OVERSIKT (FLEETLIST)

TBG-101 SVEN FOYN BRUUN, TØNSBERG

 

Svend Foyn Bruun, født 01/12-1883, gikk i 1919 sammen med Anton Barth von der Lippe og etablerte rederiet Bruun & von der Lippe i Tønsberg som disponerte forskjellige skips- og hvalfangerselskaper.
I 1928 etablerte de Hvalfangerselskapet Antarctic A/S og Hvalfangerselskapet Pelagos A/S. Samme år deltok Svend Foyn Brun i etableringen av Hvalfangerselskapet Kosmos A/S og i 1930 i Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S.
I 1945 skilte Bruun og von der Lippe lag. Bruun overtok Hvalfangerselskapet Pelagos A/S mens von der Lippe overtok Hvalfangerselskapet Antarctic A/S.

 

 

ÅR INNKJØPT

SHIPS TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

1945

DS/Flk

PELAGOS (1)

ATHENIC
(Bygget 1902)

13.925 tdw
12.067 brt
7.233 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1945

DS/Hvb

KRILL

WAAGE (V-6304)
(Bygget 1942)

327 brt
115 nrt

Norske Stat (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1945

DS/Hvb

GOS I (1)

MOSS, GOS 1
(Bygget 1928)

274 brt
96 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1945

DS/Hvb

GOS II (1)

HNS ATMOSPHERE,  GOS 2
(Bygget 1928)

247 brt
88 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1945

DS/Hvb

GOS III (1)

HMS BILLOW,   GOS 3
(Bygget 1928)

247 brt
88 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1945

DS/Hvb

GOS IV (1)

HMS BLIZZARD, GOS 4
(Bygget 1928)

217 brt
74 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1945

DS/Hvb

GOS VI (1)

HMS BOREALIS, GOS 6
(Bygget 1935)

264 brt
90 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1945

DS/Hvb

GOS VII

HMS CALM, GOS 6
(Bygget 1935)

264 brt
90 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1945

DS/Hvb

GOS IX

Narvik, GOS 9
(Bygget 1937)

366 brt
126nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1947

DS/Hvb

GOS X

 (Bygget 1947)

593 brt
208 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1948

DS/Hvb

GOS XI

(Bygget 1948)

593 brt
208 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1948

DS/Hvb

GOS XII

(Bygget 1948)

481 brt
153 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1948

DS/Hvb

BALEINE

TREFF I
(Bygget 1936)

328 brt
108 nrt

Sven Foyn Bruun, Tønsberg

1948

DS/Hvb

JUBARTE

TREFF IV
(Bygget 1936)

328 brt
108 nrt

Sven Foyn Bruun, Tønsberg

1949

MT

PONTOS (1)

(Bygget 1949)

16.520 tdw
11.224 brt
6.530 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1949

DS/Hvb

GOS VIII

HMS BEDLINGTON, TERJE 3
(Bygget 1936)

326 brt
112 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1949

DS/Hvb

PELIKAN (1)

HMS ANEMONE,
(Bygget 1940)

326 brt
112 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1950

DS/Hvb

GOS II (2)

(Bygget 1950)

498 brt
161 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1950

DS/Hvb

GOS IV (2)

(Bygget 1950)

498 brt
161 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1952

DS/Hvb

GOS V

(Bygget 1952)

590 brt
192 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1954

MT

ADDERLEY SLEIGH

(Bygget 1954)

15.900 tdw
9.941 brt
5.898 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1954

MT

PONTIA

(Bygget 1954)

13.183 tdw
8.904 brt
4.991 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1954

DS/Hvb

FALKLAND

V. 5901, UJ. 1231
(Bygget 1942)

563 brt
190 nrt

Norske Stat (Sjøfartsdirektoratet) (Svend Foyn Bruun, Tønsberg), Oslo

1955

DS/Hvb

GOS I (2)

KNEKT
(Bygget 1949)

534 brt
179 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1955

DS/Hvb

GOS III (2)

KRILL
(Bygget 1949)

534 brt
179 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

 

Svend Foyn Bruun døde 31/05-1956. Sønnene Svend, født 1926, og Carsten, født 1919, overtok ledelsen i firmaet.

 

 

1957

MT

PEPITA

 (Bygget 1957)

18.850 tdw
12.369 brt
7.085 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

 

Hvalfangsten opphørte men firmaet fortsatte som skipsrederi.

 

 

1963

MT

PELAGOS (2)

HANNE VENDILA
(Bygget 1959)

20.174 tdw
13.177 brt
7.562 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1964

MT

PELIKAN (2)

KONGSDAL
(Bygget 1958)

19.650 tdw
13.533 brt
7.677 nrt

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg

1966

MS

PONTOS (2)

(Bygget 1966)

36.122 tdw
22.466 brt
14.206 nrt

Rederiet Pontos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg

1968

MT

PEDRO

BENWILL, BENMAR
(Bygget 1959)

20.758 tdw
12.597 brt
7.158 nrt

A/S Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg

1968

MT

PEPE

SYSLA
(Bygget 1958)

19.600 tdw
12.628 brt
7.257 nrt

A/S Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg

1969

MT

PET

NORSK VIKING, FARMAND

(Bygget 1958)

17.980 tdw
11.142 brt
6.408 nrt

Mil Tankrederi A/S (Norsk Brændselolje A/S), (Svend Foyn Bruun, Tønsberg), Oslo

1969

MT

POLLO

MOBIL APEX
(Bygget 1960)

19.050 tdw
12.755 brt
7247 nrt

Sameiet Pollo (Svend Foyn Bruun), Tønsberg

1970

MT

PETUNIA

ASTRID NÆSS
(Bygget 1956)

24.855 brt
16.279 brt
9.432 nrt

I/S Petunia (Svend Foyn Bruun), Tønsberg

1970

MT

PRIMERO

(Bygget 1959)

20.630 tdw
13.543 brt
8.276 nrt

I/S Primero (Svend Foyn Bruun), Tønsberg

1971

MT

PERIKUM

NORSE KING
(Bygget 1959)

36.480 tdw
21.607 brt
12.844 nrt

I/S Perkum (Svend Foyn Bruun), Tønsberg

 

Firmaet kjøpte opp Kaldneskonsernet med Jarlsø Fabrikker og Jarlsø Støperi. Firmaet sluttet med skipsfart i 1978.

 

 

 

Samlet og bearbeidet av  Steinar Norheim.
Oppdatert 09/09-2012 (SN/PS)