FARTØYSOVERSIKT (FLEETLIST)
SFJ-002 A/S THOR DAHL
(LARS CHRISTENSEN)

 

ÅR (INNKJØPT)

SKIPS TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV.NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

Har valgt å legge inn alle fartøyene under Christensen familien både på mor
og farssiden, samt Thor Dahl flåte under A/S Thor Dahl, Sandefjord flåteliste.

 

Utgangspunkt: Christen Christensen (Michelsen) (I) (1786-1851) og hans sønn Lars
Christensen (I) (1814-1856)

Forfedre på Christen Christensens morssiden..

 

1822

Seil/Sl

HAABETS ANKER (1)

(Bygget i Sandar 1822)

9 ½ kl

Chr. Christensen
Michelsen, Sandefjord

1829

Seil/Skn

ELLEN CATHRINE (1)

(Bygget 1829)

51 kl

Chr. Christensen
Michelsen, Sandefjord

1830

Seil/Skn

AUGUSTA

(Bygget på Hystad i
Sandar (Sandefjord) i
1830)

43 kl

Lars Christensen,
Sandefjord

1833

Seil/Skn

FAMILIENS HAAB

(Bygget på Hystad i Sandar (Sandefjord) i 1833)

48 kl

Chr. Christensen Michelsen, Sandefjord

1839

Seil/Sl

JOHANNES

(Bygget muligens på Hystad)

11 ½ kl

Chr. Christensen Michelsen og Lars Christensen, Sandefjord

 

1840: Søren Lorentz Christensen (I) (1810-1862) ble reder og verftseier, begynte å bygge fartøyer på Rødsverven.
(Far til Chr. Christensen (II).

 

1840

Seil/Bk

HAABETS ANKER (2)

(Bygget 18--)

112 ½ cl

Chr. Christensen Michelsen, Sandefjord

1840

Seil/Sl

TRENDE BRØDRE

 

14 ½ kl

Søren Lorentz Christensen, Sandefjord

1842

Seil/Bk

FORTUNA (1)

(Bygget 1842)

174 kl

Søren Lorentz Christensen, Sandefjord

1842

Seil/Bk

ROBERT PEEL

(Bygget på Hystad i Sandar (Sandefjord) i 1842)

160 ½ kl

Chr. Christensen Michelsen, Sandefjord

 

1845: Kommandør og verftseier Chr. Christensen (II) ble født (1845-1923)

 

1846

Seil/Bk

ELLEN CATHRINE (2)

(Bygget på Hystad i Sandar (Sandefjord))

108 ½ kl
(115 ½ kl)

Chr. Christensen Michelsen, Sandefjord. og Lars Christensen, Sandefjord

1846

Seil/Bk

HAVFRUEN

(Bygget 1846)

205 ½ kl

Søren L. Christensen, Sandefjord og Thore Thoresen, Tjøme

1848

Seil/Bk

CHRISTINE

(Bygget på Hystad 1848)

190 kl

Chr. Christensen Michelsen, Sandefjord

1848

Seil/Bk

FREYA

(Bygget på Rødsverven i 1848)

183 ½ kl

Søren Lorentz Christensen, Sandefjord

1850

Seil/Bk

OTILIA

(Bygget 1850 Rødsverven)

187 ½ kl

Søren Lorentz Christensen, Sandefjord

1851

Seil/Skn

SOPHIE

(Bygget i Østerrike)

129 ½ kl

Lars Christensen, Sandefjord

1852

Seil/Bk

OCEAN

 

(Bygget 1852)

174 kl

Søren Lorentz Christensen (far til Chr. Christensen), Sandefjord

1853

Seil/Bg

AUGUSTA

(Bygget på Hystad i Sandar (Sandefjord) i 1853)

100 ½ kl
(200 t)

Lars Christensen, Sandefjord

1854

Seil/Bg

SIR CHARLES NAPIER

(Bygget 1854)

73 1/2 kl

Søren Lorentz Christensen (far til Chr. Christensen), Sandefjord

1854

Seil/Bk

LOUISE

(Bygget på Hystad i Sandar (Sandefjord) i 1855)

190 kl

Lars Christensen, Sandefjord

 

1856: Madame Louise Christensen (1819-1907) ble reder.
(Enken etter Lars Christensen (I) (1814-1856, mor til søstrene som ble gift med Chr. Christensen (II)). Overtok gjenværende fartøy og bygger nytt.

 

1856

Seil/F

KRONPRINS CARL

(Bygget på Rødsverven i 1856)

267 kl

Søren Lorentz Christensen, Sandefjord

 

1862: Otilie Christensen (1820-1903) ble enke og reder og verfteier.
Enken etter Søren Lorentz Christensen (I) (1810-1862). Drev verksted og rederi videre, med Lars Engebrethsen som bestyrer av treskipsbyggeriet.

 

1863

Seil/Bk

LOUISE

(Bygget på Prince Edward Isl., 1850)

86 ½ kl
(203 t)

Enkefru Otilie Christensen Sandefjord

1866

Seil/Skn

IRIS

(Bygget 1855)

20 ½ kl

Chr. Christensen, Framnæs, Sandefjord

1866

Seil/Bk

MARIE

(Bygget i Memel 1855 Øst-Preussen)

246 kl
(502 t)

Enkefru Otilie Christensen Sandefjord

1868

Seil/Sl

SLEIPNER

(Bygget på Rødsverven i 1868)

67 ½ kl
134 t

Otilie Christensen Sandefjord

 

1868: Chr. Christensen (II) (1845-1923).
Overtok verkstedet på Framnæs etter sin mor Otilie Christensen.

 

1870

Seil/Skn

FREDRIKKE

(Bygget 1870)

45 kl

Chr. Christensen, Framnæs, Sandefjord

1870

Seil/Bg

NORNEN

(Bygget 1870)

215 brt
208 nrt

Chr. Christensen, Framnæs, Sandefjord

1871

Seil/Skn

FREMAD

(Bygget på Rødsverven 1871)

60 kl
118 t

A/S Oceana (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord

1872

Seil/Bk

OTILIE

(Bygget 1872, Brevik)

146 ½ kl

Enkemadam Otilie Christensen, enkemadam Louise Christensen og Lauritz Aagaard, Sandefjord

1872

Seil/Gs

RAP

(Bygget på Rødsverven i 1872)

32 kl
62 t

Christen Christensen, Framnæs, Sandefjord

1873

Seil/Bk

GRANEN

(Bygget på Rødsverven i 1873)

144 kl
292 t

Christen Christensen, Framnæs, Sandefjord

1875

Seil/SkBg

OCEAN

(Bygget 1875)

213 t
(107 kl)

Chr. Christensen, Framnæs, Sandefjord

1879

Seil/Brk

FRAMNÆS

(Bygget 1879)

712 t
 

Rødsverven (Chr. Christensen, Sandefjord

1881

Seil/sel
(selfanger)

JASON

(Bygget 1881)

495 rt

Christen Christensen, Framnæs, Sandefjord

1882

Seil/Skn

ESKIMO

(Bygget 1881)

110 brt
99 t

Christen Christensen, Framnæs, Sandefjord

1883

Seil/Bk
(selfanger)

ELLIDA

(Bygget 1883)

220 rt
146 t

Christen Christensen, Framnæs, Sandefjord

1883

Seil/Kt
(Btlnose)

HAABET (1)
(senere Thor Dahl 1910, Thor Dahl jr 1917, Lars Christensen 1921)

(Bygget 1883)

65 rt

Svend Foyn m.fl (Chr. Christensen, Framnæs, disp.), Tønsberg

1884

Seil/Bk
(selfanger)

HERTHA

 

(Bygget 1884)

253 brt
197 netto

Christen Christensen, Framnæs, Sandefjord

1885

Seil/Bk
(btln/sel)

FORTUNA (2)

(Bygget 1885)

172 brt
89 nrt
(165 kl)

Christen Christensen, Framnæs, Sandefjord

 

1880: Søren Lorentz Christensen (II) ble født 23/02-1880.

 

1881: Henrik Arnold Christensen ble født.
(Senere reder og fangstbestyrer. Startet Hvalfanger A/S Vega, D/S A/S Gonvik og D/S A/S Fagertun)

 

1884: Konsul Lars Christensen (II) ble født 06/04-1884.

 

1886

Seil/Bk
(btln/sel)

POLARSTJERNEN

(Bygget 1886)

191 brt
102 nrt

A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg) Sandefjord

1886

Seil/Skn
(btln/sel)

CITO

(Bygget 1873)

123 t
(98 1/2 kl)

A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg) Sandefjord

 

1887: Chr. Christensen (II) etablerte A/S Oceana 23/02-1887.
(Chr. Christensen og C. Lindenberg (Representant for Woltereck & Robertson i Hamburg, Tyskland). Selskapet var et rent norsk selskap)

 

1887

Seil/Skn
(btln)

ARIES

(Bygget 1875)

115 tonn
(66 kl)

A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg) Sandefjord

1887

Seil/Skn

PENDA

(Bygget 1886)

193 brt
177 nrt

A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg) Sandefjord

1887

Seil/Bk

FRANKLIN

(Bygget 1886)

146 brt
91 nrt

A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg) Sandefjord

 

1888: August Fredrik Christensen ble født. Senere skipsreder, Oslo

 

1888

Seil/F

KOMMANDØR SVEND FOYN

WILLIAM D. LAWRENCE
(Bygget 1874)

2.458 brt
2.315 nrt

Chr. Christensen, Framnæs, Sandefjord

 

1890: Thor Dahl jr. ble født 25/08-1890.

 

1891: Christen (Otto Julius) Christensen jr. ble født 26/05-1891 (død 1926).
Sønn av Chr. Christensens(II) andre kone. Bosatte seg i USA og drev i skipsassuranse og megling. Startet rederidrift sammen med Chr. Hannevig og Finn Hannevig. Bosatte seg i New York og startet i 1917 Chr. Christensen jr. Inc. som agent for sine norske firmaer Chr. Christensen jr. A/S i Sandefjord (Storgaten 6) og Kristiania (Oslo). Under navnet Christensens Dampskipsselskap kjøpte han i 1916 av redere A. D. Christensen og Marcus Stenseth den tidligere skipsflåte etter rederiet P. A. Grøn, som han samme år videresolgte til Wrangell i Haugesund. Overtok som disponent for A/S Dominion Whaling Ltd i 1918.

 

1893: Chr. Christensen sendte JASON på ekspedisjon til Sørishavet.
(ledet av kaptein C. A. Larsen).

 

1893

Seil/Bk
med damp-maskin

CASTOR

(Bygget 1886)

318 tonn

A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg) Sandefjord

1893

Seil/Bk

ØRNEN (1)

 

(Bygget 1877)

1.020 brt

A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg) Sandefjord

1899

DS/Hvb

FALKEN

VARDØHUS
(Bygget 1882)

87 brt
13 nrt

Johan Bryde & Chr. Christensen, Sandefjord

1899

Seil/Btln

HAABET (1)

(Bygget 1883)

65 rt

Christen Christensen, Framnæs, Sandefjord

1899

Seil/Kt

SULTAN

(Bygget 1885)

58 rt

Chr. Christensen, Framnæs, Sandefjord

 

1900: Alfa & Beta ble dannet
(Thor Dahl, Sandefjord og A. F. Klaveness, Sverdstad, Sandar (Sandefjord))

 

1900

DS/Hvb

ALFA

Bygget 1881)

82 brt

I/S Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d. e.), Sandefjord

1900

DS/Hvb

BETA

(Bygget 1883)

74 brt

I/S Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d. e.), Sandefjord

1900

Seil/Ktr
(btlnose)

GLIMT

(Bygget 1880)

142 nrt

Thor Dahl, Sandefjord

1900

Seil/Bk

FLORENS STELLA

(Bygget i Glasgow i 1870)

1.170 t

Thor Dahl, J. B. Linaae og Chr. Castberg, Sandefjord

1902

Seil/Bk
(med hjelpe-maskin, selfanger)

CAPELLA

(Bygget 1872)

372 brt
262 nrt

A/S Capella (Thor Dahl og Chr. Christensen, Kamfjord), Sandefjord

1902

Seil/Bk

VEGA

(Bygget 1872)

357 brt
252 nrt

Thor Dahl, A. Markussen og A. Støkken, Sandefjord

1902

DS/Hvb

ØRNEN

(Bygget 1902)

103 brt.

A/S Haabet (Chr. Christensen og Johan Bryde), Sandefjord

1902

Seil
(btlnose)

MARIANE

 

(Bygget 1879)

220 tdw
155 brt
132 nrt

Thor Dahl, Sandefjord

 

1903: Chr. Christensen (I) etablerte A/S Ørnen

 

1903

DS/Flk

ADMIRALEN

 

GIBRALTAR
(Bygget 1869)

2.400 tdw
1.517 brt

A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord

1903

DS/Hvb

THOR

(Bygget 1903)

103 brt

Chr. Christensen, Sandefjord

1903

DS/Flk

TELEGRAF

 

(Bygget 1900)

1.100 tdw
737 brt

D/S A/S Telegraf (A/S Ørnen (Chr. Christensen)), Sandefjord

1904

Seil/Flk

VESTERLIDE

 

(Bygget 1872)

836 t

A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord

1904

Seil/MS
(btln)

JOHN

 

JOHN & HANNAH
(Bygget ?)

74 brt
43 nrt

Thor Dahl, Sandefjord

1904

DS/Hvb

HAUKEN (1)

 

(Bygget 1904)

114 brt
40 nrt

A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord

1904

Seil/Bk
(med hjelpe maskin, selfanger)

BJØRN

(Bygget 1904)

277 t

A/S Bjørn (Chr. Christensen, Kamfjord), Sandefjord

1905

Seil/Flk

AVIEMORE
(senere solgt til Lars Christensen)

(Bygget 1869)

1.109 brt
1.043 nrt

I/S Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e.), Sandefjord

 

1906: Etter sesongen 1905/06 var resultatet for A/S Ørnen lite tilfredstillende

 

1906

Seil/Gal
(btl.nose)

SAGA

(Bygget 1871)

60 nrt.

Thor Dahl, Sandefjord

 

1906: Chr. Christensen (I) opprettet A/S Nor.

 

1906

Seil/Skn
(hval-kokeri)

NOR

ASTRAKANA, CHARLOTTE CROOM
(Bygget 1874)

1.725 brt
1.572 nrt

A/S Nor (Chr. Christensen m.fl), Sandefjord

1906

DS/Hvb

SVIP
(solgt til L. Christensen i 1910)

(Bygget 1906)

139 brt.

A/S Nor (Chr. Christensen), Sandefjord

 

1907: Lars Christensen (II) startet sitt første hvalfangerselskap, A/S Vik. Samme år startet han sitt første rederi, «Aktieselskabet Dampskibet Kamfjord», han var da 23 år gammel.

 

1907

DS/Hvb

SKJOLD

(Bygget 1882)

80 brt

A/S Pacific (L. Christensen), Sandefjord

1907

MS/Sl

FRAM

(Bygget 1907 i Sandefjord)

26 brt
13 nrt

Thor Dahl, Sandefjord

1907

DS/Hvb

GRIB (1)

(Bygget 1907)

140 brt

A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord

1907

Seil/Ktr

PATRIA

 

(Bygget 1886)

82 brt
58 nrt

Thor Dahl, Sandefjord

1907

Lekter
(Bark)

ERIN ISLE
(innkjøpt som bark og nedrigget)

(Bygget ?)

1.675 nrt

Chr. Christensen, Sandefjord

1908

DS/Hvb

EDDA

(Bygget 1908)

128 brt

Bryde & Dahl's Hvalfangerselskap (Thor Dahl og Ingvald Bryde), Sandefjord

1908

DS/Hvb

RAVN (1)

(Bygget 1908)

133 brt.

A/S Pacific (Christen Christensen), Sandefjord

1908

DS

KAMFJORD

(Bygget 1908)

978 tdw
634 brt
358 nrt

A/S D/S Kamfjord  (Lars Christensen), Sandefjord

1908

DS/Hvb

SNORRE

 

(Bygget 1908)

128 brt
45 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap, Sandefjord

1908

DS/pass

VARDEN

ØSTKYSTEN
(Bygget i 1898)

283 brt

Sandefjord-Tjømø D/S (Lars Christensen, disponent), Sandefjord

1909

Seil/Bk
(kokeri)

HECLA

 

(Bygget 1875)

860 brt
792 nrt

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1909

DS/Flk

ØRN

 

FLORIDA
(Bygget 1882)

4.700 tdw
3.209 brt
2.028 nrt

A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord

 

1909: Hans Winge Sørensen ble ansatt på kontoret til Chr. Christensen (II) da han var 19 år gammel.

 

1909

DS/Flk

BOMBAY
(senere PROFESSOR GRUVEL)

(Bygget 1882 som søsterskip til FLORIDA (ØRN))

4.700 tdw
3.216 brt

Hvalfanger-A/S NOR (Chr. Christensen), Sandefjord

1910

DS/Hvb

HAVØRN

(Bygget 1910)

123 brt
43 nrt

Aktieselskapet Ørnen (Christen Christensen), Sandefjord

1910

DS/Hvb

KLO (1)

(Bygget 1910)

122 brt

A/S Nor Chr.Christensen), Sandefjord

1910

DS/Hvb

NEB (1)

(Bygget 1910)

122 brt

A/S Nor og A/S Ørnen (Chr.Christensen), Sandefjord

1910

DS

LAUGEN

(Bygget 1891)

90 brt
46 nrt

A/S Sandefjord & Tjømø D/S (Lars Christensen), Sandefjord

 

1910: Bryde & Dahls Hvalfangerselskap ble dannet 01/10-1910.
(Thor Dahl, Sandefjord og Ingvald Bryde, Sandefjord)
Samme år giftet Lars Christensen (II) seg med datter av Thor Dahl, Ingrid

 

1910

Seil/btln

MARIE

(Bygget 1881)

100 nrt

Thor Dahl, Sandefjord

1910

Seil/btln

TANGEN

(Bygget 1881)

153 brt
134 nrt

Thor Dahl, Sandefjord

1910

DS/Flk

THOR I (1)

IMAUM
(Bygget 1890)

6.400 tdw
4.267 brt
2.649 nrt

Bryde & Dahl Hvalfangerselskap (Ingvald Bryde og Thor Dahl), Sandefjord

1910

DS/Flk

HVALEN (2)

FOLLODEN HALL
(Bygget 1892)

3.478 brt
2.118 nrt

Lars Christensen, Sandefjord

 

1911: POLARIS ble bestilt fra Framnæs mek. Verksted.
Lars Christensen (II) og polarforsker de Gerlache kontraherte en polarskute ved Framnæs mek. Verksted. Skuten var ment å brukes til safari i Nordishavet.

 

1911

Seil/Bk

THOR II

NILE
(Bygget 1886)

2.144 brt
1.995 nrt

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1911

DS/Flk

AGUILA

(Bygget 1888)

2.336 brt

A/S Pacific (/Lars Christensen), Sandefjord

 

1911: Thor Dahl flyttet sin virksomhet til Badehusgade 1-3
(i dag Thor Dahls gate 1-3)

 

1911

DS/Hvb

DON LUIS

(Bygget 1911)

128 brt

A/S Pacific (/Lars Christensen), Sandefjord

1911

DS/Hvb

FOGO

(Bygget 1911)

158 brt
54 nrt

I/S Hvalen (Lars Christensen), Sandefjord

1911

DS/Hvb

GRIB II

(Bygget 1911)

172 brt
125 nrt

Chr. Christensen, Sandefjord

1911

DS/Hvb

GVAS

(Bygget 1911)

172 brt
125 nrt

Chr. Christensen, Sandefjord

1911

Seil/Bk

HAVFRUEN

OCHTERTYRE
(Bygget 1884)

1.371 brt
1.263 nrt

A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord

1911

DS/Hvb

HAUKEN II

(Bygget 1911)

172 brt
 62 nrt

A/S Ørnen (Søren L. Christensen, sønn av Chr. Christensen), Sandefjord

1911

DS/Hvb

INGEBORG

(Bygget 1911)

160 brt

Bryde & Dahl Hvalfangerselskap (Thor Dahl og Ingvald Bryde), Sandefjord

 

1911: Søren Lorentz Christensen (1880-1949) ble disponent for selskapet A/S Kosmos (Hval og selfangst).
(eldste sønn av Chr. Christensen)

 

1911

DS/Hvb-(hvalb/ kokeri)

KIT

(Bygget 1911)

540 brt

A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord

1911

DS/Hvb-(hvalb/ kokeri)

LLOYDSEN

(Bygget 1911)

546 brt

A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord

1911

Seil/Flk

VIK

LEICESTER CASTLE
(Bygget 1882)

1.943 brt
1.770 nrt

A/S Vik (Lars Christensen), Sandefjord

1911

DS/Hvb-(hvalb/ kokeri)

TULLA

(Bygget 1911)

546 brt

A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord

1911

Seil/Skn

VESTA

(Bygget 1853)

86 nrt

Thor Dahl, Sandefjord

1911

DS/Hvb

FYR

(Bygget 11911)

129 brt

Sociedad Ballenera Christensen y Cia. (1908), (Lars Christensen), Sandefjord

 

1912: Søren Lorentz Christensen (1880-1949) ble disponent for A/S Ørnen og A/S Kit (sel og hvalrossfangst).

 

1912

Seil/Bk

PISAGUA

Bygget 1892)

4.600 tdw
2.674 brt
2.505 nrt

A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord

1912

DS/Hvb

DIMON

(Bygget 1881)

89 brt

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1912

DS/Hvb

KODIAK

(Bygget 1912)

148 brt
101 nrt

A/S Alaska Whaling & Co (Lars Christensen), Seattle

1912

DS/Hvb

MINERVA

(Bygget 1912)

155 brt.

Freng y Cia. Bahia (Lars Christensen, Sandefjord), Bahia, Brasil.

1912

DS/Hvb

UNIMAK

(Bygget 1912)

148 brt
101 nrt

A/S Alaska Whaling Co. (Lars Christensen), Seattle, USA

1912

Seil/F

FORTH

(Bygget 1894)

1.680 nrt

A/S Forth (Lars Christensen), Sandefjord

1912

Seil/Kt

GLIMT

(Bygget 1880)

41 t

Thor Dahl, Sandefjord

 

1913: Firma Thor Dahl ble omgjort til akjeselskapet A/S Thor Dahl

 

1913

DS/Flk

ØRN II

(Bygget 1890)

6.400 tdw
4.358 brt
2.757 nrt

Aktieselskapet Ørnen (S. L. Christensen), Sandefjord

1913

DS/Hvb

NEB II

PEQUEÑA
(Bygget 1912)

176 brt
62 nrt

A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord,

1913

DS/Hvb

KLO II

(Bygget 1912)

174 brt

A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord,

1913

Seil/Brk

POLARIS
(solgt til Sir Ernest Shackleton og omdøpt ENDURANCE)

(Bygget 1914)

348 brt

Lars Christensen, Sandefjord og de Gerlache, Belgia

1916

DS/Hvb

ODD II
 

(Bygget 1911)

177 brt
63 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskab A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1917: Konsul Lars Christensen forærte byen Sandefjord et hvalfangstmuseum. Det fikk navnet “Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum” til ære for hans far. Samme år ble Lars Christensen jr. født.

 

1918

DS/Hvb

DOMINION I

(Bygget 1912)

157 brt

A/S Dominion Whaling Ltd (Chr. Christensen), Sandefjord

 

1919: Chr. Christensen, ble disponent for A/S Odd
(etter sammenslåing av A/S Odd, South Pacific Whaling og Dominion Whaling Ltd).

 

1919

DS/Flk

PYTHIA

 

REGLAN CASTLE, SAN DOMINGO
(Bygget 1897)

5.600 tdw
4.400 brt
2.743 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1920: Thor Dahl døde i april.
Lars Christensen og Kristian Wiese ble innvalgt som styremedlemmer i A/S Thor Dahl 31/12-1920 (og kjøpte familieselskapet Bryde & Dahls Hvalfangerselskap på offentlig auksjon for egne midler.)

 

1920

DS/Hvb

HAVØRN II

JUAREZ, LINGA II.
(Bygget 1912)

156 brt

Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord

1920

DS/Flk

GUVERNØREN

IMO, TAMPICAN, RUNIC
(Bygget 1891)

5.043 brt
3.161 nrt

A/S Odd (Chr. Christensen), Sandefjord

1920

DS/Hvb

ODD I

DOMINION II

157 brt
50 nrt

A/S Odd (Chr. Christensen jr), Sandefjord

1920

MS/Brgt

DOVER

(Bygget av Fjære v/Grimstad i 1919)

352 t

Søren Lorentz Christensen, Kamfjord (Sandefjord)

1920

DS/Hvb

THOR JUNIOR (1)

HIDALGO, LINGA I

155 brt
54 nrt

Lars Christensen & Kr. Wiese (Bryde & Dahls Hvalfangerselskap), Sandefjord

1921

DS/Hvb

MAAR I
(mai 1921)

MJØFJORD
(Bygget 1908)

107 brt
38 nrt

A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord

 

1921: Thor Dahls eneste sønn Thor Dahl jr. døde i mars.

 

1921

DS/Flk

FALK (1)

ROALD AMUNDSEN II, SANDHURST, TORONTO, SAINT ENOCH
(Bygget 1891)

6.400 tdw
4.390 brt

Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord

1921

DS/Hvb

BJØRN I

LAURITS BERG
(Bygget 1907)

106 brt

A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord

1921

DS/Hvb

ODD III
(senere VEIERLAND, CHRISTOVAN RIBERIO, , VIDT AIR)

NORMANN I
(Bygget 1911)

135 brt
47 nrt

A/S Odd (Chr. Chistensen disp), Sandefjord

1921

DS/Hvb

JERV I

 

CYGNE II, LINGA

116 brt
 4 nrt

A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord

1921

DS/Hvb

ULV I

NORDDEBLE

 

 

A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord

 

1922: Det ble bestemt at Lars Christensen A/S skal fusjonere med A/S Thor Dahl. Hans Winge Sørensen som var i styret i Lars Christensen A/S, ble nå innvalgt som styremedlem i A/S Thor Dahl.

 

1923: Kommandør Chr. Christensen døde.
Søren L. Christensen opprettet A/S Congo.
(A/S Ørnen flyttet sin virksomhet fra Kamfjord til Thor Dahl bygget.)
A/S Thor Dahl (Lars Christensen) overtok som disponent A/S Odd etter sin far.

 

1923

DS/Hvb

KLO (2)

(Bygget 1923)

211 brt
74nrt

A/S Ørnen (S. L. Christensen, disp), Sandefjord

1923

DS/Hvb

ODD II
(omdøpt TORILD i 1927)

(Bygget 1923)

198 brt
66 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1923

DS/Hvb

THOR MAJOR (1)
(Omdøpt ODD III i 1924,
TORGNY I 1926)

(Bygget 1923)

197 brt
66 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1923

DT

THOR MINOR

LILLE, IOANNIS, COUTZIS, CAUCASE
(Bygget 1888)

2.750 tdw
1675 brt
1.022 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1923

DS/Hvb

THOR VI

SWONA, CRIQUET I, SWONA
(Bygget 1908)

107 brt
39 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1923

DS/Hvb

VARG I

BØK
(Bygget 1910)

146 brt
50 nrt

A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord

1923

Seil/Brk

AULDGIRTH

(Bygget 1893)

2.570 tdw
1.579 brt
1.434 nrt

A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord

1924

DS/Hvb

NEB (2)

(Bygget 1924)

225 brt
78 nrt

Aktieselskapet Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord

1924

DS/Hvb

THOR JUNIOR (2)

(Bygget 1924)

201 brt
67 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1924

DS/Hvb

THOR MAJOR (2)

(Bygget 1924)

203 brt
66 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1924

DS/Hvb

THOR SENIOR

(Bygget 1924)

 

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1924

DS/Hvb

REV I

KARL
(Bygget 1907)

173 grt
43 net

Aktieselskapet Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord

1924

DS/Hvb

THOR 7

BAMSE, GLÜCKAUS
(Bygget 1892)

112 brt
41 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S begynte med hvalfangst på vestkysten av Australia (The Norwegian Bay Whaling Co.).

 

1925

DS/Hvb

GRIB (2)

(Bygget 1925)

227 brt
77 nrt

Søren L. Christensen, Sandefjord

1925

DS/Hvb

HAVØRN III

(Bygget 1925)

227 brt
77 nrt

Søren L. Christensen

1925

DT

THORØY

VELLØY, KREMLIN, SNOW FLAKE
(Bygget 1893)

4.180 tdw
2.671 grt
1.518 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1925

DS/Hvb

TORDØNN

(Bygget 1925)

314 brt
111 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1925

DS/Hvb

SPLINT

PRATTLER, RATTLER, SPLINT
(Bygget 1912)

135 brt
49 nrt

A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord

1926

DS/Hvb

GVAS II

(Bygget 1926)

251 brt
86 nrt

A/S Ørnen (S. L. Christensen, disp), Sandefjord

1926

DS/Hvb

HAUKEN (2)

(Bygget 1926)

251 brt
86 nrt

A/S Ørnen (S. L. Christensen, disp), Sandefjord

1926

DT

OURAL

HANS & KURT
(Bygget 1887)

2.210 brt
1.634 nrt

A. Christensen; Sandefjord

1927

DS

NORVEGIA

VESLEPER
(Bygget 1919)

285 brt

Bryde & Dahl, Sandefjord

1927

DS/Flk

WHALE

ORWELL
(Bygget 1897)

4.099 brt
 2.410 nrt

A/S Congo (S. L. Christensen), senere A/S Thor Dahl

1927

DS/Hvb

FYND

(Bygget 1911)

167 brt.

Norwegian Bay Whaling Co A/S (A/S Thor Dahl)

1927

DS/Hvb

FREY

(Bygget 1908)

128 brt
44 nrt

Norwegian Bay Whaling Co. A/S (Chr. Christensen), Sandefjord

1928

DS/Flk

OLE WEGGER
(søsterskipet til THORSHAMMER)

SAN LORENZO
(Bygget 1914)

16.500 tdw
12.250 brt
7.272 nrt

Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord

1928

DS/Flk

THORSHAMMER (1)

SAN NAZARIO
(Bygget 1914)

16.050 tdw
12.215 brt
7.414 nrt

A/S Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (AS Thor Dahl), Sandefjord

1928

DS/Flk

TORODD

COLONIA
(Bygget 1902)

9.750 tdw
8.118 brt
4.423 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

A/S Thor Dahl ble disponenter for A/S Frango.

 

1929

DS/Hvb

THORFIN

(Bygget 1929)

249 brt
84 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1929

DS/Hvb

TORLYN

(Bygget 1929)

247 brt
85 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1929

DS/Hvb

THORDR (1)

(Bygget 1929)

249 brt
84 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1929

DS/Hvb

THORARINN (1)

(Bygget 1929)

249 brt
84 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1929

DS/Hvb

THORGAUT

(Bygget 1929)

248 brt
85 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1929

DS/Hvb

TOERN

(Bygget 1929)

248 brt
85 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1930

DS/Hvb

ØRNEN 3
 

(Bygget 1930)

249 brt
81 nrt

A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1930: Skips-A/S Thorsholm ble stiftet 23/07-1930.

 

1930

MT

THORSHOLM (1)

(Bygget 1930)

10.465 tdw
6.748 brt
4.046 nrt

Skibs-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1930

MT

THORSHAVN (1)

(Bygget 1930)

11.045 tdw
6.869 brt
4.126 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1930

DS/Hvb

FEMERN (1)
(senere omgjort til taubåt FORLANDET ved Framnæs mek. Værksted)

FOCA
(Bygget 1921)

210 brt
112 nrt

A/S Odd (A/S Thor dahl), Sandefjord

 

A/S Atlas (Chr. Nielsen, Larvik) inngikk i A/S Odd.

 

1930

DS/Flk

SOLGLIMT

STOCKHOLM, POTSDAM
(Bygget 1900)

15.100 tdw
12.246 brt
7.090 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl som manager fra 1931), Sandefjord

1930

DS/Hvb

SEKSERN (1)
 

(Bygget 1930)

249 brt
81 nrt

A/S Odd (A/S Thor dahl), Sandefjord

1930

DS/Flk

FRANGO (1)

GOLAA
(Bygget 1917)

8.220 tdw 5.672 brt

The American Whaling Co., Inc. (A/S Thor Dahl, Sandefjord), Wilmington, Delaware, USA

1930

DS/Hvb

BAMSE I

BRANSFIELD
(Bygget 1924)

213 brt
76 nrt

A/S Congo (S. L. Christensen), Sandefjord

1930

DS/Hvb

THORVARD (1)

(Bygget 1930)

249 brt.
118 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1930

DS/Flk

CONGO

WHALE, ORWELL
(Bygget 1897)

6.000 tdw
4.099 brt
2.410 nrt

A/S Congo (S. L. Christensen og Johannes Dahl), senere A/S Thor Dahl

1930

DS/Hvb

TREERN (1)

(Bygget 1929)

247 brt
84 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1930

DS/Hvb

ENERN (1)

(Bygget 1929)

248 brt
84 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1930

DS/Hvb

VILLMANN

(Bygget 1912)

202 brt
75 nrt

Hvalfanger-A/S Frango (Lars Christensen), Sandefjord.

1930

DS/Hvb

FIRERN (1)

(Bygget 1929)

257 brt
85 nrt

A/S Odd (A/S Thor dahl), Sandefjord

1930

DS/Hvb

RUSKEN

(Bygget i 1912)

183 brt
65 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

A/S Thor Dahl ble valgt til midlertidig disponent for A/S Ørnen.

 

1931

DS/ref

THORLAND

NORTHLAND, HIGHLAND ENTERPRISE
(Bygget 1903)

5.300 tdw
5.208 brt

Thorland Limited (A/S Thor Dahl, Sandefjord), London

1931

DS/Hvb

OTER I

S. H. GRIMWOOD
(Bygget 1929)

251 brt
90 nrt

A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1932: A/S Thor Dahl etablerte i januar fiskeriselskapet Thorland Limited (A/S Thor Dahl), London med fryseriskipet THORLAND.

 

1932

DS/Hvb

FEMERN (2)

(Bygget 1932)

257 brt
87 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1932

DS/Hvb

SYDOSTLANDET

(Bygget 1932)

259 brt
88 nrt

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1934

DS/Hvb

THORFJELL

(Bygget 1934)

313 brt
107 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1934

DS/Hvb

NEBB (2)

HEKTOR 11
(Bygget 1930)

250 brt
81 nrt

A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1934

DS/Hvb

GRIBB

HEKTOR 9
(Bygget 1930)

280 brt
94 nrt

A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1934

DS/Hvb

BEVER (1)

HEKTOR 10
(Bygget 1930)

252 brt
84 nrt

A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1935

MT

THORSHOV (1)

(Bygget 1935)

14.705 tdw
9.955 brt
5.800 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1935

MT

THORSHEIMER (1)

(Bygget 1935)

14.705 tdw
9.955 brt
5.800 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1936

DS/Hvb

AMOS
 

(Bygget 1936)

305 brt
107 nrt

Frango Corporation (A/S Thor Dahl), Sandefjord), Panama City

1936

DS/Hvb

CLIFFORD
 

(Bygget 1936)

305 brt

Frango Corporation (A/S Thor Dahl), Sandefjord), Panama City

1936

DS/Hvb

POL V

(Bygget 1925)

220 brt
83 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1936

DS/Hvb

SCOTT
 

(Bygget 1936)

305 brt

Frango Corporation (A/S Thor Dahl), Sandefjord), Panama City

1936

DS/Hvb

POL I

(Bygget 1926)

220 brt
83 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

A/S Thor Dahl kjøpte i 1936 nybygningskontrakt på sin første fruktbåt. Den første spede begynnelse i linje og fruktfart.

 

1937

MS

SCEBELI

(Bygget 1937)

2.716 tdw
3.025 brt

Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1937

DS/Hvb

FALK (2)

(Bygget 1937)

307 brt
107 nrt

Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1937

MT

THORSHOLM (2)

(Bygget 1937)

14.800 tdw
9.937 brt
5.882 nrt

Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1937

MT

THORSHØVDI (1)

(Bygget 1937)

14.710 tdw
9.944 brt
5.889 nrt

A/S Odd, (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1937

DS/Hvb

KLO (3)

(Bygget 1937)

307 brt
108 nrt

Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1937

DS/Hvb

OTTERN

(Bygget 1937)

361 brt
131 nrt

A/S Odd, (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1937

DS/Hvb

SYVERN (1)

(Bygget 1937)

307 brt
107 nrt

A/S Odd, (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1938

MT

THORSHAVET (1)

(Bygget 1938)

16.150 tdw
11.015 brt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1938: A/S Thor Dahls Stillehavslinjen ble opprettet.
Pacific Islands Transport Line (PIT).

 

1938

MS

THOR I (2)

(Bygget 1938)

4.050 tdw
2.502 brt
1.482 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1938

MS

THORSTRAND (1)

(Bygget 1938)

2.747 tdw
3.041 brt

A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1939

DS/Hvb

THORGAUT

(Bygget 1939)

313 brt
109 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1939

DS/Hvb

TIERN

WASTWATER, GRASMERE
(Bygget 1939)

361 brt
132 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1941

DS/Hvb

GAUPE

KAERNTEN
(Bygget 1941)

323 brt
112 nrt

Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1941

MS

PHILAE
 

TRENTO
(Bygget 1920/41)

7.800 tdw
4.981 brt
2.755 nrt

Frango Corporation (A/S Thor Dahl, Sandefjord), Panama

1941

DS/Hvb

NIERN

NORDKAP
(Bygget 1941)

325 brt
112 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.

1941

DS/Hvb

THORDØNN

SEELOEWE
(Bygget 1941)

547 brt
191 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord.

1941

DS/Hvb

HAUK

CIMBER NM. 12, CIMBER V. 6409
(Bygget 1941)

320 brt
109 nrt

 A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.

1942

DS/Hvb

THORGLIMT (1)

SEEWOLF (V.4310)
(Bygget 1941)

322 brt
112 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1943

DS/Hvb

RAVN (2)

SUDERØY VIII, (V.6306), ORION (NN.08)
(Bygget 1943)

327 brt
115 nrt

Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1945

DS/Hvb

THORARINN (2)

(Bygget 1945)

361 brt
129 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1945

DS/Hvb

THORDR (2)

(Bygget 1945)

361 brt
129 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1946

MS

THORNES

ASNES, AHRENSBURG, PRINSDAL
(Bygget 1939)

2.410 tdw
3.034 brt
1.728 nrt

Den Norske Stat (A/S Thor Dahl, Sandefjord, disponent)

 

1947: A/S Thor Dahl fikk, som disponenter, overlevert sitt første nye kokeri som erstatning for det som gikk tapt under krigen.

 

1947

MS/Flk

THORSHAVET (2)

(Bygget 1947)

21.858 tdw
17.081 brt
11.185 nrt

Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1947

DS/Hvb

THORBRYN (2)

(Bygget 1947)

440 brt
153 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1947

DS/Hvb

THORGRIM

(Bygget 1947)

440 brt
153 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1947

DS/Hvb

THORBRANN

(Bygget 1947)

440 brt
153 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1947

DS/Hvb

FIRERN (2)

(Bygget 1947)

392 brt
132 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1947

DS/Hvb

TREERN (2)

CAPTAIN NUNES, STEIERMARK, CAPTAIN NUNES
(Bygget 1941)

383 brt
131 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1948: Linjen Christensen Canadian African Line ble opprettet (CCAL).

 

1948

DS/Hvb

CONDOR

(Bygget 1948)

446 brt
153 nrt

Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1948

MT

THORSHEIMER (2)

(Bygget 1948)

16.610 tdw
11.172 brt
6.627 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1948

DS/Hvb

SYVERN (2)

(Bygget 1948)

441 brt
153 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1948

MS

THORSHALL (1)

(Bygget 1948)

6.230 tdw
3.623 brt
2.039 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1948

MS/Hvb

THORGEIR

HMS LOBELIA
(Bygget 1941)

793 brt
260 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1948

MS/Flk

THORSHØVDI (2)

(Bygget 1948)

23.250 tdw
18.361 brt
13.062 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (AS Thor Dahl, Sandefjord)

1949

DS/Hvb

THORSLEP

HMS DIANTHUS
(Bygget 1941)

813 brt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1949

DS/Hvb

THORØRN (1)

GRUNNINGUR, HMS MYOSOTIS
(Bygget 1941)

767 brt
233 nrt

Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1949

DS/Hvb

ODD XI

(Bygget 1949)

443 brt
153 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1949

DS/Hvb

ODD XII

(Bygget 1949)

443 brt
153 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1949

DS/Hvb

THORGRY

(Bygget 1949)

535 brt
188 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1949

MS

THORSTRAND (2)

(Bygget 1949)

6.230 tdw
3.712 brt
2.070 nrt

Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1949

MS

THORSISLE (1)

(Bygget 1949)

6.265 tdw
3.713 brt
2.068 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1949

MT

THORSØY (1)

(Bygget 1949)

16.520 tdw
11.190 brt
6.630 nrt

Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1950

MT

THORSHAVN (2)

(Bygget 1950)

15.185 tdw
10.083 brt
5.913 nrt

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (AS Thor Dahl), Sandefjord

1950

DS/Hvb

GVASS

(Bygget 1950)

448 brt
152 nrt

Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1950

DS/Hvb

PANTER

(Bygget 1950)

541 brt
180 nrt

Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1950

DS/Hvb

PINGVIN

 

(Bygget 1950)

448 brt
152 nrt.

Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1950

DS/Hvb

THORBRIS

(Bygget 1950)

448 brt
158 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1950

DS/Hvb

THORGARD

(Bygget 1950)

536 brt
180 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1950

DS/Hvb

THORSTREIF

NOR III, SÜDWIND (VP5907)
(Bygget 1942)

306 brt
101 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1951

DS/Hvb

BEVER (2)

(Bygget 1951)

458 brt
153 nrt

A/S Ørnen (Thor Dahl), Sandefjord

1951

DS/Hvb

DJERV

(Bygget 1951)

458 brt
153 nrt

A/S Ørnen (Thor Dahl), Sandefjord

1951

MT

THORSKOG

(Bygget 1951)

16.570 tdw
11.325 brt
6.458 nrt

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1951

DS/Hvb

FEMERN (3)

(Bygget 1951)

548 brt
178 nrt

A/S Odd, (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1951

DS/Hvb

ODD XIII

(Bygget 1951)

628 brt
208 nrt

A/S Odd, (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1951

DS/Hvb

ENERN (2)

(Bygget 1951)

548 brt
178 nrt

A/S Odd, (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1952

MS/Hvb

ENERN (3)

(Bygget 1952)

908 brt
277 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1952

MS

THORSGAARD

 

(Bygget 1952)

7.850 tdw
5.077 brt
2.754 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1952

DS/Hvb

TIGER
 

(Bygget 1952)

631 brt
210 nrt

A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1952

DS/Hvb

THORVARD (2)

(Bygget 1952)

563 brt
182 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1952

DS/Hvb

NEBB

(Bygget 1952)

631 brt
210 nrt

A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1952

DS/Hvb

THORFINN
(benyttes som dykker båt I Stillehavet)

 

(Bygget 1952)

625 brt
208 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1952

DS/Hvb

THORKILD

(Bygget 1952)

563 brt
183 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1953

DS/Hvb

SEKSERN (2)

(Bygget 1953)

626 brt
208 nrt

Thor Dahls Hvalfanger-A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1953

MS/Sel

THETA
(Havforskningsfartøy, canadisk flagg)

 

571 brt

Christensen Canadian Enterprises, Halifax N.S.

1954

MT

THORSHOLM (3)

(Bygget 1954)

18.840 tdw
12.432 brt
7.020 nrt

Skips-A/S Thorsholm (AS Thor Dahl), Sandefjord

1954

MS

THORSCAPE (2)

(Bygget 1954)

7.800 tdw
4.981 brt
2.755 nrt

Skibs-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1954

MT

THORSØRN (2)

 

(Bygget 1954)

17.800 tdw
11.693 brt
6.666 nrt

A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1955: Norse Orient Line (NOL) ble opprettet.

 

1955

MT

THORSHOV (2)

(Bygget 1955)

15.852 tdw
10.314 grt
5.853 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1955

MS

THOR 1

 

(Bygget 1955)

7.785 tdw
4.993 brt
2.773 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1956

MS

THORSDRAKE (1)

(Bygget 1956)

12.488 tdw
8.924 brt
5.111 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (AS Thor Dahl), Sandefjord

1956

MT

THORSTAR (1)

(Bygget 1956)

18.560 tdw
12.521 brt
7.143 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (AS Thor Dahl), Sandefjord

1956

MS/Hvb

THORGLIMT (2)

KNM SØRØY, HMS EGLANTINE
(Bygget 1941)

838 brt
252 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Odd og Aktieselskap Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1956

MS/Hvb

THORIS (2)

KNM NORKYN, HMS BUTTERCUP
(Bygget 1941)

839 brt
252 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1957: Konsul Lars Christensen forærte Sandefjord by et sjøfartsmuseum---.
Et bygg som ble reist i 1836 av Chr. Christensen Michelsen (1786-1851).

 

1957

DS/Hvb

THORLYN

 

OTORI MARU No. 8, OLYMPIC CONQUERER, HMS TULIP
(Bygget 1940)

710 brt
244 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1958

MS

THORSHOPE

 

(Bygget 1958)

8.460 tdw
5.755 brt
3.147 nrt

Skibsaktieselskapet Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1958

MT

THORSVAAG

 

(Bygget 1958)

36.388 tdw
21.904 brt
12.879 nrt

A/S Thor Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1959

MS

THORSRIVER

 

(Bygget 1959)

8.700 tdw
5.760 brt
3.150 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1959

MS

THORSCARRIER

 

(Bygget 1959)

12.540 tdw
8.590 brt
4.661 nrt

Aktieselskabet Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1960: Igjen slo konsul Lars Christensen til med en storslått gave til byen Sandefjord. Hvalfangstmonumentet ble overleverte på selveste St. Hansaften. En høyt verdsatt høytidsdag i Sandefjord og Vestfold.

 

1960

MS

THORSTREAM (1)

(Bygget 1960)

8.500 tdw
5.758 brt
3.014 nrt

A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1960

MT

THORSAGA (1)

(Bygget 1960)

20.000 tdw
13358 brt
7.691 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S(A/S Thor Dahl), Sandefjord

1962

TT

THORSHALL (2)

 

(Bygget 1962)

42.709 tdw
27.040 brt
17.035 nrt

A/S Odd og Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1962

MS

THORSODD

(Bygget 1962)

19.630 tdw
12.038 brt
7.127 nrt

Sameiet Thorsodd (A/S Thor Dahl) og Jotun Fabrikker(1/3), Sandefjord

1962

MT

THORSTRAND (3)

(Bygget 1962)

34.005 tdw
20.376 brt
13.335 nrt

A/S Odd og Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1962

DS/Hvb

NORTREFF
(Utleid til THORSHAVET-ekspedisjonen fra 1962)

(Bygget 1955)

901 brt
287 nrt

Hvalfanger- A/S Globus & Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik (A/S Thor Dahl, disp.)

1963

MT

THORSHAMMER (2)

(Bygget 1963)

58.394 tdw
34.789 brt
20.787 nrt

Sameiet Thorshammer (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1964

MS

THORSDROTT

(Bygget 1964)

6.125 tdw
5.711 brt
3.073 nrt

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1964

MS

THORSØY (2)

(Bygget 1964)

6.100 tdw
5.711 brt
3.079 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1964

MS

THORSORIENT

VIKAN
(Bygget 1951)

9.250 tdw
5.684 brt
3.284 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1964

MS/Hvb

THORARINN (3)

lNGA VINKE AM8
(Bygget 1961)

663 brt
204 nrt

A/S Ørnen & A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1964

MS/Hvb

THORDR (2)

THOMAS W. VINKE AM2
(Bygget 1959)

661 brt
201 nrt

A/S Ørnen & A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1965

MT

THORSHEIMER (3)

(Bygget 1965)

74.865 tdw
41.195 brt
23.801 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1965: Konsul Lars Christensen døde 10/12-1965.

 

1965

MS

THORSHAVN (3)

 

(Bygget 1965)

34.922 tdw
20.106 brt
12.629 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1966: Familien Christensen overrakte Sandefjord Sjøfartsmuseum et nytt tilbygg.

 

1966

MT

THORSTAR (2)

 

(Bygget 1966)

74.830 tdw
41.690 brt
23.312 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1967

MS

THORSDRAKE (2)

 

(Bygget 1967)

51.005 tdw
29.248 brt
18.637 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1967

MT

THORSHOV (3)

 

(Bygget 1967)

101.473 tdw
54.488 brt
35.614 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1967

MT

THORSKOG

 

(Bygget 1967)

101.473 tdw
54.488 brt
35.614 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap A/S, A/S Odd, A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

 

1968: A/S Thor Dahl luktet på oljeeventyret.
(Går inn i Syracuse Oils Norge A/S med en 10% andel, sammen med Den Norske Creditbank (31%) og A/S Rederiet Odfjell i Bergen (10%).

 

1968

MS

THORSTIND

(Bygget 1968)

5.965 tdw
4.210 brt
2.069 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1968

MT

THORSHØVDI (3)

 

(Bygget 1968)

102.797 tdw
54.477 brt
35.606 nrt

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1968

MS

THORSWAVE

 

(Bygget 1968)

13.380 tdw
10.132 brt
5.695 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1969

TT

THORSHAMMER (3)

(Bygget 1969)

228.250 tdw
113.656 brt
 90.541 nrt

I/S Thorshammer (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1970

TT

THORSHAVET (3)

 

(Bygget 1970)

227.500 tdw
112.885 brt
89.946 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Odd, A/S Ørnen og F & E Befraktnings forretning (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1970

MS

THORSISLE (2)

 

(Bygget 1970)

9.530 tdw
6.886 brt
4.009 nrt

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1973

MT

THORSHOLM (4)

 

(Bygget 1973)

279.810 tdw
129.680 brt
106.644 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1973

MT

THORSAGA (2)

 

(Bygget 1973)

284.299 tdw
139.680 brt
106.642 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap A/S, A/S Odd og A/S Ørnen(A/S Thor Dahl), Sandefjord

1976

TT

Bnr 1027

(Kansellert 1976)

414.000 tdw

Kansellert

1976

MT

Bnr 1028
(senere THORSDRAKE)

(Konvertert 1976)

280.000 tdw

Kansellert,

1976

MS

THORSDRAKE (3)
(Se Bnr. 1028)

(Bygget 1976)

77.827 tdw
37.650 brt
26.800 nrt

P/R A/S Thor Dahl, Sandefjord

1977

MS

Bnr. 1110

(Konvertert 1977)

 

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1977

MS

Bnr. 1111

(Konvertert 1977)

 

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1977

MS

Bnr. 1113

(Konvertert 1977)

 

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1977

MS

THORSCAPE (3)

(I stedet for Bnr. 1110/ 1111/1113
Bygget 1977)

20.321 tdw
9.732 / 14.794 brt
5.939/ 9.381 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1978

MS

THOR I (3)

(I stedet for Bnr. 1110/ 1111/1113
Bygget 1978)

20.321 tdw
9.732 / 14.794 brt
5.939 / 9.381 nrt

Thor Dahl Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1980

MS/ref

HILCO SKIER
(Irgens Larsen som disponenter)

(Bygget 1980)

12.439 tdw
9.065 brt
4.938 nrt

K/S Hilco Skier A/S (A/S Thor Dahl 25%)(Irgens Larsen som disponent), Oslo

1980

MS/ref

HILCO SKATER
(Irgens Larsen som disponenter)

(Bygget 1980)

12.000 tdw
9.191 brt

K/S Hilco Skater A/S (A/S THOR Dahl 25%)(Irgens Larsen som disponent), Oslo

1981

MS

THORSDRAKE (4)

(Bygget 1981)

65.668 tdw
36.782 brt
20.868 nrt

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1983

MS

THORSEGGEN
(Samarbeide med Østberg)

(Bygget 1980)

18.567 tdw
15.136 brt
7.144 nrt

Investors in Industry Plc (James Fisher & Sons plc), London, England

1983

TT

THORSHAVET (4)
(Truffet av rakett og kondemnert i 1984)

NORSEMAN
(Bygget 1972)

232.300 tdw
114.099 brt
91.048 nrt

A/S Thor Dahl, Sandefjord

1988

MS

THORSHAVN (4)

EAST STAR, LONG VELA, CETRA VELA
(Bygget 1988)

169.317 tdw
89.547 brt
59.993 nrt

K/S Thorshavn (Thor Dahl A/S), Sandefjord

1989

MT

THORSTAR (3)

JARMONA, EVA
(Bygget 1981)

86.983 tdw
41.222 brt
29.852 nrt

K/S Thorstar (A/S Thor Dahl), Sandefjord

1989

MT

THORSHAMMER (4)

JASTELLA, CHRISTINA
(Bygget 1982)

86.810 tdw
41.222 brt
29.582 nrt

K/S Thorshammer – Ambra Management A/S (A/S Thor Dahl Shipping), Sandefjord

1991

TT

THORNESS

HAPPY NORNESS, BRITISH NORNESS
(Bygget 1973)

269.349 tdw
130.145 brt
108.734 nrt

K/S Thorness (A/S Thor Dahl Shipping), Oslo

1993

MT

THORSFREDDY

PRODUCT ENDEAVOR
(Bygget 1973)

29.993 tdw
18.231 brt
11.307 nrt

K/S Thorsheimer (Thor Dahl Shipping A/S, Sandefjord), Monrovia, Liberia

1993

MS

THORSTREAM (2)

MAGIC LADY, TIMUR STAR, MYRICA, GLOBE VENUS, AFRAN VENUS
(Bygget 1975)

21.217 tdw
13.660 brt
 nrt

Magic Lady Inc. (A/S Thor Dahl Shipping, Oslo), Monrovia, Liberia

1995

MS

THORSWAVE (2)

MARBONITA, STEPHAN REECKMANN
(Bygget 1982)

22.035 tdw
15.945 brt
8.843 nrt

Nordic Maritime Ltd (Thor Dahl Shipping A/S, Oslo), Monrovia, Liberia

 

1995: Thor Christensen selger seg ut og A/S Thor Dahl går ut av familien Christensen.
Det er litt spesielt at navnet THOR, som Thor Dahl satset hadde slik lykke med, var også det som avsluttet det hele. Nesten 200 år i skipsfart og verksted drift er over, men THOR-navnet brukes videre under firmanavnet Thor Dahl.

 

             

Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Oppdatert: 27/04-2012 (RI)