OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL330-LEIF HÖEGH & CO., OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

Leif Høegh


Utdannet som sosialøkonom 20 år gammel arbeidet Leif Høegh (1896-1974) for Kerr Steamship Co., New York, USA og for Wilh. Wilhelmsen i Norge. Mens han arbeidet i Wilh. Wilhelmsen så han et økende behov for transport av olje og med god støtte av venner kontraherte han sitt første skip ved Odense Staalskibsværft. Samtidig ble A/S Atlantica etablert og lagt ut for aksjetegning med minimum aksjekapital på kr 1.350.000. Interessen var ikke alt for stor men selskapet ble registrert på Oslo Børs 3. juni 1927 med en innbetalt kapital på kr 1.450.000. Leif Høegh var da 31 år gammel.
        I januar 1928 åpnet han sitt eget kontor. I august samme år ble M/T VARG på 8.250 tdw levert. M/T VARG var ved leveringen et avansert og moderne skip med bl. a. 2 pumperom, flere ekstra pumper, doble rørledninger med kryssover for at hun kunne frakte flere typer olje samtidig.
M/T VARG gikk inn i et 4 års timecharter til Standard Oil of New Jersey med en rate på 8/9d, som ble betegnet som meget bra etter markedets stilling da hun ble levert. M/T VARG var et godt bygget skip og seilte i 43 år før hun ble hugget.
        I 1929 etablerte han et nytt selskap, A/S Noruega, og kontraherte M/T SOUTH AFRICA som gikk inn i et 10 års timecharter for Texaco med en rate på 6/5d.
        I 1931 fikk A/S Atlantica levert M/T FANNY HØEGH og samme året overtok de nye selskapene A/S Aruba, A/S Astrea og A/S Abaco de nye tankskipene PAN ARUBA, PAN SCANDIA og PAN EUROPE. De tre PAN-skipene var chartret til Standard Oil of New Jersey for 10 år.
        De opprinnelige selskapene kontraherte sammen nye skip og i 1934 ble Leif Höegh & Co. A/S dannet for å styre den finansielle siden av selskapene og ha den daglige driften av skipene.
        Utviklingen av rederiet gikk raskt med nesten 2 skip hvert år fram til 1939. For å spre risikoen fikk rederiet levert flere tørrlastskip og deltok i flere linjer i samseilinger med andre rederier. Rederiets politikk har vært å skifte ut tonnasjen så raskt som markedet tillater.
        Silver Java/Pacific Line mellom vestkysten av USA/Canada og Asia fram til den Persiske gulf, en linje som fortsatte i mange år som et samarbeid mellom Royal Rotterdam Lloyd, Stoomvaart Maatchappij Nederland og Leif Höegh & Co. A/S under navnet Nedlloyd & Höegh Lines.
        Ved krigsutbruddet disponerte rederiet 8 tankskip og 4 linjeskip. HØEGH TRANSPORTER, bygd 1935, ble det første krigstapet allerede i oktober 1939 i et britisk minefelt utenfor Singapore. I løpet av krigen mistet rederiet M/S HØEGH MERCHANT, M/T ALEXANDRA HØEGH, M/T HØEGH GIANT, M/T SOUTH AFRICA, M/S HØEGH SILVERDAWN. 43 mennesker mistet livet.
        Under krigen bestilte rederiet 4 skip på 3.000 tdw og 2 8.000 tdw linjeskip ved Lindholmen Varv og Eriksberg Mek. Verkstad i Sverige for levering etter krigen. I 1947 var de tapte skipene erstattet.
        En ny linje ble opprettet i 1948 mellom Kontinentet og Vest Africa i samarbeid med et fransk rederi. Navnet, NOFROA; er en forkortelse for Norvege, France og Oest-Afrique. Den franske partneren trakk seg ut i 1955 og i august ble navnet forandret til Höegh Lines West-Africa service.
        I 1966 kom Leif Høeghs eldste sønn Ove Høegh inn i styret for rederiet. I 1967 opprettet Ove Høegh et nytt selskap, Gadus A/S, som skulle drive med fiske og fikk sin første fabrikktråler GADUS på 1.530 grt i oktober. GADUS var da Norges største fiskefartøy og drev fiske i Nord-Atlanteren fram til 1975 da hun ble ombygget til støttefartøy for dykking og omdøpt til STAR PISCES.
        1. januar 1968 hadde rederiet 35 skip på mer enn 1 million tonn dødvekt. 8 skip seilte i Höegh Lines og Nedlloyd & Höegh Lines, 8 skip i Höegh Lines West-Africa Service, 10 tankskip, 5 bil/bulkskip og 4 OBO-skip.
        I 1970 gikk rederiet inn i et samarbeid med Ugland og dannet Höegh-Ugland Auto Liners (HUAL) som la grunnlaget til et verdensledende Ro/Ro rederi. I mars 2000 kjøpte Leif Höegh & Co. resten av selskapet og i 2005 ble det omdøpt til Höegh Autoliners. De er i dag en av verdens største operatører innen Ro/Ro og kjøretøytransport.
        Höegh var en av pionerene innen transport av flytende naturgass (LNG). De fikk levert verdens første LNG carrier med spesielle tanker av Moss-typen i 1973, et skip som fortsatt er i drift på langtids kontrakt. I dag eier Höegh LNG helt eller som parteier 5 LNG carriers inkludert 2 skip som ble overtatt i 2006 og skal transportere Snøhvit-gass fra Melkøya ved Hammerfest. Samme året kontraherte Höegh LNG to LNG ”Shuttle and regasification vessels” (SRV), en ide utviklet av rederiet, for en dypvannshavn som er planlagt i USA.
        Siden det første selskapet A/S Atlantica ble notert på børsen i 1927 er flere av de andre selskapene blitt notert der. I desember 1987 ble selskapene lagt inn i Leif Höegh & Co. ASA og notert på Oslo Børs. I 1992 ble kombinertskipene og tankerne skilt ut og lagt inn Bona Shipholding som en konsekvens av US Oil Polution Act (OPA 90) som kom etter Exxon Valdez sitt uhell i Alaska. Bona Shipholding utviklet seg til en stor operatør innen OBO og Aframax-tanker markedet og ble senere solgt.
        Overtagelsen av kjøleskipselskapet Cool Carriers AB i 1994 ble utviklet til Unicool i 1997 gjennom et samarbeid med Safmarine. Leif Höegh & Co. eide Unicool 100 % fra slutten av 1999 inntil Cool Carriers AB ble solgt til J. Lauritzen A/S effektivt fra 2001.
        Höegh Fleet Services AS ble opprettet som et separat driftsselskap i 1995 for levering av tjenester til Leif Höegh & Co's skip. Driften av skipene har vært sett på som en virksomhet som krever stor kompetanse og er et av selskapets kjerneprodukt.
        Da Leif Höegh & Co tok 100 % kontroll av HUAL i 2000 skiftet selskapets strategi fra spredning til å fokusere på Ro/Ro og LNG. Selskaper utenfor kjerneaktivitetene ble solgt. Linjefarten og transporten av skogsprodukter i spesialiserte “open-hatch” ble avsluttet i mars 2001. Linjefarten og “open-hatch” skipene ble solgt og driftselskapet bak “open-hatch” skipene ble overført til Saga Forest Carriers. To store bulk carriers ble solgt i 2005 og avsluttet aktivitetene utenfor kjerneområdet.
        I 2003 mottok Höegh Autoliners det første nye skipet i et stort program for fornyelse og utvidelse av flåten. Ved slutten av 2006 hadde selskapet 17 nye skip i ordre ved verft i Korea, Filippinene, Vietnam, Singapore og Kroatia.
        I 2003 tok tredje generasjon kontroll over rederiet. Fetterne Leif O. Høegh og Morten Høegh ga et tilbud om å overta alle aksjene i Leif Höegh & Co. A/S. Tilbudet ble godt mottatt og selskapet ble privatisert og tatt av børs. Ambisjonene om å fortsette med fornyelse og utvidelse er like store som før.
        I 2006 ble selskapet delt i to separate selskap, Höegh Autoliners og Höegh LNG, med et felles morselskap Leif Höegh & Co. Limited. Ekspertisen innen drift av skipene er ivaretatt gjennom Höegh Fleet Services.
        Rederiet har også mange interesser i andre felt enn innen shipping. Mer om det kan leses på:
http://www.hoegh.com/hoegh/

        Mange har lurt på hvorfor både ø og ö er blitt brukt i Høegh/Höegh. På eldre skip kan vi lese Høegh mens det senere skrives Höegh. Den siste skrivemåten ble brukt på skip bygget etter 1955. Skip med ø beholdt bokstaven til de ble solgt/hugget skal vi dømme etter bildematerialet.
        Korrekt bruk er som følger:
Höegh vs Høegh:
Höegh skal brukes når vi snakker om firmaet Höegh (Höegh Autoliners, Leif Höegh & Co. etc.) og i skipsnavn (Höegh Detroit etc.).
Høegh familien skriver navnet sitt med "ø", og det skal ikke brukes i andre sammenheng.

Kilde: Ann Berit Rød-Calliste
Manager, Corporate Communication
HÖEGH AUTOLINERS A/S.

Skipslisten er basert på: Fleet list for Leif Höegh & Co. and subsidiaries jeg mottok i 1997 og The fleet of Leif Höegh & Co. 1928-2008.

 

1928

MT

VARG

(Bygget 1928)

8.635 tdw
5.702 brt
3.216 nrt

A/S Atlantica (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1930

MT

SOUTH AFRICA

(Bygget 1930)

14.838 tdw
9.234 brt
5.593 nrt

Skibs-A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1931

MT

PAN ARUBA

(Bygget 1931)

14.930 tdw
9.231 brt
5.625 nrt

Skibs-A/S Aruba (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1931

MT

PAN SCANDIA

(Bygget 1931)

15.820 tdw
9.816 brt
5.937 nrt

Skibs-A/S Astrea (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1931

MT

PAN EUROPE

(Bygget 1931)

15.320 tdw
9.468 brt
5.719 nrt

Skibs-A/S Abaco (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1931

MT

FANNY HØEGH

(Bygget 1931)

9.300 tdw
6.405 brt
3.840 nrt

Skibs-A/S Abaco (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1931

MT

PAN NORWAY

(Bygget 1931)

15.300 tdw
9.231 brt
5.624 nrt

Skibs-A/S Arnstein (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1933

MS

HØEGH TRADER (1)

GULDBORG
(Bygget 1930)

8.450 tdw
4.732 brt
2.865 nrt

Skibs-A/S Aruba, Astrea & Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1934

MS

HØEGH MERCHANT (1)

(Bygget 1934)

8.875 tdw
4.858 brt
2.921 nrt

Skibs-A/S Abaco, Aruba, Astrea & Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1935

MT

ALEXANDRA HØEGH

(Bygget 1935)

12.600 tdw 8.248 brt
4.985 nrt

Skibs-A/S Arcadia (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1935

MS

HØEGH CARRIER

(Bygget 1935)

8.675 tdw
4.906 brt
2.965 nrt

Skibs-A/S Arnstein (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1935

MS

HØEGH TRANSPORTER (1)

(Bygget 1935)

8.800 tdw
4.914 nrt
2.865 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega(Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1936

MT

HØEGH HOOD (1)

(Bygget 1936)

14.640 tdw
9.351 brt
5.652 nrt

A/S Atlantica (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1936

MS

HØEGH SILVERLIGHT

(Bygget 1936)

8.425 tdw
5.197 brt
3.186 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1937

MT

HØEGH GIANT (1)

(Bygget 1937)

16.008 tdw
10.990 brt
6.590 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1937

MT

HØEGH RAY (1)

(Bygget 1937)

14.620 tdw
9.357 brt
5.659 nrt

Skibs-A/S Arcadia (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1938

MS

HØEGH SILVERSTAR

(Bygget 1938)

9.275 tdw
5.415 brt
3.261 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1938

MS

HØEGH SILVERCREST (1)

(Bygget 1938)

9.275 tdw
5.480 brt
3.311 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1939

MT

HØEGH SCOUT (1)

(Bygget 1939)

14.600 tdw
9.824 brt
5.983 nrt

A/S Atlantica & Skibs-A/S Arnstein (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1939

MS

HØEGH SILVERCLOUD

(Bygget 1939)

8.280 tdw
5.287 brt
3.145 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1939

MT

LE HAVRE

(Bygget 1939)

16.050 tdw
11.032 brt
6.614 nrt

Maritime Trading Ltd (Alfred E. Clegg, San Francisco, CA, USA) (Leif Høegh & Co. A/S, Oslo), Panama.

1940

MS

HØEGH SILVERDAWN

(Bygget 1940)

10.550 tdw
7.715 brt
4.730 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1946

MS

HØEGH SILVERBEAM

GOSLAR, LAPPLAND, HØEGH SILVERMANN
(Bygget 1941)

10.550 tdw
7.639 brt
4.729 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1947

MS

HØEGH TRADER (2)

CAPE TRAFALGAR
(Bygget 1944)

7.990 tdw
5.222 brt
2.840 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1947

MS

HØEGH SILVERCREST (2)

KURLAND, HØEGH TRADER
(Bygget 1941)

10.800 tdw
6.771 brt
4.163 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1947

MS

POWELL RIVER

(Bygget 1947)

3.000 tdw
1.658 brt
901 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1947

MS

HØEGH SILVERMOON

(Bygget 1947)

8.100 tdw
5.107 brt
3.014 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1947

MS

HØEGH SILVERSPRAY

(Bygget 1947)

9.800 tdw
6.247 brt
3.721 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1948

MS

HØEGH MERCHANT (2)

AMERICAN MANUFACTURER
(Bygget 1941)

9.160 tdw
6.821 brt
3.852 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1948

MS

HØEGH BROOK

(Bygget 1948)

2.830 tdw
1.525 brt
817 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1948

MS

HØEGH CYGNET

(Bygget 1948)

3.000 tdw
1.657 brt
893 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1948

MS

HØEGH SILVERWAVE

(Bygget 1948)

9.800 tdw
6.255 brt
3.720 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1948

MS

HØEGH SILVERSTREAM

(Bygget 1948)

9.760 tdw
6.302 brt
3.744 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1948

MS

HØEGH BELL

(Bygget 1948)

2.990 tdw
1.656 brt
890 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1948

MS

THREE RIVERS

(Bygget 1948)

3.000 tdw
1.657 brt
893 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1949

MT

HØEGH ROVER (1)

(Bygget 1949)

15.500 tdw
10.092 brt
5.890 nrt

Skibs-A/S Arcadia (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1949

DS

HØEGH CLAIR

K. G. MELDAHL
(Bygget 1980)

3.550 tdw
2.304 brt
1.152 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1950

MT

HØEGH ARROW

(Bygget 1950)

22.808 tdw
15.083 brt
8.829 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1951

MT

HØEGH EAGLE

(Bygget 1951)

22.808 tdw
15.100 brt
8.838 nrt

A/S Atlantica (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1952

MT

HØEGH RANGER (1)

(Bygget 1952)

15.135 tdw
10.101 brt
5.824 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1953

MT

HØEGH RIDER (1)

(Bygget 1953)

15.335 tdw
10.109 brt
5.825 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1953

MS

HØEGH CLIPPER (1)

(Bygget 1953)

10.490 tdw
9.477 brt
5.566 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1953

MT

HØEGH RAMBLER

ALFRED CLEGG, NORDFRIESLAND, ALFRED CLEGG
(Bygget 1945)

14.590 tdw
9.428 brt
5.572 nrt

Skibs-A/S Arcadia (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1953

MS

HØEGH ALOUETTE

(Bygget 1953)

5.870 tdw
4.509 brt
2.362 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1953

MS

HØEGH VEDETTE (1)

(Bygget 1953)

850 tdw
495 brt
231 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1953

MS

HØEGH AIGLONNE

(Bygget 1953)

6.043 tdw
4.534 brt
2.404 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1954

MT

HØEGH SHIELD (1)

(Bygget 1954)

18.050 tdw
11.736 brt
6.860 nrt

Skibs-A/S Arcadia (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1954

MS

HØEGH ARONDE

BURSA, ROLLING HITCH
(Bygget 1945)

5.975 tdw
3.884 brt
2.332 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1954

MS

HØEGH ABEILLE

BANDEIRANTE, CABLE SPLICE
(Bygget 1945)

5.975 tdw
3.913 brt
2.688 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega(Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1954

MT

HØEGH SWORD (1)

(Bygget 1954)

18.100 tdw
11.749 brt
6.879 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1954

MT

HØEGH SPEAR

(Bygget 1954)

18.100 tdw
11.749 brt
6.879 nrt

Skibs-A/S Atlantica (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1954

MT

HØEGH SKEAN (1)

(Bygget 1954)

17.900 tdw
11.738 brt
6.862 nrt

Skibs-A/S Alliance & A/S Bisca (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1956

TT

HØEGH GRACE

(Bygget 1956)

32.937 tdw
20.848 brt
12.286 nrt

A/S Atlantica & Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1956

MS

HÖEGH AIGRETTE

(Bygget 1956)

6.107 tdw
4.746 brt
2.524 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1956

MS

HÖEGH CAPE (1)

(Bygget 1956)

10.400 tdw
9.191 brt
5.286 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1956

MS

HÖEGH CLIFF

(Bygget 1956)

10.400 tdw
9.194 brt
5.274 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1956

MT

HÖEGH FALCON (1)

(Bygget 1956)

34.705 tdw
20.825 brt
12.501 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1957

MS

HÖEGH ARIELLE

(Bygget 1957)

2.542 tdw
1.753 brt
916 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1957

MT

HÖEGH FAIR

(Bygget 1957)

34.480 tdw
20.888 brt
12.339 nrt

Skibs-A/S Alliance & A/S Borre (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1957

MT

HÖEGH FAVOUR (1)

(Bygget 1957)

32.533 tdw
20.888 brt
12.339 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1957

MT

HÖEGH FORUM (1)

(Bygget 19571)

35.220 tdw
21.202 brt
12.522 nrt

A/S Atlantica & Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1958

MS

HÖEGH CAIRN (1)

(Bygget 1958)

12.387 tdw
9.438 brt
5.317 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1958

MS

HÖEGH BRUSE

BRUSE, EMPIRE OYKELL, ADELE TRABER
(Bygget 1930)

3.660 tdw
2.623 brt
1.408 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1958

MT

HÖEGH LANCE (1)

KIPAWA
(Bygget 1951)

19.284 tdw
12.839 brt
7.501 nrt

Skibs-A/S Arcadia (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1958

MT

HÖEGH FOAM (1)

(Bygget 1958)

24.838 tdw
16.258 brt
9.424 nrt

Skibs-A/S Arcadia (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1958

MS

HÖEGH AILETTE

(Bygget 1958)

7.105 tdw
5.108 brt
2.695 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1958

MS

HÖEGH DRAKE (1)

(Bygget 1958)

13.145 tdw
9.915 brt
5.539 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1958

MS

HÖEGH ARIANE

(Bygget 1958)

2.610 tdw
1.782 brt
916 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1959

MS

HÖEGH AURORE

(Bygget 1959)

7.105 tdw
5.122 brt
2.710 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1959

MS

HÖEGH TRADER (3)

(Bygget 1959)

22.290 tdw
15.016 brt
9.485 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1959

MS

HÖEGH DENE (1)

(Bygget 1959)

12.886 tdw
9.870 brt
5.511 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1959

MS

BINNY

(Bygget 1959)

4.625 tdw
3.423 brt
1.803 nrt

A/S Schanches Rederi (50%) and A/S Bisca (50%, subsidiary of LHC), Sophus Schanche, Bergen.

1960

MT

HÖEGH FULMAR (1)

(Bygget 1960)

38.425 tdw
22.699 brt
13.501 nrt

A/S Atlantica & Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1960

TT

HÖEGH GALLEON (1)

(Bygget 1960)

51.480 tdw
30.347 brt
17.549 nrt

Skibs-A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1960

TT

HÖEGH GANNET

(Bygget 1960)

40.237 tdw
24.906 brt
16.069 nrt

Skibs-A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1960

MS

EUROPAFERGEN

(Bygget 1960)

1.184 tdw
2.209 brt
860 nrt

I/S Europafergen (50/50 Cristiania-Portland/Höegh) (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1961

TT

HÖEGH GALLANT

(Bygget 1961)

50.080 tdw
29.790 brt
17.950 nrt

Skibs-A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1961

MS

HÖEGH BENIN

(Bygget 1961)

8.150 tdw
5.610 brt
3.178 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1961

MS

HÖEGH BISCAY

(Bygget 1961)

8.150 tdw
5.612 brt
3.179 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega(Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1962

MS

HÖEGH TRANSPORTER (2)

(Bygget 1962)

22.075 tdw
15.617 brt
9.200 nrt

A/S Atlantica, A/S Tinfos Jernverk & A/S Tinfos Papirfabrik (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1962

MS

HÖEGH BANNIERE (1)

(Bygget 1962)

8.250 tdw
6.162 brt
3.443 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1962

MS

HÖEGH DYKE (1)

(Bygget 1962)

13.005 tdw
9.974 brt
5.596 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega(Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1962

MT

HÖEGH GANDRIA (1)

(Bygget 1962)

53.600 tdw
32.601 brt
17.373 nrt

Skibs-A/S Alliance & A/S Borre (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1962

MS

HÖEGH TRAVELLER (1)

(Bygget 1962)

22.145 tdw
15.619 brt
9.206 nrt

A/S Atlantica, A/S Tinfos Jernverk & Tinfos Papirfabrik (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1962

MS

HÖEGH BELLE (2)

(Bygget 1962)

8.250 tdw
6.157 brt
3.443 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1963

MS

HÖEGH ELAN

(Bygget 1963)

14.488 tdw
10.988 brt
6.283 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1964

MS

HÖEGH ELITE

(Bygget 1964)

14.548 tdw
10.988 brt
6.280 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega(Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1964

MS/OBO

HÖEGH HELM

(Bygget 1964)

52.280 tdw
35.719 brt
21.251 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1964

MS

VARBERG

MARSK STIG
(Bygget 1940)

1.124 brt
410 nrt

I/S Europafergen (50/50 Cristiania-Portland/Höegh) (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1965

MT

HÖEGH LANCE (2)

(Bygget 1964)

78.085 tdw
43.277 brt
26.632 nrt

A/S Atlantica, A/S Aruba, A/S Astrea (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1965

MT

HÖEGH HOOD (2)

(Bygget 1965)

63.615 tdw
37.339 brt
23.091 nrt

Skibs-A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1965

TT

HÖEGH LAUREL (1)

(Bygget 1965)

85.480 tdw
47.434 brt
31.720 nrt

Skibs-A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1966

MS

HÖEGH MALLARD (1)

(Bygget 1966)

24.450 tdw
16.468 brt
8.624 nrt

A/S Atlantica & A/S Tinfos Papirfabrik (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1966

MS

HÖEGH MARLIN (1)

(Bygget 1966)

24.120 tdw
16.504 brt
8.470 nrt

A/S Atlantica, A/S Tinfos Jernverk & A/S Tinfos Papirfabrik (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1966

MS

HÖEGH MERCHANT (3)

(Bygget 1966)

24.915 tdw
16.464 brt
8.547 nrt

Skibs-A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1966

MS

HÖEGH MERIT (1)

(Bygget 1966)

24.820 tdw
16.464 brt
8.547 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1966

MS/OBO

HÖEGH RANGER (2)

(Bygget 1966)

68.512 tdw
42.096 brt
26.791 nrt

P/R Höegh Ranger (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1967

MS/OBO

HÖEGH RAY (3)

(Bygget 1967)

68.543 tdw
42.095 brt
26.791 nrt

Skibs-A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1967

MS

HÖEGH MUSKETEER (1)

(Bygget 1967)

24.810 tdw
16.464 brt
8.547 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1967

MS

HÖEGH OPAL

(Bygget 1967)

14.360 tdw
9.874 brt
6.101 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1967

MS

GADUS

(Bygget 1967)

1.637 tdw
1.530 brt
610 nrt

Gadus A/S (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Ålesund.

1968

MS

HÖEGH ORCHID

(Bygget 1968)

14.360 tdw
9.874 brt
6.101 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1968

MS

HÖEGH ORRIS

(Bygget 1968)

14.360 tdw
9.874 brt
6.101 nrt

Skibs-A/S Abaco & A/S Arcadia (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1968

MS/OBO

HÖEGH RIDER (2)

(Bygget 1968)

93.683 tdw
57.848 brt
42.681 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1968

MS/OBO

HÖEGH ROVER (2)

(Bygget 1968)

93.855 tdw
57.848 brt
42.681 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1968

MT/LPG

HÖEGH SCOUT (2)

RITA
(Bygget 1968)

3.227 tdw
2.994 brt
1.672 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1969

MS

HÖEGH MINERVA (1)

(Bygget 1969)

24.155 tdw
15.743 brt
9.357 nrt

A/S Atlantica (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1969

MT/LPG

HÖEGH SHIELD (2)

(Bygget 1969)

8.645 tdw
6.817 brt
3.456 nrt

A/S Atlantica (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1969

MS

HÖEGH BEAVER (1)

MOOSE JAW, N. O. RØGENÆS
(Bygget 1963)

7.870 tdw
6.187 brt
3.556 nrt

A/S Bisca (Sophus Schanche, Paradis, Bergen) (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Bergen.

1969

MS

HÖEGH MIRANDA (1)

(Bygget 1969)

24.115 tdw
15.743 brt
9.357 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1969

TS

HÖEGH TRADER (4)

GENOVA, ESSO GENOVA, ESSO WINDSOR
(Bygget 1957)

35.552 tdw
23.456 brt
12.596 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1969

MS

HÖEGH MISTRAL

(Bygget 1969)

24.115 tdw
15.743 brt
9.357 nrt

A/S Arcadia.

1969

MS

GADUS II

(Bygget 1969)

1.660 tdw
1.517 brt
610 nrt

Gadus A/S (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Ålesund.

1970

MS

HÖEGH PILOT

(Bygget 1970)

14.750 tdw
9.849 brt
6.114 nrt

P/R Höegh Pilot (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1970

MS/OBO

HÖEGH RAINBOW

(Bygget 1970)

101.193 tdw
57.456 brt
41.848 nrt

A/S Atlantica, Skibs-A/S Abaco, Aruba, Astrea & Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1970

MS

HÖEGH BREEZE

JANECKE REED
(Bygget 1964)

12.086 tdw
8.514 brt
4.711 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1970

TS

HÖEGH TRANSPORTER (3)

WINCHESTER. ESSO WINCHESTER
(Bygget 1964)

36.221 tdw
24.026 brt
12.900 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1970

MT

HÖEGH VEDETTE (2)

(Bygget 1970)

3.100 tdw
1.398 brt
879 nrt

Skibs-A/S Arizona (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1970

MS

HÖEGH PRIDE

(Bygget 1964)

14.750 tdw
9.849 brt
6.114 nrt

P/R Höegh Pride (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1970

MS/OBO

HÖEGH ROBIN

(Bygget 1970)

101.176 tdw
57.462 brt
41.846 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1971

TS/OO

HÖEGH HILL

(Bygget 1971)

249.323 tdw
128.980 brt
91.471 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1971

MS

SAINT LUC (1)

(Bygget 1959)

10.038 tdw
7.422 brt
4.332 nrt

Soc Navale de l'Ouest (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Dunkirk, Frankrike.

1971

MS

SAINT MARC

(Bygget 1959)

10.038 tdw
7.422 brt
4.332 nrt

Soc Navale de l'Ouest (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Dunkirk, Frankrike.

1971

MS

SAINT MATTHIEU

(Bygget 1962)

9.950 tdw
7.594 brt
4.018 nrt

Soc Navale de l'Ouest (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Dunkirk, Frankrike.

1971

MS

SAINT MICHEL

(Bygget 1969)

12.710 tdw
8.971 brt
4.956 nrt

Soc Navale de l'Ouest (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Dunkirk, Frankrike.

1971

MS

SAINT VINCENT

(Bygget 1970)

13.405 tdw
9.160 brt
4.926 nrt

Soc Navale de l'Ouest (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Dunkirk, Frankrike.

1971

MS

HÖEGH BONNY

CENTRAL MARINER
(Bygget 1970)

11.949 tdw
8.256 brt
5.660 nrt

Skibs-A/S Abaco, A/S Aruba, A/S Astrea & A/S Noruega (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1971

MS

HÖEGH TRAVELLER (2)

ARANDA, ARAGON
(Bygget 1960)

20.362 tdw
11.470 brt
8.000 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1971

MS

HÖEGH TROTTER (1)

HÖEGH TRANSIT,
ARAWA, ARLANZA
(Bygget 1960)

20.362 tdw
11.470 brt
8.000 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1971

MT/LPG

HÖEGH MULTINA

(Bygget 1971)

38.928 tdw
31.917 brt
21.476 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1972

MS

SEAFRIDGE OSPREY

(Bygget 1972)

1.052 tdw
878 brt
308 nrt

Seafridge Ltd, Hull, England. (50% eiet av Leif Höegh & Co. A/S, Oslo).

1972

MS

SEAFRIDGE SKUA

(Bygget 1972)

1.052 tdw
878 brt

 

Seafridge Ltd, Hull, England. (50% eiet av Leif Höegh & Co. A/S, Oslo).

1973

MS

SAINT JACQUES

(Bygget 1973

12.800 tdw
9.136 brt
4.886 nrt

Soc Navale de l'Ouest (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Dunkirk, Frankrike.

1973

MS

SEAFRIDGE PETREL

(Bygget 1973)

1.052 tdw
877 brt
357 nrt

Seafridge Ltd, Hull, England. (50% eiet av Leif Höegh & Co. A/S, Oslo).

1973

TS/OO

HÖEGH HOOD (3)

(Bygget 1973)

249.259 tdw
128.954 brt
91.454 nrt

P/R Höegh Hood (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1973

TS/LNG

NORMAN LADY

(Bygget 1973)

50.922 tdw
76.416 brt
48.804 nrt

Methane Carriers Ltd (50% Louis Dreyfus & Cie., Paris, Frankrike og 50% Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), (Buries Markes Ltd, London, England), Nassau, Bahamas.

1975

MS

HÖEGH TARGET

DYVI ADRIATIC
(Bygget 1974)

10.388 tdw
7.274 brt
3.629 nrt

A/S Atlantica (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1976

MS

HÖEGH TRIGGER

(Bygget 1975)

10.383 tdw
7.273 brt
3.609 nrt

A/S Atlantica (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1977

MS

HÖEGH MALLARD (2)

(Bygget 1977)

45.063 tdw
26.066 brt
17.352 nrt

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1977

MT/LPG

HÖEGH SWALLOW

(Bygget 1977)

49.092 tdw
45.755 brt
30.213 nrt

Liquimarine Swallow Shipping A/S (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1977

MS

HÖEGH MERCHANT (4)

(Bygget 1977)

44.895 tdw
29.711 brt
17.640 nrt

P/R Höegh Merchant (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1977

MS

HÖEGH MERIT (2)

(Bygget 1977)

44.895 tdw
29.104 brt
17.640 nrt

P/R Höegh Merit (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1977

MS

HÖEGH MARLIN (2)

(Bygget 1977)

45.063 tdw
26.066 brt
17.352 nrt

P/R Höegh Breeze (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1977

MS

HÖEGH MUSKETEER (2)

(Bygget 1977)

44.892 tdw
27.104 brt
17.100 nrt

P/R Höegh Breeze (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1977

MS

HÖEGH MASCOT

(Bygget 1977)

45.063 tdw
27.212 brt
17.018 nrt

P/R Höegh Breeze (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1977

MT/LPG

HÖEGH SWIFT

(Bygget 1977)

49.074 tdw
45.755 brt
30.213 nrt

Liquimarine Swift Shipping A/S (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1977

TT/LNG

HÖEGH GANDRIA (2)

(Bygget 1977)

95.683 tdw
71.630 brt
65.681 nrt

Liquimarine Gandria Shipping A/S (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1979

MT

HÖEGH LANCE (3)

SYDHAV
(Bygget 1974)

138.580 tdw
74.133 brt
56.370 nrt

A/S Alliance (Leif Høegh & Co. A/S), Oslo.

1979

TT

HÖEGH LAUREL (2)

ØSTHAV
(Bygget 1971)

226.110 tdw
114.698 brt
90.012 nrt

A/S Alliance (Leif Høegh & Co. A/S), Oslo.

1979

MT/LPG

HÖEGH SWORD (2)

(Bygget 1979)

48.996 tdw
45.769 brt
30.223 nrt

P/R Höegh Sword (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1979

MS

HÖEGH CLIPPER (2)

(Bygget 1979)

31.555 tdw
22.734 brt
14.722 nrt

P/R Höegh Clipper (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1979

MS

HÖEGH CAIRN (2)

(Bygget 1979)

31.555 tdw
22.734 brt
14.722 nrt

P/R Höegh Cairn (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1979

MS

HÖEGH MINERVA (2)

(Bygget 1979)

44.016 tdw
29.214 brt
17.043 nrt

P/R Höegh Minerva (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1979

MS

HÖEGH MIRANDA (2)

(Bygget 1979)

44.016 tdw
29.214 brt
17.043 nrt

P/R Höegh Miranda (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1980

MS

SAINT LUC (2)

TALARAH
(Bygget 1967)

17.009 tdw
13.091 brt
7.892 nrt

Soc Navale de l'Ouest (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Dunkirk, Frankrike.

1980

MS

SAINT BERNARD

TAMERLANE
(Bygget 1967)

14.500 tdw
12.142 brt
8.161 nrt

Soc Navale de l'Ouest (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Dunkirk, Frankrike.

1980

MS

SAINT BERTRAND

TIRRANNA
(Bygget 1967)

14.500 tdw
12.142 brt
8.164 nrt

Soc Navale de l'Ouest (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Dunkirk, Frankrike.

1980

MS

HÖEGH BANNIERE (2)

(Bygget 1980)

24.223 tdw
16.744 brt
7.621 nrt

P/R Höegh Banniere (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1980

MS

HÖEGH BELLE (3)

(Bygget 1980)

24.260 tdw
16.744 brt
7.621 nrt

P/R Höegh Belle (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1981

MS

SAGAFJORD

(Bygget 1965)

6.354 tdw
24.108 brt
13.820 nrt

K/S Norwegian America Line Cruises A/S (Leif Høegh & Co. A/S), Oslo.

1981

MS

VISTAFJORD

(Bygget 1973)

5.600 tdw
24.291 brt
12.770 nrt

K/S Norwegian America Line Cruises A/S (Leif Høegh & Co. A/S), Oslo.

1981

MS

HÖEGH BISCAY (2)

(Bygget 1981)

24.230 tdw
16.744 brt
7.623 nrt

P/R Höegh Biscay (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1981

MS/OBO

HÖEGH FALCON (2)

(Bygget 1981)

82.460 tdw
45.760 brt
30.868 nrt

P/R Höegh Falcon (50% A/S Tinfos Papirfabrik), (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1981

MS/OBO

HÖEGH FAVOUR (2)

(Bygget 1981)

82.460 tdw
45.760 brt
30.868 nrt

P/R Höegh Favour (50% Volkart), (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1981

MS/OBO

HÖEGH FOAM (2)

(Bygget 1981)

78.571 tdw
44.834 brt
27.012 nrt

P/R Höegh Foam (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1982

MS/OBO

HÖEGH FOUNTAIN

(Bygget 1982)

78.488 tdw
44.834 brt
27.012 nrt

P/R Höegh Fountain (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1982

MS/OBO

HÖEGH FORTUNA

(Bygget 1982)

78.532 tdw
44.833 brt
26.969 nrt

P/R Höegh Fortuna (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1982

MS

HUAL TRANSPORTER (1)

(Bygget 1982)

32.772 tdw
23.597
brt
13.866 nrt

P/R Höegh Transporter (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1982

MS

HÖEGH TRADER (5)

(Bygget 1982)

32.772 tdw
23.597
brt
13.866 nrt

P/R Höegh Trader (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1983

MS/OBO

HÖEGH FORUM (2)

(Bygget 1983)

78.585 tdw
44.833 brt
26.969 nrt

P/R Höegh Forum (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1983

MS/OBO

HÖEGH FULMAR (2)

(Bygget 1983)

78.585 tdw
44.833 brt
26.969 nrt

P/R Höegh Fulmar (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1983

MS

HUAL TRAVELLER (3)

(Bygget 1983)

14.600 tdw
14.659 brt
7.675 nrt

P/R Höegh Traveller (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1983

MS

HUAL TROTTER (2)

(Bygget 1983)

14.600 tdw
14.659 brt
7.675 nrt

P/R Höegh Trotter (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1984

MS

HÖEGH DENE (2)

(Bygget 1984)

41.600 tdw
30.150 brt
15.103 nrt

P/R Höegh Dene (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1984

MS

HÖEGH DRAKE (2)

(Bygget 1984)

41.600 tdw
30.150 brt
15.103 nrt

P/R Höegh Drake (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1984

MS

HÖEGH DUKE

(Bygget 1984)

41.600 tdw
30.150 brt
15.103 nrt

P/R Höegh Duke (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1984

MS

HÖEGH DYKE (2)

(Bygget 1984)

41.600 tdw
30.150 brt
15.103 nrt

P/R Höegh Dyke (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1988

MS

HUAL TRIBUTE

(Bygget 1988)

24.835 tdw
53.578 brt
19.701 nrt

Philippine Transmarine Carriers Inc. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Manila, Filippinene.

1989

MS/OBO

HÖEGH FREIGHTER

SIBOSEVEN
(Bygget 1982)

75.396 tdw
44.071 brt
24.332 nrt

K/S Höegh Freighter (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo-NIS.

1989

MS

THESEE

(Bygget 1980)

12.270 tdw
9.430 brt
5.489 nrt

Soc. Navale de l'Ouest, Dunkirk, Frankrike (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Caen, Frankrike.

1989

MS

HEBE

(Bygget 1980)

12.665 tdw
9.378 brt
5.469 nrt

Soc. Navale de l'Ouest, Dunkirk, Frankrike (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Caen, Frankrike.

1990

MS

HÖEGH MISTRAL (2)

STAR TEXAS, TEXAS RAINBOW
(Bygget 1986)

30.402 tdw
20.125 brt
9.823 nrt

Leif Höegh & Co. A/S, Oslo.

1991

MS

HUAL TRACER

(Bygget 1981)

12.961 tdw
12.783
brt
7.471 nrt

Leif Höegh & Co. A/S, Oslo/Monrovia, Liberia.

1991

MS

HUAL TRAPPER

(Bygget 1981)

12.961 tdw
12.783
brt
7.471 nrt

Leif Höegh & Co. A/S, Oslo/Monrovia, Liberia.

1993

MT

BONA LIV

GOLAR LIV
(Bygget 1988)

152.412 tdw
79.544 brt
45.987 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1993

MT

BONA SPRAY

(Bygget 1993)

106.266 tdw
55.864 brt
32.845 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1993

MT

BONA BRAVE

GOLAR ABERDEEN
(Bygget 1990)

84.040 tdw
43.398 brt
19.867 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1993

MT

BONA BAY

GOLAR PERTH
(Bygget 1990)

84.040 tdw
43.398 brt
19.867 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1994

MT

BONA SPRING

FORTUNE
(Bygget 1986)

94.707 tdw
52.862 brt
29.217 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1994

MT

BONA SAILOR

(Bygget 1994)

106.263 tdw
55.864 brt
32.847 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1994

MT

BONA SPARROW

PRETTY LADY, GOLDEN FLEECE (Bygget 1985)

94.706 tdw
52.862 brt
28.898 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1994

MT

BONA SKIPPER

OCEAN EXPLORER
(Bygget 1988)

81.274 tdw
49.279 brt
24.320 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1994

MT

BONA SPINNER

OCEAN NAVIGATOR
(Bygget 1988)

81.274 tdw
49.279 brt
24.333 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1994

MT

BONA SHIMMER

OCEAN LEADER
(Bygget 1989)

84.481 tdw
49.279 brt
24.322 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1994

MS

BASSRO STAR

MARCEL C, INGER EXPRESS, SEASPEED DORA
(Bygget 1976)

5.675 tdw
9.963 brt
2.989 nrt.

Arcade Shipping A/S (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1994

MS

ARCADE EAGLE

AUTOESTRADA
(Bygget 1976)

6.680 tdw
9.944 brt
2.963 nrt.

Arcade Shipping A/S (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1994

MS

ARCADE FALCON

AUTOVIA
(Bygget 1980)

6.680 tdw
9.944 brt
2.963 nrt.

Arcade Shipping A/S (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1994

MS

IRON MASTER

PACIFIC CHALLENGER
(Bygget 1982)

127.774 tdw
69.261 brt
43.258 nrt

Arcade Shipping A/S (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo.

1994

MS

SPRING BRIDE

(Bygget 1984)

10.126 tdw
12.340 brt
4.347 nrt

International Reefer Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda/Panama.

1994

MS

SPRING DREAM

SPRING DESIRE
(Bygget 1984)

9.891 tdw
12.783 brt
4.245 nrt

International Reefer Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda/Panama.

1995

MT

BONA RAINBOW

VESTRI, HAPPY SPRITE
(Bygget 1980)

97.115 tdw
49.071 brt
28.220 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

BONA RAMBLER

VENITA, MEGA VENITA, VENITA, DIANA
(Bygget 1980)

87.581 tdw
53.898 brt
33.082 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

BONA RANGER

VENLIZA, FELIZ, BERYL, COLORADO
(Bygget 1986)

99.257 tdw
52.518 brt
31.370 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

BONA RAY

VENTARES, ANTARES, ELIANE
(Bygget 1986)

99.335 tdw
52.524 brt
31.370 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

BONA RIDER

VENESSA
(Bygget 1995)

99.335 tdw
52.524 brt
31.370 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

BONA ROBIN

VENTINA
(Bygget 1995)

95.371 tdw
52.875 brt
28.319 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

BONA ROVER

VENDONNA
(Bygget 1995)

95.317 tdw
52.875 brt
28.319 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

GUARDIAN

MIMOSA, W EAGLE, WIND EAGLE
(Bygget 1977)

357.650 tdw
178.586 brt
145.047 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

BORNES

(Bygget 1990)

88.950 tdw
52.533 brt
26.606 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

ERATI

(Bygget 1992)

159.719 tdw
84.488 brt
50.893 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

INAGO

(Bygget 1993)

159.878 tdw
84.488 brt
51.268 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

BONA FAIR

BALLENITA, EL LOBO, AUGUST THYSSEN
(Bygget 1981)

75.470 tdw
39.306 brt
30.898 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo)), Nassau, Bahamas.

1995

MT

ACINA

EL ZORRO, KASZONY
(Bygget 1982)

75.470 tdw
39.306 brt
30.898 nrt

K/S Acina I (C. H. Sørensen & Sønner A/S), Arendal-NIS.

1995

MT

ARIEL

(Bygget 1992)

75.395 tdw
44.985 brt
30.506 nrt

K/S Ariel (C. H. Sørensen & Sønner A/S), Arendal-NIS.

1995

MS

HUAL TRIDENT

(Bygget 1995)

21.423 tdw
56.164
brt
20.938 nrt

Leif Höegh & Co. A/S, Oslo/Nassau, Bahamas.

1995

MS

HUAL TROOPER

(Bygget 1992)

21.414 tdw, 56.164 brt, 20.938 nrt

Leif Höegh & Co. A/S, Oslo/Nassau, Bahamas.

1995

MS

CHIQUITA BARACOA

(Bygget 1985)

13.613 tdw
12.660 brt
6.755 nrt

International Reefer Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda

1995

MS

CHIQUITA BARU

(Bygget 1984)

13.556 tdw
12.659 brt
6.755 nrt

International Reefer Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda

1995

MS

CHIQUITA BOCAS

(Bygget 1985)

13.556 tdw
12.659 brt
6.755 nrt

International Reefer Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda

1995

MS

CHIQUITA BURICA

EDYTH L
(Bygget 1985)

13.636 tdw
12.659 brt
6.755 nrt

International Reefer Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda

1995

MS

HUAL TRINITA

YOKOHAMA, YOKOHAMA MARU
(Bygget 1981)

17.938 tdw
45.365
brt
9.680 nrt

Hual Trinita Shipping Ltd (Ugland Marine Services A/S, Grimstad), Monrovia, Liberia.

1995

MS

ERIKSON CRYSTAL

(Bygget 1989)

6.120 tdw
5.084 brt
3.163 nrt

Island Shipping Ltd (Rederi-A/B Gustaf Erikson, Mariehamn, Åland, Finland), Nassau, Bahamas.

1996

MS

HUAL TRANSITA

KYUSHU. KYUSHU MARU
(Bygget 1981)

17.650 tdw
45.573
brt
9.554 nrt

Hual Transita Shipping Ltd  (Ugland Marine Services A/S, Grimstad), Monrovia, Liberia.

1996

MS

CRYSTAL PRINCE

(Bygget 1992)

7.721 tdw
7.743 brt
3.726 nrt

International Reefer Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda.

1996

MS

CRYSTAL PRIDE

(Bygget 1992)

7.721 tdw
7.743 brt
3.726 nrt

International Reefer Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda.

1996

MS

CRYSTAL PRIMADONNA

(Bygget 1992)

7.721 tdw
7.743 brt
3.726 nrt

International Reefer Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda.

1996

MS

CRYSTAL PRIVILEGE

(Bygget 1992)

7.721 tdw
7.743 brt
3.726 nrt

International Reefer Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Hamilton, Bermuda.

1996

MS

SAGA CHALLENGER

(Bygget 1996)

56.800 tdw
36.463 brt
16.961 nrt

Leif Höegh & Co. ASA, Oslo/Nassau, Bahamas.

1997

MS

IVORY DAWN

(Bygget 1991)

10.600 tdw
10.412 brt
5.253 nrt

Unicool Ship Ltd (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo), Nassau, Bahamas.

1997

MS

HÖEGH MORUS

(Bygget 1997)

56.801 tdw
36.463 brt
16.961 nrt

Leif Höegh & Co. ASA, Oslo, Nassau, Bahamas.

1997

MS

SG ENTERPRISE

(Bygget 1997)

211.485 tdw
108.083 brt
65.916 nrt

Leif Höegh & Co. ASA, Oslo, Nassau, Bahamas.

1997

MS

SG PROSPERITY

(Bygget 1996)

211.201 tdw
108.083 brt
65.916 nrt

Leif Höegh & Co. ASA, Oslo, Nassau, Bahamas.

1998

TS

HÖEGH GALLEON

ASAKE MARU, POLLENGER, LNG CHALLENGER
(Bygget 1974)

49.982 tdw
76.496 brt
21.546 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Fleet Services A/S), Nassau, Bahamas.

1998

MS

HUAL TRADER

(Bygget 1998)

21.502 tdw
56.816
brt
19.766 nrt

Leif Höegh (UK) Ltd (Höegh Autoliners Shipping A/S, Oslo), Nassau, Bahamas.

1999

MS

HUAL TRANSPORTER

(Bygget 1999)

20.700 tdw
57.757
brt
21.007 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S, Oslo (Höegh Fleet Services A/S), Nassau, Bahamas.

1999

MS

HUAL CAROLITA

(Bygget 1999)

21.199 tdw
58.684
brt
17.606 nrt

Carolita Shipping Ltd (Höegh Fleet Services A/S), Nassau,Bahamas.

1999

MS

CITY OF PARIS

(Bygget 1999)

2.793 tdw
9.950
brt
2.985 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Azalea Maritime Agency B.V.), Douglas, Isle of Man.

1999

MS

CITY OF ROME

(Bygget 1999)

2.794 tdw
9.950
brt
2.985 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Azalea Maritime Agency B.V.), Douglas, Isle of Man.

1999

MT

BONA VALIANT

(Bygget 1999)

113.334 tdw
62.619 brt
33.072 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo), Nassau, Bahamas.

1999

MT

BONA VERITY

(Bygget 1999)

113.334 tdw
62.619 brt
33.072 nrt

Bona Shipholding Ltd (Bona Shipping A/S, Oslo), Nassau, Bahamas.

1999

MS

BALTIC SPIRIT

BALTIC UNIVERSAL
(Bygget 1986)

11.044 tdw
9.622 brt
5.470 nrt

Unicool Ship Ltd (Höegh Fleet Services A/S, Oslo), Nassau, Bahamas.

1999

MS

LINCOLN SPIRIT

LINCOLN UNIVERSAL, HORNWIND, LINCOLN UNIVERSAL
(Bygget 1987)

11.022 tdw
9.622 brt
4.653 nrt

Unicool Ship Ltd (Höegh Fleet Services A/S, Oslo), Nassau, Bahamas.

1999

MS

TASMAN SPIRIT

TASMAN UNIVERSAL, HORNWAVE, TASMAN UNIVERSAL
(Bygget 1988)

11.055 tdw
9.622 brt
4.653 nrt

Unicool Ship Ltd (Höegh Fleet Services A/S, Oslo), Nassau, Bahamas.

2000

MS

HUAL TRAMPER

(Bygget 1980)

12.169 tdw
33.369
brt
10.011 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Auto Liners Shipping A/S), Nassau, Bahamas.

2000

MS

HUAL TROPICANA

HUAL LISITA, LISITA
(Bygget 1980)

12.003 tdw
33.359
brt
10.008 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Auto Liners Shipping A/S), Nassau, Bahamas.

2000

MS

HUAL TRUBADOUR

HUAL INGRITA, HUAL TRUBADOUR
(Bygget 1980)

12.165 tdw
33.369
brt
10.011 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Fleet Services A/S), Nassau, Bahamas.

2000

MS

HUAL TRAILER

HUAL KARINITA, KARINITA
(Bygget 1980)

15.603 tdw
45.007
brt
15.603 nrt

Höegh Auto Liners Shipping A/S (IUM Management A/S), Oslo-NIS

2000

MS

HUAL TREKKER

HUAL ANGELITA, ANGELITA
(Bygget 1981)

11.977 tdw
33.369
brt
10.008 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (IUM Management A/S), Oslo-NIS.

2000

MS

HUAL TRAPEZE

HUAL CARMENCITA
(Bygget 1983)

15.500 tdw
41.871
brt
13.467 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (IUM Management A/S), Oslo-NIS.

2000

MS

HUAL TROPHY

HUAL FAVORITA
(Bygget 1981)

20.600 tdw
53.578
brt
19.701 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Fleet services A/S), Oslo-NIS.

2000

MS

HUAL TRIUMPH

HUAL MARGARITA
(Bygget 1988)

16.391 tdw
53.578 brt
19.701 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Fleet services A/S), Oslo-NIS.

2000

MS

HUAL TRICORN

HUAL CHAMP, AUTO CHAMP
(Bygget 1988)

23.069 tdw
52.422
brt
17.218 nrt

Joint Vessels Ltd (Höegh Fleet services A/S), Nassau, Bahamas.

2000

MS

HUAL TRITON

AUTO DIANA, AUTO DAEWOO
(Bygget 1988)

23.069 tdw
52.422
brt
17.216 nrt

Joint Vessels Ltd (Höegh Fleet services A/S), Nassau, Bahamas.

2000

MS

CARIB SEA

TAMARA 1, TAMARA, CANABAL
(Bygget 1976)

2.232 tdw
4.343
brt
722 nrt

Joint Vessels Ltd (IUM Shipmanagement A/S, Grimstad), Nassau, Bahamas.

2000

MS

CARIB STAR

BELVAUX
(Bygget 1979)

5.064 tdw
6.832
brt
2.049 nrt

Joint Vessels Ltd (IUM Shipmanagement A/S, Grimstad), Nassau, Bahamas.

2000

MS

CARIB SUN

ELENORE, ELEONORE, COBRES
(Bygget 1976)

2.175 tdw
4.343
brt
722 nrt

Joint Vessels Ltd (IUM Shipmanagement A/S, Grimstad), Nassau, Bahamas.

2000

MS

HUAL EUROPE

(Bygget 2000)

21.484 tdw
56.835
brt
19.776 nrt

Joint Vessels Ltd (Höegh Fleet Services A/S, Oslo), Nassau, Bahamas.

2000

MS

HUAL ASIA

(Bygget 2000)

21.484 tdw
56.835
brt
19.776 nrt

Joint Vessels Ltd (Höegh Fleet Services A/S, Oslo), Nassau, Bahamas.

2000

MS

HUAL TROVE

HUAL MARTITA
(Bygget 2000)

21.199 tdw
58.600
brt
17.606 nrt

Joint Vessels Ltd (Höegh Fleet Services A/S, Oslo), Nassau, Bahamas.

2002

MS

CARIBBEAN REEF

HORNBREEZE, GEESTCREST, HORNBREEZE, CARIBBEAN UNIVERSAL
(Bygget 1993)

10.629 tdw
10.614 brt
5.017 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (IUM Shipmanagement A/S, Grimstad), Nassau, Bahamas.

2002

MS

CORAL REEF

HORNCLOUD, GEESTTIDE, HORNCLOUD, CORAL UNIVERSAL
(Bygget 1993)

10.629 tdw
10.614 brt
5.017 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (IUM Shipmanagement A/S, Grimstad), Nassau, Bahamas.

2003

MS

KIWI BREEZE

NORTHERN HIGHWAY
(Bygget 1978)

8.494 tdw
20.961
brt
6.698 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S, Oslo (Höegh Autoliners Shipping A/S), Panama.

2004

MS

VILLE DE BORDEAUX

(Bygget 2004)

5.200 tdw
21.528
brt
7.869 nrt

Seaplane One SAS (Fret-CETAM, samarbeid mellom Louis Dreyfus Armateurs, Suresnes Cedex, Frankrike/Leif Höegh & Co. A/S, Oslo) (Louis Dreyfus Armateurs S.A., Suresnes Cedex, Frankrike.

2004

MS

HUAL TOKYO

(Bygget 2004)

16.006 tdw
57.280
brt
19.535 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Fleet Services A/S), Oslo-NIS.

2004

MS

HUAL SEOUL

(Bygget 2004)

16.006 tdw
57.280
brt
19.535 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Fleet Services A/S), Oslo-NIS.

2005

MS

KIWI AUCKLAND

COSMO SPIRIT, EXCELSIOR, YOUNG SKIPPER
(Bygget 1985)

13.295 tdw
37.841
brt
11.352 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S, Oslo (Höegh Autoliners Shipping A/S), Oslo.

2005

MS

HUAL PARIS

(Bygget 2005)

16.880 tdw
57.280
brt
19.535 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Fleet Services A/S), Oslo-NIS.

2005

MS

HÖEGH NEW YORK

HUAL DETROIT
(Bygget 2005)

16.880 tdw
57.280
brt
19.535 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Fleet Services A/S), Oslo-NIS.

2005

MS

HÖEGH BERLIN

(Bygget 2005)

16.006 tdw
57.280
brt
19.535 nrt

Leif Höegh & Co. Shipping A/S (Höegh Fleet Services A/S), Oslo-NIS.

2006

TT/LNG

ARCTIC PRINCESS

(Bygget 2006)

84.878 tdw
121.597 brt
36.480 nrt

R.B-Quadrangle Leasing Ltd, London, England (Partnere: Höegh LNG 34%, Mitsui, OSK Lines 34% and Statoil ASA 32%) (Höegh LNG Fleet Management, London), Hammerfest-NIS.

2006

TT/LNG

ARCTIC LADY

(Bygget 2006)

84.878 tdw
121.597 brt
36.480 nrt

Barents Leasing Ltd, London, England (Partnere: Höegh LNG 34%, Mitsui, OSK Lines 34% and Statoil ASA 32%) (Höegh LNG Fleet Management, London), Hammerfest-NIS.

2006

MS

HÖEGH DETROIT

(Bygget 2006)

15.921 tdw
57.280
brt
19.535 nrt

Höegh Autoliners Shipping A/S (Höegh Fleet Service A/S), Oslo-NIS.

2007

MS

HÖEGH DELHI

(Bygget 2007)

16.890 tdw
55.775
brt
21.359 nrt

Höegh Autoliners Shipping A/S, Oslo. (P. D. Gram & Co., Oslo 50,5%, LHC 49,5%) (Höegh Fleet Services A/S), Oslo-NIS.

2007

MS

HÖEGH BANGKOK

(Bygget 2007)

16.632 tdw
55.775
brt
21.359 nrt

Höegh Autoliners Shipping A/S, Oslo. (P. D. Gram & Co., Oslo 50,5%, LHC 49,5%) (Höegh Fleet Services A/S), Oslo-NIS.

2007

MS

HÖEGH SHANGHAI

(Bygget 2007)

21.236 tdw
57.280
brt
19.535 nrt

Höegh Autoliners Shipping A/S (Höegh Autoliners Management A/S), Oslo-NIS.

2007

MS

HÖEGH MANILA

(Bygget 2007)

17.252 tdw
51.964
brt
15.590 nrt

Höegh Autoliners Shipping A/S (Höegh Autoliners Management A/S), Oslo-NIS.

2007

MS

ALLIANCE NORFOLK

(Bygget 2007)

21.236 tdw
57.280
brt
19.535 nrt

Wilmington Trust Co. (Maersk Line Ltd), Norfolk, VA, USA.

2008

MS

HÖEGH COCHIN

MAERSK CLOUD, RICH VICTORIA
(Bygget 1983)

11.164 tdw
30.588
brt
12.706 nrt

Höegh Autoliners Shipping Pte. Ltd (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH CHENNAI

MAERSK SEA
(Bygget 1987)

7.902 tdw
27.887
brt
8.366 nrt

Höegh Autoliners Shipping Pte. Ltd (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH MUMBAI

MAERSK SUN
(Bygget 1996)

7.902 tdw
27.887
brt
8.368 nrt

 

Höegh Autoliners Shipping A/S, Oslo (A. P. Møller Singapore Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH KUNSAN

MAERSK TAIYO
(Bygget 1995)

13.778 tdw
44.219
brt
13.265 nrt

Höegh Autoliners Shipping, Oslo (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH INCHON

MAERSK TIDE
(Bygget 1997)

13.778 tdw
44.219
brt
13.265 nrt

Höegh Autoliners Shipping Pte. Ltd (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH PUSAN

MAERSK TAIKI
(Bygget 1997)

13.695 tdw, 44.219 brt, 13.265 nrt

Höegh Autoliners Shipping Pte. Ltd (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH MASAN

MAERSK TEAL
(Bygget 1998)

12.490 tdw, 44.219 brt, 13.265 nrt

Höegh Autoliners Shipping Pte. Ltd (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH YOKOHAMA

MAERSK WAVE
(Bygget 2000)

16.916 tdw
51.770
brt
15.532 nrt

Höegh Autoliners Shipping Pte. Ltd (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH OSAKA

MAERSK WIND
(Bygget 2000)

16.886 tdw
51.770
brt
15.532 nrt

Höegh Autoliners Shipping Pte. Ltd (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH KYOTO

MAERSK WILLOW
(Bygget 2005)

15.822 tdw
52.691
brt
15.808 nrt

Höegh Autoliners Shipping Pte. Ltd (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH CHIBA

MAERSK WELKIN
(Bygget 2005)

21.500 tdw
52.691
brt
15.808 nrt

Höegh Autoliners Shipping Pte. Ltd (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH KOBE

MAERSK WIZARD
(Bygget 2006)

21.500 tdw
52.691
brt
15.808 nrt

Höegh Autoliners Shipping Pte. Ltd (Höegh Fleet Service Pte. Ltd), Singapore.

2008

MS

HÖEGH OSLO

HÖEGH SOLO
(Bygget 2008)

16.550 tdw
51.964
brt
15.590 nrt

Höegh Autoliners Shipping A/S (Höegh Fleet Service A/S), Oslo-NIS.

2008

MS

HÖEGH LONDON

MAERSK WAVE
(Bygget 2000)

21.500 tdw
57.280
brt
19.535 nrt

Höegh Autoliners Shipping A/S (Höegh Fleet Service A/S), Oslo-NIS.

2008

MS

CITY OF HAMBURG

(Bygget 2008)

3.500 tdw
15.643
brt
4.692 nrt

Anita SNC (Fret-CETAM, samarbeid mellom Louis Dreyfus Armateurs, Suresnes Cedex, Frankrike/Leif Höegh & Co. A/S, Oslo) (Louis Dreyfus Armateurs S.A., Suresnes Cedex, Frankrike

 

Kilde: Fleet over time, Leif Höegh & Co. A/S
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 01/08-2019 (PS)