OVERSIKT (FLEETLIST)

KRS216-EINAR RASMUSSEN, KRISTIANSAND.

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Historien til RASMUSSENGRUPPEN A/S begynner i 1936. Da ble det første selskapet i gruppen etablert av daværende skipsreder Einar Rasmussen. I perioden etter andre verdenskrig bygde gruppen opp en betydelig virksomhet innen internasjonal skipsfart. I tillegg til å satse på konvensjonell tank- og bulkskipsfart, ble det etterhvert også satset på å utvikle nisjeprodukter som bøyelastere samt bolig- og serviceplattformer. Virksomheten omfattet på sitt meste en avansert flåte på ca. 20 enheter.
         I perioden 1997 til 2003 gjennomførte gruppen en strategisk endringsprosess der virksomheten hovedsakelig ble rettet mot tre forretningsområder: finansielle investeringer, eiendom og internasjonal skipsfart.
         Eiendom drives i dag gjennom det heleide datterselskapet
AVANTOR A/S. Virksomheten innen shipping/offshore er konsentrert om strategiske eierposisjoner i det danske rederiet Dampskibsselskabet NORDEN A/S og Shearwater Geoservices Holding AS.
         Gruppens finansielle investeringer søkes konsentrert i kvalitetsselskaper med tilfredsstillende inntjening og moderat gjeldsgrad.

Kilde: rasmussen.no hvor du kan lese bøkene om rederiet og rederen.

 

 

1936

MT

POLYKARP (1)

FANNY HØEGH
(Bygget 1931)

9.765 tdw
6.405 brt
3.840 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1939

MT

POLYCASTLE (1)

(Bygget 1939)

12.820 tdw
8.267 brt
4.963 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi II
(Einar Rasmusen), Kristiansand.

1939

DS

POLYANA (1)

SKJOLDHEIM, EMPEROR OF HALIFAX, CANADIAN SIGNALLER
(Bygget 1919)

3.975 tdw
2.415 brt
1.319 nrt

A/S Skjoldheim (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1941

DS

SPERO

PACIFICO, TAIGI MARU
(Bygget 1919)

5.500 tdw
3.781 brt
2.293 nrt

Skibs-A/S Avant (Einar & Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1946

MS

POLYTRADER (1)

KRONPRINSESSEN, EMPIRE LATIMER
(Bygget 1941)

10.340 tdw
7.244 brt
5.093 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi
(Einar Rasmusen), Kristiansand.

1946

MS

POLYCROWN

EMPIRE BEAUTY
(Bygget 1943)

10.270 tdw
7.297 brt
4.936 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1947

DS

POLYANA (2)

TORDENE
(Bygget 1936)

7.600 tdw
4.271 brt
2.614 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1947

DS

POLYKARP (2)

NYCO
(Bygget 1938)

2.600 tdw
1.345 brt
747 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand

1948

DS

POLYCREST (1)

HARPEFJELL
(Bygget 1939)

2.600 tdw
1.333 brt
742 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi II
(Einar Rasmusen), Kristiansand

1948

DS

SOLFA

NATHANIEL ALEXANDER
(Bygget 1942)

11.110 tdw
7.177 brt
4.375 nrt

Einar Rasmussen & Alfred I. Thommesen, Kristiansand.

1949

TT

POLYGLORY (1)

HAMMERFEST
(Bygget 1945)

16.560 tdw
10.297 brt
6.154 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1949

MT

POLYKARP (3)

BERGESUND, PRESIDENT DE VOGUE
(Bygget 1935)

14.290 tdw
9.320 brt
5.548 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1950

DS

POLYRIVER

RUTENFJELL, SAINTE BRIGITTE, RUTENFJELL
(Bygget 1935)

2.650 tdw
1.334 brt
716 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1953

DS

POLYSTAR (1)

(Bygget 1953)

3.615 tdw
1.964 brt
1.091 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi II & Skips A/S Rapid & Alfred I. Thommesen (Alfred I. Thommesen, Arendal.

1953

DS

POLYMOON

(Bygget 1953)

3.600 tdw
2.088 brt
1.054 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1954

MT

POLYROVER (1)

THORHILD
(Bygget 1935)

15.675 tdw
10.316 brt
6.243 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi, Tankrederi II A/S, A/S Avant & A/S Skjoldheim
(Einar Rasmusen), Kristiansand.

1954

MT

POLYCLIPPER (1)

(Bygget 1954)

18.125 tdw
11.737 brt
6.766 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1956

MT

POLYANA (3)

(Bygget 1956)

24.900 tdw
15.734 brt
9.328 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi II & III, A/S Avanti & A/S Skjoldheim (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1956

MS

SUNPOLYNA

(Bygget 1956)

13.050 tdw
8.985 brt
6.074 nrt

Einar Rasmussen, Kristiansand.

1957

MS

SUNPOLYNESIA

(Bygget 1957)

13.050 tdw
8.971 brt
6.034 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi & Kristiansands Tankrederi II (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1958

MT

POLYCREST (2)

(Bygget 1958)

19.600 tdw
12.754 brt
7.363 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi II & III (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1958

MT

POLYRAMBLER

BALMI, BERGESTRAND
(Bygget 1950)

16.320 tdw
10.361 brt
6.021 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi, Tankrederi II, Tankrederi III (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1959

MT

POLYEAGLE

AVANCE
(Bygget 1952)

16.050 tdw
10.774 brt
6.275 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi & A/S Kristiansands Tankrederi II (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1959

MT

POLYDUKE

(Bygget 1959)

26.050 tdw
16.548 brt
9.648 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1959

MT

POLYHYMNIA (1)

SOYA-ANDREA
(Bygget 1952)

17.380 tdw
11.435 brt
6.721 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi & A/S Kristiansands Tankrederi II (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1960

MT

POLYVIKING (1)

PURFINA CONGO, PETROCONGO
(Bygget 1950)

16.520 tdw
11.134 brt
6.456 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1961

MT

POLYGLORY (2)

(Bygget 1961)

26.050 tdw
16.542 brt
9.643 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1961

MS

POLYROVER (2)

(Bygget 1961)

17.480 tdw
11.597 brt
6.251 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1962

MT

POLYSTAR (2)

(Bygget 1962)

21.649 tdw
12.303 brt
7.978 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1963

MS

SUNPOLYCROWN

(Bygget 1963)

18.460 tdw
12.490 brt
7.459 nrt

A/S Kristiansand Tankrederi (Einar Rasmusen), Kristiansand.

1963

MT

POLYCASTLE (2)

(Bygget 1963)

43.800 tdw
26.622 brt
13.694 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi & A/S Tankrederi II, A/S Avanti & A/S Skjoldheim (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1964

MT

POLYQUEEN

(Bygget 1964)

69.400 tdw
39.249 brt
25.151 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi & A/S Tankrederi II (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1964

MT

POLYKARP (4)

(Bygget 1964)

43.825 tdw
26.623 brt
14.434 nrt

Einar Rasmussen P/R, Kristiansand.

1964

MT

POLYCRUSADER (1)

GUSTAF BRODIN
(Bygget 1958)

29.250 tdw
18.993 brt
11.417 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1965

MT

POLYCOMMANDER

(Bygget 1965)

48.100 tdw
28.945 brt
17.304 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1966

MS

SUNPOLYTRADER

(Bygget 1966)

18.200 tdw
11.746 brt
6.710 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1967

MS

POLYFREEDOM

(Bygget 1967)

47.200 tdw
29.424 brt
18.754 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1967

MT

POLYMONARCH

(Bygget 1967)

95.310 tdw
49.817 brt
31.760 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1967

MS

POLYHYMNIA (2)

(Bygget 1967)

49.900 tdw
29.333 brt
20.439 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1970

MS

POLYSAGA (1)

(Bygget 1970)

160.400 tdw
95.405 brt
58.885 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1971

MT

POLYSCANDIA

(Bygget 1971)

221.300 tdw
112.458 brt
81.265 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1972

MT

POLYNESIA

(Bygget 1972)

221.070 tdw
112.446 brt
81.013 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1973

MS

POLYVIKING (2)

(Bygget 1973)

116.570 tdw
63.902 brt
45.787 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1974

TT

POLYBRITANNIA

(Bygget 1974)

268.960 tdw
140.206 brt
108.811 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1975

MS

POLYCLIPPER (2)

(Bygget 1975)

116.200 tdw
63.887 brt
45.776 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1975

MS

POLYCREST (3)

(Bygget 1975)

116.190 tdw
63.887 brt
45.776 nrt

A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1976

TT

POLYVICTORIA

(Bygget 1976)

229.035 tdw
114.075 brt
91.089 nrt

K/S Polyvictoria A/S (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1977

MS

POLYCRUSADER (2)

(Bygget 1977)

116.630 tdw
63.168 brt
49.865 nrt

K/S Rasmussen Teamships A/S (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1978

MT

POLYTRADER (2)

(Bygget 1978)

125.690 tdw
65.163 brt
42.475 nrt

K/S Rasmussen Teamships A/S II
 (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1979

MT

POLYTRAVELLER

(Bygget 1979)

125.690 tdw
65.144 brt
42.434 nrt

K/S Rasmussen Teamships A/S III (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1981

MT

POLYSTAR (3)

(Bygget 1981)

59.975 tdw
39.609 brt
25.163 nrt

K/S Rasmussen Tankers A/S II (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1981

MS

POLYSUNRISE

(Bygget 1981)

59.975 tdw
39.609 brt
25.163 nrt

K/S Rasmussen Tankers A/S III (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1983

MT

POLYVIKING (3)

(Bygget 1983)

128.640 tdw
73.935 brt
39.221 nrt

K/S Rasmussen Teamships A/S IV (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1990

MS

POLYCARP (5)

(Bygget 1990)

152.065 tdw
77.655 brt
49.663 nrt

K/S Rasmussen Bulkcarriers A/S
(Einar Rasmussen), Kristiansand.

1991

MT

POLYSAGA (2)

(Bygget 1991)

150.152 tdw
79.873 brt
45.123 nrt

K/S Rasmussen Tankers A/S II (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1993

MT

POLYSYMPHONY

(Bygget 1993)

150.038 tdw
79.918 brt
45.123 nrt

K/S Rasmussen Teamships A/S III (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1993

MT

POLYCLIPPER (3)

(Bygget 1993)

78.228 tdw
42.159 brt
22.877 nrt

K/S Rasmussen Teamships A/S IV (Einar Rasmussen), Kristiansand.

1994

MS

POLYSTAR (4)

(Bygget 1994)

151.330 tdw
77.697 brt
49.663 nrt

K/S Rasmussen Bulkcarriers A/S
(Einar Rasmussen), Kristiansand.

Avsluttet skipslisten her. Tok ikke med offshore og Norden, kun den norske skipsdelen.

 

             

Kilde: Boka Poly-flåten gjennom 50 år av John Seland, En sjømann går i land av Kåre Valebrokk
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 24/10-2017 (PS)