OVERSIKT (FLEETLIST)

BRG541-JACOB KJØDE, BERGEN.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

LITT HISTORIE FRAM TIL 1955 FRA BOKA NORSKE REDERIER GJENNOM 50 ÅR.
          Skipsreder Jacob Kjøde (1880–1946) grunnla i 1913 A/S Jacob Kjødes Rederi med et skip på 2 400 dwt, DS INGER JOHANNE. To år senere ble rederiets hovedselskap i dag, A/S Inger, startet. I løpet av første verdenskrig kom en rekke selskaper i gang, og de disponerte tilsammen 9 skip, alle dampskip og trampskip. Forlisene under første verdenskrig var betydelige, og da krigen var over, eide selskapene i alt 4 skip med en samlet dv-tonnasje på 7.880. Denne beskjedne flåte ble i 1919 og 1921 forøkt med to dampskip, begge på ca. 2 000 dvt. Det ene, NORDPOL, forliste på Island i 1926.
         
Høsten 1922 gikk det som kjent galt med Andresens og Bergens Kreditbank, og rederiets forskjellige selskaper og Jacob Kjøde personlig led svære tap. Dette satte en foreløpig bom for videre ekspansjon, men i 1924 kunne det igjen gåes i gang. I løpet av året ble det innkjøpt 4 skip på tilsammen 24 000 tonn dødvekt.
         
I 1931 ble firmaets første nybygning levert, M/S INGRIA. Hittil hadde flåten vært beskjeftiget i Nordsjøfarten, mens INGRIA ble sluttet på timecharter i linjefart.
         
Denne overgang til nyere og mer verdifulle enheter ble i årene frem til den annen verdenskrig fulgt opp med linjeskipet ELIN K. og tankbåtene INGER JOHANNE, INGER BENEDICTE og ARNE KJØDE. De to første tankbåter var «babyer» på ca. 1.500 dvt, mens ARNE KJØDE med sine 16.000 dvt gjorde krav på tittelen — sin tids største norske lasteskip. INGER BENEDICTE ble tidlig solgt, mens de fire andre som er nevnt i dette avsnitt, forliste under siste verdenskrig.
         
Før krigsutbruddet 1. september 1939 eide de selskaper som Jacob Kjøde A/S disponerte, en flåte på ca. 92 000 dvt fordelt på 17 skip med stort og smått. Beskjeftigelsen var for cargolinernes vedkommende basert på tidscertepartier i linjefart, for tankbåtene løsfart i det åpne marked og for dampskipene vesentlig Nordsjøen om vinteren og Svalbard om sommeren.
         
Krigstapene under den annen verdenskrig var unormalt store, hele 67 000 dvt eller 70 % forliste, og det verste var at alle de nye båtene gikk tapt. Flåten var redusert til 25.000 dvt med den fantastiske gjennomsnittsalder pr. skip av 36 år.
         
Remplasseringen begynte i 1946 med innkjøpet av 8.500-tonneren INGERTO. Samme år døde skipsreder Jacob Kjøde, og svigersønnen, skipsreder Johan Horn, som fremdeles står som rederiets enestyrer, overtok firmaets ledelse.
         
Siden 1946 har rederiet bygd i alt 10 skip og innkjøpt 5, hvorav 3 er videresolgt. I tillegg hertil er det under bygging en kombinert snurpe-lastebåt på ca. 350 dvt og i bestilling 2 tankskip, ett på ca. 20.000 dvt og ett på ca. 15.200 dvt Når disse skip er levert i løpet av våren 1958, vil flåten være opp i ca. 118 420 dvt. fordelt på i alt 15 skip.
         
I dag består flåten av 5 dampskip bygd for bulklaster: tilsammen 27 160 dvt, 3 linjebåter: 22.700 dvt, 2 tankbåter: 31.940 dvt og 2 kyst-båter: 900 dvt.
         
Hovedselskapet er i dag A/S Inger, som eier samtlige båter med unntakelse av MT HORN FIGHTER. Denne tankbåt eies av Johan Horns Rederi A/S, men felles for begge rederier er at de disponeres av Jacob Kjøde A/S.
Foruten skipsfart driver firmaet en betydelig industrivirksomhet, og da spesielt med ikke- metalliske mineraler.

Kilde: Boka Norske Rederier gjennom 50 år.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/08-2021.(SN)

 

1913

DS

INGER JOHANNE (1)

LOKE, AGNAR, GELERT
(Bygget 1883)

2.400 tdw
1.609 brt
967 nrt

A/S Jacob Kjødes Rederi (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1915

DS

BREIM

EXPORT, HOLLAND
(Bygget 1908)

1.000 tdw
829 brt
477 nrt

A/S Fragtfart (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1915

DS

FRIGGA

(Bygget 1900)

1.530 tdw
1.046 brt
477 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1915

DS

INGER ELISABETH

ARTHUR
(Bygget 1908)

1.950 tdw
1.287 brt
751 nrt

A/S Jacob Kjødes Rederi (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1915

DS

INGSTAD

(Bygget 1919)

780 brt
346 nrt

Dampskibs Aktieselskab Ingstad (Jacob Kjøde), Bergen.

1915

DS

ORION

MERTHYR
(Bygget 1882)

1.317 brt
817 nrt

Dampskibs Aktieselskab Orion (Jacob Kjøde), Bergen.

1915

DS

REGAL

ALA
(Bygget 1904)

892 brt
528 nrt

A/S Fragtfart (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1915

DS

TORSTEIN

ABERMAED
(Bygget 1883)

1.490 tdw
1.229 brt
639 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1915

DS

SKALD

SAINT HELIER
(Bygget 1883)

1.640 tdw
1.173 brt
703 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1915

DS

INGER BENEDICTE (1)

FERNSIDE, TRIUMPH
(Bygget 1883)

2.800 tdw
1.924 brt
1.196 nrt

Dampskibs Aktieselskab Inger Benedicte (Jacob Kjøde), Bergen.

1916

DS

STRYN

LOUISE
(Bygget 1901)

2.143 brt
1.346 nrt

A/S Fragtfart (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1920

DS

MUNIN

(Bygget 1899)

2.050 tdw
1.267 brt
778 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1923

DS

DAGNY I

KINDERDIJK
(Bygget 1916)

2.200 tdw
1.380 brt
803 nrt

Skibs-A/S Dagny I (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1923

DS

INGEREN (1)

BERWINDVALE
(Bygget 1911)

8.600 tdw
6.118 brt
3.266 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1923

DS

INGERTO (1)

JOHN R. GIBBONS (Bygget 1920)

4.700 tdw
3.089 brt
1.773 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1923

DS

INGERFIRE (1)

ALEXANDRA
(Bygget 1905)

6.080 tdw
3.835 brt
2.367 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1923

DS

NORDPOL

STAREFOS, JERNLAND, LOCKSLEY, SOLON.
(Bygget 1880)

2.000 tdw
1.374 brt
790 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1923

DS

INGERTRE (1)

GEORGE B. MACENZIE
(Bygget 1920)

4.700 tdw
3.088 brt
1.769 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1928

DS

KAPRINO

OCLAND
(Bygget 1907)

5.300 tdw
3.249 brt
1.881 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1931

DS

INGERFEM (1)

ØVRE, ATHAMAS
(Bygget 1912)

7.000 tdw
3.987 brt
2.360 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1931

MS

INGRIA

(Bygget 1931)

7.680 tdw
4.391 brt
2.607 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1934

DS

FELIX

(Bygget 1907)

3.500 tdw
1.837 brt
1.123 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1934

DS

INGERSEKS (1)

WASCANA
(Bygget 1913)

8.200 tdw
4.969 brt
2.609 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1934

DS

STEIN

LETT, DERNES
(Bygget 1924)

1.450 tdw
882 brt
496 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1937

MS

ELIN K

(Bygget 1937)

8.455 tdw
5.214 brt
3.021 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1937

DS

ISBJØRN

(Bygget 1895)

437 brt
174 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1937

DS

JULIANNE I

LØVSTAKKEN
(Bygget 1921)

4.300 tdw
2.462 brt
1.467 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1938

DS

CISSY

(Bygget 1920)

3.950 tdw
2.166 brt
1.298 nrt

A/S Sjøfart (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1938

MT

INGER BENEDICTE (2)

(Bygget 1938)

1.540 tdw
1.202 brt
560 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1938

MT

INGER JOHANNE (2)

(Bygget 1938)

1.540 tdw
1.202 brt
560 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1938

MT

ARNE KJØDE

 (Bygget 1938)

16.000 tdw
11.019 brt
6.600 nrt

A/S Sjøfart (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1938

DS Hvb

SCAPA

CORONA IV. FYND II, SCAPA
(Bygget 1910)

124 brt
42 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1940

DS

FJALIR

(Bygget 1858)

244 brt
142 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1941

MS

CABRAL

HERMA
(Bygget 1910=

190 tdw
109 brt
63 nrt

Jacob Kjøde A/S, Bergen.

1945

DS

VESTNES

POMMERN
(Bygget 1935)

2.285 brt
1.697 nrt

Den Norske Stat (A/S Inger, Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1946

DS

VILMA

CAPITOL, GROVEMONT, TUDHOE
(Bygget 1906)

1.860 tdw
1.314 brt
795 nrt

A/S Dampskibet Vilma (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1946

DS

INGERTO (2)

(Bygget 1927 DALMORE

8.483 tdw
5.411 brt
3.283 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1946

DS

LINEA

UNVERZAGT, JANNAKIS
(Bygget 1919)

1.000 tdw
781 brt
397 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1947

MS

ELIN HORN (1)

CAPE SPENCER
(Bygget 1942)

7.850 tdw
5.219 brt
3.003 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1948

MS /Lekter

GURI

(Bygget 1923)

275 tdw
219 brt
127 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1948

DS

JACOB KJØDE

(Bygget 1948)

3.010 tdw
1.759 brt
924 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1948

MS

SALHUS

CATBIRD, USS CATBIRD (AM-68),USS  CATBIRD(IX 183)  BITTERN
(Bygget 1938)

450 tdw
397 brt
161 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1949

MS

ELIN HAVEN

(Bygget 1949)

7.880 tdw
4.316 brt
2.514 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1949

DS

ELIN HOPE (1)

(Bygget 1949)

7.040 tdw
3.923 brt
2.221 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1951

MT

HORNBLOWER

(Bygget 1951)

16.390 tdw
11.101 brt
6.408 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1953

DS

INGERFEM (2)

(Bygget 1953)

3.600 tdw
1.963 brt
1.076 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1953

DS

INGERFIRE (2)

(Bygget 1953)

5.045 tdw
3.578 brt
1.838 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1954

MS

STEINBJØRN (1)

(Bygget 1954)

465 tdw
300 brt
134 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1954

MS

STEINBUKK (1)

(Bygget 1954)

465 tdw
300 brt
132 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1954

MT

HORNFIGHTER

(Bygget 1954)

8.971 tdw
7.861 brt
4.856 nrt

Johan Horns Rederi A/S (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1954

DS

INGERTRE (2)

(Bygget 1954)

7.250 tdw
5.078 brt
2.705 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1955

DS

STEINFALK (1)

(Bygget 1955)

365 tdw
292 brt
114 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1957

MT

HORN CRUSADER

(Bygget 1957)

20.000 tdw
13.294 brt
7.538 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1958

MS

INGERSEKS (2)

(Bygget 1958)

7.420 tdw
5.000 brt
2.815 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1958

MS

STEINHAUK

(Bygget 1958)

650 tdw
498 brt
243 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1958

MS

STEINVARG

(Bygget 1958)

675 tdw
481 brt
219 nrt

Skibs-A/S Slåtthollmen (S. Bartz-Johannessen), Bergen.

1959

MS

STEINRAVN

(Bygget 1959)

615 tdw
499 brt
239 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1960

MS

BAIE COMEAU

(Bygget 1960)

12.085 tdw
8.412 brt
4.658 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1961

MS

ELIN HOPE (2)

(Bygget 1961)

13.073 tdw
9.139 brt
5.767 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1963

MS

STEINFALK (2)

(Bygget 1963)

615 tdw
300 brt
169 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1966

MS

STEINBJØRN

(Bygget 1966)

822 tdw
299 brt
177 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1968

MS

ELIN HORN (2)

(Bygget 1968

53.900 tdw
35.548 brt
19.658 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1970

MS

INGEREN (2)

(Bygget 1970)

20.395 tdw
12.636 brt
8.137 nrt

A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1969

MS

STEINBUKK (2)

(Bygget 1969)

855 tdw
298 brt
180 nr

A/S Norwegian Talc (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

1976

MS

HORN CRUSADER

(Bygget 1976)

108.700 tdw
59.962 brt
43.964 nrt

Kommandittselskapet A/S Crusader (Jacob Kjøde A/S), Bergen.

 

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Miramar.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/08-2021.(SN)