OVERSIKT (FLEETLIST)
over norske ukjølte fruktskip fra 1885 til 1931.

ÅR
INNKJØPT

SKIPS TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE (TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

Gjemre & Co., Newcastle, England (Johan C. Gjemre), Stavanger fikk levert STAMFORD i 1884. Vinteren 1885 ble hun chartret av et amerikansk selskap for å frakte bananer fra Cuba til USA. STAMFORD er muligens det første norske skipet i denne farta.

I løpet av noen år dominerte norske skip bananfarta på USA. De fraktet bananer til USA og stykkgods som returlast. Mange tok også med passasjerer.
Bananstokkene ble lastet gjennom porter i skutesidene og plassert i luftige binger.
Bananer bør fraktes ved 11,3 °C og med god ventilasjon for å legge bananene "døde".

I 1890 ble det levert 16 nye skip til bananfarta, 1891 kom 9 skip. Noen eldre skip ble også tatt på charter. I en amerikansk avis fra 1894 lister de opp 2 danske, 6 engelske og 37 norske skip på charter til amerikanske fruktimportører. Gjennomsnittsstørrelse på de norske skipene var ca. 720 brt.
I 1893 ble det importert 12.000.000 stokker bananer i havner fra Boston til Galveston. Foruten bananer fraktet de iblant kokosnøtter, kaffe og sukker.
I 1903 kom 12 nye skip og i 1907 ble 11 nye skip overtatt. Etter WWI gikk nybyggingen ned og fram til kjøleskipene kom i 1933 ble det bygget bare 9 nye skip.

Skipene i bananfarta fikk klengenavnet Mosquitoskip. De var små og mange og hvitmalte. Mange norske rederier deltok i denne farta, noen skip ble bygget etter spesifikasjoner fra befrakter og noen fikk også navn bestemt av befrakter.


Før kjøleskipene kom var skipene utstyrt med mange lufterør, solseil over hoveddekket, de seilte med lukene åpne og vindmenn ble hengt opp for å holde temperaturen så lav og stabil som mulig. Isblokker ble lastet i egne rom i lossehavn når annen returlast ikke var tilgjengelig for å kjøle ned lasterommene før lasting av frukt. Andre skip hadde egen binge med is forut. Noen skip hadde varmemuligheter i rommene for vinterseilas med bananer. Skipene ble etter hvert utstyrt med bedre lufting, noen med vifter mellom dekkene og senere med vifter i lufterørene for å oppnå best mulig luftsirkulasjon. Et av de siste ukjølte skipene hadde 24 lufterør hvorav 8 med vifter.

Det siste norske skipet bygget uten kjøleanlegg var muligens DONATOR av Stavanger som ble levert i 1931. Hun seilte bare en tur med bananer for United Fruit Co. I 1933 ble hun solgt til Frankrike.

GUNDERSEN og I. K. WARD til Chr. Gundersen & Co., Oslo bygget i 1927 og 1929 fikk installert kjøleanlegg i 1934.

Det siste ukjølte skipet i fruktfarta var GANSFJORD av Stavanger som var på charter til United Fruit Co. og andre fra 1913 til 1947.

Vi fant til sammen 145 norske ukjølte skip som seilte i fruktfart på USA.

 

 

 

 

 

 

1877

DS

VIGSNÆS

(Bygget 1877)

704 brt

P. G. Halvorsen,
Bergen.

1880

DS

UNITA

(Bygget 1880)

538 tdw
500 brt
371 nrt

M. Aug. Schjelderup.,
 Bergen.

1883

DS

CARL KONOW

(Bygget 1883)

540 brt

Rasmus F. Olsen,
Bergen.

1883

DS

GAMBETTA

(Bygget 1883)

660 tdw
540 brt
293 nrt

S. M. Kuhnle,
Bergen.

1884

DS

ALERT

(Bygget 1884)

960 tdw
783 brt

Bergh & Helland,
Bergen.

1884

DS

BERGENSEREN

(Bygget 1884)

845 tdw
637 brt
598 nrt

O. O. Bergh,
Bergen.

1884

DS

WELHAVEN

(Bygget 1884)

789 tdw
663 brt
393 nrt

S. M. Kuhnle,
Bergen.

1884

DS

STAMFORD

(Bygget 1884)

600 tdw
500 brt
293 nrt

Gjemre & Co., Newcastle, England (Johan C. Gjemre), Stavanger.

1884

DS

FRAM

(Bygget 1884)

535 brt
305 nrt

Brødrene Thorvildsen,
Tvedestrand.

1887

DS

BRATTEN

GABALVA
(Bygget 1878)

1.050 tdw
751 brt
426 nrt

Johan Ludwig Mowinckel & Søn, Bergen.

1888

DS

BANAN

(Bygget 1888)

1.240 tdw
979 brt
574 nrt

Søndenfjelds Norske D/S, Kristiania.

1889

DS

AGNES

(Bygget 1889)

530 tdw
433 brt
263 nrt

Harald Irgens, Bergen.

1889

DS

TORDENSKJOLD

(Bygget 1889)

730 tdw
597 brt
327 nrt

Rasmus F. Olsen, Bergen.

1889

DS

GWENT

(Bygget 1878)

814 tdw
670 brt
397 nrt

Jacob Christensen, Bergen.

1889

DS

JARL

(Bygget 1889)

530 tdw
437 brt
327 nrt

Sigval Bergesen, Stavanger.

1890

DS

ANTONIO ZAMBRANA

(Bygget 1890)

703 tdw
506 brt

A/S Antonio Zambrana
(P. W. Petersen, Kristiansund.

1890

DS

ALFRED DUMOIS

(Bygget 1890)

1.000 tdw
728 brt
439 nrt

Jacob Christensen, Bergen.

1890

DS

AMERICA

(Bygget 1890)

901 brt

S. M. Kuhnle & Søn, Bergen.

1890

DS

BANES

(Bygget 1890)

748 brt

Harloff & Bøe, Bergen.

1890

DS

GEORG DUMOIS

(Bygget 1890)

765 brt

S. M. Kuhnle & Søn, Bergen.

1890

DS

HOLGUIN

(Bygget 1890)

842 brt

Jacob Christensen, Bergen.

1890

DS

LEÓN

(Bygget 1890)

794 brt

Adolph Halvorsen, Bergen.

1890

DS

MANAGUA

(Bygget 1890)

703 brt

Johan C. Gjertsen, Bergen.

1890

DS

SAMA

(Bygget 1890)

727 brt

Jacob Christensen, Bergen.

1890

DS

SIMON DUMOIS

(Bygget 1890)

709 brt
377 nrt

Bergh & Helland, Bergen.

1890

DS

WASHINGTON

(Bygget 1890)

730 tdw
597 brt
327 nrt

Rasmus F. Olsen, Bergen.

1890

DS

YUMURI

(Bygget 1890)

847 brt
473 nrt

P. G. Pettersen, Bergen.

1890

DS

MØRINGEN

SAGA
(Bygget 1871)

572 brt
316 nrt

Et I/S
(H. Bang), Kristiansund.

1890

DS

BREIFOND

(Bygget 1890)

535 tdw
421 brt
252 nrt

A/S Breifond
(Sigval Bergesen), Stavanger.

1890

DS

UTSTEIN

(Bygget 1890)

940 tdw
765 brt
468 nrt

A/S Utstein
(Holdt & Isachsen), Stavanger.

1890

DS

BARACOA

(Bygget 1890)

948 tdw
748 brt
457 nrt

Harloff & Boe, Bergen.

1890

DS

BREIDABLIK

(Bygget 1890)

711 brt
434 nrt

Johan C. Gjertsen, Bergen.

1891

DS

ALBERT DUMOIS

(Bygget 1891)

1.058 brt

A/S Jotun
(Winge & Co.), Kristiania.

1891

DS

ASK

(Bygget 1891)

920 tdw
735 brt
405 nrt

Johan C. Gjertsen, Bergen.

1891

DS

FRANKLIN

(Bygget 1891)

604 brt

Rasmus F. Olsen, Bergen.

1891

DS

GURLY

(Bygget 1891)

847 brt
545 nrt

Jacob Christensen, Bergen.

1891

DS

IBERIA

(Bygget 1891)

514 tdw
426 nrt

Johan Ludwig Mowinckel & Søn, Bergen.

1891

DS

KITTY

(Bygget 1891)

1.004 brt

D/S Avance
(Thv. B. Olsen), Kristiansand.

1891

DS

VALE

(Bygget 1891)

920 tdw
735 brt
405 nrt

Johan C. Gjertsen, Bergen.

1891

DS

HENRY DUMOIS

(Bygget 1891)

1.012 brt

A/S Jotun
(Winge & Co.), Kristiania.

1891

DS

NICARAGUA

(Bygget 1891)

830 tdw
611 brt
365 nrt

Adolph Halvorsen, Bergen.

1891

DS

SPERO

(Bygget 1891)

1.187 tdw
932 brt
570 nrt

Arendals Dampskibsselskab, Arendal.

1892

DS

GYLLER

(Bygget 1892)

850 tdw
533 brt
318 nrt

Holdt & Isachsen, Stavanger.

1892

DS

JOTUN

(Bygget 1892)

534 brt
297 nrt

Madsen & Jespersen, Stavanger

1893

DS

COLOMBIA

(Bygget 1893)

950 tdw
794 brt
533 nrt

Adolph Halvorsen, Bergen.

1893

DS

JOHN WILSON

(Bygget 1893)

1.020 tdw
797 brt
485 nrt

Harald Irgens, Bergen.

1894

DS

GEORGE SEALY

(Bygget 1894)

898 tdw
817 brt
494 nrt

Harald Irgens, Bergen.

1894

DS

HARALD

(Bygget 1894)

898 tdw
817 brt
494 nrt

A/S D/S Harald
(O. & A. Irgens), Bergen.

1894

DS

XENIA

(Bygget 1894)

765 tdw
666 brt
398 nrt

A/S Xenia
(Bergh & Helland), Bergen.

1897

DS

BELVERNON

(Bygget 1897)

1.249 tdw
1.053 brt
661 nrt

Harald Irgens, Bergen.

1897

DS

ALABAMA

(Bygget 1897)

935 brt
577 nrt

A/S Alabama Dampskibsselskab
(Holdt & Isachsen), Stavanger.

1899

DS

MERCATOR

(Bygget 1899)

1.600 tdw
1.105 brt
658 nrt

Mercator Dampskibsselskab (Holdt & Isachsen), Stavanger.

1899

DS

ORIGEN

GLOAMIN
(Bygget 1886)

2.300 tdw
1.612 brt
658 nrt

A/S Origen
(Hagbart Waage), Kristiania.

1900

DS

MOUNT VERNON

(Bygget 1900)

1.233 tdw
1.043 brt
648 nrt

O. & A. Irgens, Bergen.

1900

DS

CAPTAIN BENNET

(Bygget 1893)

844 brt
410 nrt

A/S Captain Bennet
(Adolph Halvorsen), Bergen.

1901

DS

HELEN

(Bygget 1901)

1.098 brt
649 nrt

D/S A/S Helen & Katie
(Holdt & Isachsen), Stavanger.

1901

DS

KATIE

(Bygget 1901)

1.112 brt
626 nrt

D/S A/S Helen & Katie
(Holdt & Isachsen), Stavanger.

1902

DS

BEACON

(Bygget 1902)

950 tdw
1.126 brt
715 nrt

A/S Beacon
(John P. Pedersen & Søn, Staubø), Tvedestrand.

1902

DS

FRUTERA

(Bygget 1902)

2.044 tdw
1.570 brt
969 nrt

A/S Frutera
(Conrad Blumer Hofgaard), Kristiania.

1902

DS

HIPPOLYTE DUMOIS

(Bygget 1902)

1.350 tdw
1.164 brt
648 nrt

A/S Hippolyte Dumois (Conrad Blumer Hofgaard), Kristiania.

1902

DS

PRESTON

(Bygget 1902)

1.540 tdw
1.443 brt
908 nrt

O. & A. Irgens, Bergen.

1902

DS

BRIGHTON

(Bygget 1902)

2.000 tdw
1.129 brt
715 nrt

A/S D/S Brighton
(A. F. Klaveness & Co.), Sandefjord.

1902

DS

FORT GAINES

(Bygget 1902)

1.200 tdw
1.121 brt

A/S Norsk Dampskibsselskab (A. E. Leganger), Bergen.

1902

DS

FORT MORGAN

(Bygget 1902)

1.200 tdw
1.121 brt

A/S Norsk Dampskibsselskab (A. E. Leganger), Bergen.

1902

DS

TAUNTON

(Bygget 1902)

1.329 brt

A/S Taunton
(A. F. Klaveness & Co.), Sandefjord.

1902

DS

DUNCAN

ZENA
(Bygget 1871)

1.030 brt

F. Finckenhagen
(Donald Steam Ship Co. Inc., New York), Kristiania.

1902

DS

VENUS

SANTOS
(Bygget 1877)

2,267 brt
1.424 nrt

A/S D/S Venus
(S. L. Christie), Bergen.

1903

DS

BELITA

(Bygget 1903)

1.220 tdw
1.061 brt
586 nrt

D/S A/S Belita
(Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1903

DS

FREKE

(Bygget 1903)

874 brt
465 nrt

A/S D/S Freke
(Von der Ohe & Lund), Bergen.

1903

DS

JOSEPH DI GIORGIO

(Bygget 1903)

1.645 tdw
1.274 brt
777 nrt

A/S Joseph di Giorgio (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1903

DS

SALVATORE DI GIORGIO

(Bygget 1903)

1.650 tdw
1.266 brt
766 nrt

A/S Salvatore (John P. Pedersen & Søn, Staubø), Tvedestrand

1903

DS

VERA

(Bygget 1903)

1.222 brt
670 nrt

D/S A/S International
(A. F. Klaveness & Co.), Sandefjord.

1903

DS

VERONA

(Bygget 1903)

1.221 brt
670 nrt

D/S A/S International
(A. F. Klaveness & Co.), Sandefjord.

1903

DS

DAVID

ATLAS, ANTILLAS, SANTUIT
(Bygget 1873)

1.175 brt

F. Finckenhagen
(Donald Steam Ship Co. Inc., New York), Kristiania.

1903

DS

BEATRICE

(Bygget 1903)

1.054 brt
588 nrt

S. L. Christie, Bergen.

1903

DS

VERA

(Bygget 1903)

1.350 tdw
1.016 brt
569 nrt

Carl Konow, Bergen.

1903

DS

GERE

(Bygget 1903)

1.111 tdw
754 brt
4200 nrt

A/S D/S Gere
(von der Ohe & Lund), Bergen.

1904

DS

ELLIS

(Bygget 1904)

1.820 tdw
2.011 brt
1.250 nrt

O. & A. Irgens, Bergen.

1904

DS

BELIZE

(Bygget 1904)

1.303 tdw
1.002 brt
619 nrt

C. Mathiesen, Bergen.

1904

DS

FAGERTUN

(Bygget 1904)

1.140 tdw
851 brt
478 nrt

A/S Fagertun
(Alf Monsen), Tønsberg.

1904

DS

ATLAS

(Bygget 1904)

1.380 tdw
989 brt
613 nrt

D/S A/S Atlas
(Bernhard Hansen), Flekkefjord.

1904

DS

VIATOR

(Bygget 1904)

1.400 tdw
983 brt
619 nrt

Dampskibsselskabet Svithun
(Holdt & Isachsen), Stavanger.

1905

DS

BLUEFIELDS

(Bygget 1905)

1.250 tdw
1.001 brt
630 nrt

O. & A. Irgens, Bergen.

1905

DS

DICTATOR

(Bygget 1905)

1.400 tdw
989 brt
623 nrt

D/S A/S Svithun
(Holdt & Isachsen), Stavanger.

1905

DS

GRIB

(Bygget 1905)

2.116 tdw
1.474 brt
893 nrt

P. Hamre, Bergen.

1905

DS

IMPERATOR

(Bygget 1905)

1.400 tdw
983 brt
619 nrt

D/S A/S Svithun
(Holdt & Isachsen), Stavanger.

1905

DS

BOSTON

(Bygget 1905)

1.500 tdw
1.168 brt
738 nrt

A/S D/S Boston
(Fred. Olsen), Kristiania.

1905

DS

KAREN

(Bygget 1905)

1.689 brt
1.072 nrt

A/S Karen
(H. A. Meyer), Tønsberg.

1905

DS

CORINTO

(Bygget 1905)

998 brt
628 nrt

A/S D/S Corinto
(Adolph Halvorsen), Bergen.

1906

DS

HARRY T. INGE

(Bygget 1906)

1.454 tdw
1.404 brt
779 nrt

A/S Harry T. Inge
(Rolf Seeberg), Kristiania.

1906

DS

KJELD

(Bygget 1906)

2.116 tdw
1.448 brt
910 nrt

P. Hamre, Bergen.

1906

DS

LIVINGSTONE

(Bygget 1906)

1.305 tdw
1.004 brt
621 nrt

C. Mathiesen, Bergen.

1906

DS

SENATOR

(Bygget 1906)

1.400 tdw
995 brt
626 nrt

D/S A/S Senator
(Holdt & Isachsen), Stavanger.

1906

DS

VINLAND

(Bygget 1906)

1.500 tdw
1.287 brt
815 nrt

O. & A. Irgens et. al., Bergen.

1906

DS

ATLANTIS

(Bygget 1906)

1.580 tdw
1.171 brt
734 nrt

D/S A/S Atlantis
(Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1907

DS

CLOTHILDE CUNEO

(Bygget 1907)

1.368 tdw
1.218 brt
698 nrt

Johs. Bull, Tønsberg.

1907

DS

DONATOR

WESTFALIA
(Bygget 189
9)

1.027 brt
586 nrt

D/S A/S Donator
(Holdt & Isachsen), Stavanger.

1907

DS

JOS. J. CUNEO

(Bygget 1907)

950 tdw
872 brt
544 nrt

A/S Ocean
(John P. Pedersen & Søn, Lysaker), Kristiania.

1907

DS

LØVLAND

(Bygget 1907)

4.050 tdw
2.346 brt
1.436 nrt

A/S D/S Løvland (Svenningsen & Mogensen), Arendal.

1907

DS

NICHOLAS CUNEO

(Bygget 1907)

1.150 tdw
1.050 brt
916 nrt

D/S A/S Avance
(Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1907

DS

ROSARIO DI GIORGIO

(Bygget 1907)

1.135 tdw
1.037 brt
608 nrt

D/S A/S Avance
(Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1907

DS

THORA

(Bygget 1907)

1.340 tdw
1.040 brt
552 nrt

A/S Thora
(Sev. Dahl), Tønsberg.

1907

DS

VINCENZO DI GIORGIO

(Bygget 1907)

1.053 brt
615 nrt

A/S Vincenzo di Giorgio (Adolph Halvorsen), Bergen.

1907

DS

MARIETTA DI GIORGIO

(Bygget 1907)

988 brt
623 nrt

C. Mathiesen, Bergen.

1907

DS

ANTONIO LANASA

(Bygget 1907)

1.625 tdw
1.266 brt
773 nrt

A/S D/S Antonio Lanasa
(P. Hamre), Bergen.

1907

DS

RAVN

(Bygget 1907)

1.346 tdw
997 brt
596 nrt

P. Hamre et. al., Bergen.

1908

DS

AGNELLA

(Bygget 1908)

1.250 tdw
940 brt
582 nrt

C. Mathiesen, Bergen.

1908

DS

FJELL

(Bygget 1908)

1.250 tdw
947 brt
581 nrt

Carl Traae, Bergen.

1908

DS

IDA CUNEO

(Bygget 1908)

1.575 tdw
1.044 brt
584 nrt

A/S Ida Cuneo
(Alf Monsen), Tønsberg.

1908

DS

JOLANDA DI GIORGIO

(Bygget 1908)

1.000 tdw
1.291 brt
691 nrt

Adolph Halvorsen, Bergen.

1908

DS

JOSÉ

(Bygget 1908)

1.650 tdw
940 brt
582 nrt

D/S A/S Vestindien (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1908

DS

JUAN

(Bygget 1908)

1.600 tdw
1.440 brt
800 nrt

D/S A/S Vestindien (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1908

DS

STAVANGEREN

(Bygget 1908)

1.500 tdw
1.003 brt
606 nrt

A/S D/S Stavangeren (Kornelius Olsen), Stavanger.

1911

DS

BURSTAD

(Bygget 1911)

1.250 tdw
960 brt
582 nrt

A/S D/S Burstad
(C. Mathisen), Bergen.

1911

DS

CATHERINE CUNEO

(Bygget 1911)

1.515 tdw
1.181 brt
679 nrt

D/S A/S Globe
(Peder Johannessen), Tønsberg.

1911

DS

COMMODORE ROLLINS

(Bygget 1911)

2.023 tdw
1.576 brt
923 nrt

A/S D/S Commodore Rollins (Adolph Halvorsen), Bergen.

1911

DS

CONCETTINA DI GIORGIO

(Bygget 1911)

2.048 tdw
1.608 brt
937 nrt

D/S A/S Concettina (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.

1911

DS

MANDEVILLE

(Bygget 1911)

2.010 tdw
1.655 brt
1.038 nrt

D/S A/S Mandeville
(A. F. Klaveness & Co.), Kristiania.

1911

DS

MARIE DI GIORGIO

(Bygget 1911)

2.100 tdw
1.611 brt
941 nrt

A/S Marie di Giorgio (Hagbart Waage), Kristiania.

1911

DS

BOUND BROOK

(Bygget 1911)

1.515 brt
829 nrt

A/S Bound Brook
(C. Bech & Co.), Tvedestrand.

1911

DS

MANCHIONEAL

(Bygget 1911)

2.010 tdw
1.654 brt
990 nrt

O. & A. Irgens, Bergen.

1912

DS

BOWDEN

(Bygget 1912)

1.677 tdw
1.255 brt
716 nrt

Dampskibselskapet Globe (Peder Johannessen), Tønsberg.

1912

DS

CIBAO

(Bygget 1912)

1.677 tdw
1.185 brt
691 nrt

Dampskibselskapet Globe (Peder Johannessen), Tønsberg.

1912

DS

SOSUA

(Bygget 1912)

1.677 tdw
1.185 brt
691 nrt

Dampskibselskapet Globe (Peder Johannessen), Tønsberg.

1912

DS

ESCONDIDO

(Bygget 1912)

1.066 brt
642 nrt

C. Mathiesen, Bergen.

1912

DS

MADEIRENSE

DUBBELDAM
(Bygget 1890)

2.830 brt
1.661 nrt

A/S Cuneo Steam Ship Co. (S. L. Christie), Bergen.

1912

DS

OBIDENSE

(Bygget 1891)

2.267 brt
1.424 nrt

A/S Cuneo Steam Ship Co. (S. L. Christie), Bergen.

1913

DS

BANAN

(Bygget 1913)

1.900 tdw
1.620 brt
977 nrt

A/S Ocean
(John P. Pedersen & Søn, Lysaker), Kristiania.

1913

DS

GANSFJORD

(Bygget 1913)

1.482 tdw
1.087 brt
603 nrt

A/S D/S Gansfjord (Kornelius Olsen), Stavanger.

1913

DS

PORT ANTONIO

(Bygget 1913)

1.740 tdw
1.266 brt
717 nrt

A/S Askim
(L. Harboe-Jensen), Kristiania.

1914

DS

BAJA CALIFORNIA

(Bygget 1914)

2.013 tdw
1.649 brt
623 nrt

A/S Baja California
(A. O. Lindvig), Kristiania.

1915

DS

LYSEFJORD

(Bygget 1915)

1.482 tdw
1.091 brt
597 nrt

A/S D/S Lysefjord (Kornelius Olsen), Stavanger.

1915

DS

SINALOA

(Bygget 1915)

2.013 tdw
1.648 brt

A/S Baja California
(A. O. Lindvig), Kristiania.

1915

DS

HONDURAS

(Bygget 1915)

1.915 tdw
1.255 brt
1.086 nrt

Dampskibselskapet Globe (Peder Johannessen), Tønsberg.

1915

DS

VILJA

(Bygget 1915)

1.049 brt
605 nrt

A/S D/S Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.), Kristiania.

1916

DS

VAV

(Bygget 1917)

1.750 tdw
1.256 brt
705 nrt

A/S D/S Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.), Kristiania.

1917

DS

IDRÆT

(Bygget 1917)

1.500 tdw
1.068 brt
620 nrt

Georg T. Monsen, Stavanger.

1925

DS

NEWSOME

(Bygget 1925)

2.050 tdw
1.605 brt
944 nrt

A/S Frugtfart (L. Harboe-Jensen & Co.), Oslo.

1925

DS

ANDERSON

(Bygget 1925)

2.200 tdw
1.694 brt
933 nrt

A/S Castillo
(Chr. Gundersen & Co.), Oslo.

1926

DS

CADMUS

(Bygget 1926)

2.300 tdw
1.855 brt
1.066 nrt

D/S A/S Bananfart (L. Harboe-Jensen & Co.), Oslo.

1927

MS

GUNDERSEN

(Bygget 1927)

2.400 tdw
1.841 brt
1.002 nrt

A/S Titchfield (Chr. Gundersen & Co.), Oslo.

1927

DS

HVOSLEF

(Bygget 1927)

2.140 tdw
1.630 brt
892 nrt

A/S Flora
(H. Staubo & O. Ditlev-Simonsen jr.), Oslo.

1929

MS

HARBOE JENSEN

(Bygget 1929)

2.400 tdw
1.862 brt
1.071 nrt

A/S Bananfart
(L. Harboe-Jensen & Co.), Oslo.

1929

MS

I. K. WARD

(Bygget 1929)

2.400 tdw
1.840 brt
1.080 nrt

A/S Santa Martha
(Chr. Gundersen & Co.), Oslo.

1930

DS

CRAWFORD ELLIS

(Bygget 1930)

2.209 tdw
2.161 brt
1.138 nrt

A/S Hav
(Helmer Staubo & Co), Oslo.

1931

DS

DONATOR

(Bygget 1931)

2.450 tdw
1.634 brt
949 nrt

D/S A/S Senator (Holdt & Isachsen Eftf.), Stavanger.

 

Oppbevaring av grønnsaker, frukt og kjøtt samt frakt av de samme over lengre avstander var nesten umulig før kjølemaskiner ble utviklet.
Rundt 1700 i Frankrike ble flasker med juice og andre drikker avkjølt og frosset ved hjelp av salpeter oppløst i vann.
Den første kunstige kjøling ble demonstrert i Glasgow i 1748 men ble ikke videre utviklet eller brukt i praksis.

 

I 1842 konstruerte og bygget legen John Gorrie  luftavkjølingsapparat for å kjøle ned rommene til pasienter med gulfeber ved et sykehus i Florida. Han sluttet som lege og fortsatte arbeidet med å utvikle kjøle- og frysemaskiner. Han fikk det første patentet for mekanisk kjøling i 1851.

 

I 1867 ble jordbær fraktet i jernbanevogner som ble avkjølt med iskasser i begge ender hvor luft strømmet gjennom.

 

Ferdinand Carré konstruerte i 1859 ammoniakkanlegg for å produsere is. Han fikk patent i Frankrike i 1859 og i USA i 1860.
I 1876 installerte han et absorbsjons fryseanlegg på franske PARAGUAY som i 1878 fraktet 150 tonn frossent kjøtt fra Marseille til Buenos Aires og returnerte til Le Havre med 80 tonn sauekjøtt. Lasten ble levert i fin stand i begge havner.

I 1876 fikk franske FRIGORIFIQUE installert frysemaskineri basert på methyleter. Skipet seilte fra Roen til Buenos Aires med en liten last nedkjølt kjøtt og kom etter 100 dager fram med lasten i god stand.

 

Utvikling av kjølemaskiner tok fart og større og større skip fikk installert kjøleutstyr.
I 1882 kom DUNEDIN til London fra New Zealand med nesten 5000 saueskrotter i topp stand.

 

I 1901 kom engelske PORT MORANT til Bristol med 18.000 stokker bananer fra Jamaica, den første bananlasten fra West-India til Europa.

 

United Fruit Co. fikk i 1903 installert kjølemaskineri på VENUS som gikk i bananfart. Resultatet ble bra og UFC kontraherte samme år 3 kjøleskip i England.

 

Fra midten av 20-åra fikk linjeskip ofte installert et par kjølerom, som regel under overbygget med en størrelse fra 15 til 200 m³ kjølekapasitet.

 

Fra 1933 ble det første norske helkjølte skipet, WASHINGTON EXPRESS, levert til Biørn Biørnstad & Co., Oslo.

 

Fra ca. 1985 kom det en del kjøleskip med plass til kjølekonteinere som ble tilkoblet skipet strømnett. Senere kom store konteinerskip som kunne ta flere hundre kjøle/frysekonteinere og en æra med hurtige flotte helkjølte fruktskip var over.

Fra 1933 til 1998 har vi funnet 100 norskeide kjøle- og fryseskip på over 1.500 brt.
I tillegg seilte og seiler mange små kjøl- og fryseskip med fisk, agn og annen last på norskekysten. 2 skip under 1.500 brt er med da de allerede var skrevet inn.

 

 
OVERSIKT (FLEETLIST)
over norske kjøl- og fryseskip fra 1933 til 1998.
 
KJØL- OG FRYSESKIP UNDER 1.500 BRT ER IKKE TATT MED.
 

LITT OM KJØLESKIP

 

1933

MS

WASHINGTON EXPRESS

(Bygget 1933)

3.160 tdw
3.643 brt
2.165 nrt

Skibs-A/S Seattle, (Biørn Biørnstad & Co.), Oslo.

1933

MS

OREGON EXPRESS

(Bygget 1933)

3.210 tdw
3.642 brt
2.176 nrt

Skibs-A/S Express (Sigurd Herlofson & Co.), Oslo.

1934

MS

CALIFORNIA EXPRESS

(Bygget 1934)

3.150 tdw
3.649 brt
2.219 nrt

Chr. Gundersen & Co., Oslo.

1935

MS

VIBRAN

(Bygget 1935)

3.200 tdw
2.993 brt
2.219 nrt

Skibs-A/S Ogeka
(Knut Knutsen), Haugesund.

1936

MS

BRITISH COLUMBIA EXPRESS

(Bygget 1936)

4.000 tdw
3.999 brt
1.869 nrt

Skips-A/S Express (Sigurd Herlofson & Co.), Oslo.

1936

MS

GIUBA

(Bygget 1936)

4.600 tdw
3.015 brt
1.753 nrt

Skibs-A/S Rose
(Gustav B. Bull), Sandefjord.

1936

MS

OLAF FOSTENES

(Bygget 1936)

3.200 tdw
2.994 brt
2.219 nrt

Lars Fostenes Rederi A/S (Lars Fostenes), Haugesund.

1937

MS

SCEBELI

(Bygget 1937)

2.410 tdw
3.034 brt
1.728 nrt

Skibs-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord.

1937

DS

SAMA

(Bygget 1937)

2.200 tdw
1.766 brt
810 nrt

A/S Sama
(Chr. Gundersen & Co.), Oslo.

1938

MS

MOSFRUIT

(Bygget 1938)

4.300 tdw
2.714 brt
1.520 nrt

A/S Mosvold Shipping Co. (Martin Mosvold), Farsund.

1938

MS

MOSTUN

(Bygget 1938)

4.300 tdw
2.713 brt
1.519 nrt

A/S Mosvold Shipping Co. (Martin Mosvold), Farsund.

1938

MS

THORSTRAND

(Bygget 1938)

2.747 tdw
3.041 brt
1.755 nrt

Skibs-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord.

1938

MS

ROSE

(Bygget 1938)

4.650 tdw
3.039 brt
1.751 nrt

Anders Jahre Rederi A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1938

MS

VIATOR

(Bygget 1938)

2.575 tdw
3.053 brt
1.750 nrt

Skibs-A/S Viator
(C. H. Sørensen & Sønner), Arendal.

1938

MS

DUALA

(Bygget 1938)

2.120 tdw
1.800 brt
814 nrt

A/S Castillo
(Chr. Gundersen & Co.), Oslo.

1939

MS

MOSDALE

(Bygget 1939)

2.650 tdw
3.022 brt
1.785 nrt

A/S Mosvold Shipping Co. (Martin Mosvold), Farsund.

1939

MS

PRINSDAL (1)

(Bygget 1939)

2.410 tdw
3.034 brt
1.728 nrt

A/S Rendal
(Moltzau & Christensen), Oslo.

1940

MS

PANAMA EXPRESS

(Bygget 1940)

4.200 tdw
4.288 brt
2.549 nrt

Skibs-A/S Panama (Sigurd Herlofson & Co.), Oslo.

1940

MS

JASMIN

(Bygget 1940)

2.357 tdw
2.956 brt
1.713 nrt

Jasmin Operating Co. S.A. (Anders Jahre, Sandefjord). Panama.

1940

MS

PACIFIC EXPRESS

(Bygget 1940)

4.200 tdw
3.401 brt
1.671 nrt

Skibs-A/S Seattle
(Biørn Biørnstad & Co.), Oslo.

1941

MS

MOSBAY
(Levert som KALDNES)

(Bygget 1941)

4.200 tdw
3.401 brt
1.671 nrt

A/S Mosvold Shipping Co. (Martin Mosvold), Farsund.

1943

MS

MOSSTRAND
(Levert som
SPERRBRECHER 26)

(Bygget 1943)

4.200 tdw
3.401 brt
1.671 nrt

A/S Mosvold Shipping Co. (Martin Mosvold), Farsund.

1945

MS

ATLANTIC EXPRESS

(Bygget 1945)

4.200 tdw
4.288 brt
3.235 nrt

Skibs-A/S Victoria & Skibs-A/S Oilexpress (Sigurd Herlofson & Co.), Oslo.

1945

MS

OREGON EXPRESS

(Bygget 1945)

4.200 tdw
4.287 brt
2.551 nrt

Skibs-A/S Santa Martha (Sigurd Herlofson & Co.), Oslo.

1945

MS

MOSHILL

(Bygget 1945)

2.750 tdw
2.964 brt
1.719 nrt

Neptune Shipping Ltda. S.A. (Martin Mosvold, Farsund), Cristobal, Panama.

1945

MS

VIATOR (2)

(Bygget 1941)

2.950 tdw
3.076 brt
1.770 nrt

Skips-A/S Viator
(C. H. Sørensen & Sønner), Arendal.

1948

MS

BRARENA

(Bygget 1948)

2.950 tdw
3.148 brt
1.666 nrt

Skips-A/S Bramora (Ludvig G. Braathen), Oslo.

1948

MS

NORTH STAR (1)

(Bygget 1948)

4.750 tdw
3.879 brt
2.237 nrt

Skibs-A/S Samuel Bakke (Christian Haaland), Haugesund.

1948

MS

VERA (1)

(Bygget 1948)

1.750 tdw
1.076 brt
529 nrt

Skibs-A/S Danmotor (Vitali Burkoff), Oslo.

1949

MS

BRANITA

(Bygget 1949)

2.950 tdw
3.172 brt
1.738 nrt

A/S Braganza
(Ludv. G. Braathen), Oslo.

1949

MS

RINGDRUDE

(Bygget 1949)

2.930 tdw
3.214 brt
1.802 nrt

Skibs-A/S Ringwood, Skibs-A/S Ringulv & Ringdals Rederi A/S (Olav Ringdal), Oslo.

1949

MS

GLOMDAL

(Bygget 1949)

3.030 tdw
3.227 brt
1.767 nrt

A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo.

1949

MS

PRINSDAL (2)

(Bygget 1949)

3.030 tdw
3.226 brt
1.769 nrt

A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo.

1949

MS

FRUIT MONARK

(Bygget 1949)

3.383 tdw
2.678 brt
1.292 nrt

A/S Bisca
(Per Gjerding), Bergen.

1949

MS

FRUIT QUEEN

(Bygget 1949)

3.330 tdw
2.865 brt
1.349 nrt

A/S Bisca
(Per Gjerding), Bergen.

1949

MS

RAGNHILD BRØVIG

(Bygget 1949)

2.661 tdw
3.128 brt
1.745 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1949

MS

RANDI BRØVIG

(Bygget 1949)

2.612 tdw
3.130 brt
1.748 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1950

MS

RINGVILDE

(Bygget 1950)

2.950 tdw
3.186 brt
1.753 nrt

Skibs-A/S Ringwood & Olav Ringdals Tankrederi A/S
(Olav Ringdal), Oslo.

1950

MS

NORTHERN LIGHTS

(Bygget 1950)

4.500 tdw
3.999 brt
2.214 nrt

Skibs-A/S Idaho (Christian Haaland), Haugesund.

1950

MS

VIATOR (3)

(Bygget 1950)

3.010 tdw
3.312 brt
1.77
0 nrt

Skibs-A/S Viator (C. H. Sørensen & Sønner), Arendal.

1950

MS

JESSIE STOVE

(Bygget 1950)

2.710 tdw
3.206 brt
1.761 nrt

Lorentzen's Rederi Co. (Lorentzen's Rederi Co.), Oslo.

1950

MS

ALVDAL

(Bygget 1950)

3.000 tdw
3.205 brt
1.798 nrt

A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo.

1950

MS

BARBARA BRØVIG

(Bygget 1950)

2.676 tdw
3.129 brt
1.747 nrt

P/R Brøvigtank
(Th. Brøvig), Farsund.

1950

MS

OCEAN QUEEN

(Bygget 1950)

3.063 tdw
2.523 brt
1.359 nrt

A/S D/S Mathilda
(Jacob Christensen), Bergen.

1950

MS

HELENA

(Bygget 1950)

3.002 tdw
2.529 brt
1.359 nrt

Skibs-A/S William Hansens Rederi II (William Hansen), Bergen.

1952

MS

BALAO

(Bygget 1950)

1.986 tdw
2.167 brt
1.108 nrt

I/S Freezer
(Gørrissen & Klaveness A/S), Oslo.

1955

MS

VERA (2)

(Bygget 1955

1.980 tdw
1.598 brt
754 nrt

Skibs-A/S Danmotor
(Vitaly Burkoff), Oslo.

1956

MS

NOREFJELL

(Bygget 1956)

4.267 tdw
5.137 brt
2.734 nrt

A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo.

1956

MS

BJØRGSTEIN

(Bygget 1956)

4.648 tdw
5.226 brt
2.808 nrt

A/S Hakedal
(Hjalmar Bjørge), Oslo.

1957

MS

BALLENITA

(Bygget 1957)

3.170 tdw
2.693 brt
1.484 nrt

I/S Freezer
(Thorvald Klaveness), Oslo.

1957

MS

DALHEIM

(Bygget 1957)

4.648 tdw
5.171 brt
2.903 nrt

A/S Tank
(Hjalmar Bjørge), Oslo.

1959

MS

BALEARES

(Bygget 1959)

3.881 tdw
3.786 brt
1.638 nrt

I/S Freezer
(Thorvald Klaveness), Oslo.

1960

MS

CABO FRIO

(Bygget 1960)

1.669 tdw
1.599 brt
850 nrt

Sameiet Cabo Frio (Ludvig Lorentzen, Lysaker), Oslo.

1960

MS

BALSA

(Bygget 1960)

3.032 tdw
2.824 brt
1.638 nrt

I/S Freezer
(Thorvald Klaveness), Oslo.

1960

MS

BYFJORD

(Bygget 1960)

5.233 tdw
5.753 brt
3.180 nrt

Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord (Kornelius Olsen), Stavanger.

1960

MS

HIDLEFJORD

(Bygget 1960)

5.233 tdw
5.788 brt
3.076 nrt

Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord (Kornelius Olsen), Stavanger.

1962

MS

NORTHLAND

(Bygget 1962)

4.633 tdw
5.057 brt
2.335 nrt

A/S Atlas
(Chr. Haaland), Haugesund.

1963

MS

BAKKE REEFER

(Bygget 1963)

4.680 tdw
5.710 brt
3.011 nrt

Skibs-A/S Marie Bakke (Knut Knutsen OAS), Haugesund.

1963

MS

BAKKE COOLER

(Bygget 1963)

4.920 tdw
6.243 brt
3.250 nrt

Hvalfangst-A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund.

1964

MS

BAJAMAR

LEEWARD ISLANDS
(Bygget 1953)

2.743 tdw
2.272 brt
1.031 nrt

A/S Ganger Rolf, A/S Borgå, A/S Jelølinjen & Den Norske Middelhavslinje A/S (Fred. Olsen & Co.), Oslo.

1964

MS

NORTH ISLE

(Bygget 1964)

4.860 tdw
5.106 brt
2.442 nrt

Skibs-A/S Hilda Knudsen
(Chr. Haaland), Haugesund.

1964

MS

BELNIPPON

(Bygget 1964)

6.249 tdw
6.313 brt
3.360 nrt

Skibs-A/S Belships Co. Ltd.,
(Christen Smith Shipping Co.), Oslo.

1964

MS

PACIFIC EXPRESS

(Bygget 1964)

6.150 tdw
4.570 brt
2.378 nrt

I/S Pacific
(Sigurd Herlofson & Co. A/S), Oslo.

1964

MS

THORSDROTT

(Bygget 1964)

6.125 tdw
5.711 brt
3.073 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.

1964

MS

THORSØY

(Bygget 1960)

6.100 tdw
5.711 brt
3.079 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.

1964

MS

BAÑADEROS

WINDWARD ISLANDS
(Bygget 1953)

2.700 tdw
2.269 brt
1.026 nrt

A/S Borgå
(Fred. Olsen & Co.), Oslo.

1965

MS

GOLAR TRYG

(Bygget 1965)

6.100 tdw
5.775 brt
3.185 nrt

Trygve Gotaas A/S (Gotaas-Larsen A/S, Oslo), Tvedestrand.

 

 

Her har vi tatt med 3 som Gotaas-Larsen bygget i Norge og delvis disponert fra Norge selv om de ikke førte norsk flagg.

 

 

1965

MS

GOLAR FRUIT

(Bygget 1965)

6.090 tdw
5.651 brt
3.150 nrt

Golarfruit Inc. New York, USA (Gotaas-Larsen Inc., New York/Oslo), Monrovia, Liberia.

1968

MS

THORSTIND

(Bygget 1968)

6.061 tdw
4.134 brt
2.196 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.

1968

MS

GOLAR NEL

(Bygget 1968)

7.090 tdw
4.792 brt
2.027 nrt

Trygve Gotaas A/S (Gotaas-Larsen A/S, Oslo), Tvedestrand.

1968

MS

GOLAR FREEZE

(Bygget 1968)

7.244 tdw
6.709 brt
3.754 nrt

Golarfreeze Inc. New York, USA (Gotaas-Larsen Inc., New York/Oslo), Monrovia, Liberia.

1968

MS

GOLAR FROST

(Bygget 1968)

7.519 tdw
6.896 brt
3.445 nrt

Golarfrost Inc. New York, USA (Gotaas-Larsen Inc., New York/Oslo), Monrovia, Liberia.

1969

MS

BELGRANO

ARAWAK, CARIB
(Bygget 1952)

5.650 tdw
4.430 brt
2.084 nrt

A/S Ganger Rolf, A/S Bonheur, A/S Borgå, A/S Jelølinjen & Den Norske Middelhavslinje A/S (Fred. Olsen & Co.), Oslo.

1969 MS SLEVIK (Bygget 1969)

7.519 tdw
4.889 brt
2.438 nrt

Karlander Reefer A/S (Skips-A/S Karlander), Fredrikstad

1970

MS

CRUX

CAP DOMINGO
(Bygget 1958)

4.280 tdw
4.026 brt
2.074 nrt

Det Bergenske Dampskibsselskap, Bergen.

1970

MS

GOLAR BORG

(Bygget 1970)

7.475 tdw
4.892 brt
2.435 nrt

P/R Golar Borg
(Irgens Larsen A/S), Oslo.

1972

MS

FROSTFJORD

PISANG
(Bygget 1964)

5.693 tdw
5.294 brt
2.904 nrt

Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord (Kornelius Olsen), Stavanger.

1972

MS

SNEFJORD

PUNA
(Bygget 1964)

5.693 tdw
5.222 brt
2.925 nrt

Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord (Kornelius Olsen), Stavanger.

1972

MS

GOLAR RAGNI

(Bygget 1972)

9.218 tdw
6.682 brt
3.605 nrt

A/S Shipping Engagement (Peter Y. Berg, Drammen), Gotaas-Larsen A/S, Oslo.

1973

MS

GOLAR GIRL

(Bygget 1973)

9.218 tdw
6.692 brt
4.053 nrt

I/S Golar Girl
(Gotaas-Larsen A/S), Oslo.

1973

MS

NORTH STAR (2)

GEESTBAY
(Bygget 1964)

8.139 tdw
7.891 brt
4.265 nrt

K/S A/S Noja Ltd
(Christian Haaland), Haugesund.

1976

MS

EMANUEL

(Bygget 1976)

9.218 tdw
7.215 brt
4.278 nrt

A/S Shipping Enchant (Peter Y. Berg), Drammen.

1978

MS

RAGNI BERG

(Bygget 1978)

9.269 tdw
7.179 brt
3.314 nrt

P/R Reeferberg
(Peter Y. Berg), Drammen.

1979

MS

HIDLEFJORD

AVILA STAR
(Bygget 1979)

11.270 tdw
10.060 brt
5.072 nrt

Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord (Kornelius Olsen), Stavanger.

1979

MS

ELISABETH BERG

(Bygget 1979)

9.247 tdw
7.349 brt
3.282 nrt

P/R Berfa
(Peter Y. Berg), Drammen.

1979

MS

HILCO SPRINTER

(Bygget 1979)

12.475 tdw
9.065 brt
4.907 nrt

K/S Hilco Sprinter A/S & Co (Irgens Larsen), Oslo.

1979

MS

HILCO SPEEDSTER

(Bygget 1979)

12.475 tdw
9.065 brt
4.907 nrt

K/S Hilco Speedster & Co A/S
(Irgens Larsen A/S), Oslo.

1980

MS

HILCO SCAMPER

(Bygget 1980)

12.475 tdw
9.065 brt
4.907 nrt

K/S Hilco Scamper & Co A/S
(Irgens Larsen A/S), Oslo.

1980

MS

KILSTRAUM

(Bygget 1980)

2.725 tdw
1.181 brt
780 nrt

K/S A/S Frioshipping (Alf Utkilens Rederi), Bergen.

1981

MS

HILCO SKIER

(Bygget 1981)

12.475 tdw
9.084 brt
4.618 nrt

K/S Hilco Skier & Co A/S
(Irgens Larsen A/S), Oslo.

1981

MS

HILCO SKATER

(Bygget 1981)

12.545 tdw
9.191 brt
4.618 nrt

K/S Hilco Skater & Co A/S
(Irgens Larsen A/S), Oslo.

1984

MS

ELISABETH B

(Bygget 1984)

11.797 tdw
9.092 brt
6.116
nrt

K/S Sea Reefer II A/S (Peter Y. Berg, Drammen), Oslo.

1985

MS

CACILIA B

(Bygget 1985)

11.464 tdw
9.096 brt
6.006 nrt

Yngvar P. Berg & Sønn, Drammen.

1988

MS

SWAN RIVER

CALIFORNIA MARU, R. P. JAMAICA
(Bygget 1978)

10.988 tdw
10.853 brt
4.518 nrt

Tam Shipping Corp., Oslo.

1989

MS

SWAN BAY

CARIBBEAN MARU
(Bygget 1979)

10.988 tdw
10.853 brt
4.518 nrt

Santiago Shipping, Oslo.

1989

MS

CANADIAN REEFER

(Bygget 1979)

12.570 tdw
8.702 brt
4.874 nrt

K/S Canadian Reefer (Irgens Larsen A/S), Oslo.

1989

MS

ECUADORIAN REEFER

(Bygget 1980)

12.570 tdw
8.702 brt
4.874 nrt

K/S Ecuadorian Reefer (Irgens Larsen A/S), Oslo.

1993

MS

SWAN STREAM

POCANTICO, ISLA PONGAL, POCANTICO
(Bygget 1979)

9.852 tdw
10.424 brt
5.274 nrt

Swan Shipping, Oslo.

1993

MS

SWAN LAKE

POTOMAC, ISLA PAYANA, POTOMAC
(Bygget 1980)

9.852 tdw
10.424 brt
5.274 nrt

Swan Shipping, Oslo.

1993

MS

SWAN LAGOON

POCAHONTAS, ISLA PLAZA, POCAHONTAS
(Bygget 1980)

9.852 tdw
10.424 brt
5.274 nrt

Swan Shipping, Oslo.

1997

MS

SWAN CHACABUCO

CHACABUCO
(Bygget 1990)

12.974 tdw
13.099 brt
4.796 nrt

Swan Reefer IV A/S, Oslo.

1998

MS

CHAITEN

(Bygget 1987)

12.838 tdw
13.312 brt
4.796 nrt

Swan Reefer IV A/S, Oslo.

 

 

Avslutter listen over de norske helkjølte skipene her. Det er sikkert mange fler som burde vært med men vi har ikke kilder hvor vi kan finne informasjon om kjølemaskiner og om skipet er fullkjølt. Men hvis noen har sikre opplysninger så legger vi til nye skip. De må være over 1.500 brt, fullkjølte og med norsk flagg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: Dag Bakka jr., Ragnar Iversen, Sverre Johansen, diverse registre, Going Bananas av Mark H. Goldberg,
Wikipedia, amerikanske aviser fra 1893 og 1894, Skipets fleetlister.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen, Sverre Johansen, Steinar Norheim og Per Sundfær.
Oppdatert 20/06-2012 (RI/SJ/SN/PS)