OVERSIKT (FLEETLIST)

STG105-SIGVAL BERGESEN, STAVANGER.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

Berge Sigval Nathanael Bergesen var født i Farsund 03/04-1863 og døde 04/12-1956.
        
Firmaet Sigval Bergesen ble etablert av Sigval Bergesen den 27. mars 1887 da han var 24 år gammel, som en agentur-, kommisjons- og befraktningsforretning. Forretningens omfang vokste hurtig, og i den siste menneskealder har det vært det største rederiforetagende i Stavanger. Det disponerer i dag Skibsaktieselskapene Dalfonn og Ringfonn, samt Interessentselskapene Storfonn og Barfonn, med en samlet tonnasje inklusive nybygninger på henimot 200 000 dvt, fordelt på ti enheter hvorav den største er et turbintankskip på ca. 34 500 dvt. Skipenes gjennomsnittsalder når den sist bestilte nybygning er levert i slutten av 1956, blir ca. 4 år. Selskapenes aksjekapital er på tilsammen kr. 4,7 mill. Foruten rederivirksomheten driver firmaet også en omfattende skips- og passasjerekspedisjon og er blant annet representanter for Den norske Amerikalinje A/S, Fred. Olsen & Co., Bennett’s Reisebureau A/S med flere.
         Sigval Bergesen var sønn av domprost Ole Bergesen i Stavanger, hans farfar drev sildehandel og rederivirksomhet i Stavanger siden 1840 og disponerte fem-seks barker, brigger og skonnertskip. Sigval Bergesen hadde ingen kapital, men det lyktes ham allikevel etter hvert å etablere flere partrederier for anskaffelse av mindre seilskip. I 1889 kontrahertes to dampskip hvert på ca. 530 tdw. ved Stavanger Støberi & Dok. De ble kalt JARL og BREIFOND og var blant de første Stavanger-skip som ble satt inn i fruktfarten på Vest-India. Stålbarken CHARLES RACINE på 2 650 tdw. ble kontrahert i 1891 og seilte i 25 år under Bergesens rederimerke. De to neste skip som markerer forretningens utvikling var bestillingen av dampskipet STORFONN på 5 800 tdw. i 1898, den gang et av landets største lasteskip, og byggingen av dampskipet BREIFOND på ca. 8 500 tdw. i 1913. For dette skip ble det tegnet den første langsiktige timecharterkontrakt for et norsk tankskip.

        
Under første verdenskrig gikk tre skip tapt, og femten mennesker mistet livet.
Skibsaktieselskapet Dalfonn ble startet i 1927, og Skibsaktieselskapet Ringfonn i 1936.

        
Under siste verdenskrig gikk også tre skip tapt, og fjorten mann omkom.
        
I 1949 ble for regning av Skibsaktieselskapet Dalfonn kontrahert den første supertanker til Stavanger, nemlig MT DALFONN på 24 636 tdw. Sigval Bergesen trakk seg tilbake i 1937 og overlot ledelsen til sin sønn Ole Bergesen som eneinnehaver. Ole Bergesen hadde da vært medinnehaver siden 1918. Han døde i 1955. Hans sønner, Sigval Bergesen O. S. og Charles R. Bergesen, ble opptatt som medinnehavere henholdsvis i 1948 og 1952. Sigval Bergesen d. y. var medinnehaver av firmaet fra 1918 til 1934 da han trådte ut og startet sitt eget firma.
        
Sigval Bergesen var stortingsmann i 1905 og tituleres ofte som Sørlandsbanens far. Ole Bergesen har vært ordfører i Stavanger og president i Norges Rederforbund. Ole Bergesen var svensk konsul. Charles R. Bergesen er svensk visekonsul og Sigval Bergesen O.S. fransk konsulær agent.

Kilde: Norske Rederier gjennom 50 år.

 

1887

Skn

EDDA

(Bygget 1867)

200 tdw
72 cl
155 nrt

Sigval Bergesen, Stavanger.

1887

Brk

UDSIRE

LORD LYNDHURST
(Bygget 1863)

600 tdw
430 brt
416 nrt

Sigval Bergesen m. fl., Stavanger.

1888

Brg

MENTOR

(Bygget 1859)

300 tdw
230 brt
214 nrt

Sigval Bergesen m. fl., Stavanger.

1888

Skn

VICTORIA

(Bygget 1881)

400 tdw
278 brt
239 nrt

Sigval Bergesen m. fl., Stavanger.

1888

DS

FLID

THORSKOG
(Bygget 1872)

501 brt
372 nrt

Sigval Bergesen m. fl., Stavanger.

1888

Brk

CHIMÆA

(Bygget 1866)

650 tdw
451 brt
435 nrt

Sigval Bergesen m. fl., Stavanger.

1889

DS

BERNADOTTE

(Bygget 1889)

500 tdw
413 brt
242 nrt

A/S Bernadotte (Sigval Bergesen), Stavanger.

1889

DS

JARL

(Bygget 1889)

530 tdw
437 brt
327 nrt

Sigval Bergesen m. fl., Stavanger.

1889

DS

IRENE

(Bygget 1879)

330 tdw
284 brt
131 nrt

A/S Irene (Sigval Bergesen), Stavanger.

1890

DS

BREIFOND (1)

(Bygget 1890)

535 tdw
421 brt
252 nrt

A/S Breifond (Sigval Bergesen), Stavanger.

1890

Brk

CZAR

DELIANE
(Bygget 1876)

2.000 tdw
1.332 brt
1.279 nrt

A/S Czar (Sigval Bergesen), Stavanger.

1890

Brkn

REGNBUEN

BIFROST
(Bygget 1885)

305 brt
281 nrt

A/S Regnbuen (Sigval Bergesen), Stavanger.

1890

DS

SKJOLD

COMMERCE
(Bygget 1882)

680 tdw
497 brt
302 nrt

Sigval Bergesen m. fl., Stavanger.

1891

Brk

NORDCAP

GLOAMIN
(Bygget 1971)

696 nrt
696 nrt

A/S Nordcap (Sigval Bergesen), Stavanger.

1891

DS

SOLFOND (1)

HASSIA
(Bygget 1883)

3.000 tdw
1.854 brt
1.166 nrt

A/S Solfond (Sigval Bergesen), Stavanger.

1892

Brk

CHARLES RACINE

(Bygget 1892)

2.650 tdw
1.634 brt
1.526 nrt

Bark Charles Racine A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1892

DS

IMBS

HJALMAR
(Bygget 1871)

400 tdw
312 brt
181 nrt

Sigval Bergesen, Stavanger.

1892

DS

SJØGUTTEN

(Bygget 1891)

835 tdw
607 brt
375 nrt

Dampskibet Sjøguttens Rederi (Sigval Bergesen), Stavanger.

1894

DS

HAFURSFJORD

BEECHVILLE
(Bygget 1882)

2.300 tdw
1.669 brt
1.032 nrt

Dampskip Hafursfjord’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1894

Brk

MICHAEL BERENTSEN

ZETA
(Bygget 1877)

1.030 tdw
671 brt
640 nrt

Bark Michael Berentsen A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1897

DS

JÆDEREN

(Bygget 1889)

530 tdw
442 brt
239 nrt

A/S Jæderen (Sigval Bergesen), Stavanger.

1897

DS

LANGFOND (1)

CALVIN
(Bygget 1891)

3.908 tdw
2.552 brt
1.634 nrt

Dampskip Langfond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1897

DS

HILLEVAAG

ADVANCE
(Bygget 1873)

244 brt
166 nrt

Dampskip Hillevaag’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1898

DS

STORFOND (1)

(Bygget 1898)

5.930 tdw
3.482 brt
2.256 nrt

Dampskip Storfond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1898

DS

SNEFOND (1)

(Bygget 1898)

450 tdw
387 brt
222 nrt

Dampskip Snefond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1899

DS

KROSFOND (1)

(Bygget 1899)

900 tdw
592 brt
358 nrt

Dampskip Snefond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1899

DS

TRESFOND (1)

(Bygget 1899)

682 brt
414 nrt

Dampskip Tresfond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1900

DS

KALFOND (1)

(Bygget 1900)

1.800 tdw
1.210 brt
748 nrt

Dampskip Kalfond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1901

DS

RINGFOND (1)

(Bygget 1900)

930 tdw
626 brt
381 nrt

Dampskip Ringfond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1902

DS

EXPEDIT

 (Bygget 1902)

950 tdw
680 brt
398 nrt

Dampskip Expedit’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1902

DS

NOR

(Bygget 1897)

700 tdw
592 brt
345 nrt

A/S Nor (Sigval Bergesen), Stavanger.

1911

DS

TRESFOND (2)

MAY, SALAMANCA
(Bygget 1897)

1.125 tdw
947 brt
578 nrt

Dampskibs Tresfond’s Rederi (Sigval Bergesen), Stavanger.

1911

DS

LANGFOND (2)

SEVILLA
(Bygget 1895)

963 brt
597 nrt

Dampskip Langfond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1912

DS

KROSFOND (2)

ROSEBANK
(Bygget 1906)

1.055 tdw
817 brt
429 nrt

Dampskip Krosfond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1914

DT

BREIFOND (2)

(Bygget 1914)

8.600 tdw
5.711 brt
2.353 nrt

Dampskip Breifond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1915

DS

KROSFOND (3)

CARMELINA
(Bygget 1904)

2.260 tdw
1.693 brt
1.051 nrt

Svithunlinjen A/S (Sigval Bergesen) Stavanger.

1916

DS

LANGFOND (3)

ALVØ
(Bygget 1914)

1.850 tdw
1.097 brt
646 nrt

Svithunlinjen A/S (Sigval Bergesen) Stavanger.

1916

DS

BARFOND (1)

BRAVO
(Bygget 1908)

2.150 tdw
1.579 brt
939 nrt

Svithunlinjen A/S (Sigval Bergesen) Stavanger.

1918

DS

SVARTFOND

PETRA
(Bygget 1912)

3.620 tdw
2.110 brt
1.292 nrt

Dampskip Storfond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1919

DS

SNEFOND (2)

BURGFRIED, MONTAUK POINT
(Bygget 1899)

7.500 tdw
4.827 brt
3.030 nrt

Dampskip Expedit’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1919

DS

ISFOND (1)

LOTHIAN, LOTHAR, SPERRBRECHER 12, LOTHIAN.
(Bygget 1902)

7.520 tdw
4.986 brt
3.093 nrt

Dampskip Storfond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1920

DS

LANGFOND (3)

(Bygget 1920)

3.470 tdw
2.193 brt
1.264 nrt

Svithunlinjen A/S (Sigval Bergesen) Stavanger.

1920

DS

KROSFOND (3)

(Bygget 1920)

3.550 tdw
2.193 brt
1.292 nrt

Svithunlinjen A/S (Sigval Bergesen) Stavanger.

1920

MS

TBN SNEFOND

(Bygget 1920)

7.000 tdw

Dampskip Expedit’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1920

MS

TBN STORFOND

(Bygget 1920)

10.000 tdw

Dampskip Storfond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1923

DS

LANGFOND (4)

LAATEFOS
(Bygget 1921)

2.600 tdw
1.532 brt
865 nrt

Svithunlinjen A/S (Sigval Bergesen) Stavanger.

1924

DS

RINGFOND (2)

MARGIN SIMERS, GRAAF ADOLF, EIGEN HULP
(Bygget 1918)

1.750 tdw
1.147 brt
656 nrt

Dampskip Expedit’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1924

DS

SNEFOND (3)

(Bygget 1924)

2.500 tdw
1.537 brt
908 nrt

Dampskip Expedit’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1924

DS

KALFOND (2)

ST. ROCH
(Bygget 1922)

2.510 tdw
1.745 brt
1.016 nrt

Dampskip Breifond’s A/S (Sigval Bergesen), Stavanger.

1928

MT

DALFONN (1)

(Bygget 1928)

14.400 tdw
9.860 brt
5.849 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1931

MT

BARFONN (2)

(Bygget 1931)

14.800 tdw
9.739 brt
6.035 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1932

MT

PRESIDENT HERRENSCHMIDT

(Bygget 1932)

13.860 tdw
9.103 brt
5.401 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1934

MT

TBN SNEFONN

(Bygget 1934)

14.290 tdw
9.320 brt
5.553 nrt

Skibs-A/S Snefonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1935

MT

KROSSFONN (4)

(Bygget 1935)

14.225 tdw
9.323 brt
5.550 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1936

MT

KALDFONN (3)

(Bygget 1936)

14.770 tdw
9.931 brt
5.903 nrt

Skibs-A/S Ringfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1939

MT

SOLFONN (2)

(Bygget 1939)

14.770 tdw
9.925 brt
5.901 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1945

MT

STORFONN (2)

(Bygget 1945)

15.450 tdw
10.104 brt
6.076 nrt

Partsrederiet Storfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1946

DT

NORDFONN (1)

NORFJELl, EMPIRE SAXON
(Bygget 1942)

12,140 tdw
7.934 brt
4.463 nrt

Skibs-A/S Ringfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1949

MS

LANGFONN (5)

(Bygget 1949)

9.560 tdw
5.362 brt
3.041 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1950

MT

ISFONN (2)

(Bygget 1950)

13.480 tdw
9.044 brt
5.185 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1950

MT

RANDFONN (1)

(Bygget 1950)

16.100 tdw
10.342 brt
5.996 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1950

MT

BRATTFONN

(Bygget 1950)

16.080 tdw
10.315 brt
5.978 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1951

MT

DALFONN (2)

(Bygget 1951)

24.636 tdw
16.440 brt
9.769 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1955

TT

KALDFONN (3)

(Bygget 1955)

17.650 tdw
12.566 brt
7.057 nrt

Skibs-A/S Ringfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1956

MS

BARFONN (3)

(Bygget 1956)

14.865 tdw
10.929 brt
6.240 nrt

Interesseselskapet Barfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1956

TT

SOLFONN (3)

(Bygget 1956)

29.656 tdw
19.810 brt
11.678 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1957

TT

STORFONN (3)

(Bygget 1957)

36.111 tdw
24.854 brt
13.385 nrt

Interesseselskapet Storfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1958

MS

CLIPPER

(Bygget 1958)

130 brt
78 nrt

Skibs-A/S Dalfonn & Sigval Bergesen (Sigval Bergesen), Stavanger.

1958

MT

RIMFONN (1)

STALAND
(Bygget 1949)

13.580 tdw
8.522 brt
5.126 nrt

Skibs-A/S Dalfonn, Skibs- A/S Ringfonn, Skibs-A/S Tresfonn & Skibs-A/S Saphir (Sigval Bergesen), Stavanger.

1958

MT

VESTFONN (1)

(Bygget 1958)

19.646 tdw
13.409 brt
7.535 nrt

Interesseselskapet Vestfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1960

MS

TRESFONN (3)

(Bygget 1960)

19.072 tdw
13.471 brt
6.826 nrt

Skibs-A/S Dalfonn & Skibs-A/S Tresfonn  (Sigval Bergesen), Stavanger.

1961

MS

KROSSFONN (5)

(Bygget 1961)

18.971 tdw
13.481 brt
6.832 nrt

Interesseselskapet Krossfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1961

TT

TINDFONN

(Bygget 1961)

47.685 tdw
30.992 brt
18.101 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1962

MT

NORDFONN (2)

(Bygget 1962)

4.749 tdw
4.137 brt
2.032 nrt

Interesseselskapet Nordfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1963

TT

RIMFONN (2)

(Bygget 1963)

86.760 tdw
50.677 brt
31.415 nrt

Interesseselskapet Rimfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1965

LPG/C

SYDFONN (1)

(Bygget 1965)

4.888 tdw
4.180 brt
1.920 nrt

Interesseselskapet Sydfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1965

LPG/C

FROSTFONN

(Bygget 1965)

4.883 tdw
4.183 brt
1.924 nrt

Interesseselskapet Frostfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1965

TT

TBN OLE BERGESEN

(Bygget 1968)

190.000 tdw
95.836 brt
75.587 nrt

Sigval Bergesen, Stavanger.

1967

LPG/C

ISFONN (3)

(Bygget 1967)

14.982 tdw
14.986 brt
7.886 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1969

LPG/C

BARFONN (4)

(Bygget 1969)

6.950 tdw
6.891 brt
3.776 nrt

Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1975

TT

SOLFONN (4)

(Bygget 1975)

131.663 tdw
68.391 brt
50.925 nrt

K/S Ankertank A/S & Co. (Sigval Bergesen), Stavanger.

1977

MT

LANGFONN (6)

(Bygget 1977)

59.250 tdw
33.746 brt
21.970 nrt

A/S Langfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1978

MT

SYDFONN (2)

(Bygget 1978)

17.364 tdw
16.404 brt
9.438 nrt

A/S Sydfonn (Sigval Bergesen), Stavanger.

1983

MS

NORDFONN (3)

(Bygget 1983)

2.200 tdw
1.598 brt
632 nrt

K/S A/S Sol Safe I (Sigval Bergesen), Stavanger.

1983

MS

VESTFONN (2)

(Bygget 1983)

2.600 tdw
1.411 brt
759 nrt

K/S A/S Sol Supply I (Sigval Bergesen), Stavanger.

1983

MS

SOLFONN (5)

(Bygget 1983)

2.200 tdw
1.589 brt
632 nrt

K/S A/S Sol Safe II (Sigval Bergesen), Stavanger.

1984

MS

RANDFONN

(Bygget 1984)

2.250 tdw
2.019 brt
618 nrt

K/S A/S Sol Safe III (Sigval Bergesen), Stavanger.

1984

MS

OFFSHORE HUNTER

(Bygget 1979)

1.100 tdw
497 brt
185 nrt

Offshore Atlantic Ltd (Sigval Bergesen, Stavanger), St. John’s New Foundland, Canada.

1984

MS

KROSSFONN (6)

NORMAND ROSS
(Bygget 1979)

499 tdw
337 brt
39 nrt

K/S A/S Offshore Atlantic (Sigval Bergesen), Stavanger.

1984

MS

OFFSHORE TRADER

(Bygget 1979)

2.080 tdw
997 brt
374 nrt

Offshore Atlantic Ltd (Sigval Bergesen, Stavanger), St. John’s New Foundland, Canada.

1985

MS

BALDER HUDSON

(Bygget 1980)

1.650 tdw
1.599 brt
767 nrt

DeSea Ltd (Sigval Bergesen, Stavanger), Halifax, Nova Scotia, Canada.

1985

MS

BALDER BAFFIN

(Bygget 1981)

1.650 tdw
1.599 brt
767 nrt

DeSea Ltd (Sigval Bergesen, Stavanger), Halifax, Nova Scotia, Canada.

1985

MS

BRITISH MAGNUS

BALDER CABOT
(Bygget 1981)

1.650 tdw
1.599 brt
767 nrt

DeSea Ltd (Sigval Bergesen, Stavanger), London, England.

1986

MS

STORFONN (4)

(Bygget 1985)

2.903 tdw
2.887 brt
866 nrt

K/S A/S Storfonn (Sigval Bergesen, Stavanger), Panama.

1986

MS

UDI RIMFONN

BALDER DAVIS
(Bygget 1980)

1.650 tdw
1.589 brt
689 nrt

K/S A/S Ocean Supply I (Sigval Bergesen, Stavanger), Oslo.

1986

MS

OIL CHANCELLOR

(Bygget 1986)

2.903 tdw
2887 brt
866 nrt

DMK – Dorthe Ltd, Tåstrup, Danmark (Sigval Bergesen, Stavanger), Douglas, Isle of Man.

 

Kilde: Miramar, Starke, Malmsteinregistret, Skipet 3/87 v/ Hans Pedersen & Per H. Kjærvik.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 05/03-2019 (SN)