OVERSIKT (FLEETLIST)

KRS228-THV. B. HEISTEN, KRISTIANSAND.

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Thv. B. Heistein ble etablert av Thorvald B. Olsen (1853-1913) – fra 1900 med etternavnet Heistein - som hadde arbeidet seg opp som skipsfører og gikk i land rundt 1886 og etablerte seg som megler og disponent.
         Han fikk i 1890 i stand kjøp av dampskipet KITTY som byens første lastedampskip.
Ved siden av et betydelig rederi engasjerte han seg også i vannkraft og industriutbygging. Ved hans død gikk ledelsen over til brødrene Torgeir Heistein (1887-1963) og Kristen Heistein (1889-1978) i firmaet Thv. B. Heistein & Sønner A/S.
         De engasjerte seg sterkt under Første verdenskrig med selskapene A/S Odderø og A/S Kinn stiftet i 1916 med dampskip og jernseilere, samt store treskonnerter under amerikansk flagg.
         I 1919 var situasjonen så prekær at styre og representantskap ønsket en ny ledelse som kunne sikre verdiene, og i juni 1919 ble firma A. I. Langfeldt & Co. med A. I. Langfeldt og Torgeir Heistein som innehavere valgt til disponenter. Noe senere ble også Martin Mosvold valgt til disponent for A/S To og K. M. Pedersen for A/S Vesterhavet.
         Torgeir Heistein gjenopptok senere sin sakførerforretning i byen og var i mange år sekretær i Christianssands Rederforening. Også Kristen gikk over i annen virksomhet, men hadde et kort gjestespill som reder i 1937-39.
Kilde: skipet.no.

 

1888

Brk

IDA

(Bygget 1880)

674 brt
625 nrt

Thv. B. Olsen, Kristiansand.

1888

Brk

AINO

(Bygget 1882)

595 brt
574 nrt

Thv. B. Olsen, Kristiansand.

1890

Brk

CONSTANCE

ROSSINI
(Bygget 1870)

650 brt
622 nrt

D/S Constance (Thv. B. Olsen), Kristiansand.

1891

DS

KITTY

(Bygget 1891)

1.004 brt
624 nrt

D/S Avance (Thv. B. Olsen), Kristiansand.

1891

Skn

AVANCE

(Bygget 1874)

154 brt
150 nrt

Thv. B. Olsen, Kristiansand.

1892

Brk

OLIVIA

(Bygget 1892)

1.231 brt
1.138 nrt

A/S Olivia (Thv. B. Olsen), Kristiansand.

1898

Brk

LADY PALMERSTON

(Bygget 1864)

1.289 brt
1.217 nrt

Thv. B. Olsen, Kristiansand.

1898

DS

EDITH (1)

CYRUS
(Bygget 1883)

1.115 brt
867 nrt

Thv. B. Olsen, Kristiansand.

1899

Brk

INGA

GWYNEDD
(Bygget 1877)

1.081 brt
1.053 nrt

A/S Barkskibet Inga (Thv. B. Olsen), Kristiansand

1900

Brk

ODDERSJAA

BALKAMAH
(Bygget 1866)

1.397 brt
1.282 nrt

A/S Barkskipet Oddersjaa (Thv. B. Heistein), Kristiansand.

1901

Flr

OTRA

CAESAREA
(Bygget 1877)

1.294 brt
1.198 nrt

A/S Jernseilskipet Otra (Thv. B. Heistein), Kristiansand.

1901

Flr

ODDERØ

PORTIA
(Bygget 1868)

1.424 brt
1.332 nrt

A/S Barkskipet Odderø (Thv. B. Heistein), Kristiansand.

1902

Brk

OXØ

ASSEL
(Bygget 1876)

831 brt
736 nrt

A/S Jernseilskipet Oxø (Thv. B. Heistein), Kristiansand.

1903

DS

OTEREN

LILY, GODMUNDING
(Bygget 1888)

1.680 tdw
1.196 brt
738 nrt

A/S D/S Oteren (Thv. B. Heistein), Kristiansand.

1907

DS

EDITH (2)

MAX MORRIS
(Bygget 1884)

1.481 brt

 

A/S D/S Edith (Thv. B. Heistein), Kristiansand.

1915

Brk

METROPOLIS

(Bygget 1887)

1.811 brt
1.697 nrt

Thv. B. Heistein & Sønner A/S, Kristiansand.

1915

DS

ASATOR

ANKELIKI, ROKOS, ARDITO, BENDO
(Bygget 1890)

3.400 brt
2.103 nrt

A/S Vesterhavet (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1915

DS

ASBJØRN (1)

TARSI, INCE BANK, RAS MORA, NUNIMA
(Bygget 1899)

3.459 brt
2.148 nrt

A/S To (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1915

DS

ASKELAD (1)

AIKATERINI, VIRTUS, STARCROSS
(Bygget 1894)

2.823 brt
1.826 nrt

A/S Vesterhavet (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1915

DS

ALIX

VELOZ, LOCK KATRINE
(Bygget 1889)

2.200 tdw
1.540 brt

 

Thv. B. Heistein & Sønner A/S, Kristiansand.

1915

DS

AQUILA

GUY COLIN
(Bygget 1888)

3.000 tdw
2.237 brt
1.407 nrt

A/S Aquila (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1915

DS

ASBORG

LEONIDAS
(Bygget 1896)

2.750 brt
1.749 nrt

A/S To (Thv. B. Heistein & Sønner), Kristiansand.

1916

Brk

CHILE

CHILTONFORD
(Bygget 1892)

2.350 brt
2.198 nrt

Thv. B. Heistein & Sønner A/S, Kristiansand.

1916

Flr

LOTOS

EUROPA
(Bygget 1898)

1.991 brt
1.797 nrt

A/S Odderø (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1916

Brk

ASHEIM

CLAN GRAHAM
(Bygget 1893)

3.450 tdw
2.147 brt
1.976 nrt

A/S Odderø (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1916

Flr

ASMUND (1)

CORTEZ
(Bygget 1886)

3.450 tdw
2.306 brt
2.154 nrt

A/S Odderø (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1916

Brk

SPRINGBANK

(Bygget 1894)

3.900 tdw
2.397 brt
2.235 nrt

Thv. B. Heistein & Sønner A/S, Kristiansand.

1916

Brk

ASTERS

GANGES
(Bygget 1882)

1.520 brt
1.395 nrt

Thv. B. Heistein & Sønner A/S, Kristiansand.

1916

Brk

ASULF

COMLIEBANK
(Bygget 1890)

3.600 tdw
2.283 brt
2.178 nrt

A/S Odderø (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1916

DS

ASP (1)

LEONIDAS, CHARICLIA, ONEGA
(Bygget 1894)

1.759 brt
1.100 nrt

A/S Vesterhavet (Thv. B. Heistein & Sønner A/S). Kristiansand

1916

DS

ASKILD

SPARTI, GRANGEWOOD
(Bygget 1892)

2.264 brt
1.631 nrt

A/S Vesterhavet (Thv. B. Heistein & Sønner A/S). Kristiansand

1916

Brk

ASTRELLA

MUSSELCRAG
(bygget 1896)

1.985 brt
1.871 nrt

Thv. B. Heistein & Sønner A/S, Kristiansand.

1916

DS

ASMUND (2)

TRAMP, SKARP, JEANNE A, SAINT DONATS
(Bygget 1881)

1.513 brt
935 nrt

A/S Asmund (Thv. B. Heistein & Sønner), Kristiansand.

1917

Flr

ASKEPOT

CORTEZ
(Bygget 1886)

3.450 tdw
2.306 brt
2.154 nrt

A/S Odderø (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1917

DS

SOLVA

(Bygget 1904)

1.500 tdw
1.032 brt
641 nrt

A/S Odderø (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1918

MS

ASKELAD (2)

ODDFRID
(Bygget 1918)

1.000 tdw
758 brt
422 nrt

A/S Odderø (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand.

1918

DS

SANGSTAD

(Bygget 1911)

4.175 tdw
2.418 brt
1.459 nrt

A/S To (Thv. B. Heistein & Sønner A/S),
Kristiansand.

1918

DS

ASP (2)

(Bygget 1918)

3.500 tdw
2.234 brt
1.418 nrt

A/S Vesterhavet (K. M. Pedersen), Kristiansand.

1918

DS

ETHEL

(Bygget 1918)

2.100 tdw
1.384 brt
753 nrt

A/S To (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand

1920

DS

ASBORG

(Bygget 1921)

4.065 tdw
2.334 brt
1.418 nrt

A/S Vesterhavet (K. M. Pedersen), Kristiansand.

 

Kilde: Skipet.no, skipshistorie.net, malmsteinregisteret, Miramar.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Omarbeidet og oppdatert 08/11-2017 (PS/SN)