42.252 tdw
28.805 tdw
13.964 nrt

Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau

1999

MS

WESTWOOD JAGO

(Bygget 1987)

42.252 tdw
28.805 tdw
13.964 nrt

Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau

2002

MS

WESTWOOD RAINIER

(Bygget 2002)

42.252 tdw
28.805 tdw
13.964 nrt

Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau

2002

MS

WESTWOOD COLUMBIA

(Bygget 2002)

42.252 tdw
28.805 tdw
13.964 nrt

Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau

2003

MS

WESTWOOD VICTORIA

(Bygget 2003)

42.252 tdw
28.805 tdw
13.964 nrt

Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau

2004

MS

WESTWOOD OLYMPIA

(Bygget 2004)

42.252 tdw
28.805 tdw
13.964 nrt

Westwood Shipping Lines Inc., Tacoma, WA, USA (A/S Borgestad, Porsgrunn), Nassau

2006

MT

AKER SMART 3

NITTEN MARU, KARVOUNIS, ORIENTAL TIGER
(Bygget 1982)

180.377 tdw
109.296 brt
68.371 nrt

Aker Contracting FP A/S, Oslo(A/S Borgestad ASA, Porsgrunn), Panama

2006

MT

POLAR ALASKA

ARCO ALASKA
(Bygget 1979)

191.459 tdw
83.675 brt
73.114 nrt

Aker Contracting FP A/S, Oslo(A/S Borgestad ASA, Porsgrunn), Los Angeles, CA, USA

2006

MT

POLAR CALIFORNIA

ARCO CALIFORNIA
(Bygget 1980)

191.459 tdw
83.675 brt
73.114 nrt

Aker Contracting FP A/S, Oslo(A/S Borgestad ASA, Porsgrunn), Los Angeles, CA, USA

 

 

 

 

 

 

           

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 31/08-2011(SN/PS)