OVERSIKT (FLEETLIST)
SFJ001 ANDERS JAHRE, SANDEFJORD.

ÅR KJØPT

SKIPS TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV.NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

Skipslisten er ikke ferdig, rettes etter hvert

1925

MS

BALBOA

VIBEN
(Bygget 1923)

2.115 tdw
1.389 brt
1.041 nrt

A/S Balboa (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/Flk

KOSMOS

(Bygget 1929)

23.200 tdw
11.789 brt
17.801 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/Hvb

KOS I

(Bygget 1929)

248 brt
88 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/hvb

KOS II

(Bygget 1929)

248 brt
88 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/hvb

KOS III

(Bygget 1929)

248 brt
88 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/hvb

KOS IV

(Bygget 1929)

248 brt
88 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/hvb

KOS V

(Bygget 1929)

248 brt
88 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/hvb

KOS VI

(Bygget 1929)

248 brt
88 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/hvb

KOS VII

(Bygget 1929)

248 brt
88 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/Flk

SEVILLA

(Bygget 1900)

7.022 brt
4.267 nrt

I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/Hvb

SILVA

(Bygget 1924)

221 brt
78 nrt.

I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/Hvb

SOUSA

(Bygget 1924)

223 brt
81 nrt

I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/Hvb

SAIMA

(Bygget 1924)

221 brt
78 nrt

I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg (Anders Jahre), Sandefjord.

1929

DS/Hvb

SJOA

(Bygget 1911)

156 brt
52 nrt

I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg (Anders Jahre), Sandefjord.

1930

DS/Flk

NEW SEVILLA

RUNIC
(Bygget 1900)

15.400 tdw
13.801 brt
6.568 nrt

Anders Jahre, Sandefjord & A. P. Møller, København, Danmark.

1930

DS/Flk

FRATERNITAS

SIR JAMES CLARK ROSS (1), MAHRONDA
(Bygget 1905)

8.179 brt
5.066 nrt

Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord.

1930

DS/hvb

KOS IX

(Bygget 1930)

248 brt
84 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1930

DS/hvb

KOS VIII

(Bygget 1930)

248 brt
84 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

1930

DS/Hvb

TAS I

(Bygget 1930)

250 brt
85 nrt

Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord.

1930

DS/Hvb

TAS II

(Bygget 1930)

250 brt
85 nrt

Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord.

1930

DS/Hvb

TAS III

STAR VIII
(Bygget 1926)

240 brt
78 nrt

Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord.

1930

DS/Hvb

TAS IV

FØIK

197 brt
66 nrt

Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord.

1930

DS/Hvb

TAS V

ALEX. LANGE
(Bygger 1923)

198 brt
66 nrt

Fraternitaskompagniet A/S, A. P. Møller, København, Danmark (Anders Jahre), Sandefjord.

1931

DS/Flk

KOSMOS II

(Bygget 1931)

24.410 tdw 16.966 brt 9.794 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord.

1932

DS/hvb

KOS X

(Bygget 1932)

260 brt
93 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord.

1932

DS/hvb

KOS XI

(Bygget 1932)

258 brt
93 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord.

1932

DS/hvb

KOS XII

(Bygget 1932)

258 brt
93 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord.

1932

DS/hvb

KOS XIII

(Bygget 1932)

258 brt
93 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord.

1932

DS/hvb

KOS XVIII

(Bygget 1932)

258 brt
93 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord.

1932

DS/hvb

KOS XVI

(Bygget 1932)

258 brt
93 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord.

1932

DS/hvb

KOS XIV

(Bygget 1932)

258 brt
93 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord.

1932

DS/hvb

KOS XV

(Bygget 1932)

258 brt
93 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, (Anders Jahre), Sandefjord.

1933

DT

RANVIK

BRITISH KNIGHT, DANUBIAN
(Bygget 1909)

7.700 tdw
5.069 brt
3.111 nrt

Skips-A/S Ranvik (Anders Jahre), Sandefjord.

1934

MT

NORAVIND

NORDANVIK
(Bygget 1930)

12.320 tdw
8.234 brt
4.864 nrt

Skips-A/S Noravind (Anders Jahre), Sandefjord.

1935

DS/hvb

H. J. BULL

(Bygget 1935)

569 brt

204 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1936

DS/hvb

KOS XIX

(Bygget 1936)

305 brt

107 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1936

DS/Hvb

KOS XX

(Bygget 1936)

356 brt
125 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1936

DS/Flk

ESPERANZA

BAS II, SAN BERNANDO, JAMES BRAND
(Bygget 1893)

3.854 tdw
3.881 brt
2.142 nrt

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

1936

DS/Hvb

GOS 4

(Bygget 1928)

214 brt
71 nrt

A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.

1937

DS/Hvb

KOS XXI

(Bygget 1937)

353 brt
127 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1937

DS/Hvb

KOS XXII

(Bygget 1937)

353 brt
127 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1937

DS/Hvb

KOS XXIII

(Bygget 1937)

353 brt
127 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1937

DS/Flk

ULYSSES

(Bygget 1937)

12.506 tdw
12.395 brt
6.600 nrt

Western Operating Co. (H. Isbrandtsen), New York, NY, USA (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1938

DS/hvb

KOS III

HVAL I, ex STAR X
(Bygget 1927)

221 brt
78 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1938

MS

ROSE

(Bygget 1938)

4.650 tdw
3.039 brt
1.751 nrt

Skips-A/S Rose Gustav B. Bull (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1938

MT

JAGUAR (1)

NIKE
(Bygget 1928)

14.544 tdw
9.827 brt
5.965 nrt

Skibs-A/S Jaguar (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1938

MS

JAMAICA

GIUBA
(Bygget 1936)

2.600 tdw
3.015 brt
1.756 nrt

Skips-A/S Rose (Gustav B. Bull (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1938

MT

PEIK
(senere 1952 JALNA)

(Bygget 1930)

9.386 tdw
6.099 brt
3.592 nrt

Bulls Tankrederi A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1938

MS

TBN 1938

(Bygget 1939)

2.750 tdw
2.964 brt
1.719 nrt

Anders Jahre, Sandefjord.

1939

MT

JASPIS

VIGDIS
(Bygget 1930)

9.650 tdw
6.094 brt
3.624 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1939

DS/hvb

KOS XXIV
(kom aldri i drift som hvalbåt, senket i 1945)

(Nybygg)

560 tdw
361 brt
132 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1939

DS/hvb

KOS XXV
(senere SUDERØY VII)

(Nybygg)

560 tdw
361 brt
132 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1939

DS/hvb

KOS XXVI
(senere KOS 26)

(Nybygg)

560 tdw
361 brt
132 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1939

DS/hvb

KOS XXVII
(senere KOS 27)

(Nybygg)

560 tdw
361 brt
132 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1939

DS/hvb

KOS XXVIII
(senere innkjøpt av A/S Odd som TIERN)

(Nybygg)

560 tdw
361 brt
132 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1939

DS/hvb

KOS XXIX
(kom aldri i drift som hvalbåt, senket i 1942)

(Nybygg)

560 tdw
361 brt
132 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1939

MT

JANKO (1)

JAGUAR, NIKE
(Bygget 1928)

13.564 tdw
9.732 brt

Pankos Operating Co. (Anders Jahre A/S, Sandefjord), Panama.

1939

DS/Flk

HAUGAR

SCOTTISH GLENS
(Bygget 1885)

3.200 tdw
2.116 brt
1.977
nrt

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

1939

DS/Hvb

SKUD III
(Fanger for KOSMOS)

(Bygget 1929)

245 brt
84 nrt

Hvalfangstselskapet Finnhval A/S (A/S Kosmos, Sandefjord), Tønsberg.

1939

DS/Hvb

SKUD V
(Fanger for KOSMOS II)

(Bygget 1930)

265 brt
92 nrt

Hvalfangstselskapet Finnhval A/S (A/S Kosmos, Sandefjord), Tønsberg.

1939

DS/Hvb

GOS II
(Fanger for KOSMOS II)

(Bygget 1928)

247 brt
88 nrt

A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.

1939

DS/Hvb

GOS III
(Fanger for KOSMOS)

(Bygget 1928)

247 brt
88 nrt

A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.

1940

MT

ARISTOPHANES

(Bygget 1940)

15.400 tdw
10.224 brt
6.439 nrt

Skips-A/S Jaris (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1940

MS

JASMIN (1)

(Bygget 1940)

2.357 tdw
2.956 brt
1.713 nrt

A/S Jasmin (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1946

DS/Flk

KOSMOS IV

WALTER RAU
(Bygget 1937)

22.000 tdw
13.474 brt
7.154 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1946

DS/hvb

KOS 25

Ex. TIROL (V.5715)
(Bygget 1941)

533 brt
186 nrt

Den Norske Stat (disponert av Jahre-gruppen)

1946

DS/hvb

KOS 26

HMS THIRLMERE, ex KOS XXVI (Bygget 1939)

560 tdw
361 brt
132 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S & Kosmos II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1946

DS/hvb

KOS 27

HMS WINDERMERE, ex KOS XXVII (Bygget 1939)

361 brt
128 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S & Kosmos II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1946

DS/hvb

KOS 28

Vorp. OESEL
(Bygget 1944)

526 brt
191 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S & Kosmos II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1946

DS/hvb

KOS 29 (II)

SOUTHERN BARRIER
(Bygget 1929)

344 brt
123 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord

1946

DS/Hvb

KOS 30

ODBERG
(Bygget 1936)

351 brt
121 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord

1946

DS/Hvb

POL VIII
(Fellesdriften)

BRACHVOGEL, POL VIII
(Bygget 1936)

298 brt
99 nrt

Melsom & Melsom (Kosmos A/S, Sandefjord), Larvik.

1947

DS/hvb

KOS 24

SEETEUFEL
(Bygget 1940)

552 brt
191 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (A/S Anders Jahre), Sandefjord.

1947

DS/hvb

KOS 31

Nybygg

511 brt
174 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

DS/hvb

KOS 32

Nybygg

511 brt
174 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

DS/hvb

KOS 33

PENANG
(Bygget 1943)

575 brt
204 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

DS/hvb

KOS 34

SEEBÄR
(Bygget 1942)

366 brt
126 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

DS/hvb

KOS 35

SEEROBBE, ex POLARKREIS
(Bygget 1942)

309 brt
105 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

DS/hvb

KOS 36

NOR II, ex LOME
(Bygget 1942)

305 brt
101 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

DS/hvb

KOS 37

POLARSTERN
(Bygget 1941)

306 brt
102 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

DS/hvb

KOS 38

POLARMEER
(Bygget 1941)

308 brt
101 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

DS/hvb

KOS 39

POLAR NACHT
(Bygget 1941)

338 brt
114 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

MT

JANUS (1)

KONSTANTZ
(Bygget 1944)

9.211 tdw
6.255 brt
3.695 nrt

Spermacet Whaling & Shipping Company S.A. (Anders Jahre, Sandefjord), Panama.

1947

MT

JASMIN (2)

HOLSTEIN
(Bygget 1942)

15.450 tdw
10.078 brt
6.026 nrt

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S & Kosmos II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

MS/Flk

KOSMOS III

(Bygget 1947)

25.400 tdw
18.460 brt
12.937 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1947

DS/Hvb

NOR III
(Fellesdriften)

SÜDWIND (VP.5907)
(Bygget 1942)

306 brt
101 nrt

Norske Stat (A/S Kosmos, Sandefjord), Oslo.

1947

DS/Hvb

HVAL XI
(Fellesdriften)

RAU XII, VESTFOLD VII, FØIK
(Bygget 1925)

262 brt
93 nrt

Norske Stat (A/S Kosmos, Sandefjord), Oslo.

1947

DS/Hvb

BUSEN 4
(Fellesdriften)

HMS STORMWRACK, HMS BUSEN 4, BUSEN 4
(Bygget 1925)

266 brt
93 nrt

A/S Tønsbergs Hvalfangeri, (A/S Kosmos, Sandefjord), Tønsberg.

1948

DS/Flk

JARAMA (1)

MAFUTA, ex RONALD
(Bygget 1920)

10.200 tdw
5.580 brt
3.618 nrt

Spermacet Whaling Co. Ltd (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama.

1948

DS/hvb

KOS 40

(Bygget 1948)

446 brt
157 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1948

DS/hvb

KOS 41

(Bygget 1948)

446 brt
157 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1948

DS/hvb

KOS 42

(Bygget 1948)

446 brt
157 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1948

DS/hvb

ARNFINN BERGAN

HMS AUBRETIA

722 brt
241 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1948

DS/hvb

MILLIAM KHIL

HMCS FENNEL

723 brt
242 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1948

MT

JAN

(Bygget 1948)

9.211 tdw
6.255 brt
3.695 nrt

Spermacet Whaling Co. Ltd (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord), Panama.

1948

MT

KOSMOS V

(Bygget 1948)

26.760 tdw
19.000 brt
14.091 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1948

MT

JALTA (1)

(Bygget 1948)

12.290 tdw
8.247 brt
4.684 nrt

Bulls Tankrederi A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1949

DS/hvb

LEIF WELDING

HMS COLUMBINE

722 brt
243 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1949

DS/hvb

ASBJØRN LARSEN

HMS WALLFLOWER

722 brt
243 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1949

DS/hvb

KOS 43

RORQUAL, ex UJC-1416, ex TREFF VII

356 brt
123 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1949

DS/hvb

KOS 44

(Bygget 1949)

534 brt
186 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1949

DS/hvb

KOS 45

(Bygget 1949)

534 brt
186 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1949

MT

JACINTH (1)

SATURNUS

15.320 tdw
9.964 brt
5.817 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1950

DS/hvb

KOS 46

LA PESCA 3

446 brt
152 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1950

DS/hvb

KOS 47

LA PESCA 4

446 brt
152 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1950

MT

JANUS (1)

 

24.850 tdw
15.943 brt
9.671 nrt

Skips-A/S Vigrid & Rose (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1951

DS/hvb

KOS 48

(Nybygg)

605 brt
201 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1951

DS/hvb

KOS 49

(Nybygg)

617 brt
203 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1951

DS/hvb

KOS 50

(Nybygg)

608 brt
201 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1951

MS/Fi

NORDHAV 4

(Nybygg)

590 tdw
617 brt
263 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1952

MS/Fi

NORDHAV 5

(Nybygg)

590 tdw
617 brt
263 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1952

MT

JALNA (1)

Se 1930 PEIK

10.020 tdw
6.819 brt
3.968 nrt

Bulls Tankrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1953

DS/Flk

ANGLO NORSE

EMPIRE NORSE, ANGLO NORSE, MARICOPA

10.300 tdw
7.957 brt
5.145 nrt

L’Armement Baleinier S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Port Gentil, Gabon/Frankrike.

1953

MT

JARENA

 

19.094 tdw
12.706 brt
7.365 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1953

MT

JARMINA

 

21.497 tdw
13.996 brt
8.298 nrt

Skips-A/S Noravind (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1953

MT

JAGA

 

17.680 tdw
11.138 brt
8.267 nrt

Rederiaktiebolaget Jan (Otto Kihlstrøm), Göteborg, Sverige.

1953

MT

JAGALA (1)

 

17.660 tdw
11.067 brt
6.427 nrt

Rederiaktiebolaget Jan & A/B Adviser (August Leffler & Son), Göteborg, Sverige.

1954

DS/hvb

ARNE SKONTORP

HMS ABELIA (K-184),

716 brt
243 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1954

MT

JALINGA

BALAKLAVA

12.730 tdw
8.404 brt
4.894 nrt

Bulls Tankrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1954

MT

JARABELLA (1)

BUSEN ROLLO

17.260 tdw
11.317 brt
6.395 nrt

Skips-A/S Vigrid & Rose (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1954

MT

JAGUAR

SVOLDER, ex ATLANTIDES

14.833 tdw
9.502 brt
5.701 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

1955

MT

JARANDA

JARANDA

18.791 nrt
12.446 brt
7.448 nrt

Anders Jahres Rederi IV A/S, Sandefjord.

1955

TT

JARAGUA

 

36.400 tdw
21.584 brt
13.296 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord.

1955

MS

JAKARA

 

12.430 tdw
7.798 brt
4.503 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord.

1955

MT

JALANTA

JALANTA

18.435 tdw
12.228 brt
6.938 nrt

Anders Jahres Rederi IV A/S, Sandefjord.

1955

MS

JASPIS

NEOTHAUMA

12.215 rdw
8.503 brt
4.284 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1956

MT

JANOVA

JANOVA

19.108 tdw
12.697 brt
7.267 nrt

Anders Jahres Rederi III A/S, Sandefjord.

1956

MT

JANITA

JANITA

19.108 tdw
12.756 brt
7.482 nrt

Anders Jahres Rederi III A/S, Sandefjord.

1956

MT

JARILLA

AMICA

7.400 tdw
5.242 brt
3.038 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1956

MS

JARAMA

 

13.090 tdw
9.052 brt
4.913 nrt

Anders Jahres Rederi, Matian A/S & Toba A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1956

MT

JANEGA

JANEGA

17.570 tdw
11.058 brt
6.385 nrt

Anders Jahres Rederi III A/S, Sandefjord.

1956

MS

JAROSA

 

12.230 tdw
9.054 brt
4.940 nrt

Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1956

MT

ØSTSKJELL

 

355 tdw
283 brt
105 nrt

Marian A/S (Jørgen Jahre), Sandefjord.

1957

MT

JAGALA (2)

BERGEMASTER

18.300 tdw
11.728 brt
6.939 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord.

1958

MT

JANINA (2)

ELEONORA MÆRSK

16.659 tdw
10.659 brt
6.441 nrt

Anders Jahres Rederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1958

MT

JARACONDA

BONITA, ex FERDER

16.560 tdw
11.329 brt
6.608 nrt

Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1958

TT

JAKINDA

 

42.490 tdw
25.271 brt
15.401 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord

1958

MT

JAMUNDA

KONGSGAARD

16.100 tdw
10.528 brt
6.105 nrt

Skips-A/S Vigrid (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1958

TT

JAWESTA

 

32.940 tdw
20.894 brt
12.343 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1959

TT

JABETTA

 

42.555 tdw
25.300 brt
15.435 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1959

MS

JARILLA (2)

 

22.470 tdw
15.012 brt
9.530 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1959

DS/Hvb

KOS 51

SUDERØY XVI

590 brt
188 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1959

DS/Hvb

KOS 52

SUDERØY XVII

590 brt
190 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1959

DS/Hvb

KOS 53

 

626 brt
202 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1959

DS/Hvb

SUD

SUDERØY XIV, V 5304 SEEHUND, NB 18 MÜCKE

370 brt
124 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1959

MS

JARMONA

BELRAY

4.094 tdw
2.888 brt
1.678 nrt

Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord.

1960

DS/Hvb

KOS 54

SUDERØY XV

606 brt
203 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord

1960

MT

JANINA (3)

AVENIR, SONATA

17.550 tdw 11.101 brt 6.309 nrt

Anders Jahres Rederi III (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1960

MT

JARMONA (2)

JAGALA, FUGLEHUK

17.660 tdw 11.063 brt 6.427 nrt

Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1960

MT

JASMIN (3)

SOLØR

24.870 tdw 15.775 brt 9.506 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1960

MS

JAGONA

 

15.580 tdw 10.648 brt 5.354 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1960

MS

JARITA

 

13.067 tdw 9.772 brt 5.244 nrt

Anders Jahres Rederi, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1961

DS/flk

JALINGA

SUDERØY, BALTO, KIM

11.000 tdw 5.875 brt 3.349 nrt

Anders Jahres Rederi A/S & Marian A/S, Sandefjord

1961

MT

JALNA

CHAMPS ELYSÉES

26.440 tdw 16.817 brt 9.944 nrt

Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1961

MS

KRONPRINS HARALD

 

7.034 brt 3.454 nrt

I/S Jahre Line (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1962

MS

JAVARA

 

15.464 tdw 10..434 brt 5.570 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1962

TT

JAGARDA (1)

 

54.082 tdw 32.455 brt 18.467 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1962

TT

JARICHA

 

54.580 tdw 32.878 brt 20.887 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1962

TT

JAWACHTA

 

55.000 32.763 brt 17.932 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1963

MS

JARABELLA (2)

 

19.446 tdw 13.173 brt 7.257 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1963

TT

JAGRANDA (1)

 

89.800 tdw 50.755 brt 31.722 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1963

MS

JAROSA

 

24.790 tdw 16.321 brt 8.964 nrt

Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1964

DS/hvb

KOS 55

 

723 brt
216 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1964

MT

JARMONA (3)

 

59.052 tdw 34.056 brt 19.922 nrt

A/S Kosmos m.fl (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1964

MT

JARELSA

 

59.021 tdw 34.056 brt 19.922 nrt

A/S Kosmos m.fl (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1964

TT

JALTA

 

62.800 tdw 35.265 brt 21.703 nrt

Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1964

TT

JALINGA

 

60.070 tdw 35.263 brt 21.561 nrt

Bulls Tanksrederi A/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1965

MS

JACARA (1)

 

20.830 tdw 13.313 brt 7.732 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1965

MS

JANITA (2)

 

34.200 tdw 19.750 brt 11.911 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1965

MS

JAPANA

 

34.212 tdw 19.750 brt 11.911 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1965

MS

JAWAGA

 

20.020 tdw 13.313 brt 7.732 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1965

MS

JACQUELINE

 

97 brt
42 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1966

MS

JALANTA (2)

 

20.020 tdw 13.313 brt 7.732 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1966

MS

PRINSESSE RAGNHILD

 

1.219 tdw 7.694 brt 3.945 nrt

I/S Jahre Line II (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1967

MT

JARANDA(2)

 

98.333 tdw 51.831 brt 33.805 nrt

Anders Jahres Rederi III (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1967

MS

JARACONDA(2)

 

57.602 tdw 33.586 brt 22.373 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1967

MS

JASAKA

 

57.657 tdw 33.586 brt 22.373 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1967

TT

JASANKOA

 

162.328 tdw 91.944 brt 59.228 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1968

MS

JANOVA(2)

 

34.490 tdw 19.667 brt 13.149 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1968

MS

JANNETTA

 

20.350 tdw 13.388 brt 8.332 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1968

MT

JARENA(2)

 

100.460 tdw 52.324 brt 33.881 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1969

MS

JARAMA

 

96.930 tdw 62.329 brt 38.929 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1970

MS

JARMINA(2)

 

96.150 tdw 62.329 brt 38.929 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1970

TT

JALINGA(4)

 

258.820 tdw 128.250 brt 96.821 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1971

MS

JANEGA(2)

 

40.610 tdw 24.941 brt 18.326 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1971

TT

JAMUNDA(2)

 

258.750 tdw 128.250 brt 96.826 nrt

A/S Kosmos & Bulls Tankrederi A/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1971

MS

JALNA(3)

 

156.188 tdw 88.302 brt 63.035 nrt

Sameiet 1145 & 1152 (Bulls Tankrederi A/S, A/S Consensio, Gerandine Tanker Co)(Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1971

MT

INDOTANK

 

15.540 tdw 9.228 brt 5.503 nrt

Indotank Enterprise Inc., Liberia

1971

MS

JALTA(3)

 

156.188 tdw 88.302 brt 63.035 nrt

Sameiet 1145 & 1152 (Bulls Tankrederi A/S, A/S Consensio, Gerandine Tanker Co)(Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1973

TT

JARITA

GRATIAN

95.448 tdw 52.602 brt 35.057 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1974

TT

JARABELLA

 

257.227 tdw 128069 brt 96.854 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1974

TT

JASTELLA(1)

 

256.831 tdw 128.126 brt 96.885 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1976

TT

JARMADA

 

390.364 tdw 188.097 brt 145.229 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1976

MS

JAVARA

SKOGSTAD

40.610 tdw 25.199 brt 18.029 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1976

MS

KRONPRINS HARALD

 

2.999 tdw 13.141 brt 6.757 nrt

I/S Jahre Line (Anders Jahre & Co A/S), sandefjord

1976

TT

JARMONA

MANGELIA

206.525 tdw 104548 brt 76.294 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1977

TT

JAGARDA(2)

HARRY BORTHEN

226.314 tdw 117.510 brt 90.802 nrt

A/S Jagarda & Co. K/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1977

MS

JALANTA(3)

CAMERONIA

51.890 tdw 29.708 brt 22.664 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1977

MS

JARILLA(3)

BERGANGER

65.067 tdw 35.575 brt 24.451 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1977

MS

JACARA(2)

HEERING CHRISTEL

51.854 tdw 29.821 brt 22.670 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1978

MT

ATHENE

 

256.050 tdw
125.910 brt
107.855 nrt

P/R Bang Tank (A/S Athene 2 v/Anders Jahre, Sandefjord, disp.) Kristiansand

1979

MT

JAGRANDA(2)

PELLOS

138.780 tdw 73.643 brt 56.674 nrt

A/S Jargul & Co. K/S (Gulf Oil & Anders Jahre), Sandefjord

1979

MS/obo

JARICHA(2)

WISA

81.283 tdw 61.296 brt 32.103 nrt

Amelon Corporation, Monrovia, Liberia

1979

MS/obo

JARMINA(3)

RINGOBO

78.075 tdw 43.148 brt 30.487 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1979

MS

JAPANA(2)

EASTERN CITY

59.958 tdw 32.210 brt 25.320 nrt

Clarmont Corporation, Liberia

1979

MT

JARITA(3)

AINO

138.780 tdw 73.643 brt 56.674 nrt

A/S Jargul & Co. K/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1979

MT/LPG

BLUE OCEAN

HÖEGH SWALLOW
(Bygget 1976)

49.092 tdw
45.755 brt
30.213 nrt

Blue Ocean Gas Transport Inc. (Anders Jahre, Sandefjord), Monrovia, Liberia.

1980

MT

FREEPORT CHIEF

 

68.039 tdw 30.876 brt 20.487 nrt

Horn Shipping Inc. (A/S Kosmos & Dow Chemical), Monrovia

1980

MT

VIKING CHIEF

 

68.027 tdw 30.876 brt 20.487 nrt

Houston Shipping Inc. (A/S Kosmos & Dow Chemical), Monrovia

1981

MS

PRINCESSE RAGNHILD(2)

 

17.275 tdw 16.331 brt 10.375 nrt

K/S Jahre Line Invest A/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1981

MS

JARACONDA(3)

 

61.636 tdw 35.921 brt 24.539 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1981

MT

JACINTH(2)

 

68.817 tdw 38.148 brt 22.488 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1981

MS

JARAMA(4)

 

77.673 tdw 42.105 brt 30.460 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1981

MS

JASAKA(2)

 

61.690 tdw 35.921 brt 24.539 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1981

MT

JAGUAR(3)

 

67.436 tdw 40.466 brt 24733 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1981

MS

JARMINA(4)

 

76.450 tdw 42.105 brt 30.430 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1982

MT

JANUS(3)

 

67.208 tdw 40.482 brt 24.759 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1982

MT

JARENA(3)

 

134.089 tdw 82.967 brt 54.826 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1983

PLF

KOSMOS(2)

 

21.326 brt 6.397 nrt

K/S Jahre Offshore A/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1983

MS

JAGIMA

 

1.300 tdw 495 brt
237 nrt

K/S Jagima Offshore (A/S Kosmos, Johs. Giæver, Oddvar Majala), Sandefjord

1984

MS

BASTØ I

 

1.129 tdw 2.538 brt 952 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1984

MS

BASTØ II

 

1.103 tdw 2.471 brt 952 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1984

MS

JASARINA

 

279 tdw
101 brt.

Jahre Shah Shipping (Dato Shah, A/S Kosmos), Port Kelang

1985

MT

JALINGA(5)

VIKING GULL

55.870 tdw 30.814 brt 19.479 nrt

Opus Navigation Inc. (A/S Kosmos), Panama

1985

MT

JAMUNDA(3)

VIKING SNIPE

54.990 tdw 28.259 brt 19.875 nrt

Harmony Navigation Inc. (A/S Kosmos), Panama

1985

MT

JARABELLA(4)

VIKING TERN

54.990 tdw 30.814 brt 19.479 nrt

Prelude Navigation Inc. (A/S Kosmos), Panama

1985

MT

POLLUX

TITIPOR, ex GUNVOR MÆRSK

32.004 tdw 19.922 brt 12.300 nrt

A/S Kosmos (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord

1986

MT

CHEMICAL RUBI

 

5.055 tdw 1.999 brt 1.599 nrt

Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap, (A/S Kosmos, Sandefjord), Trondheim

1987

MS

KRONPRINS HARALD(3)

 

5.250 tdw 31.914 brt 17.129 nrt

I/S Jahre Line (A/S Kosmos), Sandefjord

1987

MT

JALINGA(6)

WORLD FALCON, PERNAS DULANG

84.656 tdw 52.509 brt 23.149 nrt

Jalinga Navigation Inc. (A/S Kosmos, Sandefjord), Monrovia, Liberia

1987

MT

JAMUNDA(4)

FLAGSHIP L, ex LITIOPA

310.991 tdw 144.731 brt 126.163 nrt

Jamunda Navigation Inc. (A/S Kosmos, Sandefjord), Monrovia, Liberia

1988

MT

JARABELLA(5)

ACTOR, MOSCLIFF

274.938 tdw 126.774 brt 110.952 nrt

A/S Kosmos, Sandefjord

1989

MT

JARMONA(5)

EVA

86.983 tdw 41.222 brt 29.852 nrt

Jahre Ship Chartering, Sandefjord

1989

MT

JASTELLA(2)

CHRISTINA

86.810 tdw 41.222 brt 29.582 nrt

Jahre Ship Chartering, Sandefjord

1989

MS

JASAKA(3)

J. SUDA, VIRTUE, CYPRESS, SANKO CYPRESS.

37.675 tdw 22.008 brt 12.589 nrt

Kosmos Shipping A/S, Sandefjord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: På alle hav, Jahrenytt, Miramar
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen, Bjørn Fretheim
Siste oppdatert 21/12 2021 (RI/BF/PS)