OVERSIKT (FLEETLIST)

BRG531-WILLIAM HANSEN, BERGEN.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Skipsfører William Hansen (1855-1931) fra København hadde lang fartstid bak seg da han kom i norsk tjeneste. Ved M. J. Schjelderups død i 1892 overtok han bestyrelsen av fire av skipene. Han kom til å satse på tredampere for fiskefarten og på 90-tallet på spesialskip for trelast
         Rederiet ekspanderte til å bli blant byens største innen småtramp, men opplevde store krigstap under Første verdenskrig.
         William Hansens sønn Johan Troye Hansen (1885-1929) startet rederi med A/S D/S Sekstant i 1916 og overtok i 1920 også ledelsen av rederiet. Rederen selv flyttet da tilbake til København. Kontorsjef Martin Johansen (1879-1958) ble gjort til kompanjong i 1925, og da Johan Troye Hansen døde i 1929 ble Johansen innehaver av rederiet.
         Flere en-skipsselskaper ble i 1922 samlet i Skibs-A/S William Hansens Rederi og i 1928 i Skibs-A/S William Hansens Rederi II. Johansen startet i 1935 D/S A/S Transport som overtok tre av skipene, Botnia, Laila og Bauta.
         Etter krigen ble engasjementet spredt til tank, kjøleskip og senere bulk, under ledelse av Rolf Johansen (1913-1984) og Agnar Johansen (1919-1991). Rederiet eier fortsatt halvparten av Star Evviva i sameie med Grieg Shipping.

Kilder: Boka Norske Rederier gjennom 50 år, skipet.no.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 22/04-2016 (SN)

 

1892

DS

HEIMDAL

(Bygget 1882)

660 tdw
567 brt
330 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1892

DS

HERTHA (1)

(Bygget 1880)

660 tdw
530 brt
310 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1892

DS

PATRIA

(Bygget 1877)

471 brt
285 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1892

DS

SCHWEIGAARD

(Bygget 1883)

688 tdw
572 brt
336 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1893

DS

DIANA (1)

(Bygget 1873)

382 brt
277 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1893

DS

A. DEKKE

(Bygget 1893)

720 tdw
480 brt
294 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1894

DS

HEKLA (1)

(Bygget 1894)

850 tdw
524 brt
299 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1895

DS

EVVIVA (1)

(Bygget 1895)

730 tdw
532 brt
309 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1896

DS

VICTORIA

(Bygget 1896)

1.318 tdw
973 brt
573 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1896

DS

HAFNIA (1)

(Bygget 1896)

1.300 tdw
962 brt
594 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1893

DS

NORDLYSET

(Bygget 1874)

640 tdw
474 brt
268 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1899

DS

DIANA (2)

(Bygget 1899)

1.570 tdw
1.107 tdw
691 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1900

DS

ANNA

(Bygget 1900)

1.920 tdw
1.237 tdw
747 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1900

DS

BAUTA (1)

(Bygget 1900)

965 tdw
750 brt
426 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1901

DS

BOTNIA (1)

(Bygget 1901)

1.675 tdw
1.149 tdw
704 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1901

DS

THYRA (1)

(Bygget 1901)

1.000 tdw
769 brt
439 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1902

DS

C. SUNDT

(Bygget 1902)

1.700 tdw
1.105 brt
684 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1902

DS

LAILA (1)

(Bygget 1902)

980 tdw
753 brt
445 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1903

DS

DANA

(Bygget 1903)

1.015 tdw
753 brt
440 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1906

DS

AGGA

(Bygget 1906)

1.750 tdw
1.104 brt
688 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1906

DS

HANSA

(Bygget 1906)

1.780 tdw
1.138 brt
660 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1907

DS

HEKLA (2)

(Bygget 1907)

1.365 tdw
950 brt
569 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1910

DS

SKULDA

(Bygget 1910)

1.755 tdw
1.105 brt
644 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1911

DS

LISKEN

(Bygget 1911)

1.810 tdw
1.105 brt
655 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1913

DS

VESLA

(Bygget 1913)

1.785 tdw
1.108 brt
663 nrt

A/S D/S Vesla
(William Hansen), Bergen.

1915

DS

LAILA (2)

H. HEITMAN, THOMAS LEIGH
(Bygget 1900)

809 brt
443 nrt

A/S D/S Laila
(William Hansen), Bergen.

1916

DS

CAMILLA

MAYENNE
(Bygget 1908)

3.760 tdw
2.465 brt
1.529 nrt

A/S D/S Camilla
(William Hansen), Bergen.

1916

DS

SVINTA

(Bygget 1916)

2.050 tdw
1.267 brt
764 nrt

William Hansen m. fl., Bergen.

1919

DS

SEKSTANT (1)

(Bygget 1916)

4.080 tdw
2.468 brt
1.509 nrt

A/S D/S Sekstant
(Johan Troye Hansen), Bergen
.

1920

DS

HAFNIA (2)

(Bygget 1920)

2.050 tdw
1.331 brt
718 nrt

A/S D/S Hafnia
(William Hansen), Bergen.

1921

DS

HEKLA (3)

(Bygget 1921)

1.280 tdw
944 brt
540 nrt

Partrederiet Victoria (William Hansen), Bergen.

1922

DS

HERTHA (2)

VENUS II
(Bygget 1917)

2.100 tdw
1.351 brt
710 nrt

A/S D/S Vesla
(William Hansen), Bergen.

1922

DS

EVVIVA (2)

EDVARD GRIEG
(Bygget 1921)

2.430 tdw
1.597 brt
942 nrt

A/S D/S Evviva
(William Hansen), Bergen.

1922

DS

SEKSTANT (2)

NORDSTRAND
(Bygget 1920)

2.400 tdw
1.623 brt
956 nrt

A/S D/S Sekstant
(Johan Troye Hansen), Bergen
.

1924

DS

THYRA (2)

CANADIAN MINER
(Bygget 1920)

2.725 tdw
1.655 brt
943 nrt

Skibs-A/S William Hansens rederi
(William Hansen), Bergen
.

1924

DS

BAUTA (2)

CANADIAN SEALER
(Bygget 1919)

2.725 tdw
1.655 brt
943 nrt

A/S Dampskib Bauta
(William Hansen), Bergen.

1924

DS

BOTNIA (2)

MODEMI
(Bygget 1918)

2.400 tdw
1.627 brt
946 nrt

D/S A/S Øvre (William Hansen), Bergen.

1924

DS

LAILA (3)

ROSEGG, RØISHEIM
(Bygget 1914)

3.035 tdw
1.840 brt
1.116 nrt

D/S A/S Øvre
(William Hansen), Bergen.

1926

DS

GYDA

GIJONES
(Bygget 1920)

2.400 tdw
1.591 brt
934 nrt

Skibs-A/S William Hansens Rederi
(William Hansen), Bergen.

1930

DS

THUHAUG

CANADIAN VOYAGEUR
(Bygget 1919)

4.350 tdw
3.099 brt
1.968 nrt

A/S D/S Thuhaug
(William Hansen), Bergen.

1940

DS

HULDRA (1)

(Bygget 1940)

3.150 tdw
2.112 brt
1.209 nrt

Skibs-A/S William Hansens Rederi II
(William Hansen), Bergen.

1950

DT

HULDRA (2)

(Bygget 1950)

3.502 tdw
2.485 brt
1.332 nrt

Skibs-A/S William Hansens Rederi
(
William Hansen), Bergen.

1950

MS

HELENA

(Bygget 1950)

3.002 tdw
2.529 brt
1.359 nrt

Skibs-A/S William Hansens Rederi II
(William Hansen), Bergen.

1954

DT

HERTHA (3)

(Bygget 1954)

3.463 tdw
2.588 brt
1.319 nrt

Skibs-A/S William Hansens Rederi
(
William Hansen), Bergen.

1954

MS

HAMINA

(Bygget 1954)

3.016 tdw
2.408 brt
1.176 nrt

Skibs-A/S William Hansens Rederi II (William Hansen), Bergen.

1963

MS

HAFNIA (3)

(Bygget 1963)

18.330 tdw
13.119 brt
6.814 nrt

Skibs-A/S William Hansens Rederi II
(William Hansen), Bergen
.

1965

MS

STAR TARO

(Bygget 1965)

25.300 tdw
14.426 brt
10.038 nrt

K/S Ocean Bulk A/S
(William Hansen), Bergen.

1982

MS

STAR EVVIVA

(Bygget 1982)

39.718 tdw
24.056 brt
13.698 nrt

K/S A/S Billabong II A/S
(William Hansens Rederi), Bergen.

 

Kilde: DnV, Miramar Ship Index, Skipet.no
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert: 26/04-2016 (SN/PS)