OVERSIKT (FLEETLIST)

STG-135 THS. S. FALCK, STAVANGER.

 

ÅR

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

Thomas Dorotheus Scheen Falck var født i Drammen 24/02-1829. Faren var i tollvesenet og ble overflyttet til Stavanger, der hans sønn kom inn på kontoret til handelshuset Jacob Kielland & Søn. Men der ble han ikke lenge. Han reiste til England og kom inn i meglerfirmaet Boldemann Borries & Co. i Newcastle, der han ved sin dyktighet avanserte til kompanjong i firmaet.
Etter noen år i utlandet vendte han tilbake til Stavanger der han i 1862 etablerte seg som megler og skipsreder. Han giftet seg 22/05-1862 med den 13 år yngre Anne Cathrine Lindahl, datter av den rike baker Hans Lindahl, og med henne arvet han en prektig eiendom ute i Hillevåg, som ble brukt som landsted. Den herskapelige toetasjes hovedbygningen med tilhørende forpakterbolig og uthus ble revet i slutten av 1940-årene for å gi plass til jernbanens utvidete godsterminal. I Ths. S. Falcks tid var det her et betydelig gårdsbruk, med 30-40 kyr og flere hester. Eiendommen strakte seg langt oppover mot Våland.
Falcks praksis i et meglerfirma av internasjonalt format hadde gitt ham vidsyn og sans for perspektiver; han var anderledes enn kjøpmannsrederne i byen, mer moderne og fremtidsrettet. Hans rederivirksomhet var beskjeden til å begynne med. Han disponerte bare et enkelt skip, nemlig barken CALLIOPE. Men i løpet av 1860-årene skaffet han seg en ganske betydelig seilskipsflåte. Det ble til at han overlot meglervirksomheten til to av sine kontorfolk, I. S. Isachsen og Hans Holdt, for å konsentrere seg om det han mest interesserte seg for, nemlig skipsrederi.
Da han i 1870 fikk tilbud om å være disponent for Scaramangas og Andersens dampskip,
ARGENTINE & EMMA, må vi tro at han neppe har hatt store betenkeligheter. Den økonomiske risiko var beskjeden, han skjøt inn 6/132 av skipets kjøpesum, hvilket utgjorde 4193 daler. Det er ikke opplyst om hvilken godtgjørelse han skulle ha som disponent. Det er mulig at dette ikke har spilt noen særlig rolle for Falck, som nå fikk forsøke seg som dampskipsreder. Dette kom til å bli en lønnsom forretning. Regnskapet viser en gjennomsnittlig årsfortjeneste på 669 daler i de fire første driftsår, fra og med 1871 til og med 1874. Det vil si 16 prosent av kapitalinnskuddet.
Da Gustav Adolph Andersen døde i 1874, ble ARGENTINE & EMMA solgt. Det later ikke til at Falck, på dette tidspunkt, var overbevist om dampskipenes overlegenhet. Ellers hadde han trolig overtatt ARGENTINE & EMMA for egen regning. Da skipet ble solgt i 1875, disponerte han en flåte på 22 seilskip. Til tross for de dårlige konjunk­turene for skipsfarten, fortsatte han å kjøpe seilskip. I femårsperioden frem til 1880 ervervet han således 11 seilskip.
Sitt første dampskip, NORA, kjøpte han i 1880 for 70 000 kroner. Det ga glimrende utbytte, 23 400 kroner det første driftsåret. Men så solgte han skipet allerede neste år for 60 000 kroner, antakelig fordi han ønsket et nytt og mer moderne fartøy. NORA var bygd i 1873, og siden den tid var det skjedd store tekniske forbedringer med dampskipene.
Det nye skipet, som også fikk navnet NORA, ble kontrahert ved Stavanger Støberi & Dok, og var det første dampskipet verkstedet bygget. Det kostet 89 000 kroner og gikk av stabelen 13. juli 1881. Skipets fører var Gustav Adolph Andersens sønn Emil Andersen.
I likhet med forrige NORA var det nye skipet hovedsakelig beregnet på frakting av sild, det kunne laste ca. 1800 tønner. Medeiere var handelshuset Ploug & Sundt og et forholdsvis nystartet firma, Thiis & Holst.
F
alck kontraherte også et nytt dampskip som ble bygd i Flensburg og levert i 1882. Det var betydelig større enn de to foregående skip, men så kostet det den nette sum av 284 000 kr. Dette var på denne tid en betydelig investering. Det nye skipet, som fikk navnet ROGALAND, kostet faktisk tre ganger så meget som det første NORA.
Men det var en god investering. Etter ti års forløp hadde ROGALAND gitt en netto fortjeneste på 280 000 kr, omtrent det samme som skipet kostet nytt.
Så kom nye dampskip, slag i slag: AGNAR, ALF, THULE, COLIBRI og HERMES. Men i løpet av denne tid ble det også kjøpt seilskip, rett nok flere småfartøyer, men også det store og prektige barkskipet ROSENBERG.
Falck fikk seg merkelig nok ikke til å satse fullt ut på dampskipsfart, trolig fordi han hadde begynt som seilskutereder og fordi han så at det fremdeles var penger å tjene på seilskuter.
Han hadde mange offentlige tillitsverv og ble i 1873 valgt til stortingsmann. Hans politiske løpebane ble imidlertid kortvarig - og ikke særlig interessant. Han var først og fremst en dyktig og velorientert forretningsmann. Likevel unngikk han ikke å bli gjenstand for atskillig kritikk fra myndighetenes side for sine disposisjoner i forbindelse med bankkrisen i 1880- årene.
Thomas Dorotheus Scheen Falck døde 18/07-1889, 60 år gammel. Sønnene Hans L. Falck & Christian Fr. Falck overtok ledelsen av rederiet etter farens død. Det var Hans S. Falck som var den drivende kraft i firmaet. Det later til at broren var meget konservativ og holdt igjen når det gjaldt å avvikle firmaets store seilskipsflåte og gå helt over til dampskip. Dermed ble dette store rederfirma stående med den ene fot i seilskipstiden og den andre fot i dampskipsalderen. Hans S. Falck var tysk, - senere svensk visekonsul og var styremedlem i en rekke bedrifter. Dessuten var han i 20 år formann i Stavanger Handelsforening. Han deltok også i det politiske liv og var byens ordfører da unionen med Sverige ble oppløst. Chr. Fr. Falck førte en mer tilbaketrukket tilværelse, likesom sin bror var han honorær konsul.
I
1936 overtok sønnen til Christian Fredrik Falck, Jacob Falck firmaet, og skiftet navn til Jacob Falck. Han døde i 1980.

Kilde: boka Fra Seil til Damp av Arne Bang Andersen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 10/10-2022 (SN
)

Chr. Fr. Falck

Hans L. Falck

 

1862

Brk

CALLIOPE

(Bygget 1862)

116 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1862

Brk

VIATOR

(Bygget 1862)

550 tdw
437 brt
418 nrt

Brødrene Berner & Ths. S. Falck, Stavanger.

1863

Brk

HERCULES

(Bygget 1841)

693 brt
683 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1864

Brk

AGNAR

(Bygget 1839)

573 brt
559 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1864

Brk

FOLKVANG

(Bygget 1864)

573 brt
539 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1864

Flr

THETIS

(Bygget 1853)

580 ber
567 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1865

Skn

ELLIDA (1)

(Bygget 1865)

93 brt
89 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1865

Brk

MAURY

(Bygget 1865)

576 brt
543 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1866

Brk

GLADSTONE

(Bygget 1866)

340 brt
307 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1866

Brgt

HERMOD

(Bygget 1866)

144 brt
133 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1867

Brg

GLORIA

(Bygget 1866)

265 brt
242 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1867

Brk

VESTERLIDE

(Bygget 1867)

400 brt
387 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1868

Brk

ELLISIF

(Bygget 1868)

436 brt
419 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1968

Brk

SIGURD JARL

(Bygget 1868)

453 brt
406 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1868

Brk

LUCIE

(Bygget 1866)

316 brt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1869

Brk

CATO

(Bygget 1869)

494 brt
476 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1869

Brk

MIMER

(Bygget 1869)

437 brt
419 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1870

Brk

FLOKE

(Bygget 1870)

348 brt
334 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1870

DS

ARGENTINE & EMMA

(Bygget 1870)

1.303 brt
1.024 nrt

Et Aktieselskab ved Gustav Adolph Andersen & Jean P. Scaramanga (Ths. S. Falck), Stavanger.

1870

Brg

SMARAGD

(Bygget 1870)

344 brt
328 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1872

Skb

COMET

(Bygget 1872)

234 brt
212 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1874

Brk

GRUNDLOVEN

INDIPENDENZIA.
(Bygget 1874)

1.000 tdw
837 brt
780 nrt

 

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1874

Sks

JONAS LIE

(Bygget 1874)

298 brt
270 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1875

Brk

CARL PIHL

(Bygget 1875)

747 brt
672 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1875

Sks

HJELMEN

(Bygget 1875)

216 brt
198 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1876

Brk

CONDOR

(Bygget 1876)

398 brt
381 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1876

Brk

SEMIRAMIS

(Bygget 1876)

1.049 brt
1.018 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1877

Brk

FRIGGA

(Bygget 1877)

949 brt
877 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1877

Brk

LEIF

(Bygget 1877)

473 brt
455 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1877

Flr

SELADON

(Bygget 1877)

1.102 brt
1.066 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1877

Brk

STERLING

(Bygget 1876)

783 brt
757 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1877

Flr

SUMARLIDE

(Bygget 1877)

984 brt
943 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1878

Brk

VALUTA

(Bygget 1878)

972 brt
940 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1879

Brk

EINAR TAMBARSKJELVER

(Bygget 1873)

964 brt
894 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1879

Gls

ALDA

(Bygget 1879)

133 brt
121 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1880

DS

NORA (1)

ANDERS KNAPE.
(Bygget 1873)

424 brt
257 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1881

DS

NORA (2)

(Bygget 1881)

288 brt
203 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1881

Slp

DUO

(Bygget 1881)

140 tdw
88 brt
51 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1882

DS

BERGLIOT

(Bygget 1881)

503 brt
371 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1882

DS

ROGALAND

(Bygget 1882)

995 brt
613 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1884

DS

AGNAR (1)

(Bygget 1884)

421 brt
304 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1888

DS

ALF

(Bygget 1880)

400 tdw
338 brt
190 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1888

DS

COLIBRI

(Bygget 1888)

328 brt
189 nrt

A/S Colibri (Ths. S. Falck), Stavanger.

1888

Brk

ROSENBERG

(Bygget 1875)

886 brt
845 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1888

DS

THULE

(Bygget 1872)

460 tdw
416 brt
312 nrt

A/S Thule (Ths. S. Falck), Stavanger.

1889

DS

HERMES

FIDES.
(Bygget 1883)

352 brt
210 nrt

A/S Hermes (Ths. S. Falck), Stavanger.

1889

Sks

PENGUIN

(Bygget 1870)

222 brt
198 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1889

Brk

TRANSPORT

(Bygget 1883)

304 brt
292 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1890

Brk

HELIOS

(Bygget 1867)

456 brt
437 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1890

DS

VULCAN

VILLE DE SANTOS.
(Bygget 1873)

1.503 brt
1.008 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1891

Brk

GULDREGN

CAMEO.
(Bygget 1864)

871 brt
827 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1891

DS

STANDARD

ETTA.
(Bygget 1882)

1.139 brt
720 nrt

A/S Standard (Ths. S. Falck), Stavanger.

1892

Brk

GLOBUS

FURNESS ABBY.
(Bygget 1879)

1.056 tdw
1.069 brt
955 nrt

A/S Globus (Ths. S. Falck), Stavanger.

1892

Flr

HEIDRUN

N. B. LEWIS.
(Bygget 1880)

1.370 brt
1.298 nrt

A/S Heidrun (Ths. S. Falck), Stavanger.

1892

Flr

RIVERSIDE

(Bygget 1868)

1.235 brt
1.173 nrt

A/S Riverside (Ths. S. Falck), Stavanger.

1892

DS

STAVANGER

BRITTANY.
(Bygget 1871)

864 brt
540 nrt

A/S Stavanger (Ths. S. Falck), Stavanger.

1893

Sks

NEPTUN

(Bygget 1879)

401 brt
386 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1893

Flr

SENTA

UTRECHT.
(Bygget 1868)

2.101 brt
1.945 nrt

A/S Senta (Ths. S. Falck), Stavanger.

1894

Brk

VESTERLIDE

KAROLINA, LIMA.
(Bygget 1872)

897 brt
836 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1895

DS

BREMNÆS

REGINALD.
(Bygget 1881)

134 brt
64 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1895

Flr

ELLIDA (2)

ALICE, A. H. von TIENHOVEN.
(Bygget 1877)

1.370 brt
1.304 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1895

Brk

MATTHANJA

HEBE.
(Bygget 1876)

483 brt
437 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1895

DS

ANNA

SOLON.
(Bygget 1886)

403 brt
244 nrt

D/S A/S Agnar (Ths. S. Falck), Stavanger.

1895

Flr

ATLAS (1)

J. W. MARR.
(Bygget 1875)

1.296 brt
1.245 nrt

A/S Atlas (Ths. S. Falck), Stavanger.

1896

Brk

ATHENE

(Bygget 1881)

650 brt
629 nrt

Partrederiet Athene (Ths. S. Falck), Stavanger.

1897

Brk

AMERIKA

(Bygget 1874)

1.050 tdw
849 brt
793 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1897

Flr

CONSTANCE

(Bygget 1884)

1.649 brt
1.549 nrt

Skibs-A/S Constance (Ths. S. Falck), Stavanger.

1897

Brk

SAGA

MOHUR.
(Bygget 1874)

1.370 brt
1.234 nrt

Seilskibs-A/S Saga (Ths. S. Falck), Stavanger.

1897

DS

THISTLE

(Bygget 1879)

544 brt
371 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1898

DS

ARGO

(Bygget 1898)

480 tdw
411 brt
249 nrt

D/S A/S Argo (Ths. S. Falck), Stavanger.

1898

DS

CUBA

PORTUGAL.
(Bygget 1883)

860 tdw
730 brt
451 nrt

D/S A/S Cuba (Ths. S. Falck), Stavanger.

1898

Brk

NAVIGATOR

(Bygget 1870)

545 brt
504 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1898

DS

MOSS

(Bygget 1872)

157 brt
155 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1899

DS

ALBATROS

(Bygget 1899)

138 brt
42 nrt

A/S Stavanger Havfiske Co. (Ths. S. Falck), Stavanger.

1899

DS

ATLAS (2)

(Bygget 1899)

137 brt
42 nrt

A/S Stavanger Havfiske Co. (Ths. S. Falck), Stavanger.

1899

DS

FAGERLI

EFFECTIVE.
(Bygget 1878)

1.936 brt
1.264 nrt

A/S Dampskibet Fagerli (Ths. S. Falck), Stavanger.

1899

Brk

FAVORIT

(Bygget 1875)

955 brt
895 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1899

DS

JELØ

(Bygget 1880)

331 brt
264 nrt

A/S Jelø (Ths. S. Falck), Stavanger.

1901

Flr

ATLANTIC

RIVADAVIA, KAROO.
(Bygget 1884)

2.015 brt
1.852 nrt

Skibs-A/S Atlantic (Ths. S. Falck), Stavanger.

1902

Skn

ALICE

(Bygget 1902)

160 tdw
136 nrt
117 nrt

F. Schrôder (Ths. S. Falck, Stavanger), Fremantle, Western Australia.

1902

Brk

CIMBRIA

DUNNERDALE, CHOLULA.
(Bygget 1867)

1.122 brt
1.044 nrt

A/S Cimbria (Ths. S. Falck), Stavanger.

1902

DS

INO

ARTEMIS.
(Bygget 1865)

805 tdw
702 brt
429 nrt

D/S A/S Ino (Ths. S. Falck), Stavanger.

1903

DS

ALADDIN

(Bygget 1903)

995 tdw,
753 brt
449 nrt

D/S A/S Aladdin (Ths. S. Falck), Stavanger.

1903

Brk

ANGELO

MANIN, DUNSTAFFNAGE.
(Bygget 1882)

1.001 brt
917 nrt

Skibs-A/S Angelo (Ths. S. Falck), Stavanger.

1905

DS

ALKEN

RAGNHILD.
(Bygget 1903)

79 brt
28 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1906

DS

ALBION

ONWARD.
(Bygget 1880)

177 brt
94 nrt

D/S A/S Albion (Ths. S. Falck), Stavanger.

1907

DS

ALLIANCE

HAVEGGEN.
(Bygget 1900)

56 brt
19 nrt

Ths. S. Falck m. fl., Stavanger.

1911

DS

ASSISTENT

FLORA, URTER, FROBISHER.
(Bygget 1885)

148 brt
54 nrt

D/S A/S Assistent (Ths. S. Falck), Stavanger.

1915

DS

HUBRO

(Bygget 1912)

118 brt
43 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1919

DS

PILGRIM

(Bygget 1901)

127 brt
50 nrt

Ths. S. Falck (C. Pedersen), Stavanger.

19??

DS

GEESTE

(Bygget 1890)

40 brt
11 nrt

Ths. S. Falck, Stavanger.

1926

DS

AGNAR (2)

NICOLAZIC, SUZANNE D., USS SP.485 JOHN B. HINTON, JOHN B. HINTON.
(Bygget 1912)

342 brt
140 nrt

D/S A/S Agnar (Ths. S. Falck), Stavanger.

 

Kilde: DnV, Lloyd, Starke, boka Skipsbyggere i Drammen, Tiden før år 1900, boka Fra Seil til damp av Arne Bang Andersen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 14/10-2021 (SN)