OVERSIKT (FLEETLIST)

HAU209-RICHARD AMLIE & CO. A/S, HAUGESUND.

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

JACOB RICHARD AMLIE (FØDT 24/11-1870, GIFT MED ELISABETH (FØDT LIE 14/09-1875)) STIFTET RICHARD AMLIE & CO. A/S I 1915 MED FORMÅL Å DRIVE REDERIVIRKSOMHET.

 

1907

DS

ARGUS

CONGER
(Bygget 1891)

139 brt
45 nrt

Richard Amlie m. fl., Haugesund.

1911

DS

SCHWEIGAARD

(Bygget 1883)

688 tdw
572 brt
336 nrt

Talkna Hvalfangstselskab
(Richard Amlie), Haugesund.

1915

DS

VESTLAND (1)

ST. ANDREW, MARIA
(Bygget 1894)

3.700 tdw
2.454 brt
1.400 nrt

D/S A/S Vestland
(Richard Amlie), Haugesund.

1916

DS

VESTLAND (2)

(Bygget 1916)

3.200 tdw
1.934 brt
1.139 nrt

D/S A/S Vestland
(Richard Amlie), Haugesund.

1921

DS

SAGALAND (1)

(Bygget 1921)

4.350 tdw
2.677 brt
1.588 nrt

D/S A/S Vestland
(Richard Amlie), Haugesund.

1923

DS

POLARLAND (1)

(Bygget 1923)

2.400 tdw
1.591 brt
932 nrt

D/S A/S Vestland
(Richard Amlie), Haugesund.

1925

DS

SNELAND I (1)

INGEBORG
(Bygget 1922)

2.950 tdw
1.791 brt
1.054 nrt

D/S A/S Vestland
(Richard Amlie), Haugesund.

 

SVERRE RICHARD AMLIE (FØDT 02/10-1905) BLE MED-DISPONENT I 1936 OG DAGLIG LEDER DA RICHARD AMLIE DØDE 03/06-1946.

 

1947

DS

SNELAND I (2)

RAYMOND V. INGERSOLL
(Bygget 1944)

10.761 tdw
7.254 brt
4.569 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1949

DS

SAGALAND (2)

(Bygget 1949)

6.776 tdw
4.379 brt
2.742 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1953

MT

RICHARD AMLIE

(Bygget 1953)

4.267 tdw
3.284 brt
1.663 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1954

MT

ELISABETH AMLIE

(Bygget 1954)

2.800 tdw
2.062 brt
954 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1958

MS

VESTLAND (3)

(Bygget 1958)

14.447 tdw
9.999 brt
6.768 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1961

MT

METRI

(Bygget 1961)

820 tdw
488 brt
216 nrt

Sameiet Metri
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1962

MS

SNELAND I (3)

(Bygget 1962)

15.616 tdw
11.434 brt
6.365 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1964

MT

METCO

(Bygget 1964)

1.020 tdw
499 brt
257 nrt

Sameiet Metco
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1966

MS

POLARLAND (2)

(Bygget 1966)

20.500 tdw
12.877 brt
6.782 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1970

MS

VESTLAND (4)

(Bygget 1970)

22.929 tdw
14.400 brt
9.379 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

 

SVERRE RICHARD AMLIE DØDE 26/03-1971. SØNNEN RICHARD AMLIE OVERTOK SOM DISPONENT.

 

1972

MS

SNELAND

(Bygget 1972)

23.745 tdw
14.137 brt
10.103 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1978

MS

SAGALAND (3)

(Bygget 1978)

13.219 tdw
9.308 brt
5.769 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

1978

MS

VESTLAND (5)

(Bygget 1978)

13.010 tdw
9.291 brt
5.314 nrt

D/S A/S Vestland
(Rich. Amlie & Co. A/S), Haugesund.

 

SISTE SKIPET BLE SOLGT I 1983.

 

Kilde: Lloyd’s, DnV, Skipet 4/1980.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Omarbeidet og oppdatert: 12/04-2015 (PS)