OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL309-C. T. GOGSTAD & CO., OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

Christian Thorvald Gogstad (C. T. Gogstad & Co.) (1849 - 1924), startet sitt dampskipsrederi 15/09-1897. Han var født i Sandeherred (Sandefjord) og var sønn av storrederen Hans Olsen Gogstad (1816—1885). Hans Olsen Gogstad var reder for i alt 8 skuter på tilsammen 1.094 1/2 kl. Rederiet ble senere ledet av skipsreder Konrad Gogstad (født i Sandeherred (Sandar/Sandefjord) 1877). C. T. Gogstad var gift med rederen Hans Fredriksens søster. Hans Fredriksen flyttet også til Kristiania. Bedre kjent som disponent for hvalfangerselskapene «Rethval» og «Thule». C. T. Gogstad flyttet til Kristiania i 1906.

C. T. Gogstad, som startet sitt rederi i Kristiania i 1897, var født i Sandefjord i 1849 og hadde fart til sjøs i tredve år. Det første skip han anskaffet var D/S «Leif» på 1 850 dvt., som ble innkjøpt fra England og satt i trelastfart. I 1902 kjøpte selskapet D/S «Lyra» på 1 850 dvt. og tre år senere D/S «Lord» på 2 000 dvt.
I 1912 ble D/S A/S Laly startet med dampskipene «Laly« og «Leka». Under første verdenskrig ble flåten redusert ved krigsforlis og ved salg, så rederiet i 1917 var uten skip.
Den nåværende seniorsjef, K. Gogstad, ble ansatt som kontorsjef i selskapet i 1909 og opptatt som kompanjong i 1916. Da firmaets grunnlegger, C. T. Gogstad, døde i 1924, ble K. Gogstad eneinnehaver.
Etter å ha vært uten tonnasje siden 1917, kjøpte selskapet D/S «Lita» i 1919. Det neste skip, «Laly», ble anskaffet i 1923 og var på 2 500 dvt. I de nærmeste par år ble det anskaffet tre skip, D/S «Leif» på 3 000 dvt., D/S «Leka» på 2 560 dvt. og «Loke» på 4 200 dvt.
Så kom de magre årene, som førte til at det ikke ble foretatt noen nyanskaffelser før i 1930, da rederiet fikk D/S «Lido» på 3 150 dvt. fra Nylands Verksted. I 1934 ble D/S «Lago» på 4 175 dvt. innkjøpt. Nå fulgte en rekke nyanskaffelser, og ved 50-års jubileet disponerte rederiet åtte skip på i alt ca. 30 000 dvt.
I 1933 ble skipsreder K. Gogstads eldste sønn, C. T. Gogstad, opptatt i firmaet, men døde i 1935, bare 28 år gammel. Sønnen Aage ble opptatt i firmaet i 1936 og i 1947 den nesteldste sønn Odd. Under hele krigen var Odd Gogstad sjef for Nortraships tankavdeling i New York og er nå direktør i Leif Høegh & Co.s rederi.
Rederiet kjøpte i 1946—47 de to søsterskip «Norlantic» og «Norvana», hvert på
6 000 dvt. Senere ble M/S Frances Salman levert fra Lindholmens Varv i Gøteborg. Skipet var på 3 000 dvt. og gikk i papirfart mellom Canada og USA inntil det ble solgt i 1955
I oktober 1954 fikk firmaet sitt første tankskip, idet Øresundsvarvet i Landskrona leverte «C. T. Gogstad» på 18 800 dvt. Den siste tilvekst til flåten er M/T «Stiklestad» på 14 580 dvt., innkjøpt fra Klaveness’ rederi. Skipet er ombygd til malmbåt og heter nå «Lido».
Rederiet disponerer i dag ca. 50 000 dvt.

Kilde: Boka Norske Rederier gjennom 50 år. Utgitt i 1955. (SN)


Dampskibsaktieselskapet "Laly" ble etablert i 1912. C. T. Gogstad Co. var disponenter for selskapet.
A/S D/S Laly hadde båtene DS Laly, DS Leka, DS Lord og DS Ravn i 1916. I 1917 eide selskapet båtene DS Laly, DS Leka, DS Lord og DS Lyra. I beretning for 1918 opplyses at selskapets samtlige skip var krigsforlist eller solgt. I 1919 ble MS Lita innkjøpt. I 1924 opplyses at DS Laly har vært i løsfart hele året. I 1925 ble DS Leif ex Bygdø kjøpt. I 1933 eier selskapet båtene DS Laly - som ble solgt det året - og DS Leif, DS Leka, DS Loke og DS Lido. I 1937 er DS Lago og DS Lutz kommet til. I beretning for 1945 framkommer det at skipene har vært kontrahert av Nortraship; og det opplyses at MS Leif ble torpedert 28.02.1942 og 10 nordmenn mistet livet. For 1946 opplyses at to amerikanske diesel motorskip er kjøpt inn - MS Norlantic og MS Norvana. I 1949 er MS Frances Salman kommet til. I 1950 er DS Leka borte. I 1952 DS Loke og DS Lutz.
I 1958 eies båtene MS Leif Viking ex. Norlantic, MS Lago Viking ex. Norvana, MT C. T. Gogstad og MS Lido. I 1959 etablerte de en linje kalt Viking Line sammen med skipsreder Henriksen i Risør der de to første båtene gikk sammen med Henriksens Benny Viking for å opprettholde 14-daglige seilinger fra New York. I 1959 er MS Lise overtatt og så videresolgt, og i 1960 MS Lord Viking overtatt. I 1962 overtok selskapet alle aksjene i A/S Viking Line. Dette året grunnstøtte også MS Leif Viking og som erstatning ble MS Torian kjøpt og gitt navnet Lars Viking for å settes inn på Viking Line.

Kilde: Fra Oslo Byarkiv (SN)

 

1899

DS

LEIF (1)

LESREAULX
(Bygget 1880)

1.800 tdw
1.185 brt
7316 nrt

A/S Leif (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1902

DS

LYRA (1)

GLEN DOCHART
(Bygget 1882)

1.850 tdw
1.190 brt
744 nrt

A/S Lyra (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1905

DS

LORD

ANNE THOMAS
(Bygget 1883)

1.992 tdw
1.396 brt
842 nrt

A/S Lord (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1909

DS

TORBAY

THOR
(Bygget 1882)

1.596 brt
996 nrt

A/S Torbay (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1910

DS

JAN MAYN

AARVAK, NEVA, JUANA NANCY
(Bygget 1883)

8.359 tdw
5.053 b
rt
2.961 nrt

A/S Jan Mayn (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1911

DS

LOKE (1)

AGNAR, GELERT
(Bygget 1883)

2.400 tdw
1.609 brt
974 nrt

A/S Loke (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1912

DS

LEKA (1)

ZOE
(Bygget 1892)

1.845 brt
1.149 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1912

DS

LALY (1)

NELLIE
(Bygget 1894)

1.880 brt
1.165 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1915

DS

RAVN

(Bygget 1904)

2.007 tdw
1.2509 brt
795 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1916

DS

STORAAS

FRIDALEN, OTANES, OTANEZ. RIVERDALE
(Bygget 1895)

3.047 brt
1.925 nrt

D/S A/S Storaas (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1917

DS

LYRA (2)

(Bygget 1917)

1.830 tdw
1.141 brt
674 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1919

MS

LITA

(Bygget 1919)

1.100 tdw
687 brt
371 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1924

DS

LALY (2)

RANDULF HANSEN
(Bygget 1923)

2.470 tdw
1.522
brt
905 nrt

D/S A/S (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania.

1924

DS

LEIF (2)

BYGDØ
(Bygget 1920)

3.000 tdw
1.925 brt
1.007 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1926

DS

LEKA (2)

HITHERWOOD
(Bygget 1922)

2.530 tdw
1.596 brt
1.000 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1928

DS

LOKE (2)

CLAYMONT, PORTHCAWL
(Bygget 1915)

4.200 tdw
2.421 brt
1.432 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1930

DS

LIDO (1)

(Bygget 1930)

3.150 tdw
1.938 brt
1.133 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1934

DS

LAGO (1)

VINNIE
(Bygget 1929)

4.175 tdw
2.552 brt
1.488 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1937

MS

LUTZ

MARTINIQUE, NINNA
(Bygget 1933)

2.500 tdw
1.416 brt
790 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1937

MS

LEIF

(Bygget 1937)

2.850 tdw
1.582 brt
851 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1946

MS

NORLANTIC

COASTAL MERCHANT, AK 216 TRAVERSE
(Bygget 1945)

5.972 tdw
3.805 brt
2.123 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1946

MS

NORVANA

WALL KOTT
(Bygget 1945)

5.972 tdw
3.806 brt
2.122 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1949

MS

FRANCES SALMAN

(Bygget 1949)

3.000 tdw
1.707 brt
911 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1954

MT

C. T. GOGSTAD

(Bygget 1954)

18.800 tdw
12.093 brt
6.986 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1955

MS

LIDO (2)

STIKLESTAD
(Bygget 1938)

14.580 tdw
9.349 brt
5.650 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1959

MS

LISE

(Bygget 1959)

7.200 tdw
5.016 brt
2.772 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1960

MS

LORD VIKING

(Bygget 1960)

7.200 tdw
5.010 brt
2.769 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1963

MS

LARS VIKING

TORIAN, RIO DALE, KENOSHA
(Bygget 1945)

5.965 tdw
3.891 brt
2.186 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1964

MS

LEIV VIKING

LORIMA, TORIMA
(Bygget 1952)

7.027 tdw
4.392 brt
2.392 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1965

MT

LAGO (2)

MEMENTO, AXEL MÆRSK
(Bygget 1958)

19.600 tdw
12.498 brt
7.394 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1969

MS

LARA VIKING

SVANEFJELL
(Bygget 1962)

5.550 tdw
4.108 brt
2.246 nrt

K/S Skips-A/S Lara & Co. (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1971

MS

LYRA (3)

(Bygget 1971)

6.570 tdw
4.457 brt
2.915 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1976

MS

LEAL

BLE-HUDSON, BELVENI
(Bygget 1968)

24.340 tdw
15.542 brt
9.521 nrt

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo.

1983

MS

LARK

(Bygget 1983)

45.575 tdw
27.807 brt
14.272 nrt

K/S A/S LARK
(D/S A/S Laly), Oslo.

 

                 

Kilde: Miramar Ship Index, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/03-2018 (SN)