OVERSIKT (FLEETLIST)

TBG102-YNGVAR HVISTENDAHL, TØNSBERG.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

Hvalfangstselskapet SKYTTEREN
Rederiet Skytteren var starten på det som ble Hvistendahls Rederi. Etablert i Tønsberg i 1928 av o.r.sakfører Hvistendahl, hvalfangstbestyrer H. Jespersen og kaptein Petter Sørlle under navnet Hvistendahl, Sørlle & Co., med kontor i Tønsberg. Etter å ha vært ansatt i Melsom & Melsom i en del år, ble Petter Sørlle tilknyttet kontoret i Tønsberg og delvis som fangstbestyrer og fører av kokeriet SKYTTEREN. Kaptein Sørlle er identisk med han som var opphalingsslippens far. Første gang benyttet på flytende kokeri LANCING, tilhørende rederiet Hvalfangerselskapet Globus (Melsom & Melsom), Larvik.
04/10-2009 ble den siste båt i det gamle rederiet solgt. En ro-ro båt på 3.887 brt med navnet CONFEED. En båt som rederiet Yngvar Hvistendahl var disponenter for. Den siste eier av selskapet var Jahn J. Johansen.

1929

Flk

SKYTTEREN

SUEVIC
(Bygget 1901)

12.500 brt
8.108 nrt

Hvalfangerselskabet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co.), Tønsberg.

1929

DS Hvb

SKUDD 1

(Bygger 1929)

247 brt
86 nrt

Hvalfangerselskabet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co.), Tønsberg.

1929

DS Hvb

SKUDD 2

(Bygger 1929)

247 brt
87 nrt

Hvalfangerselskabet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co.), Tønsberg.

1929

DS Hvb

SKUDD 3

(Bygger 1929)

245 brt
84 nrt

Hvalfangerselskabet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co.), Tønsberg.

1929

DS Hvb

SKUDD 4

(Bygger 1929)

245 brt
84 nrt

Hvalfangerselskabet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co.), Tønsberg.

1930

DS Hvb

SKUDD 5

(Bygget 1930)

265 brt
92 nrt

Hvalfangerselskabet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co.), Tønsberg.

1935

DS Hvb

SKUDD 6

HEKTOR 8
(Bygget 1930)

323 brt
112 nrt

Hvalfangerselskabet Skytteren A/S (Yngvar Hvistendahl.), Tønsberg.

1936

DS Hvb

SKUDD 7 (1)

(Bygget 1936)

351 brt
121 nrt

Hvalfangerselskabet Skytteren A/S (Yngvar Hvistendahl.), Tønsberg.

1937

MS

MATROS

OLYMP, FALSTRIA
(Bygget 1915)

6.690 tdw
4.358 brt
2.771 nrt

Skibs-A/S Matros (Yngvar Hvistendahl, Tønsberg), Panama.

1937

DS Hvb

SKUDD 7 (2)

ROSS I
(Bygget 1930)

221 brt
83 nrt

Hvalfangerselskabet Finnhval A/S ((Jørgen Krag, Tønsberg 60 % & Margarine Rohstoff Beschaffungs G.m.b.H., Tyskland 40 %), Hamburg, Tyskland). Yngvar Hvistendahl, Tønsberg.

1938

MS

MIM (1)

(Bygget 1938)

6.690 tdw
4.358 brt
2.771 nrt

Skibs-A/S Skytteren (Yngvar Hvistendahl.), Tønsberg.

1947

DS

MILBANK (1)

WILLIAM E. DODD
(Bygget 1944)

10.776 tdw
7.250 brt
5.217 nrt

Skibs-A/S Skytteren (Yngvar Hvistendahl.), Tønsberg.

1948

MT

MILFORD

ATHELDUCHESS
(Bygget 1929)

13.000 tdw
8.940 brt
5.229 nrt

Partrederiet Milford (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg.

1949

MT

MISTRA (1)

KATY
(Bygget 1931)

10.575 tdw
6.825 brt
3.940 nrt

Partrederiet Mistra (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg.

1951

DS

MIM (2)

(Bygget 1951)

3.600 tdw
2.067 brt
1.053 nrt

Skibs-A/S Skytteren & Skips-A/S Matros (Yngvar Hvistendahl.), Tønsberg.

1954

MT

MILENA (1)

(Bygget 1954)

16.212 tdw
11.436 brt
6.570 nrt

Skibs-A/S Skytteren & Skips-A/S Matros (Yngvar Hvistendahl.), Tønsberg.

1954

MS

NORLINDO

SCREVEN, USS SCREVEN (AK 210, SCREVEN)
(Bygget 1945)

6.037 tdw
5.918 brt
2.566 nrt

I/S Norlindo (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg.

1955

MT

MISTRA (2)

(Bygget 1955)

15.027 tdw
10.027 brt
5.707 nrt

I/S Mistra (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg.

1956

MS

MILROSS (1)

(Bygget 1956)

12.692 tdw
8.799 brt
5.001 nrt

Skibs-A/S Skytteren & Skips-A/S Matros (Yngvar Hvistendahl.), Tønsberg.

1958

MS

MILORA (1)

(Bygget 1958)

12.750 tdw
8.678 brt
5.209 nrt

Skibs-A/S Skytteren & Skips-A/S Matros (Yngvar Hvistendahl.), Tønsberg.

1959

MS

MILBANK (2)

(Bygget 1959)

24.400 tdw
15.488 brt
10.725 nrt

Skibs-A/S Skytteren & Skips-A/S Matros (Yngvar Hvistendahl.), Tønsberg.

1962

MS

MILORA (2)

(Bygget 1962)

16.841 tdw
12.230 brt
6.169 nrt

I/S Milora (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg.

1965

MS

MINORU (1)

(Bygget 1965)

63.630 tdw
36.870 brt
19.613 nrt

K/S Skips-A/S Skytteren & Co. (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg.

1970

MS

MILENA (2)

(Bygget 1970)

25.540 tdw
18.524 brt
11.149 nrt

I/S Milena (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg.

1974

MS

WESTBULK

(Bygget 1964)

31.750 tdw
18.452 brt
11.614 nrt

Western Bulk Corporation (Yngvar Hvistendahl, Tønsberg), Monrovia, Liberia.

1975

MS

FRASER SALVADOR

(Bygget 1975)

1.016 tdw
534 brt
223 nrt

Yngvar Hvistendahl Shipping Co. Ltd (Christian Salvesen Shipping Ltd), Leith, Scotland.

1975

MT

MISTRA (4)

(Bygget 1975)

141.000 tdw
74.057 brt
56.322 nrt

Yngvar Hvistendal, Tønsberg.

1976

MS

LOVAT SALVATOR

(Bygget 1976)

2.032 tdw
535 brt
224 nrt

Yngvar Hvistendahl Shipping Co. Ltd (Christian Salvesen Shipping Ltd), Leith, Scotland.

1976

MS

MILROSS (2)

RODIN
(Bygget 1974)

41.602 tdw
30.340 brt
21.072 nrt

K/S A/S Skytteren & Co. (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg.

1979

MS

MILORA (3)

(Bygget 1979)

5.147 brt
2.578 nrt

K/S A/S Milora & Co. (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg.

1982

MS

MINORU (2)

(Bygget 1982)

13.608 tdw
13.111 brt
8.070 nrt

Minoru Shipping Pte. Ltd (Yngvar Hvistendahl, Tønsberg), Singapore.

1983

MS

STAD MINERVA

(Bygget 1983)

1.968 tdw
494 brt
154 nrt

K/S A/S Minerva & Co. (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg.

1983

MS

SEAFORTH MINARA

(Bygget 1983)

1.968 tdw
1.065 brt
293 nrt

Nordic Finance Ltd (Yngvar Hvistendahl, Tønsberg), Aberdeen, Scotland.

1988

MS

MISTRA (3)

SILVER WIND
(Bygget 1977)

16.502 tdw
10.598 brt
5.731 nrt

Tweendeck I K/S (Hvistendahls Rederi A/S), Tønsberg.

1988

MS

STAD SLEIPNER

(Bygget 1983)

3.063 tdw
1.599 brt
739 nrt

Hvistendahl Shipping Co. Ltd (Seaforth Maritime Ltd), Aberdeen, Scotland.

1988

MS

STAD SUPPLIER

(Bygget 1975)

1.100 tdw
1.322 brt
396 nrt

K/S Stad Seaforth Shipping A/S (Yngvar Hvistendahl, Tønsberg), Oslo.

1990

MS

NORTWEEN MINERVA

CONSENSUS STAR, SILVER EAGLE
(Bygget 1978)

16.657 tdw
10.598 brt
5.731 nrt

Tweendeck I K/S (Hvistendahls Rederi A/S), Tønsberg.

1997

MS

LIFTMAR

MARSTEINEN, STRIL LYON. STOKKSUND.
(Bygget 1974)

2.899 tdw
1.595 brt
1.039 nrt

Confeed I A/S (Hvistendahl Rederi A/S, Tønsberg), Sandefjord.

2002

MS

CONFEED

SLOMANN RUNNER
(Bygget 1979)

3.356 tdw
3.887 brt
1.166 nrt

Confeed I A/S (Hvistendahl Rederi A/S), Tønsberg.

 

Kilde: DnV, Lloyd, Starke, Miramar
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 19/08-2021 (SN)