OVERSIKT (FLEETLIST)

KRN102-OLE T. FLAKKE, KRISTIANSUND.

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Fra kontoradressen Nergata 27 på Nordlandet og med telegramadresse ”Olete” drev Ole Torbjørn Flakke sin relativt store virksomhet i Kristiansund.
         Slektsnavnet skal være Flakka – etter gården som ligger innerst i Flakkavågen, på sydsiden av Tysnes-øya i Hordaland.
         Faren, Peder, etablerte seg i som 20-åring Kristiansund i 1892. Da hadde han allerede sin egen jakt som han seilte på Nordmørsfjordene med. Her kjøpte han opp trelast som ble ført til Bergen for salg. Senere ble Peder Flakke, som han nå kalte seg, ansatt hos Christian Loennechen. Her ledet han flere sildeekspedisjoner. Senere ble han ansatt som skipper hos Christian Johnsen og førte skip både på Lofoten og Finnmarken som i kystfart.
         Peder Flakke hadde etter hvert egne skip som han drev slofarten med. Flere av sønnene til Flakke ble med faren som mannskap og fikk på denne måten kontakt med sjølivet. Disse skaffet seg etter hvert sine egne fartøyer.
         Ole T. Flakke var født på Kirkelandet i 1906, men allerede som 1-åring ble han med familien til Nergata 27 hvor faren hadde kjøpt eget hus.
         Allerede rundt 1920 dro Flakke til sjøs. Det ble kystfart og turer på Lofoten og Finnmarken og det ble fartstid om bord i fjordabåtene ”Smølen” og ”Nordmøre”. Det ble også tid til en periode om bord i ”Kristiansund” som John Orseth hadde overtatt. Dette var N. H. Knudtzons gamle ”Christiansund” fra 1865.
Omkring 1924 ble det utenriksfart for Ole T. Flakke, først Nordsjøfart, senere turer i oversjøisk fart med forskjellige skip.
         Deretter bar det hjem til Kristiansund og til en periode på bl.a. Hjelkrem sin ”Bøfjord”. Ole T. Flakke tok sin styrmannseksamen i Kristiansund i 1931.
Deretter ble det skipperskole i Trondheim i 1935/1936 med påfølgende skippersertifikat i 1936.
         Mange års erfaring til sjøs, både som vanlig sjømann og etter hvert som styrmann i Møre Fylkes Ruteselskap – og med erfaring som los – la nok grunnlaget for videre karriere som skipsreder, både i egen regi, som partshaver i flere partsrederier og gjennom selskapene Rena Rederi A/S, Flakkes Rederi A/S og A/S Rena Bruk og Ole T. Flakke.
Forliset av m/s ”Onega” i Østersjøen 5. februar 1960 hvor 16 mennesker omkom, ble begynnelsen til slutten for Ole T. Flakke og hans rederivirksomhet.
Kilde: Temahefte fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre 2014.

1941

DS

TOURIST

(Bygget 1896)

55 brt
12 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1941

DS

HEDVIG

SULITELMA IV, SULITELMA III, SULITELMA II.
(Bygget 1885)

26 brt
8 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1943

M/AUX

DREGG

GLADAN, ELLEN.
(Bygget 1919)

210 tdw
148 brt
110 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1946

DS

GREIP

CATHERINE
(Bygget 1885)

110 brt
42 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1946

DS

GOMA

HAAKON ADALSTEIN
(Bygget 1873)

403 brt
365 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1947

DS

DRONNINGEN

 (Bygget1894)

661 brt
400 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1948

DS

RENSVIK

URSA
(Bygget 1911)

1.430 tdw
958 brt
552 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1949

MT

RENSHOLM (1)

THORTANK, STRAUMSNES, LOTHAR FRIEDRICH, NORDVIK, AUGUSTA
(Bygget 1903)

330 tdw
275 brt
173 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1950

MS

RENSHAVN

PINTE, DIETMAR
(Bygget 1945)

375 tdw
268 brt
192 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1951

DS

RØST

(Bygget 1898)

100 tdw
290 brt
169 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1951

MS

RENSTIND

DAGOBERT
(Bygget 1944)

345 tdw
280 brt
201 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1951

MS

RENSFJORD

DANKMAR
(Bygget 1944)

345 tdw
275 brt
195 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1952

MS

RENSHOLM (2)

BERNHARD
(Bygget 1944)

345 tdw
272 brt
193 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1953

DS

RENSBORG

PORSANGER
(Bygget 1918)

7.365 tdw
4.284 brt
2.584 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1953

Ktr

ALERT

(Bygget 1880)

72 brt
64 nrt

P/R Peder & Ansgar Flakke, Kristiansund.

1956

DS

TORPA

GLENG, HEGRA, HAFNIA
(Bygget 1920)

2.050 tdw
1.331 brt
718 nrt

A/S Rena Rederi
(Ole T. Flakke), Kristiansund.

1956

DS

KNOLL

MIRVA, AKABAHARA, FAGER
(Bygget 1916)

1.880 tdw
1.121 brt
661 nrt

A/S Rena Rederi & Ole T. Flakke (Ole T. Flakke), Kristiansund.

1956

MS

TRESFJORD

 (Bygget 1920)

33 brt
16 nrt

Ole T. Flakke, Kristiansund.

1958

MS

ORKLA

HØYANGER
(Bygget 1926)

8.600 tdw
4.624 brt
2.765 nrt

Flakkes Rederi A/S
(Ole T. Flakke), Kristiansund.

1958

DS

ONEGA

TROLLNES, LUDWIG, IRMGARD
(Bygget 1921)

1.590 tdw
1.056 brt
610 nrt

Flakkes Rederi A/S
(Ole T. Flakke), Kristiansund.

1959

DS

KOVDA

LILLEMOR, MARGIT R.
(Bygget 1935)

2.425 tdw
1.571 brt
910 nrt

Flakkes Rederi A/S
(Ole T. Flakke), Kristiansund.

 

Kilde: Temahefte fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre 2014.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 08/06-2017 (SN)