OVERSIKT (FLEETLIST)

KRG220-K. SANDAAS, KRAGERØ

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

KRISTEN M. SANDAAS REGISTRERTE FIRMA K. SANDAAS I 1914 I KRAGERØ.
REDERI-A/S KRAGERØ BLE STIFTET SAMME ÅR MED FIRMA K. SANDAAS SOM DISPONENT.

 

 

 

 

 

 

1915

DS

EIKA (1)

REX
(Bygget 1903)

695 brt
394 nrt

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

1915

DS

BJERKA (1)

P. LARSSON
(Bygget 1910)

630 brt
419 nrt

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

1915

DS

ATLAS

(Bygget 1909)

641 brt
421 nrt

K. Sandaas, Kragerø.

1915

DS

BJERKA (2)

HELLIK
(Bygget 1905)

1.228 brt
717 nrt

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

1915

DS

SILJA (1)

URANIA
(Bygget 1905)

1.231 brt
743 nrt

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

1915

DS

EIKA II

KING EDWARD
(Bygget 1906)

1.268 brt
863 nrt

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

1916

DS

EIKA III

(Bygget 1916)

1.113 brt
655 nrt

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

1919

DS

SILJA (2)

(Bygget 1906)

1.259 brt
717 nrt

Rederi-A/S Kragerø

(K. Sandaas), Kragerø.

1920

DS

GRANA

(Bygget 1920)

1.297 brt
728 nrt

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

1929

DS

BJERKA (3)

LEVISA
(Bygget 1916)

1.893 brt
1.105 nrt

A/S Bjerka
(K. Sandaas & Karl Bøe),
Kragerø.

1939

DS

EIKA (2)

(Bygget 1939)

1.503 brt
838 nrt

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

 

 

 

 

 

 

SØNNEN ARNE SANDAAS BLE I 1943 TATT INN I FIRMAET.
KRISTEN M. SANDAAS DØDE I 1947 OG ARNE SANDAAS BLE ENEINNEHAVER.

 

 

 

 

 

 

1949

DS

EIKA (3)

(Bygget 1949)

1.355 brt

 

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

1950

MS

SILJA (3)

(Bygget 1950)

739 brt
311 nrt

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

1956

MS

EIKA (4)

(Bygget 1956)

1.764 brt
1.013 nrt

Rederi-A/S Kragerø
(K. Sandaas), Kragerø.

 

 

 

 

 

 

REDERIET BLE OPPLØST I 1963.

 

 

 

 

 

 

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Omarbeidet og oppdatert 24/02-2013(SN/PS)