OVERSIKT (FLEETLIST)

FAR301 BRØVIGS REDERIER, FARSUND.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

1889

Brk

PUSNÆS

(Bygget 1876)

485 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1890

Brk

EMILIE MARIE

(Bygget 1876)

621 brt
580 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1890

Brk

ELLA

SCOTIA QUEEN
(Bygget 1867)

454 brt
440 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1891

Brk

MEMORY

(Bygget 1873)

426 brt
398 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1891

Brk

TROFAST

FAITH
(Bygget 1873)

521 brt
481 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1892

Brk

IAEBEZ

THORBECKE VI
(Bygget 1884)

953 brt
920 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1893

Brk

GYDA

(Bygget 1883)

682 brt
657 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1893

Brk

HENRIK IBSEN

(Bygget 1878)

850 tdw
850 brt
796 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1897

Brk

HASSEL

MARIA MAGDALENA
(Bygget 1879)

583 brt
569 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1898

Brk

MONICA

(Bygget 1883)

649 brt
597 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1898

Brk

PARKNOOK

(Bygget 1876)

835 brt
793 nrt

G. C. Brøvig m. fl., Farsund.

1899

Brk

NEW ZEALAND

(Bygget 1883)

681 brt
625 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1900

Brkt

AUSTAD

(Bygget 1891)

450 tdw
345 brt
310 nrt

G. C. Brøvigs Rederi, Farsund.

1901

DS

EVA

AMANDA
(Bygget 1877)

1.600 tdw
1.174 brt
736 nrt

G. C. Brøvig m. fl., Farsund.

1903

Brk

MANDALAY

(Bygget 1880)

1.445 tdw
913 brt
649 nrt

G. C. Brøvig m. fl., Farsund.

1903

Brk

ANDREA

DUCHESSE ANNE
(Bygget 1891)

1.940 tdw
1.324 brt
1.114 nrt

G. C. Brøvig m. fl., Vanse/Farsund.

1905

Brk

GUNVOR

GÉNÉRAL MELLINET
(Bygget 1895)

2.567 tdw
1.943 brt
1.490 nrt

G. C. Brøvig m. fl., Farsund.

1905

Brk

HEBE

GLYCINIA, ZOE
(Bygget 1876)

1.120 tdw
780 brt
741 nrt

G. C. Brøvig m. fl., Farsund.

1906

Brk

CHARLOTTE

(Bygget 1890)

1.307 brt
1.243 nrt

A/S Charlotte (G. C. Brøvig), Farsund.

1907

Brk

NJAAL

(Bygget 1881)

850 tdw
586 brt
540 nrt

A/S Njaal
(Th. Brøvig), Farsund.

1908

Brk

KETTY

DANAE, COLBERT
(Bygget 1895)

2.300 tdw
1.558 brt
1.418 nrt

G. C. Brøvig m. fl., Farsund.

1909

Flr

GEZINA (1)

ACAMAS
(Bygget 1897)

3.150 tdw
1.860 brt
1.715 nrt

G. C. Brøvig m. fl., Farsund.

1910

Brk

DEA (1)

MARGHERITA
(Bygget 1890)

1.750 tdw
1.107 brt
1.023 nrt

Skibs-A/S Dea
(Th.
Brøvig), Farsund.

1911

Brk

CIS (1)

ALBUERA
(Bygget 1885)

1.554 brt
1.501 nrt

Th. Brøvig m. fl., Farsund.

1912

Brk

URBYE

BATTININ ACCAME
(Bygget 1891)

1.090 brt
967 nrt

G. C. Brøvig m. fl., Farsund.

1912

Flr

GUNDA

SPERANZA, ARDNAMURCHAN
(Bygget 1890)

2.750 tdw
1.713 brt
1.603 nrt

A/S Gunda
(Th. Brøvig), Farsund.

1912

Flr

BENNESTVET (1)

WILHELMINE, HARLAND
(Bygget 1885)

2.750 tdw
1.704 brt
1.600 nrt

G. C. Brøvig m. fl., Farsund.

1913

Brk

BA (1)

DEKA, GLEN AFTON
(Bygget 1884)

1.850 tdw
1.174 brt
1.080 nrt

A/S Ba
(Th. Brøvig), Farsund.

1913

Flr

CATE

KOMET, BEACON ROCK
(Bygget 1892)

3.070 tdw
1.916 brt
1.786 nrt

Th. Brøvig m. fl., Farsund.

1913

Brk

FAR

SAMARITAN
(Bygget 1891)

3.600 tdw
2.143 brt
1.997 nrt

Th. Brøvig m. fl., Farsund.

1916

Brk

CEDARBANK

(Bygget 1892)

4.500 tdw
2.825 brt
2.648 nrt

Rederiselskapet Cedarbank
(Th. Brøvig), Farsund.

1917

DS

LILLEMOR (1)

(Bygget 1917)

1.825 tdw
1.132 brt
678 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1917

Skn

GRY I

AMALIA
(Bygget
1904)

62 brt
53 nrt

Rederi-A/S Gry
(Th.
Brøvig), Farsund.

1919

Brk

CIS (2)

WESTFALEN, NAUTIK, FÜRST BÜLOW, MARGA
(Bygget 1889)

1.700 tdw
1.109 brt
982 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1919

M/Skn

VARBAK III

(Bygget 1919)

181 brt
130 nrt

Jacob Høiland jr. & Lars Jacobsen
(Th. Brøvig), Farsund.

1920

DS

GEZINA (2)

LAKE ERIE, WAR BEAVER
(Bygget 1917)

2.850 tdw
1.828 brt
1.054 nrt

Rederiselskapet Gezina
(Th. Brøvig), Farsund.

1923

DS

DEA (2)

SANGSTAD
(Bygget 1911)

4.175 tdw
2.418 brt
1.459 nrt

A/S Dea
(Th. Brøvig), Farsund.

1924

DS

BA (2)

MARVEL
(Bygget 1921)

2.050 tdw
1.304 brt
739 nrt

Rederi-A/S Ba
(Th. Brøvig), Farsund.

1925

DS

CISS

(Bygget 1925)

1.850 tdw
1.159 brt
671 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1927

DT

ANDREA

ANOMIA, WAR EXPERT
(Bygget 1918)

7.800 tdw
5.198 brt
3.154 nrt

A/S Brøvigseil
(Th. Brøvig), Farsund.

1929

DS

KIRSTEN B (1)

LAKE CHARLES, WAR BIRCH
(Bygget 1918)

2.820 tdw
2.013 brt
1.245 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1930

MT

G. C. BRØVIG (1)

(Bygget 1930)

14.660 tdw
9.718 brt
5.860 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1934

DS

KIRSTEN B (2)

NORBO
(Bygget 1930)

1.880 tdw
1.184 brt
676 nrt

A/S Brøvigseil
(Th. Brøvig), Farsund.

1934

DS

LILLGUNVOR

VARDVIK
(Bygget 1930)

2.050 tdw
1.305 brt
739 nrt

PR Lillemor
(Th. Brøvig), Farsund.

1936

MT

HARALD BRØVIG

(Bygget 1936)

14.820 tdw
9.906 brt
5.906 nrt

PR Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1937

MT

ERLING BRØVIG

(Bygget 1937)

14.820 tdw
9.968 brt
5.906 nrt

PR Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1937

DS

LILLEMOR (2)

MARGIT R
(Bygget 1935)

2.425 tdw
1.571 brt
910 nrt

PR Lillemor
(Th. Brøvig), Farsund.

1937

DS

BENNESTVET (2)

(Bygget 1937)

4.060 tdw
2.438 brt
1.454 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1937

DT

KETTY BRØVIG

MONTANA
(Bygget 1918)

10.940 tdw
7.031 brt
4.411 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1937

MS

BALLA

GRESHAM, MARGRETTIAN
(Bygget 1923)

4.740 tdw
2.565 brt
1.502 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1938

DS

BERTHA BRØVIG (1)

(Bygget 1938)

4.060 tdw
2.415 brt
1.449 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1938

DS

CATE B

UNDEN
(Bygget 1920)

8.007 tdw
4.285 brt
2.573 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1940

MT

ANDREA BRØVIG (1)

(Bygget 1940)

15.500 tdw
10.173 brt
6.083 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1948

MT

ANDREA BRØVIG (2)

(Bygget 1948)

13.690 tdw
8.988 brt
5.170 nrt

P/R Brøvigtank & P/R Gezina
(Th. Brøvig), Farsund.

1948

MT

CIS BRØVIG (1)

(Bygget 1948)

13.772 tdw
8.996 brt
5.175 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1949

MS

RAGNHILD BRØVIG

(Bygget 1949)

2.661 tdw
3.128 brt
1.745 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1949

MS

RANDI BRØVIG (1)

(Bygget 1949)

2.661 tdw
3.128 brt
1.745 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1949

MT

GUNNAR BRØVIG

 (Bygget 1949)

15.769 tdw
9.882 brt
5.836 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1949

DS

BENNESTVET BRØVIG

(Bygget 1949)

4.050 tdw
2.517 brt
1.400 nrt

P/R Lillemor
(Th. Brøvig), Farsund.

1950

MS

BARBARA BRØVIG

(Bygget 1950)

2.676 tdw
3.129 brt
1.747 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1950

DS

GEZINA BRØVIG (1)

(Bygget 1950)

4.050 tdw
2.510 brt
1.399 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1951

MT

DEA BRØVIG (1)

(Bygget 1951)

16.385 tdw
10.917 brt
6.206 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1951

MS

BABY BRØVIG

BARFROST
(Bygget 1949)

625 tdw
791 brt
469 nrt

A/S Havfiske
(Th. Brøvig), Farsund.

1951

MT

G. C. BRØVIG (2)

(Bygget 1951)

16.345 tdw
10.917 brt
6.206 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1954

MS

KIRSTEN BRØVIG

(Bygget 1954)

3.700 tdw
2.316 brt
1.144 nrt

P/R Gezina (Th. Brøvig), Farsund.

1954

MS

GUNVOR BRØVIG (1)

(Bygget 1954)

3.700 tdw
2.312 brt
1.142 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1959

MT

CATE BRØVIG (1)

KONGSTANK
(Bygget 1952)

16.210 tdw
10.407 brt
5.940 nrt

A/S Selvaagbygg, Oslo (Th. Brøvig), Farsund.

1959

MT

THARALD BRØVIG

(Bygget 1959)

34.330 tdw
21.634 brt
12.012 nrt

P/R Brøvigtank
(Th.
Brøvig), Farsund.

1960

MS

MARGIT BRØVIG

(Bygget 1960)

15.250 tdw
10.673 brt
5.935 nrt

P/R Brøvigtank
(Th.
Brøvig), Farsund.

1960

DS

CECILIE BRØVIG

UTSIRA, HÖEGH CLAIR, K. G. MELDAHL
(Bygget 1948)

3.550 tdw
2.304 brt
1.152 nrt

A/S Egelands Verk Søndeled
(Th. Brøvig), Farsund.

1962

MT

ANNE MILRED BRØVIG (1)

(Bygget 1962)

40.915 tdw
25.454 brt
15.156nrt

P/R Brøvigtank
(Th.
Brøvig), Farsund.

1963

MS

BENTE BRØVIG (1)

(Bygget 1963)

16.868 tdw
12.089 brt
6.783 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1964

MT

GUNVOR BRØVIG (2)

BEAULIEU
(Bygget 1957)

18.300 tdw
12.111 brt
6.930 nrt

A/S Selvaagbygg (Th. Brøvig), Farsund.

1964

MT

GEZINA BRØVIG (2)

NORSK SKALD, CASTOR
(Bygget 1951)

16.350 tdw
11.177 brt
6.306 nrt

A/S Selvaagbygg (Th. Brøvig), Farsund.

1966

MT

BALLA BRØVIG

BENGUELA
(Bygget 1955)

20.100 tdw
13.969 brt
7.826 nrt

P/R Brøvigtank (Th. Brøvig), Farsund.

1966

MS

RANDI BRØVIG (2)

(Bygget 1966)

21.757 tdw
13.870 brt
8.035 nrt

P/R Brøvigtank & P/R Gezina (Th. Brøvig), Farsund.

1967

MS

ANDREA BRØVIG (3)

(Bygget 1967)

21.757 tdw
13.765 brt
8.111 nrt

A/S Selvaagbygg, Oslo (Th. Brøvig), Farsund.

1968

MS

ANNE MILDRED BRØVIG (2)

(Bygget 1968)

21.757 tdw
13.766 brt
8.103 nrt

A/S Selvaagbygg, Oslo (Th. Brøvig), Farsund.

1968

MS

KRISTIN BRØVIG

(Bygget 1968)

21.757 tdw
13.766 brt
8.113 nrt

A/S Brøvigtank & I/S Brøvig
(Th. Brøvig), Farsund.

1968

MT

GUNDA BRØVIG

OLYMP
(Bygget 1962)

20.570 tdw
13.089 brt
7.556 nrt

A/S Brøvigtank & I/S Brøvig (Th. Brøvig), Farsund.

1968

MS

BERTHA BRØVIG (2)

(Bygget 1968)

21.776 tdw
13.766 brt
8.113 nrt

A/S Selvaagbygg (Th. Brøvig), Farsund.

1969

MT

CIS BRØVIG (2)

(Bygget 1969)

106.100 tdw
56.635 brt
32.280 nrt

A/S Brøvigtank (Th. Brøvig), Farsund.

1969

MT

BENTE BRØVIG (2)

OLIVIA
(Bygget 1959)

19.123 tdw
12.155 brt
7.533 nrt

A/S Brøvigtank & A/S Havfiske (Th. Brøvig), Farsund.

1969

MT

CECILIE BRØVIG

STABERG
(Bygget 1958)

21.060 tdw
13.296 brt
7.689 nrt

A/S Brøvigtank (Th. Brøvig), Farsund.

1970

MT

CATE BRØVIG (2)

ROSS BAY
(Bygget 1959)

19.640 tdw
12.657 brt
7.213 nrt

A/S Brøvigtank (Th. Brøvig), Farsund.

1975

MT

ANDREA BRØVIG (4)

(Bygget 1975)

31.204 tdw
17.875 brt
12.425 nrt

A/S Brøvigtank (Th. Brøvig), Farsund.

1976

MT

DEA BRØVIG (2)

GYLFE, NINA BORTHEN
(Bygget 1962)

19.500 tdw
12.930 brt
7.369 nrt

P/R Dea Brøvig (Th. Brøvig), Farsund.

1978

MT

READSEA VENTURE

POLLO, MOBIL APEX
(Bygget 1960)

19.050 tdw
12.755 brt
7.247 nrt

Kingsford Shipping Co. (Rosjo Maritime c/o Th. Brøvig, Farsund), Monrovia, Liberia.

1981

MT

RAGNHILD BRØVIG (2)

(Bygget 1981)

55.406 tdw
30.687 brt
17.510 nrt

A/S Brøvigseil (Th. Brøvig), Farsund.

1982

MT

BARBARA BRØVIG (2)

(Bygget 1982)

55.363 tdw
30.687 brt
17.530 nrt

A/S Ba (Th. Brøvig), Farsund.

1982

MT

RANDI BRØVIG (3)

(Bygget 1982)

55.363 tdw
30.689 brt
17.510 nrt

A/S Bennestvedt (Th. Brøvig), Farsund.

1983

MS

CYPRESS

KING CHARLES
(Bygget 1974)

53.400 tdw
28.668 brt
20.978 nrt

ILC Marine Corp. Ltd. (Th. Brøvig, Farsund), Monrovia, Liberia.

1984

MT

TBN 206

(Bygget 1982)

55.289 tdw
29.919 brt
17.788 nrt

Th. Brøvig, Farsund.

1987

MT

NORTH CAPE

KOUNTOURIOTIS, MIAOULIS, GOLDEN MONARCH, EIRAMA, THORSHØVDI
(Bygget 1968)

102.797 tdw
54.477 brt
35.606 nrt

P/R Sorella I A/S & Co. (Brøvig Ship Management A/S, Farsund), Oslo.

1987

MT

NORTH SEA

TORATOR, ORATOR
(Bygget 1980)

38.960 tdw
21.382 brt
15.359 nrt

K/S Brøvig Chemical Tankers I (Brøvig Ship Management A/S, Oslo), Farsund.

1988

MT

NORTH WIND

TORANUS, ORANUS
(Bygget 1980)

38.960 tdw
21.384 brt
15.358 nrt

K/S Brøvig Chemical Tankers I (Brøvig Ship Management A/S, Oslo), Farsund.

1988

MS

ARCADE SUN

MICHAEL K, MIHALIS, KONGSHAV
(Bygget 1972)

101.518 tdw
47.242 brt
36.255 nrt

KS Brøvig Combination Carriers I (Th. Brøvigs Rederi), Farsund.

1988

MS

VIBRO STAR

ATLANTES, RAGNI
(Bygget 1976)

3.100 tdw
1.589 brt
1.113 nrt

Vibro Shipping A/S (Th. Brøvig), Farsund.

1988

TS

COMBI STAR

KASHEE, ELENI P, CYPRESS KING, TAIKO MARU
(Bygget 1972)

164.545 tdw
85.845 brt
67.106 nrt

K/S Combi Star (Brøvig Ship Management A/S), Farsund.

1989

MS

SCANDINAVIAN PINE

NEW INDEPENDENCE
(Bygget 1976)

41.203 tdw
34.157 brt
11.703 nrt

K/S Terø (Supply Service Management A/S), Farsund.

1989

MS

LINDESNES

IRIS BORG, GRIMSEY, RADAR CARRIER, SVERRE HUND, DORRIT HØYER
(Bygget 1970)

2.141 tdw
1.200 brt
809 nrt

K/S Lindesnes (Supply Service Management A/S), Farsund.

1989

MS

COMBI SAILOR

NORMAN SIBONA, ROVER, VOYAGER, PLATINUM TRANSPORTER, LAKE SHASTA, APHRODITE
(Bygget 1973)

101.600 tdw
55.234 brt
40.154 nrt

K/S Combi Sailor c/o Finanshuset Prosjekt A/S, Oslo (Brøvig Ship Management A/S), Farsund.

1989

MS

COMBI TRADER

OCEAN TRADER; FRIENDLY TRADER, LONDON TEAM
(Bygget 1974)

104.850 tdw
52.467 brt
42.642 nrt

K/S Combi Trader, Oslo (Brøvig Ship Management A/S), Farsund.

1989

MS

COMBI SABRINA

OBO COMBI SABRINA, NORMAN SIBOSS, RANGER, TRANSPORTER, COAL TRANSPORTER, LAKE BERRYESSA, ARIADNE
(Bygget 1972)

101.700 tdw
55.550 brt
40.092 nrt

K/S Combi Sabrina, Oslo (Brøvig Ship Management A/S), Farsund.

1989

MT

MANDALAY

BONITO, TIISKERI
(Bygget 1969)

112.628 tdw
62.357 brt
39.717 nrt

Tinfos Jernverk A/S, Notodden (Brøvig Ship Management A/S), Farsund.

1989

MS

HAMILTON TRADER

ALEX, LYS CALYPSO, FJORD TRADER, AROS CALYPSO, AROS TRADER, ARGONAUT
(Bygget 1978)

2.384 tdw
999 brt
679 nrt

K/S Eikerø (Supply Service Management A/S), Farsund.

1989

MS

HONDURAS

MERKUR AFRIKA, HONDURAS, EURO TEXAS, HØEGH APAPA, HONDURAS
(Bygget 1979)

11.464 tdw
8.724 brt
5.609 nrt

Oso Tween I K/S, Farøy (Supply Service Management A/S), Farsund.

1989

MS

EAGLE DAWN

TACKLER DOSINA, MAKALU, TACKLER DOSINA, TOTARA, TACKLER DOSINA
(Bygget 1979)

4.634 tdw
2.800 brt
1.161 nrt

K/S Hillø (Supply Service Management A/S), Farsund.

1990

MS

NORTH CHALLENGER

WILPOWER, SKANDI ALFA
(Bygget 1981)

1.392 tdw
491 brt
148 nrt

K/S North Challenger (Brøvig Offshore A/S), Oslo.

1990

MS

FARSUND SUPPLIER

ALYBELLE, ERIKA, ELBSTROM, AROS ATHENE, ELBSTROM, AROS ATHENE, ELBSTROM
(Bygget 1976)

2.560 tdw
999 brt
678 nrt

K/S Markø (Supply Services Management A/S), Farsund.

1990

MS

THUNAR

(Bygget 1979)

2.950 tdw
999 brt
690 nrt

K/S Vibro II (Vibro Shipping A/S), Farsund.

1992

MS

LINK

KING AMERICA, TAMANACO, TACKLER ARABIA, MAERSK RANDO, TACKLER ARABIA
(Bygget 1978)

4.634 tdw
2.800 brt
1.161 nrt

K/S Langkø (Supply Service Management A/S), Farsund.

1994

MS

CRYSTAL SEA

(Bygget 1994)

9.013 tdw
6.764 brt
2.359 nrt

Green Sea Operations A/S (Brøvig Offshore A/S, Oslo/Farsund), Castletown, Isle of Man.

1996

MS

CIS BRØVIG (3)

GISELA BARTELS, GRACECHURCH HARP, GISELA BARTELS
(Bygget 1985)

3.586 tdw
2.778 brt
1.475 nrt

Cis Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. m/s ”Cis Brövig”, Hamburg (Brøvigs Rederi A/S), Farsund.

1996

MS

NORTH CRUSADER

STAD SENJA
(Bygget 1984)

1.830 tdw
1.851 brt
555 nrt

Brøvig Offshore ASA, Farsund/Oslo.

1996

MS

UWA BHUM

EAGLE STAR, VANELLUS, EA CHALLENGE, VANELLUS
(Bygget 1984)

7.950 tdw
5.998 brt
3.312 nrt

M/s ”Dea Brövig” Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co., Hamburg (Brøvigs Rederi A/S), Farsund.

1997

MS

GERLENA

ACHAT, OSTELAND, NIC TRADER, OSTELAND, THUNAR, OSTELAND
(Bygget 1974)

2.503 tdw
995 brt
694 nrt

K/S Gerlena (Tharald Brøvig, Farsund), Kristiansand.

1997

MS

GERINA

RENDSBURG, ANNA BECKER, KILLARNEY, ANNA BECKER, SCOL ENTERPRICE, ANNA BECKER
(Bygget 1973)

2.450 tdw
999 brt
680 nrt

K/S Gerina (Tharald Brøvig, Farsund), Kristiansand.

1998

MS

KETTY BRØVIG (2)

ROCKABILL, HASSELWERDER, GRACECHURCH CROWN, CITY OF MANCHESTER, HASSELWERDER(Bygget 1984)

3.600 tdw
2.778 brt
1.474 nrt

Schiffahrtsgesellschaft m.b.H. & Co. m/s ”Ketty Brövig”, Hamburg (Brøvigs Rederi A/S), Farsund.

1999

MS

CRYSTAL OCEAN

(Bygget 1999)

8.346 tdw
6.984 brt
2.094 nrt

Crystal Ocean K/S (Brøvig Offshore A/S, Oslo/Farsund), Farsund.

2001

MT

IKDAM

NORTHIA, OCEANIC RENOWN, KRONOLAND
(Bygget 1971)

131.450 tdw
69.173 brt
49.367 nrt

Isis Ikdam A/S, Farsund (Brøvigs Rederi, Farsund), Monrovia, Liberia.

2005

MT

BRØVIG WIND

LADY BEGONIA
(Bygget 2005)

4.280 tdw
2.889 brt
1.348 nrt

Gezina A/S (Brøvigs Rederi A/S), Farsund.

2005

MT

BRØVIG FJORD  (1)

SONGA PEARL
(Bygget 2005)

12.956 tdw
8.450 brt
4.030 nrt

Brøvig Chemical Tanker I K/S (Brøvigs Rederi A/S), Farsund.

2006

MT

BRØVIG BAY

SONGA DIAMOND
(Bygget 2006)

12.910 tdw
8.450 brt
4.030 nrt

Brøvig Chemical Tanker II K/S (Brøvigs Rederi A/S), Farsund.

2006

MT

BRØVIG BREEZE

OCEAN BREEZE
(Bygget 2006)

4.296 tdw
2.885 brt
1.348 nrt

AS Brøvigtank, Farsund (Brøvigs Rederi A/S), Farsund.

2006

MT

BRØVIG SEA

SONGA SAPPHIRE
(Bygget 2006)

12.901 tdw
8.450 brt
4.030 nrt

Brøvig Chemical Tanker III K/S (Brøvigs Rederi A/S), Farsund.

2006

MT

BRØVIG OCEAN

SONGA ONYX
(Bygget 2006)

12.934 tdw
8.450 brt
4.030 nrt

Brøvig Chemical Tanker IV K/S (Brøvigs Rederi A/S), Farsund.

2007

MT

BRØVIG VINDUR

LIDER YAMAN
(Bygget 2006)

4.653 tdw
3.178 brt
1.448 nrt

AS Brøvigtank, Farsund (Brøvigs Rederi A/S, Farsund), Gibraltar.

2008

MT

BRØVIG VIENTO

LIDER KEEM
(Bygget 2004)

4.500 tdw
3.189 brt
1.339 nrt

AS Brøvigtank, Farsund (Brøvigs Rederi A/S, Farsund), Gibraltar.

2008

MT

UBT BAY

(Bygget 2008)

9.250 tdw
6.149 brt
2.894 nrt

Ugland Brøvig Tankers Pte. Ltd (Thome Shipmanagement Pte. Ltd), Singapore.

2008

MT

UBT FJORD

(Bygget 2008)

9.250 tdw
6.149 brt
2.874 nrt

Ugland Brøvig Tankers Pte. Ltd (Thome Shipmanagement Pte. Ltd), Singapore.

2008

MT

UBT GULF

(Bygget 2008)

9.250 tdw
6.149 brt
2.894 nrt

Ugland Brøvig Tankers Pte. Ltd (Thome Shipmanagement Pte. Ltd), Singapore.

2008

MT

BRØVIG BORA

VEDREY FRAM, ATLANTIS ACRA
(Bygget 2006)

3.502 tdw
2.627 brt
1.140 nrt

Kodaka Tankers A/S, Farsund (Brøvigtank A/S, Farsund), Gibraltar.

2008

MT

BRØVIG FJORD  (2)

BALTIC MARIA
(Bygget 2008)

8.151 tdw
5.445 brt
2.481 nrt

Brøvig Fjord A/S, Farsund (Brøvigtank A/S, Farsund), Gibraltar.

2008

MT

BRØVIG MARIN

VEDREY HEDEN, SERRA D
(Bygget 2005)

3.450 tdw
2.262 brt
1.040 nrt

Kodaka Tankers A/S, Farsund (Brøvigtank A/S, Farsund), Gibraltar.

2009

MT

UBT OCEAN

(Bygget 2009)

9.224 tdw
6.149 brt
2.882 nrt

Ugland Brøvig Tankers Pte. Ltd (Thome Shipmanagement Pte. Ltd), Singapore.

2011

MT

BRØVIG BARAT

(Bygget 2011)

4.350 tdw
3.327 brt
1.358 nrt

Brøvig Stainless A/S, Farsund (Brøvig Tank A/S, Farsund), Majuro, Marshall Islands.

2011

MT

BRØVIG CIERZO

(Bygget 2011)

4.453 tdw
3.327 brt
1.357 nrt

Brøvig Stainless A/S, Farsund (Brøvig Tank A/S, Farsund), Majuro, Marshall Islands.

2011

MT

BRØVIG LEVANTO

(Bygget 2011)

4.449 tdw
3.327 brt
1.357 nrt

Brøvig Stainless A/S, Farsund (Brøvig Tank A/S, Farsund), Majuro, Marshall Islands.

2011

MT

BRØVIG MISTRAL

(Bygget 2011)

4.449 tdw
3.327 brt
1.357 nrt

Brøvig Stainless A/S, Farsund (Stolt Tankers BV, Rotterdam, Nederland), Cardiff, Wales.

 

Kilde: DnV, Skipet 2/83.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/12-2016 (PS/SN)