OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL376-OTTO THORESEN, TØNSBERG/KRISTIANIA.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Otto Keyser Thoresen (født 1. mai 1849 på Tjøme, død 23. mars 1942) var skipsreder, en av banebryterne i omleggingen fra seil til damp, samt i oppbyggingen av norsk linjefart og i norske og nordiske rederiorganisasjoner.
         Otto Keyser Thoresen var sønn av skipsreder Thore Abraham Thoresen (1805-1880) og Alette Martine Andersen (f. 1821). Han ble gift i 1875 med Augusta Isabella Røed (1855-1904), deretter i 1908 som enkemann, med Ragna Holm (1874-1968).
         Otto Thoresen kom fra en rederfamilie på Tjøme i Vestfold. Han dro til sjøs som 15-åring, og som 23-åring førte han et av farens skip. Da faren døde i 1880, ble han leder for familierederiet, som hadde flere seilskuter.
         Som reder gikk Thoresen bevisst inn for å legge om til damp, i motsetning til flere andre norske rederier. Han kjøpte sitt første dampskip, Seaton, i 1887. Senere kjøpte han flere, og i 1890 ble de de siste seilskutene til familierederiet solgt.
         I 1893 etablerte Thoresen en rute mellom Norge og Spania, som var starten på en utvikling som i 1898 førte til opprettelsen av A/S Otto Thoresens Linie, med økende vekt på linjefart. Rederiets hovedkontor ble i 1894 flyttet fra Tønsberg til Kristiania.
         I 1902 startet Otto Thoresen en rute på
Østersjøen og i 1904 en på Kanariøyene. Dette ga igjen støtet til Den Norske Syd-Amerika Linie, som Thoresen tok initiativ til i 1913 sammen med Det Bergenske og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, senere også Fred. Olsen.
         Otto Thoresens Linie var en solid bedrift før første verdenskrig, men den økonomiske utvklingen som fulgte etter krigen gjorde at rederiet ikke sto imot da skipsfartskrisen slo til i 1921. Thoresens linjer på Middelhavet og Kanariøyene ble overtatt av Fred. Olsen med sønnen Ole Røed Thoresen (1881–1965) som disponent.
Thoresens andel i Sydamerikalinjen ble tatt over av J. Ludwig Mowinckels rederi i Bergen.
         Otto Thoresen var sentral når det gjaldt oppbyggingen av norske og skandinaviske rederiorganisasjoner. Han var formann i lokalstyret i Nordisk Skibsrederforening 1909-1924, og han var med på å ta initiativ til etableringen av Norges Rederforbund, hvor han satt i det første hovedstyret fra 1909 til 1912.
         Thoresen ble utnevnt til ridder av
St. Olavs Orden i 1904.
         Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er Otto Thoresen oppført som Skibsreder på adressen
Uranienborgveien 9. Ved folketellingen samme sted for 1910 er han oppført på adressen Frederik Stangs gate 10. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for Oslo for 1941.
         Otto Thoresen ble en av vår dampskipsfarts fremste menn, en personlighet som forente sjøens beste tradisjoner med fremsyn, dyktighet og initiativ. Med sin banebrytende innsats i overgangen til damp og i linjefarten har han skrevet noen av de vakreste kapitler i norsk sjøfarts historie. Han eide en usedvanlig evne som leder og var avholdt og beundret av sine folk, fra øverst til nederst. Innen rederstanden og ellers var han gjennom et langt liv hedret som en av de store.
         Otto Keyser Thoresen er gravlagt på
Vestre gravlund i Oslo, sammen med begge sine koner. Tittelen Skibsreder er benyttet på gravminnet.
Kilde: Fra Lokalhistoriewiki.no

 

1854

Skip

FREIA

(Bygget 1848)

183,5 cl

Th. Thoresen, Tønsberg.

1864

Brg

THORVALDS MINDE

(Bygget ?)

68,5 cl

Th. Thoresen, Tønsberg

1877

Brg

PETEREL

(Bygget 1877)

269 brt
254 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg

1880

Brk

TH. THORESEN

(Bygget 1880)

669 tdw
452 brt
420 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1882

Brk

AMSTERDAM

YHOCK
(Bygget 1856)

667 brt
635 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1888

DS

SEATON

(Bygget 1871)

1.250 tdw
949 brt
526 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1889

DS

GLANWERN

(Bygget 1882)

915 brt
574 nrt

A/S Glanwern
(Otto Thoresen, Tønsberg), Kristiania
.

1889

DS

FORMICA

(Bygget 1889)

650 tdw
599 brt
472 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1889

DS

ACTIV (1)

(Bygget 1889)

1.377 brt
867 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1890

DS

SULITJELMA

COLERIDGE
(Bygget 1879)

1.360 tdw
1.045 brt
617 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1890

DS

AUD

(Bygget 1890)

761 brt
538 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1891

DS

SKULD (1)

(Bygget 1891)

1.250 brt

D/S A/S Skuld (Otto Thoresen), Tønsberg.

1891

Brk

CITY OF AGRA

(Bygget 1860)

1.034 brt
987 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1892

DS

CALLIOPE

(Bygget 1871)

1.430 brt
912 nrt

A/S Calliope
Otto Thoresen, Tønsberg.

1892

DS

SKULD (2)

(Bygget 1892)

1.439 brt
913 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1892

DS

ALPHA

(Bygget 1872)

605 brt
372 nrt

A/S Calliope (Otto Thoresen), Tønsberg.

1893

DS

WHITEHALL

(Bygget 1871)

798 brt
476 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1893

DS

SULTAN

(Bygget 1893)

2.100 brt
1.644 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1893

Flr

CASHMERE

(Bygget 1873)

1.275 brt
1.228 nrt

Otto Thoresen m. fl., Tønsberg.

1893

Brk

COLUMBIA

SARAH B. CANN
(Bygget 1870)

779 brt
774 nrt

Otto Thoresen, Tønsberg.

1893

Brk

BERTHE RØD

(Bygget 1869)

326 brt
295 nrt

O. J. Røds Enke (Otto Thoresen), Tønsberg.

1894

DS

PORRO

(Bygget 1889)

619 brt
400 nrt

Otto Thoresen, Kristiania.

1895

DS

SEVILLA (1)

(Bygget 1895)

963 brt
597 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1897

DS

SALAMANCA (1)

(Bygget 1897)

1.125 tdw
947 brt
578 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1898

DS

SARDINIA (1)

(Bygget 1898)

1.420 tdw
1.135 brt
677 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1898

DS

SETUBAL

(Bygget 1898)

1.572 tdw
1.201 brt
753 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1898

DS

SICILIA

(Bygget 1898)

1.400 tdw
1.147 brt
722 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1900

DS

SOLFERINO (1)

(Bygget 1900)

1.430 tdw
1.155 brt
727 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1901

DS

STRALSUND

HELGOLAND
(Bygget 1890)

655 tdw
510 brt
298 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1902

DS

STROMBOLI

(Bygget 1902)

1.500 tdw
1.376 brt
810 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1903

DS

SANTIAGO

(Bygget 1903)

1.840 tdw
1.383 brt
881 nrt

A/S Otto Thoresens Spanske Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1903

DS

SEGOVIA (1)

(Bygget 1903)

1.809 tdw
1.394 brt
873 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1904

DS

SAN TELMO

(Bygget 1904)

1.940 tdw
1.482 brt
899 nrt

A/S Otto Thoresens Spanske Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1905

DS

SANTA CRUZ

(Bygget 1905)

1.800 tdw
1.476 brt
931 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1906

DS

SANCHO

COLONEL
(Bygget 1905)

342 brt
175 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1906

DS

SAN LUCAR

(Bygget 1906)

2.050 tdw
1.521 br
870 nrtt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1906

DS

SORRENTO

SKJALM
(Bygget 1906)

1.480 brt
920 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1907

DS

SALERNO (1)

(Bygget 1907)

1.552 brt
975 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1908

DS

STAMBOUL

(Bygget 1908)

2.595 brt
1.592 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1909

DS

SAN MIGUEL (1)

(Bygget 1909

1.639 brt
1.037 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1910

DS

SAN REMO

(Bygget 1910)

3.700 tdw
2.073 brt
1.269 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1911

DS

SAN ANDRES

(Bygget 1911)

2.500 tdw
1.656 brt
724 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1911

DS

SAN MATEO

(Bygget 1911)

2.500 tdw
1.655 brt
728 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1912

DS

SALONICA

(Bygget 1912)

4.800 tdw
2.694 brt
1.607 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1912

DS

SAN JOSE (1)

(Bygget 1912)

2.500 tdw
1.686 brt
708 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1913

DS

SALAMANCA (2)

(Bygget 1913)

2.000 tdw
1.317 brt
728 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1913

DS

SEVILLA (2)

(Bygget 1913)

2.000 tdw
1.318 brt
728 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1913

DS

ALFHILD PAUL

(Bygget 1913)

1.680 tdw
1.175 brt
697 nrt

A/S Paul (Otto Thoresen), Kristiania.

1914

DS

SARDINIA (2)

(Bygget 1914)

1.500 brt
749 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1914

DS

SALERNO (2)

(Bygget 1914)

3.650 tdw
2.431 brt
1.319 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1916

DS

ST. CROIX

(Bygget 1907)

3.300 tdw
2.522 brt
1.603 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1918

DS

SOLFERINO (2)

(Bygget 1918)

3.600 tdw
2.580 brt
1.632 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.

1920

MS

SALERNO (3)

(bygget 1920)

6.450 tdw
3.907 brt
2.348 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen & Thor Thoresen), Kristiania.

1920

DS

SAN JOSE (2)

(Bygget 1920)

3.000 tdw
1.994 brt
1.005 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen & Thor Thoresen), Kristiania.

1920

MS

SAN MIGUEL (2)

(Bygget 1920)

3.000 tdw
2.380 brt
1.417 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen & Thor Thoresen), Kristiania.

1921

MS

SAN PAULO

(Bygget 1921)

6.450 tdw
3.986 brt
2.398 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen & Thor Thoresen), Kristiania.

1921

MS

SARDINIA (3)

(Bygget 1921)

3.000 tdw
1.975 brt
1.106 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen & Thor Thoresen), Kristiania.

1921

MS

SEVILLA (3)

(Bygget 1921)

2.100 tdw
1.383 brt
715 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen & Thor Thoresen), Kristiania.

1922

MS

SEGOVIA (2)

(Bygget 1922)

2.100 tdw
1.386 brt
719 nrt

Dampskibs A/S Otto Thoresens Linie (Fred. Olsen & Co), Kristiania.

 

Kilde: Miramar, Malmsteinregistret, skipshistorie
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/02-2019 (PS/SN)