OVERSIKT (FLEETLIST)

FLE201-BERNHARD HANSSEN, FLEKKEFJORD.

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

CORNELIUS BERNHARD HANSSEN, FØDT 25/02-1864 I KVINESDAL-DØD 26/04-1939, ETABLERTE CA. 1901 SITT EGET REDERI MED FRUKTSKIP PÅ KONTRAKTER TIL AMERIKANSKE BEFRAKTERE FOR FRUKTFARTA MELLOM USA OG MELLOM-AMERIKA OG ØYENE I KARIBIEN. HAN VAR EN ALLSIDIG MANN MED INTERESSER I AVISER, INDUSTRI, SATT PÅ STORTINGET, VAR MEDLEM AV NOBELKOMITEEN FRA 1913 TIL SIN DØD.
I 1938 BLE DISPONENTSELSKAPET OMDANNET TIL BERNARD HANSSEN & CO. MED OLAV JUST (1882-1961) SOM MEDEIER. I 1939 KOM BERNHARD HANSSENS NEVØ HARALD HANSSEN TATT OPP SOM PARTNER. UTENOM FRUKTFART DREV FIRMAET MED STYKKGODSSKIP, TANKSKIP OG TIL SIST MED SUPPLYSKIP.
FIRMAET GIKK KONKURS I 1978.

 

1903

DS

BELITA

(Bygget 1903)

1.220 tdw
1.061 brt
586 nrt

D/S A/S Belita
(Bernhard Hanssen), Flekkefjord
.

1903

DS

JOSEPH DI GIORGIO

(Bygget 1903)

1.645 tdw
1.274 brt
777 nrt

A/S Joseph di Giorgio (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1904

DS

ATLAS

(Bygget 1904)

1.380 tdw
989 brt
613 nrt

D/S A/S Atlas
(Bernhard Hanssen), Flekkefjord
.

1905

DS

LISTER

HJALMAR
(Bygget 1881)

177 brt
97 nrt

D/S-A/S Lister (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1906

DS

ATLANTIS (1)

(Bygget 1906)

1.580 tdw
1.171 brt
734 nrt

D/S A/S Atlantis (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1907

DS

NICHOLAS CUENO

(Bygget 1907)

1.150 tdw
1.050 brt
916 nrt

D/S A/S Avance (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1907

DS

ROSARIO DI GIORGIO

(Bygget 1907)

1.135 tdw
1.037 brt
608 nrt

D/S A/S Avance (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1908

DS

JOSÉ

(Bygget 1908)

1.650 tdw
1.512 brt
930 nrt

D/S A/S Vestindien (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1908

DS

JUAN

(Bygget 1908)

1.600 tdw
1.440 brt
800 nrt

D/S A/S Vestindien (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1911

DS

CONCETTINA DI GIORGIO

(Bygget 1911)

2.048 tdw
1.608 brt
937 nrt

D/S A/S Concettina (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1912

DS

ALFRED NOBEL

(Bygget 1912)

9.000 tdw
4.775 brt
2.615 nrt

D/S A/S Concordia (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1913

DS

ATHOS (1)

(Bygget 1913)

2.775 tdw
1.708 brt
999 nrt

D/S A/S Concordia (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1915

DS

SOLVANG

HERMAN WEDEL JARLSBERG
(Bygget 1890)

4.600 tdw
2.970 brt
1.870 nrt

D/S A/S Neptun (Bernhard Hanssen), Flekkefjord/Kristiania.

1915

DS

HANSEAT

(Bygget 1895)

5.500 tdw
3.358 brt
2.177 nrt

D/S A/S Neptun (Bernhard Hanssen), Flekkefjord/Kristiania.

1915

DS

ALSTAD

CRISTOFORD VAGILANO, MARITTA
(Byg
get 1896)

5.100 tdw
3.030 brt
1.890 nrt

D/S A/S Concordia (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1915

DS

NYLAND

(Bygget 1915)

3.000 tdw
1.824 brt
1.096 nrt

D/S A/S Atlas (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1916

DS

RANVIK

(Bygget 1920)

11.000 tdw
5.848 brt
3.332 nrt

A/S Atlantis
(Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1920

MS

PRIM

(Bygget 1920)

600 tdw
505 brt
364 nrt

A/S Prim
(Bernhard Hanssen, Flekkefjord), Kristiania.

1920

DS

ATLANTIS (2)

BOLIVIANA, LUGANO, BOLIVIANA
(Byg
get 1900)

8.430 tdw
4.735 brt
2.9403 nrt

A/S Atlantis
(Bernhard Hanssen), Flekkefjord
.

1921

DS

HERCULES

(Bygget 1903)

6.760 tdw
3.790 brt
2.439 nrt

A/S Neptun
(Bernhard Hanssen, Flekkefjord), Kristiania
.

1922

DS

NEVIS

BOYARIN, ANTUNG
(Byg
get 1908)

2.100 tdw
1.619 brt
994 nrt

A/S Neptun
(Bernhard Hanssen, Flekkefjord), Kristiania
.

1931

MT

ARAMIS (1)

(Bygget 1931)

12.000 tdw
7.984 brt
4.701 nrt

Skibs-A/S Aramis (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1937

MT

ATHOS (2)

(Bygget 1937)

12.750 tdw
8.267 brt
4.867 nrt

Skibs-A/S Athos (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1949

MT

ARAMIS (2)

(Bygget 1949)

13.320 tdw
8.630 brt
4.966 nrt

Skibs-A/S Aramis (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1951

MT

BERNHARD HANSSEN

(Bygget 1951)

12.505 tdw
8.739 brt
4.852 nrt

Skibs-A/S Athos (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1956

MS

PORTHOS

(Bygget 1956)

12.580 tdw
8.622 brt
4.967 nrt

Skibs A/S Aramis & Skibs A/S Athos (Bernhard Hanssen & Co.), Flekkefjord.

1962

MS

ARAMIS (3)

(Bygget 1962)

14.100 tdw
10.023 brt
5.835 nrt

Skibs A/S Aramis & Skibs A/S Athos (Bernhard Hanssen & Co.), Flekkefjord.

1968

MS

ATHOS (3)

(Bygget 1968)

38.380 tdw
22.118 brt
14.528 nrt

Skibs A/S Aramis & Skibs A/S Athos (Bernhard Hanssen & Co.), Flekkefjord.

1976

MS

MUSKETEER FIGHTER

(Bygget 1976)

1.000 tdw
498 brt
129 nrt

Skibs-A/S Aramis (Bernhard Hanssen & Co), Flekkefjord.

1976

MS

MUSKETEER FURY

(Bygget 1976)

1.000 tdw
498 brt
129 nrt

Skibs-A/S Aramis (Bernhard Hanssen & Co), Flekkefjord.

1977

MS

MUSKETEER FRIEND

(Bygget 1977)

1.000 tdw
456 brt
158 nrt

Skibs-A/S Aramis (Bernhard Hanssen & Co), Flekkefjord.

 

Kilde: Lloyd’s, DnV, Skipet 4/1991.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert: 09/09-2015 (SN/PS)