OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL329- A/S BILL (John Wilhelm Johannessen), Oslo

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE (TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

John Wilhelm Johannessen stiftet A/S Bill 13/12-1915.

 

 

 

 

 

 

1915

DS

BILL (1)

 

(Bygget 1913)

1.680 tdw
1.223 brt
697 nrt

A/S Bill
(J. W. Johannessen), Kristiania.

1919

DS

ROAR

(Bygget 1916)

2.000 tdw
1.251 brt
715 nrt

A/S Bill
(J. W. Johannessen), Kristiania.

1922

DS

BILL (2)

 

(Bygget 1922)

2.065 tdw
1.324 brt
719 nrt.

A/S Bill
(J. W. Johannessen), Kristiania.

 

 

 

 

 

 

J. W. Johannessen døde 12/12-1922.
Sønnen Leif Gill-Johannessen, født 1894, ble midlertidig innsatt som disponent. Våren 1923 ble Fred. Olsen & Co. disponenter fram til 1927 da Leif Gill-Johannessen overtok ledelsen.

 

 

 

 

 

 

1930

MT

BETH (1)

(Bygget 1930)

10.475 tdw
6.852 brt
3.960 nrt

A/S Bill
(Leif Gill-Johannessen), Oslo.

1939

DS

BILL (3)

(Bygget 1939)

4.020 tdw
2.444 brt
1.444 nrt

A/S Bill
(Leif Gill-Johannessen), Oslo.

1945

MT

BRÅLI (1)

(Bygget 1945)

13.450 tdw
8.479 brt
5.074 nrt

A/S Bill
(Leif Gill-Johannessen), Oslo.

1949

MT

BETH (2)

(Bygget 1949)

13.270 tdw
8.630 brt
5.131 nrt

A/S Bill
(Leif Gill-Johannessen), Oslo.

1949

MT

BERGLJOT (1)

(Bygget 1949)

13.735 tdw
8.994 brt
5.172 nrt

A/S Bill
(Leif Gill-Johannessen), Oslo.

1952

MT

BILL (4)

(Bygget 1952)

18.535 tdw
12.482 brt
7.260 nrt

A/S Bill
(Leif Gill-Johannessen), Oslo.

 

 

 

 

 

 

Christian Koren Rytter kom inn i ledelsen i 1956. Disponentfirmaet L. Gill-Johannessen & Co. ble stiftet.

 

 

 

 

 

 

1958

MT

BERGLJOT (2)

(Bygget 1958)

19.760 tdw
12.545 brt
6.857 nrt

A/S Bill
(Leif Gill-Johannessen), Oslo.

1960

MT

BRÅLI (2)

(Bygget 1960)

19.760 tdw
12.545 brt
6.857 nrt

A/S Bill
(Leif Gill-Johannessen), Oslo.

1962

MS

BETH (3)

(Bygget 1962)

16.892 tdw
11.503 brt
5.710 nrt

I/S Gibisary
(A/S Bill), Oslo.

1966

MS

BAHMA

(Bygget 1966)

20.044 tdw
13.278 brt
6.370 nrt

I/S Nagoya
(A/S Bill), Oslo.

1967

MS

BIAKH (1)

(Bygget 1958)

20.000 tdw
13.227 brt
6.370 nrt

I/S Nagoya
(A/S Bill), Oslo.

1971

MS

BERGLJOT (3)

(Bygget 1971)

27.110 tdw
16.137 brt
11.182 nrt

I/S Gillship
(A/S Bill), Oslo.

1973

MS

BLIX

(Bygget 1973)

27.110 tdw
16.137 brt
11.182 nrt

I/S Blix
(A/S Bill), Oslo.

1975

MS

BRALI (1)

HAVMØY(Bygget 1968)

71.600 tdw
42.501 brt
24.004 nrt

I/S Brali
(A/S Bill), Oslo.

 

 

 

 

 

 

Leif Gill-Johannessen døde 17/12-1976.  Christian Koren  Rytter ble administrerende direktør i A/S Bill.

 

 

 

 

 

 

1978

MS

BETH (4)

(Bygget 1978)

34.232 tdw
22.076 brt
13.800 nrt

P/R Beth
(A/S Bill), Oslo.

1980

MS

BERGO

(Bygget 1979)

33.693 tdw
22.076 brt
11.686 nrt

P/R Bergo
(A/S Bill), Oslo.

1980

TT

BRALI (2)

VENI
(Bygget 1969)

231.076 tdw
113.511 brt
89.861 nrt

P/R Brali
(A/S Bill), Oslo.

1983

MT

IDA HELENE

(Bygget 1975)

31.600 tdw
18.389 brt
12.644 nrt

P. N. B. Shipping Inc. (A/S Bill, Oslo), Monrovia, Liberia

1985

MS-OBO

PROBO BIAKH

(Bygget 1985)

48.581 tdw
31.248 brt
14.417 nrt

K/S A/S Bill Biakh
(A/S Bill), Oslo.

1985

MS-OBO

PROBO BRALI

(Bygget 1985)

48.581 tdw
31.248 brt
14.801 nrt

K/S A/S Bill Brali
(A/S Bill), Oslo.

 

 

 

 

 

 

Christian  Rytter jr. ble administrerende direktør i A/S Bill i 1986.
A/S Bill skiftet navn til L. Gill-Johannessen A/S samme år.

 

 

 

 

 

 

1986

MS-OBO

PROBO BRITT

(Bygget 1986)

48.581 tdw
30.381 brt
14.471 nrt

K/S A/S Bill Britt
(A/S Bill), Oslo.

 

 

 

 

 

 

Skipene BIAKH og BRALI ble i 1997 fusjonert inn i Ugland Nordic Shipping, Sandefjord. Etter 1997 har L. Gill-Johannessen ikke disponentansvar for skip. Selskapet eier i 2012 parter i noen skip og er engasjert i eiendom og andre typer finansielle investeringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: A/S Bill 1915-1985. DnV, Lloyd’s, Christian Rytter jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Oppdatert 04/01-2017 (PS)