OVERSIKT (FLEETLIST)

TBG184–TØNSBERG HVALFANGERI, TØNSBERG.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Aktieselskapet Tønsbergs Hvalfangeri (TH) ble stiftet 1. oktober 1907 med hensikt å drive hvalfangst i Sydishavet. Til dette ble innkjøpt det eldre fl/k BUCENTAUR samt to gamle hvalbåter: CARL og MATHILDE. Selskapets disponenter har vært:
1907-18 Oscar Hytten.
1918-38 Hans Borge
1938-45 Fadum &. Wang
1945-55 A. C. Olsen
1955- Bror von der Lippe

Syd Georgia (SG)
         Selskapet fikk lisens for fangst fra SG og ekspedisjonen fant etter hvert havn i det som siden ble kalt Husvik Harbour (HH) i Strømnesfjorden.
I 1910 etablerte man landstasjonen HH hvorfra TH drev fangst først med 2, så 3 og etter hvert 4 fangstbåter fram til 1931.
I fra og med det store oppleggsåret 1931-32  hvalfangsten og fram til 1945 var stasjonen stengt men vedlikeholdt.
I 1945 startet stasjonen opp først med 5, så 6 og til slutt 7 fangstbåter. Fram til salg av HH i 1960 ble stasjonen stadig modernisert og effektisert. Hvalfangstbestyrere ved HH var Søren Berntsen, Hjalmar Andersen, Herman Berntsen, Leonard Henningsen, Nils Erling Olsen og Fritz Ringdal.

Syd Orknøyene.
(SO)
         Fra 1920 til 1931 drev TH hvalfangst fra SO først med fl/k ORWELL (1) som senere ble kalt WHALE og et nytt fl/k ORWELL (2) cx KNIGHT TEMPLAR. Fangsten foregikk først med 2, så med 3 og tilslutt med 4 hvalbåter.
Fangstbestyrer var hele tiden Søren Berntsen. (Første bestyrer ved HH.)

Peru.
         TH fikk konsesjon for hval- og selfangst på kysten av Peru mot at man opprettet et peruansk datterselskap. Selskapet som het Cia. Balencia del Peru Ltda, drev i sesongene 1925/26 og 26/27 fangst med 4 av TI Is eldre hvalbåter og fl/k
STROMBUS, innkjøpt fra Anglo Saxon og ombygget til hvalkokeri.
         Man startet også bygging av en egen landstasjon.
Uante vanskeligheter bl. a. med sin egen peruanske samarbeidspartner og med peruanske myndigheter gjorde at prosjektet ble oppgitt med et tap på 1 1/4 mill. kroner. Enkelte av TH aksjonærer reiste sak mot sitt eget styre, men styret ble frikjent i så vel Tønsberg Byrett som Høyesterett.

’’SVEND FOYN”
         Da hvalfangsten kom i gang igjen etter oppleggs året 1931/32, ble det nødvendig med så vel rasjonalisering, sanering og kvoteavtaler for alle de norske og britiske hvalfangstselskapene. Mange av de gamle umoderne kokeriene kom aldri mer i fangst.
TH hadde sammen med britiske interesser opprettet selskapene St. Helier Shipowners Ltd (SH) og Star Whaling Ltd (Star).
         Star kjøpte det nybygde kokeriet SVEND FOYN av A/S Sydhavet (Johan Rasmussen & Co.)
         THs kvoter for HH,
ORWELL og CONGO ex WHALE ble overdratt til Star.
I perioden 1932-40 mens TH ikke selv drev aktiv fangst, ble hvalbåtene utleid til Star og til Falkland Whaling & Co.
                   Under krigen gikk fl/k SVEND FOYN i alliert tjeneste. Hun forliste i mars 1943 etter å ha kollidert med et isfjell syd for Grønland. Forliset krevde 195 mennesker livet, derav 8 norske sjøfolk.

Annen tonnasje.
Som hvalfangerselskap hadde TH behov for frakttonnasje. Sitt første transportskip, barken CAMARA kjøpte TH av Oscar Hytten i 1911. Siden ble atskillige second-hand skip kjøpt og solgt mens man etter den annen verdenskrig satset på nybygde tank- og tørrlasteskip.

2006-03-29
Tormod Ringdal.
Kilde: Boka Tønsberg Hvalfangeri 1907-1957.

1907

Flk

BUCENTAUR

CYMBELINE
(Bygget 1875)

2.750 tdw
1.847 brt
1.150 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1907

Hvb

CARL

DUNCAN GREY
(Bygget 1884)

75 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1907

Hvb

MATHILDE

NANCY GREY, KIBERG
(Bygget 1883)

113 brt
40 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1908

Hvb

VIKING

(Bygget 1908)

125 brt
44 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1909

Flr

EMS

(Bygget 1893)

2.700 tdw
1.793 brt
1.659 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1909

Hvb

HUSVIK (1)

(Bygget 1909)

129 brt
44 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1910

Flr

TEIE (1)

FALLS OF DEE
(Bygget 1882)

3.100 tdw
1.976 brt
1.844 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1910

Flr

NECK

BRITANNIA
(Bygget 1883)

3.200 tdw
2.063 brt
1.973 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1911

Brk

CAMANA

(Bygget 1865)

970 tdw
597 brt
545 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1911

Hvb

KNØL

(Bygget 1911)

165 brt
60 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1911

Flk

ORWELL (1)

BRITANNIA
(Bygget 1897)

6.000 tdw
3.880 brt
2.474 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1911

Hvb

RUGGEN

(Bygget 1911)

164 brt
59 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1914

Hvb

VIKING II

(Bygget 1914)

203 brt
75 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg.

1919

Hvb

SPERM

LIZZARD, HAWK
(Bygget 1912)

180 brt
64 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1919

MS

TEIE (2)

SYD GEORGIA
(Bygget 1919)

1.000 tdw
619 brt
510 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1919

Hvb

HERCULES

(Bygget 1908)

158 brt
55 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1922

Hvb

BUSEN (1)

(Bygget 1922)

210 brt
80 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1922

DT

ERIVAN

(Bygget 1893)

3.500 tdw
2.394 brt
1.631 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1923

DT

BUSEN (2)

BRITISH VINE, VINELEAF, TEAKOL, PATRICIAN.
(Bygget 1901)

10.500 tdw
7.878 brt
4.643 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1923

Hvb

BUSEN 2 (1)

(Bygget 1923)

210 brt
80 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1924

Hvb

BUSEN 3 (1)

(Bygget 1924)

210 brt
80 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1924

DS

FLEURUS

(Bygget 1919)

575 tdw
406 brt
145 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1925

Hvb

BUSEN 4 (1)

(Bygget 1925)

263 brt
92 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1925

Hvb

BUSEN 5 (1)

(Bygget 1925)

263 brt
92 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1925

Hvb

BUSEN 6 (1)

(Bygget 1925)

263 brt
92 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1925

Hvb

BUSEN 7 (1)

(Bygget 1925)

263 brt
92 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1925

Flk

ORWELL (2)

KNIGHT TEMPLAR
(Bygget 1905)

7.175 brt
4.602 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1925

M/Aux

HUSVIK (2)

DANEKONGE
(Bygget 1920)

2.460 tdw
1.688 brt
1.226 nrt

Cia. Ballenera del Peru Lda. (A/S Tønsberg Hvalfanger, Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru.

1925

Flk

STROMBUS

(Bygget 1900)

6.133 brt
3.606 nrt

Cia. Ballenera del Peru Lda. (A/S Tønsberg Hvalfanger, Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru.

1926

Hvb

BUSEN 7 (2)

(Bygget 1926)

264 brt
92 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1928

Hvb

BUSEN 8

(Bygget 1928)

392 brt
146 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1929

Hvb

BUSEN 9

(Bygget 1929)

392 brt
146 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1929

Hvb

TREFF

(Bygget 1925)

204 brt
66 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1930

Hvb

BUSEN 10

(Bygget 1930)

374 brt
132 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1931

Hvb

BUSEN 11

(Bygget 1931)

279 brt
95 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg.

1932

Flk

SVEND FOYN

(Bygget 1931)

14.960 brt
8.032 nrt

St. Helier Shipsowners Ltd. (A/S Tønsberg Hvalfanger, Hans Borge, Tønsberg), London, England.

1947

MT

BUSEN STAR

EMPIRE TAGANAX, HYDRA, ORION, HENNING MÆRSK
(Bygget 142)

15.200 tdw
10.055 brt
5.973 nrt

St. Helier Shipsowners Ltd. (A/S Tønsberg Hvalfanger, A. C. Olsen, Sandefjord), London, England.

1949

Hvb

BUSEN 3 (2)

(Bygget 1949)

481 brt
153 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg.

1949

Hvb

BUSEN 4 (2)

(Bygget 1949)

481 brt
153 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg.

1950

Hvb

BUSEN 1

HELIER 1, HMSAS STANDERTON, HELIER 1
(Bygget 1936)

357 brt
128 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg.

1950

Hvb

BUSEN 2 (2)

HELIER 2, HMS HELIER 2 FY 312, HELIER 2
(Bygget 1936)

341 brt
121 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg.

1950

MT

BUSEN ROLLO

(Bygget 1950)

17.260 tdw
11.317 brt
6.395 nrt

St. Helier Shipsowners Ltd. (A/S Tønsberg Hvalfanger, A. C. Olsen, Sandefjord), London, England.

1950

MT

LINDE

(Bygget 1951)

15.680 tdw
10.347 brt
5.906 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri, (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg.

1952

Hvb

BUSEN 5 (2)

(Bygget 1952)

588 brt
193 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg.

1954

MT

TEIE (3)

GIERT TORGERSEN, THORSHØVDI
Bygget 1937)

14.700 tdw
9.944 brt
5.889 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri, (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg.

1955

Hvb

BUSEN 6 (2)

STAR I, KOS 25, TIROL (V 5714)
(Bygget 1941)

533 brt
186 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Bror Von der Lippe), Tønsberg.

1956

Hvb

BUSEN 7 (3)

CARNARVON
(Bygget 1950)

598 brt
216 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Bror Von der Lippe), Tønsberg.

1958

MS

GRANE

(Bygget 1958)

15.350 tdw
10.590 brt
6.111 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri, (Bror von der Lippe), Tønsberg.

1958

MT

SOLE

(Bygget 1958)

19.934 tdw
12.568 brt
6.111 nrt

A/S Tønsberg Hvalfangeri, (Bror von der Lippe), Tønsberg.

 

Kilde: DnV, Rast reg., Miramar, boka Tønsber Hvalfangeri 1907-1957
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 16/02-2020 (SN)