OVERSIKT (FLEETLIST)

 

KRS225–LANGFELDT-REDERIENE (KRISTIAN F. & NICOLAY T. & P. FERDINAND LANGFELDT), KRISTIANSAND.

 

 

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

Kristian Fredriksen Langfeldt (1853-1932) ble konfirmert høsten 1867. I 1868 dro han til sjøs med briggen FARVEL. I 1869 seilte han med skipet MARY.
Samme år tok han styrmannseksamen. Seilte ut som 2. styrmann på barken ORION og deretter som styrmann på RIGEL.
I 1874 tok han skippereksamen og sammen med Kervel Hansen kjøpte han ELGEN som ble hans første skip.
I 1878 opprettet han rederiet K. F. Langfeldt som ble avviklet på slutten av WWI etter tap av 7 skip som ble senket av tyske ubåter, og tap av 3 skip i uværsdramaer.


Peder Ferdinand Langfeldt (1878-1950), sønn av K. F. Langfeldt, ble konfirmert våren 1893. Hans første tur til sjøs var med briggen HENRIK WERGELAND. I 1895 tok han styrmannseksamen og i 1896 skippereksamen. Etter utdannelse i England seilte han som styrmann. I 1899 gikk han inn i farens rederi og trelastforretning. Fra 1902 drev han rederi og assuranseforretning for egen regning fram til 1917.


Nicolay Tørresen Langfeldt (1851-1920), sønn av Morten Nicolaysen Langfeldt, eide parter i og var disponent for flere skip fra 1874 fram til 1910. I 1898 flyttet han til Høllen og overtok en bakeributikk som han drev til 1915 da han flyttet til Kristiansand.


Les mer om Langfeldt: ny-hellesund-og-langfeldtslekten

 

1873

Gal

ELGEN

(Bygget 1863)

45.6 cl
106 nrt

K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

1874

Skn

FREMAD

(Bygget 1868)

138 brt
123 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

1876

Brk

LYNA

CHRISTIAN & ELSE
(Bygget 1842)

139 cl
139 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

1882

Brk

LELIA

ALICE LELIA
(Bygget 1869)

318 brt
288 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

1885

Brg

GARIBALDI

(Bygget 1860)

200 brt
144 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

1885

Brg

VESTALINDEN

(Bygget 1846)

311 brt
299 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

1888

Gal

STANLEY

(Bygget 1888)

131 brt
123 nrt

K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1890

Brk

KONG SVERRE

(Bygget 1871)

540 brt
504 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1890

Brg

HENRIK WERGELAND

(Bygget 1862)

210 brt
196 nrt

K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1890

Brkt

KNUT ALFSSON

(Bygget 1877)

304 brt
292 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1891

Brgt

SIF

(Bygget 1876)

198 brt
186 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1891

Brk

NORNEN

(Bygget 1853)

317 brt
298 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1892

Brgt

ASTRÆA (1)

(Bygget 1872)

230 brt
204 nrt

K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1892

Brgt

TELL

(Bygget 1870)

291 brt
277 nrt

K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1894

Brgt

AZIRA

(Bygget 1889)

158 brt
142 nrt

K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1896

Brg

LILLESAND

(Bygget 1870)

223 brt
198 nrt

K. F. Langfeldt, Kristiansand.

 

1896

Brkt

NANSEN

(Bygget 1896)

309 brt
280 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1896

Brk

ALFRED GIBBS

(Bygget 1851)

544 tdw
387 brt
355 nrt

N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand.

 

1900

Brkt

GAZELLE

(Bygget 1884)

288 brt
257 nrt

K. F. Langfeldt, Kristiansand.

 

1901

Brkt

IRIS

CRIFFEL
(Bygget 1863)

522 brt
476 nrt

A/S Iris (Ferdinand Langfeldt), Kristiansand.

 

1902

Skn

ASTRÆA (2)

HELGA, BETSEY
(Bygget 1865)

272 brt
268 nrt

Actieselskabet Astræa (K. F. Langfeldt), Kristiansand.

 

1903

Brg

ROSA

ASANTE
(Bygget 1876)

460 tdw
323 brt
281 nrt

Rederi-A/S Rosa (K. F. Langfeldt), Kristiansand.

 

1904

Brkt

HANS

(Bygget 1893)

318 tdw
108 brt
181 nrt

Partsrederi ved Ferdinand Langfeldt, Kristiansand S

 

1904

Brk

SYNNØVE

JOHANNE, GRACE GIBSON
(Bygget 1867)

547 brt
492 nrt

Rederi-A/S Synnøve (K. F. Langfeldt), Kristiansand.

 

1904

Brk

VALPARAISO

(Bygget 1866)

732 brt
663 nrt

Rederi-A/S Valparaiso (K. F. Langfeldt), Kristiansand.

 

1905

Brk

AGDA

MARY JOSE
Bygget 1876)

935 tdw
634 brt
566 nrt

Rederi-A/S Agda (K. F. Langfeldt), Kristiansand.

 

1906

Brk

IDUN

(Bygget 1894)

415 tdw
395 brt
355 nrt

Skibs-A/S Idun (Ferdinand Langfeldt), Kristiansand.

 

1906

Brk

GUDRUN

(Bygget 1886)

1.470 brt
1.361 nrt

A/S Gudrun (K. F. Langfeldt), Kristiansand.

 

1908

Brk

VAARBUD

(Bygget 1894)

362 brt
328 nrt

Ferdinand Langfeldt m.fl.,
Kristiansand.

 

1909

Brk

CHACMA

(Bygget 1868)

880 tdw
608 brt
554 nrt

A/S Chacma (K. F. Langfeldt), Kristiansand.

 

1909

Brk

HUDSON

(Bygget 1869)

813 brt
771 nrt

A/S Hudson (K. F. Langfeldt), Kristiansand.

 

1910

Brk

OXØ

ASSEL
(Bygget 1877)

831 brt
736 nrt

Skibs-A/S Oxø (Ferdinand Langfeldt), Kristiansand.

 

1910

Brkt

SPENER

(Bygget 1882)

283 brt
253 nrt

A/S Spener (K. F. Langfeldt), Kristiansand.

 

1911

Brk

JOHN LOCKETT

(Bygget 1884)

841 brt
779 nrt

Skibs-A/S John Lockett (K. F. Langfeldt), Kristiansand.

 

1912

Brk

PARKNOOK

(Bygget 1876)

835 brt
793 nrt

Skibs-A/S Parknook (Ferdinand Langfeldt), Kristiansand.

 

             

Kilde: Skipet.no, skipshistorie.net, boka Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie av Jan G. Langfeldt
Samlet og bearbeidet av Bjørn Fretheim & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 24/01-2020 (BF/SN)