OVERSIKT (FLEETLIST)

KRS217-SKIPS-A/S EXCELSIOR OG VIKING SUPPLY SHIPS (BENDT RASMUSSEN, SENERE KISTEFOS A/S), KRISTIANSAND.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

          Bendt Rasmussen ble født i Grimstad i 1894, som eldstemann i en barneflokk på 9. Familien flyttet etterhvert til Brekkestø, hvor Bendt vokste opp. Som 15 åring dro han til sjøs, og gikk gradene til styrmann og kaptein.
          Han hadde fartstid både på seilskuter og dampskip, samt sin plikttid i marinen, da han i 1921 begynte å seile for Westfal-Larsen i Bergen. Her rykket han opp til kaptein i 1926, og rederiet ble hans faste arbeidsgiver fram til han begav sjøen i 1939.
          Bendt vokste opp i et kristent hjem, og sin barnetro beholdt han livet igjennom. Han ble en varm venn av Sjømannsmisjonen og også Broderkretsen på Havet fikk bære frukter av hans engasjement.
          Sitt første bidrag til rederstanden gav han i 1936, da han var med og startet broren Einars rederieventyr. Meningen var at han med sin maritime erfaring, skulle tre inn i ledelsen her da han begav sjøen, men så ble det ikke. Da Bendt sluttet sjøen i 1939, disponerte Einar 2 skip, men krigens mørke skyer lå som en tung dis, og de to rederbrødrene ble nærmest gående uvirksomme gjennom krigsårene.
          Men administrative evner kom til nytte da han i 1945 ble konstituert som leder av Skipskontrollens avdeling og Mønstringskontoret i Kristiansand. Han brukte nå sine evner på å bygge opp igjen disse to institusjonene etter krigen.
          I 1946 ble skipsaksjeselskapet A/S Excelsior opprettet. Partnere var broren Einar og skipsmegler Johan G. Olsen. Man fikk kjøpt et kanadiskbygd tankskip, bygd under krigen, og skipet fikk navnet Benoil, som gav starten på rederiets navnepolitikk, med "Ben" som prefiks. Selskapets navn Excelsior er latin, og betyr "nye høyder" noe helt sikkert målsetningen var, og han lykkes vel i så måte.
          Broren Einar sto som disponent for Benoil de første månedene, men etterhvert overtok Bendt selv som disponerende reder. I 1949 gikk også Bendt inn i et samarbeid med Einar Saanum i Mandal. Sammen overtok A/S Excelsior og Skips-A/S Agnes tankskipet Rona. Denne ble registrert og drevet fra Mandal, så hun kom aldri under Bendts administrasjon. Saanum overtok skipet 100 % i 1954. Sønnen Bendt jr. kom inn i ledelsen i 1951, og overtok som disponent da senior gikk bort i 1966.
          Rederiet ble drevet nøkternt, og man satset hele tiden på secondhand tonnasje. Tank var hovedsatsingen, men i en 10 års periode fra 1956 drev man i tillegg 2 kjøleskip, Benfruit og Benares.        Fram til siste tankskip ble solgt i 1975, disponerte rederiet 12 skip, så stort ble rederiet aldri, før man slo inn på nye baner. Bendt jr. så tidlig potensiale i offshore skip, og i mars 1975 ble det første av disse levert som Ben Viking. Driftselskapet fikk navnet Viking Supply Service, og ble etterhvert en betydelig aktør i Nordsjøen. Man gikk nå helt bort fra konvensjonell oversjøisk skipsfart og satte alle ressurser mot offshoresegmentet. Fargevalget på offshoreflåten, gult og svart i "tigermønster" har sikkert en helt naturlig forklaring, men ifølge "uautoriserte rykter" var Bendt jr en ihuga Startfan, så, ja, hvorfor ikke ?
Kilde: Jan Tore Knudsen / Sørlandsskip.

 

1946

DT

BENOIL (1)

MOOSE MOUNTAIN PARK
(Bygget 1944)

9.800 tdw
7.238 brt
4.183 nrt

Skips-A/S Excelsior, (Bendt Rasmussen). Kristiansand.

1949

MT

RONA

MESNA, IMPERAL TRANSPORT
(Bygget 1931)

12.361 tdw
8.022 brt
4.830 nrt

Skibs-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen, Kristiansand), P/R Rona og Skibs-A/S Agnes (Einar Saanum), Mandal.

1950

DT

BENARES (1)

TIGER
(Bygget 1921)

5.800 tdw
3.893 brt
2.201 nrt

Skips-A/S Excelsior, (Bendt Rasmussen). Kristiansand.

1951

MT

BENMORE

JOMAAS, SUNNANBRIS, PROCYON
(Bygget 1932)

13.625 tdw
8.721 brt
4.954 nrt

Skips-A/S Excelsior, (Bendt Rasmussen). Kristiansand.

1951

MT

TBN

(Bygget 1953)

2.047 tdw
1.528 brt
768 nrt

Skips-A/S Excelsior, (Bendt Rasmussen). Kristiansand.

1953

MT

BENOIL (2)

BERA
(Bygget 1939)

16.540 tdw
11.152 brt
6.789 nrt

Skips-A/S Excelsior, (Bendt Rasmussen). Kristiansand.

1956

MS

BENFRUIT

FRUBEL ANNIKA, BRARENA
(Bygget 1948)

2.950 tdw
3.148 brt
1.666 nrt

Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1958

MS

BENARES (2)

RINGVILDE
(Bygget 1950)

2.950 tdw
3.186 brt
1.753 nrt

Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1961

MT

BENAMI (1)

BELLO
(Bygget 1951)

24.325 tdw
15.800 brt
9.577 nrt

Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1961

MT

BENOIL (3)

MARIDAL
(Bygget 1957)

18.850 tdw
12.329 brt
7.018 nrt

Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1962

MT

BENWELL

BELMAR
(Bygget 1959)

19.832 tdw
12.597 brt
7.158 nrt

Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1964

MT

BENSTREAM

RING CHIEF
(Bygget 1958)

25.970 tdw
16.241 brt
9.462 nrt

Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1965

MT

BENARES (3)

ANGELUS, LYSEFJELL
(Bygget 1957)

19.650 tdw
12.812 brt
7.326 nrt

Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1973

MT

BENAMI (2)

SYDHAV
(Bygget 1962)

43.630 tdw
25.706 brt
15.777 nrt

Skips-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1975

MS

BEN VIKING (1)

(Bygget 1975)

1.235 tdw
499 brt
174 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1975

MS

GORM VIKING

(Bygget 1975)

1.325 tdw
499 brt
174 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1975

MS

EDITH VIKING

(Bygget 1975)

1.325 tdw
499 brt
174 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1975

MS

LEIV VIKING

(Bygget 1975)

1.325 tdw
499 brt
174 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1975

MS

TOR VIKING (1)

(Bygget 1975)

1.325 tdw
499 brt
174 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1976

MS

JON VIKING

(Bygget 1976)

1.116 tdw
929 brt
137 nrt

Sameiet Jon Viking (K/S Viking Supply Ships A/S II; c/o Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1976

MS

DAG VIKING

(Bygget 1977)

1.116 tdw
929 brt
137 nrt

Sameiet Jon Viking (K/S Viking Supply Ships A/S II; c/o Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1978

MS

ERIK VIKING

SKAUHILL
(Bygget 1975)

1.214 tdw
494 brt
192 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S V (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1978

MS

OLAV VIKING

SKAUTOPP
(Bygget 1975)

1.214 tdw
494 brt
192 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S V (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1979

MS

ANNE VIKING

GRUNO ANNE
(Bygget 1975)

1.680 tdw
498 brt
103 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S IV (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1979

MS

RAGNA VIKING

GRUNA RAGNA
(Bygget 1976)

1.680 tdw
498 brt
103 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S IV (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1981

MS

FRANK VIKING

TENDER PULL
(Bygget 1976)

640 tdw
460 brt
135 nrt

P/R Frank Viking (K/S Viking Supply Ships A/S VII; c/o Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1982

MS

ODIN VIKING (1)

(Bygget 1982)

1.150 tdw
499 brt
178 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S VII (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1982

MS

MAGNUS VIKING (1)

(Bygget 1982)

2.500 tdw
1.450 brt
764 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S VIII (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1983

MS

MARTIN VIKING

(Bygget 1983)

2.500 tdw
1.450 brt
764 nrt

K/S Viking Supply Ships A/S IX (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1984

MS

JARL VIKING

LOWLAND RAMBLER
ATLANTIC ANDWI
(Bygget 1983)

2.380 tdw
1.598 brt
539 nrt

K/S Skips A/S Andwi (Bendt Rasmussen), Kristiansand.

1989

MS

ARILD VIKING

KING SUPPLIER, SCHELDE
(Bygget 1985)

1.884 tdw
1.413 brt
424 nrt

K/S Arild Viking (Viking Supply Ships A/S), Kristiansand.

Kistefos A/S (Christen Sveaas), Oslo overtok Viking Supply Ships.

1990

MS

TORUNGEN SUPPLIER

BALDER TORUNGEN
(Bygget 1982)

1.050 tdw
995 brt
394 nrt

Viking Supply Ships A/S, Kristiansand/Farsund-NIS.

1990

MS

QUEEN SUPPLIER

(BERGEN ANGLIA, SAFE ANGLIA, ATLANTIC NOR
(Bygget 1981)

1.174 tdw
489 brt
181 nrt

Viking Supply Ships A/S, Kristiansand/Farsund-NIS.

1990

MS

GRO VIKING

LORD SUPPLIER
(Bygget 1984)

1.884 tdw
1.823 brt
547 nrt

Viking Supply Ships A/S, Kristiansand.

1990

MS

MARIT VIKING

OMEGA 801, VIGEN SUPPLIER, VIKING PRINCE, BALDER VIGEN
(Bygget 1982)

1.090 tdw
490 brt
167 nrt

Viking Supply Ships A/S, Kristiansand/Panama.

1990

MS

SONYA VIKING

OMEGA 806, RISSA SUPPLIER, BALDER RISA
(Bygget 1982)

1.050 tdw
492 brt
167 nrt

Viking Supply Ships A/S (Viking Management A/S, Kristiansand), Panama.

1990

MS

BERIT VIKING

OMEGA 808, BALLANTRAE, ATLANTIC BLÅNA
(Bygget 1979)

1.128 tdw
497 brt
218 nrt

Viking Supply Ships A/S (Viking Management A/S, Kristiansand), Panama.

1990

MS

BIRGITTE VIKING

OMEGA 809, BALLOCHMYLE, AQUALANTIC WEST, ATLANTIC VEST
(Bygget 1983)

1.150 tdw
492 brt
168 nrt

Viking Supply Ships A/S (Viking Management A/S, Kristiansand), Panama.

1990

MS

MAGNUS VIKING (2)

NORTHERN CLIPPER
(Bygget 1983)

3.060 tdw
1.599 brt
756 nrt

Viking Supply Ships A/S, Kristiansand.

1990

MS

ALEXANDRA VIKING

SEALION SUPPLIER, PAN SUPPLIER, PRINCESS SUPPLIER, SPRINT, EDDA SPRINT
(Bygget 1976)

1.930 tdw
1.345 brt
691 nrt

Viking Supply Ships (UK) Ltd, London, England.

1990

MS

LAILA VIKING

ACADIAN GAIL, MORTIER
(Bygget 1982)

1.869 tdw
1.464 brt
673 nrt

Viking Supply Ships A/S (Viking Management A/S, Kristiansand), Nassau, Bahamas.

1990

MS

MONA VIKING

SEA GUARDIAN, SEA WORKER
(Bygget 1982)

2.972 tdw
1.599 brt
746 nrt

Mona Viking Ltd (Viking Supply Ships (UK) Ltd), London, England

1990

MS

VESLIK VIKING

HIGHLAND CHALLENGER, OFFSHORE CHALLENGER, BALDER CHALLENGER
(Bygget 1983)

2.647 tdw
2.509 brt
1.444 nrt

H. C. Supply Invest K/S (Viking Supply Ships (UK) Ltd), Nassau, Bahamas.

1990

MS

JANE VIKING

SEA GARNET, SEA PIPER
(Bygget 1975)

2.200 tdw
1.360 brt
548 nrt

Jane Viking Ltd (Viking Supply Ships (UK) Ltd), London, England.

1991

MS

VERONICA VIKING

SEALION COLUMBIA, ACTIVE DUKE
(Bygget 1976)

2.215 tdw
1.194 brt
609 nrt

Viking Supply Ships (UK) Ltd, London, England.

1991

MS

CECILIE VIKING

SEALION TRANSPORTER, SEA TRANSPORTER, STRIL SUPPLIER, SEAFORTH SCOTIA, STAD SCOTIA
(Bygget 1976)

1.930 tdw
1.345 brt
691 nrt

Viking Supply Ships (UK) Ltd, London, England

1991

MS

CORNELIA VIKING

SEALION CHALLENGER, SEA SUPPLIER, SEA PRODUCER
(Bygget 1977)

1.971 tdw
1.399 brt
767 nrt

Sealion Challenger Ltd (Viking Supply Ships (UK) Ltd), London, England.

1991

MS

GERD VIKING

(Bygget 1991)

4.000 tdw
2.650 brt
814 nrt

Gerd Viking K/S (Viking Supply Ships A/S), Kristiansand.

1991

MS

ANDREW VIKING

(Bygget 1991)

2.800 tdw
2.335 brt
924 nrt

Andrew Viking Ltd (Viking Supply Ships (UK) Ltd), London, England.

1992

MS

BEN VIKING (2)

(Bygget 1992)

2.880 tdw
2.335 brt
924 nrt

Viking Supply Ships A/S, Kristiansand.

1992

MS

MONIKA VIKING

(Bygget 1982)

2.783 tdw
2.345 brt
924 nrt

Viking Supply Ships A/S, Kristiansand.

1992

MS

BRENDA VIKING

(Bygget 1992)

2.783 tdw
2.345 brt
924 nrt

Viking Supply Ships A/S, Kristiansand.

1993

MS

SCANDINAVIAN PINE

NEW INDEPENDENCE
(Bygget 1976)

41.203 tdw
35.235 brt
26.833 nrt

K/S Terø (Viking Management A/S), Kristiansand/Farsund-NIS.

1993

MS

ECHO PIONEER

EAL SAPHIRE, COSTA RICA
(Bygget 1981)

11.464 tdw
8.719 brt
5.598 nrt

Echo Trader K/S 8Viking Management A/S, Kristiansand/Stavanger-NIS

1995

MS

VIKING DEFENDER

CAM DEFENDER, JAGIMA
(Bygget 1983)

1.300 tdw
495 brt
237 nrt

Comlaw No. 372 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING PROTECTOR

CAM PROTECTOR, SENTRY HEMNE
(Bygget 1983)

573 tdw
495 brt
235 nrt

Comlaw No. 372 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING RANGER

CAM RANGER, SENTINEL CATHINKA
(Bygget 1983)

572 tdw
492 brt
235 nrt

Comlaw No. 372 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING SENTINEL

CAM SENTINEL, SENTINEL MARIA
(Bygget 1982)

572 tdw
499 brt
245 nrt

Comlaw No. 374 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING SUPPORTER

CAM SUPPORTER, SENTINEL TERESA
(Bygget 1983)

573 tdw
492 brt
235 nrt

Comlaw No. 372 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING VANGUARD

CAM VIKING, BIGGAS
(Bygget 1972)

512 tdw
299 brt
102 nrt

Charford Shipping III (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING VEDETTE

CAM VEDETTE, GNUPUR, ASTHOR, LOFOTTRÅL III
(Bygget 1970)

330 tdw
297 brt
89 nrt

Viking Standby Ltd), Douglas, Isle of Man.

1995

MS

VIKING VENTURER

CAM VENTURER, MEHAMN, MEHAMNTRÅL
(Bygget 1973)

299 brt
101 nrt

Comlaw No. 371 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING VICTOR

CAM VICTOR, SNÆFELL, ANDENESFISK III
(Bygget 1969)

299 brt
90 nrt

Charford Shipping I Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING VIGILANT

ST. LUCIA, CAM VIGILANT, TEM, RESCUE K, RESCUE KIM, KNM SENJA, R 4
(Bygget 1957)

492 brt
148 nrt

Karlsen Shipping (Cayman) Ltd (Viking Standby Ltd, Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING VIPER

CAM VIPER, HALLARKLETTUR, HÅJA
(Bygget 1966)

356 tdw
465 brt
128 nrt

Comlaw No. 374 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING VISCOUNT

CAM VISCOUNT, RAITI
(Bygget 1971)

 

 

Viking Standby Ltd, Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING VOYAGER

CAM VOYAGER, RESCUE OLAV, KNM NORDKAPP, R 2
(Bygget 1957)

491 brt
142 nrt

Karlsen Investment Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING GUARDIAN (1)

CAM GUARDIAN, LUNEDA
(Bygget 1971)

329 tdw
594 brt
178 nrt

Comlaw No. 373 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING RETRIEVER

CAM RETRIEVER, IRVANA
(Bygget1972)

324 tdw
549 brt
178 nrt

Comlaw No. 373 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING SEARCHER

CAM SEARCHER, GAVINA
(Bygget 1971)

329 tdw
594 brt
178 nrt

Comlaw No. 373 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING SEEKER

CAM SEEKER, SEAQUEST VALIANT, F. T. HEWLETT, CANSO DART, ACADIA GANNET
(Bygget 1968)

780 brt
243 nrt

Karlsen Standby (Cayman) Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1995

MS

VIKING VIXEN

ST. PATRICK, GAVINA, ST. PATRICK
(Bygget 1975)

719 tdw
245 brt
73 nrt

Karlsen Offshore (Cayman) Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1996

MS

BRITANNIA ENDEAVOUR

PAN ENGINEER, WIBERG SUPPLIER, KARMØY BOY
(Bygget 1975)

782 tdw
495 brt
229 nrt

Suffolk Marine Ltd (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England.

1996

MS

VIKING PUMA

CAM PUMA, SEA GUARD, STÅLEGG, NYEGG
(Bygget 1966)

380 brt
195 nrt

Comlaw No. 371 Ltd (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1997

MS

VIKING CRUSADER

BRITANNIA CRUSADER, PAN SALVOR, GUTE SALVOR, NORMAND ENGINEER
(Bygget 1976)

800 tdw
499 brt
230 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1998

MS

VIKING VALIANT

CLACK ISLE, BLACK ICE, NAFJORD, NES TRADER, GULLFYK, JOKAR
(Bygget 1973)

575 tdw
197 brt
116 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1998

MS

VIKING VULCAN

ST. PHILIP, KERRY KATHLEEN, ST. PHILIP
(Bygget 1976)

719 tdw
245 brt
73 nrt

Viking Standby Ltd, Montrose, Scotland.

1998

MS

VIKING CHALLENGER

BRITANNIA CHALLENGER, BRITANNIA DE HOP, DE HOOP
(Bygget 1964)

298 tdw
999 brt
299 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

1998

MS

BLACK WATCH

KASKAZI
(Bygget 1977)

286 tdw
624 brt
187 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand/London, England.

1998

MS

BRITANNIA CHIEFTAIN

ARSTERTURM
(Bygget 1973)

826 tdw
682 brt
205 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England.

1998

MS

BRITANNIA CONQUEST

SUFFOLK CONQUEST
(Bygget 1973
4

422 brt
126 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England.

1998

MS

BRITANNIA HARVESTER

SUFFOLK HARVESTER, HMS VENTURER, SUFFOLK HARVESTER
(Bygget 1972)

433 brt
129 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England.

1998

MS

BRITANNIA MONARCH

SUFFOLK MONARCH, HMS ST. DAVID, SUFFOLK MONARCH
(Bygget 1973)

422 brt
126 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England.

1998

MS

BRITANNIA VENTURER

SUFFOLK VENTURER, BON VENTURER, DECCA MARINER, LADY LAURA
(Bygget 1955)

619 tdw
607 brt
182 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England.

1998

MS

BRITANNIA WARRIOR

SUFFOLK WARRIOR
(Bygget 1973)

430 brt
129 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Lowestoft, England.

1999

MS

VIKING PROVIDER

(Bygget 1999)

1.830 tdw
2.102 brt
631 nrt

Viking Supply Ships Rederi A/S, Kristiansand (Viking Standby Ltd), Montrose, Scotland.

2000

MS

PUTFORD VIKING

BLUE FLAME, STAR PEGASUS
(Bygget 1976)

2.069 tdw
1.492 brt
447 nrt

Putford Enterprises Ltd (Boston Putford Offshore Ltd), Aberdeen, Scotland

2000

MS

NOVA

NOVA SERVICE, NOVA SHORE
(Bygget 1969)

849 tdw
715 brt
214 nrt

Putford Enterprises Ltd, London, England.

2000

MS

TOR VIKING

(Bygget 2000)

2.600 tdw
3.382 brt
1.202 nrt

B&N Viking Icebreaking & Offshore A/S (Viking Supply Ships A/S), Kristiansand.

2000

MS

BALDER VIKING

(Bygget 2000)

2.600 tdw
3.382 brt
1.202 nrt

B&N Viking Icebreaking & Offshore A/S (Viking Supply Ships A/S), Kristiansand.

2001

MS

SBS CIRRUS

ACTIVE DUKE
(Bygget 1985)

3.250 tdw
2.562 brt
768 nrt

SBS Marine Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Lerwick, Shetland.

2001

MS

VIDAR VIKING

(Bygget 2001)

2.600 tdw
3.400 brt
1.150 nrt

B&N Viking Icebreaking & Offshore A/S (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Skärhamn, Sverige.

2003

MS

BUE FOULA

TIDEWATER INTREPIDE, HORNBECK INTERPIDE, SEABOARD INTREPIDE, ST. JEROME
(Bygget 1968)

1.016 tdw
1.339 brt
401 nrt

Viking Offshore Services Ltd, Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Inverness, Scotland.

2003

MS

SWAN

HORNBECK SWAN, SEABOARD SWAN, SAFE TANGO, MAERSK SUPPORTER
(Bygget 1971)

757 tdw
735 brt
221 nrt

Viking Offshore Services Ltd, Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Turkmenbashy, Turkmenistan.

2003

MS

BUE RONA

EVANS TIDE, VENTURE SERVICE
(Bygget 1974)

757 tdw
910 brt
273 nrt

Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2003

MS

BUE JURA

CROMARTY TIDE, CROMARTY SERVICE, CROMARTY SHORE
(Bygget 1974)

1.004 tdw
1.092 brt
327 nrt

Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2003

MS

BUE STAFFA

ALEXANDRA TIDE, LADY ALEXANDRA
(Bygget 1974)

1.196 tdw
1.210 brt
363 nrt

Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2003

MS

BUE ARRAN

SCOUT, HORNBECK SCOUT, SEABOARD SCOUT, MANSAL 28, ISSA, AUK TRUCK
(Bygget 1975)

820 tdw
767 brt
230 nrt

Viking Offshore Services Ltd, Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland.

2003

MS

BUE IONA

CORAL, HORNBECK CORAL, SEABOARD CORAL, BOA CORAL, OCEAN CORAL, HIGHLAND PIPER I, HIGHLAND PIPER
(Bygget 1977)

1.921 tdw
1.444 brt
433 nrt

Viking Offshore Services Ltd Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland.

2003

MS

BUE LEWIS

SOVEREIGN TIDE, HORNBECK SOVEREIGN, SEABOARD SOVEREIGN, SALINAS
(Bygget 1979)

950 tdw
844 brt
253 nrt

Viking Offshore Services Ltd Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland.

2003

MS

BUE LUNGA

SENTRY, HORNBECK SENTRY, SEABOARD SENTRY, SABARA
(Bygget 1979)

950 tdw
844 brt
253 nrt

Viking Offshore Services Ltd Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland.

2003

MS

BUE MULL

SCEPTRE TIDE, HORNBECK SCEPTRE, SEABOARD SCEPTRE, SALGADO
(Bygget 1980)

950 tdw
891 brt
267 nrt

Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2003

MS

BUE CANNA

SAPPHIRE TUBE, HORNBECK TIDE, SEABOARS TIDE, SAPE
(Bygget 1980)

950 tdw
836 brt
250 nrt

Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2003

MS

BUE TIREE

SUPREME, HORNBECK SUPREME, SEABOARD SUPREME, SAPUCAIA
(Bygget 1981)

950 tdw
863 brt
258 nrt

Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2003

MS

BUE RAASAY

NORSE TIDE, SIRA SUPPORTER, DRIVE SUPPORTER
(Bygget 1984)

1.300 tdw
1.328 brt
399 nrt

Sira PSV II A/S (Viking Offshore Services Ltd/., Aberdeen, Scotland, c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Douglas, Isle og Man.

2003

MS

BUE ISLAY

SEARCHER, HORNBECK SEARCHER, SUNSET SEARCHER, FAR SEARCHER, NUNA
(Bygget 1986)

850 tdw
928 brt
278 nrt

Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2003

MS

BUE LISMORE

BARONET, HORNBECK BARONET, SUNSET BARONET, FAR BARONET, SEAFORTH BARONET
(Bygget 1986)

1.011 tdw
977 brt
293 nrt

Viking Offshore Services Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2003

MS

SCOTT GUARDIAN

(Bygget 1993)

1.043 tdw
1.218 brt
365 nrt

Viking Offshore Services Ltd Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland.

2003

MS

TRAFALGAR GUARDIAN

(Bygget 1994)

1.043 tdw
1.280 brt
365 nrt

Viking Offshore Services Ltd Aberdeen, Scotland (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Leith, Scotland.

2003

MS

BUE STRONSAY

(Bygget 2002)

564 tdw
830 brt
249 nrt

Splendour III Ltd (Viking Offshore Services Ltd c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2003

MS

BUE WESTRAY

(Bygget 2002)

564 tdw
830 brt
249 nrt

Splendour III Ltd (Viking Offshore Services Ltd c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland

2003

MS

SBS NIMBUS

(Bygget 2003)

3.682 tdw
2.569 brt
1.139 nrt

SBS Marine Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2003

MS

SBS STRATUS

(Bygget 2003)

3.682 tdw
2.569 brt
1.139 nrt

SBS Marine Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2006

MS

ODIN VIKING

A. H. SAN FRUTTUOSO
(Bygget 2003)

3.000 tdw
2.725 brt
817 nrt

SBS Marine Ltd (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2006

MS

SBS TEMPEST

(Bygget 2006)

3.800 tdw
2.569 brt
1.131 nrt

SBS Tempest K/S (SBS Marine Ltd c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2006

MS

SBS TYPHOON

(Bygget 2006)

3.600 tdw
2.465 brt
858 nrt

SBS Typhoon K/S (SBS Marine Ltd c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2007

MS

SBS TORRENT

(Bygget 2007)

3.800 tdw
2.500 brt
1.131 nrt

SBS Torrent K/S (SBS Marine Ltd c/o Viking Supply Ships A/S, Kristiansand), Aberdeen, Scotland.

2010

MS

LOKE VIKING

(Bygget 2010)

4.352 tdw
6.372 brt

Transviking Icebreaking (Viking Supply Ships A/B), Skärhamn, Sverige.

2011

MS

NJORD VIKING

(Bygget 2011)

4.416 tdw
6.357 brt
1.911 nrt

Transviking Icebreaking (Viking Supply Ships A/B), Skärhamn, Sverige.

2011

MS

MAGNE VIKING

(Bygget 2011)

4.352 tdw
6.279 brt
1.883 nrt

Transviking Icebreaking (Viking Supply Ships A/B), Skärhamn, Sverige.

2012

MS

BRAGE VIKING

(Bygget 2012)

4.352 tdw
6.279 brt
1.883 nrt

Transviking Icebreaking (Viking Supply Ships A/B), Skärhamn, Sverige.

2020

MS/E

COEY VIKING

(Bygget 2020)

5.500 tdw
4.799 brt
1.452 nrt

FPS Viking 1, Limassol, Kypros (Viking Supply Ships Management A/B, Stenungsund, Sverige), Kristiansand.

2021

MS/E

COOPER VIKING

(Bygget 2021)

5.500 tdw
4.799 brt
1.452 nrt

FPS Viking 2, Limassol, Kypros (Viking Supply Ships Management A/B, Stenungsund, Sverige), Kristiansand.

Viking Supply Ships A/B, Stenungsund ble i 2000 managers for 5 isbrytere; ALE, ATLE, FREJ, YMER og ODEN eid av den svenske staten.

 

                 

Kilde: Lloyd’s, DnV, Skipet 2/1984 ved Per H. Kjærstad
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 07/09-2021 (SN/PS)