OVERSIKT (FLEETLIST)

KRS223-INGVALD BJØRNEBOES REDERI A/S, KRISTIANSAND.

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

1904

Skn

RAGNHILD

MAJOR M. KOCK
(Bygget 1876)

155 brt
140 nrt

Skibs-A/S Ragnhild (Ingvald Bjørnebo), Kristiansand 

1905

Brg

FANØ

(Bygget 1878)

238 brt
210 nrt

Ingvald Bjørneboe, Kristiansand

1916

DS

KOLSDAL (1)

JULIE LYNN
(Bygget 1909)

860 tdw
689 brt
375 nrt

Ingvald Bjørneboes Rederi A/S
(Ingvald Bjørneboe), Kristiansand.

1916

DS

TORRIDAL (1)

FLOSTERØ
(Bygget 1909)

688 brt
367 nrt

Ingvald Bjørneboes Rederi A/S
(Ingvald Bjørneboe), Kristiansand.

1917

DS

FENRIS

ITUNA
(Bygget 1884)

500 tdw
454 brt
234 nrt

Ingvald Bjørneboes Rederi A/S
(Ingvald Bjørneboe), Kristiansand.

1918

DS

OTTERDAL

(Bygget 1918)

744 brt
322 nrt

D/S A/S Maritim
(Ingvald Bjørneboe), Kristiansand.

1918

DS

RAVNEDAL (1)

(Bygget 1918)

1.320 tdw
951 brt
565 nrt

Ingvald Bjørneboes Rederi A/S
(Ingvald Bjørneboe), Kristiansand.

1922

DS

TORRIDAL (2)

BARBARA, ODDGEIR, FRANK
(Bygget 1900)

1.390 tdw
951 brt
541 nrt

Ingvald Bjørneboe Rederi A/S
(Ingvald Bjørneboe), Kristiansand.

1922

DS

KOLSDAL (2)

SYRIER, ANNA, WAR BANN
(Bygget 1920)

1.975 tdw
1.269 brt
735 nrt

Ingvald Bjørneboes Rederi A/S
(Ingvald Bjørneboe), Kristiansand.

1930

DS

TORRIDAL (3)

(Bygget 1930)

2.200 tdw
1.381 brt
780 nrt

Ingvald Bjørneboes Rederi A/S
(Ingvald Bjørneboe), Kristiansand.

1945

DS

ODDERNES

AMISIA
(Bygget 1921)

999 brt
596 nrt

Den Norske Stat (Ingvald Bjørneboe, Kristiansand), Oslo.

1947

MS

RIO DALE

KENOSHA
(Bygget 1
945)

5.965 tdw
3.891 brt
2.186 nrt

Ingvald Bjørneboes Rederi A/S
(Ingvald Bjørneboe), Kristiansand.

1959

MS

RAVNEDAL (2)

(Bygget 1959)

3.650 tdw
1.932 brt
1.006 nrt

Ingvald Bjørneboes Rederi A/S
(Ingvald Bjørneboe), Kristiansand.

 

Kilde: Lloyd’s, DnV, Miramar, Skipet.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 21/08-2015 (SN)